Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FACTORS INFLUENCING UNIVERSITY STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT AND STRATEGIES TAKEN TO IMPROVE ACHIEVEMENT

9th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.63

FACTORS INFLUENCING PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ MOTIVATION AND STRATEGIES TAKEN TO IMPROVE THEIR MOTIVATION

9th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.64 Sustainable Development

İngiltere Eğitim Sisteminde Ortaokuldan Liseye Geçişte Gerçekleştirilen YönlendirmeUygulamalarının İncelenmesi

V th International Eurasian EducationalResearch Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1-8

Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme Düzeyi İle Sınıf Yönetimi İnançları Arasındaki İlişki

V th International Eurasian EducationalResearch Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.487-488 Sustainable Development

The reliability and validity study of Behaviour and Instructional Management Scale in Turkish context

International AGP Humanities and Social Sciences Conference, Valletta, Malta, 26 - 29 January 2018, pp.59-60

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Okul Yöneticileri İle Öğretmenlere İlişkin Algıları: Metafor Çalışması

6th World Congress on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 26 - 28 November 2017, pp.58-59

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması

3rdnternational Congress on Education, Distance Education and Educational Technology-, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.37

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN ETİKSEL OLAYLARA YÖNELİK ALGILARI

9. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2017, pp.10

Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Etiksel Olaylara Yönelik Algıları

9. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2017, pp.50-51

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Eğitim Kavramlarına İlişkin Algıları: Metafor Çalışması

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.22 Sustainable Development

Devlet Okullarında Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan Personelin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi

8th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.117

Ana Sınıfı Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Müdür, Öğretmen ve Veli Görüşleri

IV nd International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.428-429 Sustainable Development

Evaluation Of The School Principals’ Classroom Supervision Duties By Means Of Guidance Effectiveness

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi,, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.848-851 Sustainable Development

Öğretmenlerin Öğretim Becerileri Algısı Ölçeğinin GeliGtirilmesi

V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.80-81

Öğretmenlerin Öğretim Becerileri Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi

V. Ulusal Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme Ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.80-81 Sustainable Development

Denetim Grup Başkanlarının Takım Liderliği Rolünü Gerçekleştirme Düzeyi

6. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 June 2014, pp.128-129 Creative Commons License

Assessing stress at work across occupations and cultures using the occupational stress inventory revised

26th International Business Research Conference, Londra, United Kingdom, 7 - 08 April 2014, pp.1-9

İşgörenlere Yönelik Yıldırma Davranışları, Nedenleri Ve İşgörenlerin Bu Davranışlarla Başa Çıkma Yöntemleri

2nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.73

English Language Teachers’ Views About The Effect Of Ict On The Classroom Management: A Case Study

The 8th International Topical Conference ecoMEDIAeurope Network. e-Competence, Antalya, Turkey, 27 - 29 May 2013, pp.87-99

English Language Teachers’ Views About The Effect Of Ict On The Classroom Management: A Case Study

The 8th International Topical Conference ecoMEDIAeurope Network. e-Competence, Antalya, Turkey, 27 - 29 May 2013, pp.87-99

Pre-school teachers;'views and experiences about ICT Use instruction: A case study

The 8th international topical conference EcoMEDIA europe Network, Antalya, Turkey, 27 - 29 May 2013, pp.48-49 Sustainable Development

Profiles of Secondary School Teachers’ Use of Social Media and Their Views about the Role of Social Media in Education

8th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 27 - 29 May 2013, pp.59-60 Sustainable Development

Local and global values dilemma in educational leadership: inferences for future

21st Annual Conference of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management, Antalya, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.149-170 identifier

Local and global values dilemma in educational leadership: Inferences for future” in Educational Leaders as Change Agents”, Meeting an Uncertain Future.

21st Annual Conference of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM)., Antalya, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.149-170

Characteritics of a school leader: Understanding the time, estimating the future

European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM), Antalya, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.1

Characteritics of a school leader: Understanding the time, estimating the future

European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM), Antalya, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.48

Inspectors and Teachers Perceptions about The Probable Unethical Behaviours Of Inspectors In Relation to Their Guidance and Supervision Duties

220th Annual Meeting of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management, Reykjavik, Iceland, 22 - 24 September 2011, pp.149-170 Sustainable Development

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin Moral Düzeylerinin Örgüt Sağlığına Etkisi

17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya, Turkey, 1 - 03 September 2008, vol.17, no.2, pp.271-303

The effect of primary school teachers' burnout on organizational health

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.195-205 identifier identifier

Leadership Issue In Educational Organizations: Who Is The Leader?

Erasmus Intensive Programmes, Linz, Austria, 17 - 31 August 2008, pp.165-177 Creative Commons License

A Comparative Analysis of Duties of the Inspectors with Relation to Their Organizational Structures in Turkey and European Union Countries

Analysis of Educational Policies in a Comparative Educational Perspective, Linz, Austria, 28 August - 09 September 2005, pp.135-158

Books & Book Chapters

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Ve Bilgiyi Değerlendirmedeki Tutum Ve Davranışları İle Bu Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar

in: Eğitime Dönüş, Doç. Dr. Emine BABAOĞLAN Yard. Doç. Dr. Erkan KIRAL Dr. Adem ÇİLEK, Editor, Eyuder Yayınları, Ankara, pp.54-70, 2016 Sustainable Development

Denetmenlerin Karşılaştıkları Sorun Durumlarına İlişkin Çözümlemelerinin Etik Türleri Açısından Değerlendirilmesi

in: Eğitime Dönüş, Doç. Dr. Emine BABAOĞLAN Yard. Doç. Dr. Erkan KIRAL Dr. Adem ÇİLEK, Editor, Eyuder Yayınları, Ankara, pp.35-53, 2016

Eğitim-Temel Kavramlar

in: Eğitbilim:Pedandragoji, Erdal TOPRAKÇI, Editor, Ütopya Yayınları, Ankara, pp.11-37, 2016

Farklılıklara Yönelme [Addressing Diversity]

in: Denetim ve Öğretimsel Liderlik:Gelişimsel Bir Yaklaşım [Supervision and Instructional Leadership: A Developmental Approach], Mualla Bilgin Aksu-Esmahan Ağaoğlu, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.369-394, 2014

Sınıf Yönetiminin Temelleri

in: Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Sınıf Yönetimi, Çelikten M., Teyfur, M., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.1-24, 2014

Local and global values dilemma in educational leadership: inferences for future

in: Educational Leaders As Change Agents Meeting An Uncertain Future, Aksu, M., Sabancı, A., Aksu T., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.149-170, 2013

The very best of Acep and Sinex Erasmus Intensive Programmes 2009 in Linz

Rudolph Trauner Druck Gmbh & Co. Kg, Köglstrasse 14, 4020 Linz, Liz, 2011

Eğitimin Temel Kavramları

in: Eğitbilimine Giriş, Erdal TOPRAKÇI, Editor, Ütopya Yayınları, Ankara, pp.13-40, 2008

Eğitimin Temel Kavramları

in: Eğitbilimine Giriş, Erdal TOPRAKÇI, Editor, Ütopya Yayınları, Ankara, pp.13-40, 2008

Other Publications

Metrics

Publication

127

Citation (WoS)

17

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

17

H-Index (Scopus)

2

Project

4

Thesis Advisory

23

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals