Milli Eğitim Müdürlükleri Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri (Antalya İli Örneği


SABANCI A., EMİROĞLU S. E., DÜZTEPE H.

MİLLİ EĞİTİM, vol.47, no.217, pp.111-130, 2018 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 217
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: MİLLİ EĞİTİM
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.111-130
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this research is to designate organizational commitment level of employees working in National Education Directorate. The population of the study was employees working as supervisor, programmer, technician, operative, machine operator, officer, driver and attendant in Provincial Directorate of National Education of Antalya and five center District National Education Directorate. The target population of the study was determined as 428 staff. As a result 330 questionnaires were evaluated. The study shows that the employees of National Education Directorate have high level in internalization, low level in harmony and medium level in identification. There were no differences among their opinions in relation to their gender, duty, education, seniority and tenure.

Bu araştırmanın amacı; Milli Eğitim Müdürlükleri çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin değerlendirilmesidir. Nicel araştırma deseninde tasarlanan araştırmanın çalışma evrenini, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile (5) merkez İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde “şef, programcı, tekniker, teknisyen, bilgisayar işletmeni, VHKİ, memur, şoför ve hizmetli” kadrolarında görev yapan çalışanlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda evren 428 kişiden oluşmaktadır. Sonuç olarak 330 katılımcıdan elde edilen anketler değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının içselleştirme boyutunda yüksek düzeyde, uyum boyutunda düşük, özdeşleşme boyutunda ise göreceli olarak orta düzeyde bağlılık duygusuna sahip oldukları, cinsiyet, görev, eğitim, kıdem, hizmet süresine göre katılımcıların görüşleri arasında bir fark olmadığı belirlenmiştir.