Education Information

Education Information

 • 1995 - 1999 Expertise In Medicine

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

 • 1985 - 1999 Undergraduate

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

Dissertations

 • 1999 Expertise In Medicine

  Evre III-A ve III-B Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserlerinde Hiperfraksiyone Radyoterapi ve Simultane Kemoterapi Şemasının Normofraksiyone Radyoterapi ve simultane Uygulanan Kemoterapi Şeması ile Karşılaştırılması Sustainable Development

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri / Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English