Assoc. Prof. BAHAR GÜMÜŞ


Faculty of Tourism, Department of Gastronomy and Culinary Arts

Department of Gastronomy and Culinary Arts


Research Areas: Agricultural Sciences, Seafood, Seafood Processing Technologies

Email: bahargumus@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 310 6650
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/baharg
Office: Turizm Fakültesi 1. Kat 1Y-08 Nolu Oda
Address: Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 07058 Kampüs ANTALYA

Metrics

Publication

89

Citation (WoS)

265

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

318

H-Index (Scopus)

8

Citation (Scholar)

315

H-Index (Scholar)

10

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

6

Thesis Advisory

5

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - 2014

2008 - 2014

Doctorate

Akdeniz University, Institute of Science, Su Ürünleri Mühendisliği, Turkey

2005 - 2008

2005 - 2008

Postgraduate

Akdeniz University, Institute of Science, Su Ürünleri Mühendisliği , Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Suleyman Demirel University, Su Ürünleri Fakültesi, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Bazı Denizel Makroalg Özütlerinin Fitokimyasal Özellikleri ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Akdeniz University, Institute of Science, Su Ürünleri Mühendisliği

2008

2008

Postgraduate

Barbun Balığı (Mullus barbatus L. 1758)’nın Sıcak Dumanlama Sonrası Besin Bileşenlerindeki Bazı Kimyasal Değişimlerin İncelenmesi ve Raf Ömrünün Tespiti

Akdeniz University, Institute of Science, Su Ürünleri Mühendisliği

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2013

2013

Extraction and characterization of enzymes in seafood products

Education Management and Planning

Akdeniz Üniversitesi ve Tayland Prince Songkhla Üniversitesi

2009

2009

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (B Kategorisi)

Education Management and Planning

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi

2006

2006

Jean Monnet Projesi AB Eğitim Semineri Programı

Education Management and Planning

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi (AÜEAM), (AKÜNSEM)

Research Areas

Agricultural Sciences

Seafood

Seafood Processing Technologies

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Tourism, Department of Gastronomy and Culinary Arts

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Tourism, Department of Gastronomy and Culinary Arts

2015 - 2017

2015 - 2017

Assistant Professor

Suleyman Demirel University, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme

2005 - 2014

2005 - 2014

Research Assistant

Akdeniz University, Institute of Science, Su Ürünleri Mühendisliği

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Deputy Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Tourism, Department of Gastronomy and Culinary Arts

2015 - 2017

2015 - 2017

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi

Suleyman Demirel University, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü

2015 - 2017

2015 - 2017

Farabi Program Institutional Coordinator

Suleyman Demirel University, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İş Yerinde Eğitim

Undergraduate

Undergraduate

Gıda Mevzuatı

Undergraduate

Undergraduate

Su Ürünleri Bilgisi

Doctorate

Doctorate

Gastronomide Gıda Katkı Maddeleri

Doctorate

Doctorate

Gastronomide Gıda Mikrobiyolojisi

Doctorate

Doctorate

Gıda Güvenliği Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Gıda Teknolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Gastronomide Duyusal Analiz

Postgraduate

Postgraduate

Gıda Güvenliği

Undergraduate

Undergraduate

Gıda Bilimi ve Güvenliği

Doctorate

Doctorate

Gastronomide Gıda Mikrobiyolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Gıda Teknolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Beslenme İlkeleri

Undergraduate

Undergraduate

Gıda Teknolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Gıda Kimyası

Undergraduate

Undergraduate

Gıda Kimyası

Undergraduate

Undergraduate

Gıda Mevzuatı

Undergraduate

Undergraduate

Su Ürünleri Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Beslenme İlkeleri

Undergraduate

Undergraduate

Gıda Bilimi ve Güvenliği

Postgraduate

Postgraduate

GıdaTeknolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Gıda Teknolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Gıda Kimyası

Doctorate

Doctorate

Gastronomide Gıda Mikrobiyolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Gıda Kimyası

Undergraduate

Undergraduate

Gıda Mevzuatı

Doctorate

Doctorate

Gıda Güvenliği Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Gıda Kimyası

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Kültürü Yapılan Granyöz (Argyrosomus regius, Asso 1801) Balığının Tekstür Değişim Indeksi, Enerji ve Entropi Değerlerinin Bilgisayarlı Resim Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi (Evaluation of Texture Change Index, Energy and Entropy Values of Cultured Meagre (Argyrosomus regius Asso, 1801) By Image Analysis)

GÜMÜŞ B.

Uluslararası Mühendislik Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi (Internatıonal Congress on Engineerıng Sciences and Multidiscıplinary Approaches), İstanbul, Turkey, 23 - 24 February 2021, pp.348-352

2021

2021

Vakum Altında Pişirme (Sous-Vide) Yöntemiyle Hazırlanan Hamsi Marinatlarının Bazı Duyusal ve Fiziksel Özellikleri

GÜMÜŞ B., GÖKOĞLU N., ARMAN A.

I. Ulusal Gastronomi Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 February 2021, pp.13

2017

2017

A Significant Risk Contaminating to Using Feeds in the Culture Fish: Aflatoxin

GÜMÜŞ E., GÜMÜŞ B.

II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 14 December 2017

2017

2017

The Using of Marine Algae Extracts as an Antimicrobial Substance in Food

GÜMÜŞ B., ÜNLÜSAYIN M., GÜMÜŞ E.

II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 14 December 2017, pp.13

2017

2017

Protective Effects of Bergamot Peel extracts on Fish Lipid

UÇAK İ., YATMAZ H. A., GÜMÜŞ B., YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU P.

International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.1186

2017

2017

UV spectrum Determination of Fish Lipids Treated with grapefruit Peel

YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU P., UÇAK İ., YATMAZ H. A., GÜMÜŞ B.

International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.1187

2016

2016

Antimicrobial activity of Ulva rigida extracts from Gulf of İzmir/Turkey

GÜMÜŞ B., ÜNLÜSAYIN M., GÜMÜŞ E.

Second International Agriculture Congress, Belgrad, Montenegro, 14 - 18 November 2016, pp.1

2016

2016

An Evaluation of in Vitro Antibacterial and Antifungal Activity of Graciaria verrucosa Extracts

GÜMÜŞ B., ÜNLÜSAYIN M., GÜMÜŞ E.

FABA 2016 International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.488

2016

2016

Prolonged fish lipid stability with albedo fragments of bitter orange

YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU P., UÇAK İ., GÜMÜŞ B.

FABA 2016 International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.179

2014

2014

Inhibition of lipid oxidation in fish oil by using pomegranate peel (Punica granatum) extract.

TOPUZ O. K., YERLİKAYA P., UÇAK İ., GÜMÜŞ B., Sak T.

AGRIBALKAN Balkan Agricultural Congress, Edirne, Turkey, 8 - 11 September 2014, pp.574

2014

2014

Antibacterial effect of Gracilaria verrucosa extract in minced mackerel during refrigerated storage

ÜNLÜSAYIN M., GÜMÜŞ B.

7th Central European Congress on Food (CEFood), Ohrid, Macedonia, 21 - 24 May 2014, pp.170

2014

2014

Antioxidant activity of extract from Ulva rigida, a type of green seaweed

GÜMÜŞ B., ÜNLÜSAYIN M.

Alg’n’ Chem 2014, Montpellier, France, 31 March - 03 April 2014, pp.53

2013

2013

Gıdalarda antioksidan madde olarak deniz makroalglerinin kullanılması

GÜMÜŞ B., ÜNLÜSAYIN M.

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 September 2013, pp.372

2013

2013

Tüketilebilir Makroalg Türleri ve Besinsel İçerikleri

ÜNLÜSAYIN M., GÜMÜŞ B.

Balıkçılık ve Akuatik Bilimler FABA, Atatürk Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi, Erzurum, Turkey, 1 - 04 June 2013, vol..

2013

2013

Cevap yüzey metodu kullanılarak benekli orkinos balığı (E. alletteratus)filatolarının marinasyon koşullarının optimizasyonu

TOPUZ O. K., GÜMÜŞ B., UÇAK İ.

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.121

2012

2012

Inhibition of lipid oxidation in anchovy oil by citrus extracts during storage

YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU P., GÜMÜŞ B., UÇAK İ., GÖKOĞLU N.

Chemical Reactions in Foods VII, Prague, Czech Republic, 14 - 16 November 2012, pp.124

2012

2012

The Importance of Some Seaweeds for Aquafeeds

Gümüş B., GÜMÜŞ E., Ünlüsayın M.

The 1st International Conference on Animal Nutrition and Environment (ANINUE 2012), Khon Kaen, Thailand, 14 - 15 September 2012, pp.329

2012

2012

Determination of Shelf-Life After Hot Smoking Process of Red Mullet Mullus barbatus

ÜNLÜSAYIN M., GÜMÜŞ B., İKİZ R.

AQUA 2012, Global Aquaculture Securing Our Future. Prag, Czech Republic, 1 - 04 September 2012, pp.507

2012

2012

The Importance of Some Seaweed for Aquafeeds. The 1 st Internatonal Conference on Animal Nutrition and Enviroment

ÜNLÜSAYIN M., GÜMÜŞ B., GÜMÜŞ E.

The 1 st Internatonal Conference on Animal Nutrition and Enviroment. Pulman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand, 1 - 04 September 2012, pp.329

2011

2011

Kırmızı Salmon (Oncorhynchus nerka)’un Gonad Cinsiyetinin Bilgisayarlı Resim Analizi ile Ayırt Edilmesi

BALABAN M. O., GÜMÜŞ B.

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2011, pp.332

2011

2011

Antalya Körfezi’nden Avlanan Bazı Lesepsiyen Türlerin Kimyasal Kompozisyonlarının Araştırılması

ÜNLÜSAYIN M., GÜMÜŞ B., ERDİLAL R.

16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, A.Ü.Su Ürünleri Fakültesi., Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.281

2011

2011

Bilgisayarlı Resim Analiz Yönteminin Su Ürünleri İşleme Teknolojisine Uygulanması

ÜNLÜSAYIN M., GÜMÜŞ B., BALABAN M. Ö.

16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, A.Ü.Su Ürünleri Fakültesi., Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2011, vol.., pp.131

2011

2011

Proximate analysis of some ray species caught by trawling in mediterrenean gulf of Antalya (Turkey)

ÜNLÜSAYIN M., GÜMÜŞ B., ERDİLAL R.

V. International Conference “Aquaculture & Fishery, Belgrad-Zemun, Montenegro, 1 - 03 June 2011, pp.547-551

2011

2011

Image analysis to estimate the weight of fish

BALABAN M. O., ÜNAL-ŞENGÖR G. F., GÜMÜŞ B., CIRBAN D.

International Conference on Engineering and Food, Atina, Greece, 22 - 26 May 2011, pp.1453

2011

2011

Machine vision evaluation of some pollock roe quality attributes

BALABAN M. O., GÜMÜŞ B., CIRBAN D., CHOMBEAU M.

International Conference on Engineering and Food, Atina, Greece, 22 - 26 May 2011, pp.1455-1456

2010

2010

Machine vision applications to seafood: A review of Kodiak studies

GÜMÜŞ B., BALABAN M. O.

1st International Congress on Food Technology, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2010, pp.454

2010

2010

Quality grading of Alaska Pollock (Theragra chalcogramma) roe by image analysis

CHOMBEAU M., GÜMÜŞ B., CIRBAN D., BALABAN M. O.

2nd International Congress on Seafood Technology, 10 - 13 May 2010, pp.31

2010

2010

Prediction of the weight of aquacultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by image analysis

GÜMÜŞ B., BALABAN M. O.

2nd International Congress on Seafood Technology, 10 - 13 May 2010, pp.32

2008

2008

Alterations in Extract Loss From Sardine During Different Salting Process

ÜNLÜSAYIN M., ERDİLAL R., GÜMÜŞ B., GÜLYAVUZ H.

AquaMedit, 4th International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management, Atina, Greece, 21 - 22 November 2008, pp.7

2008

2008

Comparison of Flesh Productivity and Chemical Composition of Male And Female Giant Red Shrimp (Aristeomorpha foliacea)

GÜMÜŞ B., ÜNLÜSAYIN M.

AquaMedit, 4th International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management, Atina, Greece, 21 - 22 November 2008, pp.5

2008

2008

Quality Changes of Salted Red Mullet (Mullus barbatus) During Vacuum Packaged Storage at +4 ºC

GÜMÜŞ B., İKİZ R., ÜNLÜSAYIN M., GÜLYAVUZ H.

University of Ege, Fisheries of Faculty, 1st International Congress of Seafood Technology, İzmir, Turkey, 18 - 21 May 2008, pp.55

2008

2008

Flesh Productivity and Chemical Components of Some Deep-Water Penaeid Shrimps

GÜLYAVUZ H., GÜMÜŞ B., ÜNLÜSAYIN M.

University of Ege, Fisheries of Faculty, 1st International Congress of Seafood Technology, İzmir, Turkey, 18 - 21 May 2008, pp.273

2008

2008

Quality Changes of Salted Red Mullet (Mullus barbatus) During Vacuum Packaged Stored at +4°C

ÜNLÜSAYIN M., GÜMÜŞ B., İKİZ R., GÜLYAVUZ H.

University of Ege, Fisheries of Faculty. 1st International Congress of Seafood Technology, İzmir, Çeşme, Turkey, 1 - 04 May 2008, pp.55

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2010 - Continues

2010 - Continues

Institute of Food Technologists (IFT)

Member

Scientific Refereeing

January 2019

January 2019

Acta Aquatica Turcica

National Scientific Refreed Journal

December 2018

December 2018

Acta Aquatica Turcica

National Scientific Refreed Journal

June 2018

June 2018

Food Science and Technology

SCI Journal

May 2018

May 2018

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

National Scientific Refreed Journal

May 2018

May 2018

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

National Scientific Refreed Journal

July 2017

July 2017

Journal of Aquatic Food Product Technology

SCI Journal

June 2017

June 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

March 2017

March 2017

Journal of Aquatic Food Product Technology

SCI Journal

Awards

May 2023

May 2023

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYTP)

Tübitak

April 2014

April 2014

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYTP)

Tübitak

April 2011

April 2011

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYTP)

Tübitak

November 2010

November 2010

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYTP)

TübitakCongress and Symposium Activities

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği KongresiSustainable Development

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

International Symposium on Fisheries and Aquatic Science

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

Ulusal Tarım Kongresi 2015

Attendee

Afyon-Turkey

01 March 2014 - 01 March 2014

01 March 2014 - 01 March 2014

Alg’n’ Chem

Attendee

Montpellier-France

01 September 2013 - 01 September 2013

01 September 2013 - 01 September 2013

XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2013 - 01 June 2013

01 June 2013 - 01 June 2013

FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu

Attendee

Erzurum-Turkey

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

AQUA 2012, Global Aquaculture Securing Our Future

Attendee

Praha-Czech Republic

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

The 1st International Conference on Animal Nutrition and Environment (ANINUE 2012)

Attendee

Khon Kaen-Thailand

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2010 - 01 November 2010

01 November 2010 - 01 November 2010

1st International Congress on Food Technology

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2010 - 01 October 2010

01 October 2010 - 01 October 2010

European Aquaculture Society

Attendee

Porto-Portugal

01 May 2010 - 01 May 2010

01 May 2010 - 01 May 2010

2nd International Congress on Seafood Technology

Attendee

Alaska-United States Of America

01 February 2010 - 01 February 2010

01 February 2010 - 01 February 2010

61st Pacific Fisheries Technologists Conference

Attendee

Washington-United States Of America

01 July 2009 - 01 July 2009

01 July 2009 - 01 July 2009

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

Rize-Turkey

01 November 2008 - 01 November 2008

01 November 2008 - 01 November 2008

AquaMedit, 4th International Congress on Aquaculture

Attendee

Athína-Greece

01 November 2008 - 01 November 2008

01 November 2008 - 01 November 2008

Gıda Mikrobiyolojisi Çalıştayı

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2008 - 01 May 2008

01 May 2008 - 01 May 2008

European Inland Fisheries Advisory Commission

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2008 - 01 May 2008

01 May 2008 - 01 May 2008

1st International Congress of Seafood Technology

Attendee

İzmir-Turkey

01 September 2007 - 01 September 2007

01 September 2007 - 01 September 2007

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

Muğla-Turkey

01 February 2006 - 01 February 2006

01 February 2006 - 01 February 2006

Doğu Akdeniz’deki Lessepsiyan Türler ile İsrail’deki Balıkçılık Faaliyetleri

Attendee

Antalya-Turkey

01 September 2005 - 01 September 2005

01 September 2005 - 01 September 2005

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

Çanakkale-Turkey

Scholarships

2010 - 2010

2010 - 2010

Short Term Research Scholar (Araştırma Bursu)

Official Institutions of Foreign Countries

Citations

Total Citations (WOS): 267

h-index (WOS): 8

Jury Memberships

May-2023

May 2023

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

July-2022

July 2022

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

January-2021

January 2021

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Sınav Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı