Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Visfatin ve etkileri (Derleme

Türk Klinik Biyokimya Derg , vol.11, no.3, pp.119-130, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Prolaktinomalı hastalarda inkretin düzeylerinin araştırılması

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2019

Tip 1 Diabetes Mellitus Hastalarında Serbest ve Biyoyararlanılabilir 25-Hidroksivitamin D Düzeyleri

Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XIX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 28 April 2019, vol.19, pp.134 Sustainable Development

EFFECT OF ANGIOTENSİN (1-7) TREATMENT ON OXIDATIVE STRESS PARAMETERS, IMA AND MPO LEVELS IN DIABETES

TBS International Biochemistry Congress 2018 29th National Biochemistry Congress, Muğla, Turkey, 26 - 30 October 2018, vol.43, pp.87 Sustainable Development

EFFECT OF ANGIOTENSİN (1-7) TREATMENT ON OXIDATIVE STRESS PARAMETERS, IMA AND MPO LEVELS IN DIABETES

TBS International Biochemistry Congress 2018 29th National Biochemistry Congress, Muğla, Turkey, 26 - 30 October 2018, vol.43, pp.26 Sustainable Development

Diyabette Anjiotensin (1-7) Tedavisinin Oksidatif Stres Parametreleri, IMA ve MPO Düzeylerine Etkisi

TBS International Biochemistry Congress 2018, 29th National Biochemistry Congress, Muğla, Turkey, 26 - 30 October 2018, vol.43, pp.58 Sustainable Development

EFFECT OF ANGIOTENSİN (1-7) TREATMENT ON OXIDATIVE STRESS PARAMETERS, IMA AND MPO LEVELS IN DIABETES

TBS International Biochemistry Congress 2018 29th National Biochemistry Congress, Muğla, Turkey, 26 - 30 October 2018, vol.43, pp.87 Sustainable Development

Fatty Acid Composition And Oxidative Stress In Acute Myocardial Infarction Patients With Normal And High CholesterolLevels

5th EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine Laboratory Medicine at the Clinical Interface, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2018, vol.56, pp.262

İki Farklı Otomatik İdrar Analizörünün Analitik Performanslarının Karşılaştırılması

Uluslararası Katılımlı Kongre&Lab EXPO 2018 ve 1. Kalıtsal Metabolizma Hastalıkları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2018, pp.188

KLINIK VE SUBKLINIK CUSHING SENDROMU TANISINDA GECE TÜKÜRÜK KORTIZOLÜNÜN YERI

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 9 - 13 May 2018

Hemogram Parametrelerinin Süreye ve Isıya Bağlı Değişimleri

Uluslararası Katılımlı Hematolojik Hastalıkların Tanı ve İzleminde Laboratuvar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 5 - 07 April 2018, pp.60

Protein C ve/veya S Ölçümü İstenen Hastalarda Preanalitik Bir Hata Olarak İlaç Kullanımı

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği, Uluslararası Katılımlı Preanalitik Evre Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.66

The Effects Of GLP-1 Analogs And Sitagliptin On Heart Rate İn İsolated Diabetic Rat Atrium And Whole Heart Preparations

3 rd İnternational Multidisciplinary Symposium On Drug Research And Development - DRD 2017, Erzurum, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.177 Sustainable Development

Functional Effects of Visfatin in Small Resistance Arteries of Rat Isolated Mesenteric Bed

3 rd İnternational Multidisciplinary Symposium On Drug Research And Development - DRD 2017, Erzurum, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.179

Relations of Serum GLP-1 Levels With the Effects of GLP-1 Analogs on Heart Rate in Diabetic Rats

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre Lab EXPO 2017, Antalya, Turkey, 1 - 05 October 2017, pp.182 Sustainable Development

Akut Koroner Sendromda Trigliserid Kolesterolden Rol mü Çalıyor?

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği, Uluslararası Katılımlı Kongre LAB EXPO 2017, Antalya, Turkey, 1 - 05 October 2017, pp.125

Akut Koroner Sendromda Trigliserid Kolesterolden Rol Çalıyor mu?

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslarası Katılımlı Kongre, Antalya, Turkey, 1 - 05 October 2017, pp.125

The Changes of Coagulation Parameters in Plasma Samples Reflecting Different Hematocrit Values

69th AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab EXPO, San Diego, United States Of America, 30 July - 03 August 2017, pp.108-109

ACUTE HEMATOLOGICAL CHANGES AFTER DIFFERENT TYPES OF RESISTANCE TRAINING IN YOUNG MEN

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.96

NONFONKSİYONEL ADRENAL İNSİDENTALOMA HASTALARINDA İNKRETİN DÜZEYLERİ

39.TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 3 - 07 May 2017

Çocuk Acil Serviste Delta Nötrofil İndeksinin Enfeksiyon Belirteci Olarak Kullanılması Uygun Mudur?

Uluslararası Katılımlı XVII. Klinik Biyokimya Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 07 May 2017, vol.17, no.1, pp.80

Çocuk Acil Serviste Delta Nötrofil İndeksinin Enfeksiyon Belirteci Olarak Kullanılması Uygun Mudur?

Uluslararası Katılımlı XVII. Klinik Biyokimya Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 07 May 2017, vol.17, no.1, pp.80

Çocuk Acil Serviste Delta Nötrofil İndeksinin Enfeksiyon Belirteci Olarak Kullanılması Uygun Mudur?

Uluslararası Katılımlı XVII. Klinik Biyokimya Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 07 May 2017, vol.15, pp.80

Nonfonksiyonel Adrenal İnsidentaloma Hastalarında İnkretin Düzeyleri

39 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.268-269

Biyobenzer Tıbbi Ürünlerin Risk Yönetim Planı

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017

Biyobenzer ürünlerin ekstrapolasyonu. P0848.

Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi-2017, 26 - 29 April 2017

Farklı Hematokrit Değerlerini Yansıtan Plazma Örneklerinde Koagülasyon Parametrelerinin Değişimi

Uluslararası Katılımlı XVI. Klinik Biyokimya Kongresi & IATDMCT Regional Meeting, Aydın, Turkey, 5 - 08 May 2016, vol.14, pp.119 Creative Commons License

PATIENT NORMAL VALUES OF MAJOR BONE MINERAL MARKERS IN OPTIMALLY MAINTAINED PD PATIENTS

16th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, Melbourne, Australia, 27 February - 01 March 2016

PATIENT NORMAL VALUES OF MAJOR BONE MINERAL MARKERS IN OPTIMALLY MAINTAINED PD PATIENTS

16th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, Melbourne, Australia, 27 February - 01 March 2016

Kronik PeritonDiyalizi Hastalarında Kemik Mineral Metabolizması Belirteçlerinin Hasta-Normal Düzeyleri

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Translantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, pp.201

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Hızlanmış Kalsitriol Katabolizması Vitamin D Eksikliğine Katkıda Bulunmakta Mıdır?

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Translantasyon Kongresi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2015, pp.300

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Hızlanmış Kalsitriol Katabolizması Vitamin D Eksikliğine Katkıda Bulunmakta Mıdır?

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Translantasyon Kongresi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2015, pp.300

Patients normal levels of fibroblast growth factor 23 FGF23 in chronic peritoneal dialysis patients

12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs, 15 - 18 October 2015

Patient normal levels of fibroblast growth factor 23(FGF23) in chronic peritoneal dialysis patients.

BANTAO Congress 2015.The Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Opatija, Croatia, 15 - 18 October 2015, pp.6

Patient normal levels of fibroblast growth factor 23(FGF23) in chronic peritoneal dialysis patients.

BANTAO Congress 2015.The Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Opatija, Croatia, 15 - 18 October 2015, pp.6

IS KLOTHO GEN POLYMORPHISM (KGP) ACONTRIBUTING FACTOR IN DETERMINING THE RATE OF RESIDUAL RENAL FUNCTION LOSS IN PD PATIENTS?

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 Creative Commons License identifier

Effects of Different Immunosuppressive Drugs on Glucagon-like Peptide-1 Levels in Renal Transplant Patients

Endocrine Society's 96th Annual Meeting and Expo,, Chicago, United States Of America, 21 - 24 June 2014

Relations of serum Cd59 with plasma glucose and myeloperoxidase levels in diabetic rats

American Diabetes Association, 74th scientific sessions, San Francisco, Ca, United States Of America, 13 - 17 June 2014, vol.63, no.1, pp.570 Sustainable Development

Relations of serum Cd59 with plasma glucose and myeloperoxidase levels in diabetic rats.

American Diabetes Association, 74th scientific sessions, San Francisco, Ca, United States Of America, 13 - 17 June 2014, vol.63, no.1 Sustainable Development

Relation between HbA1c and 25-OH Vitamin D3 Levels

American Diabetes Association 74th Scientific Sessions, San Francisco, United States Of America, 13 - 17 June 2014

Relation between HbA1c and 25-OH Vitamin D3 Levels

American Diabetes Association 74th Scientific Sessions, San Francisco, United States Of America, 13 - 17 June 2014

Relations of serum CD59 with plasma glucose and myelopeoxidase levels in diabetic rats

American Diabetes Assosiciation 74th Scientific Sessions, San Francisco, United States Of America, 13 - 17 June 2014 Sustainable Development

Renal transplant hastalarında, farklı immunsupresif ilaçların inkretinler üzerine etkileri

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.178

FGF-23, A-KLOTHO GENE POLYMORPHISM AND THEIR RELATIONSHIP TO MARKERS OF BONE METABOLISM IN CHRONIC PERITONEAL DIALYSIS, HEMODIALYSIS AND RENAL TRANSPLANT PATIENTS

51st Congress of the European-Renal-Association(ERA)/European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA), Amsterdam, Netherlands, 31 May - 03 June 2014, vol.29, pp.271 identifier

Glomerular Bazal Membran Hasarının Göstergesi Olarak Sialik Asidüri.

Türk Biyokimya Derneği XII. Ulusal Biyokimya Kongresi,, İstanbul, Turkey, 13 - 16 April 2014

Glomerular Bazal Membran Hasarının Göstergesi Olarak Sialik Asidüri.

Türk Biyokimya Derneği XII. Ulusal Biyokimya Kongresi,, İstanbul, Turkey, 13 - 16 April 2014

25-OH Vitamin D3 Ölçümünde Kullanılan ELISA Yönteminin Performans Değerlendirmesi,

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 8. Ulusal Kongresi, Muğla, Turkey, 18 - 22 September 2012, pp.38

The effect of high FGF-23 levels on cardiac morbidity and renal osteodystrophy in chronic kidney disease

45th Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, Krakow, Poland, 13 - 15 September 2012, pp.1778

The association between ischemia-modified albumin levels in umbilical vein and intrauterine growth restriction

The 22nd World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Copenhagen, Denmark, 9 - 12 September 2012, vol.40, pp.234

The Role of Insulin Like Growth Factor Receptor-1 and-2 for the Pathogenesis of Acrochordon

42nd Annual Meeting of the European-Society-for-Dermatological-Research (ESDR), Venice, Italy, 7 - 10 September 2012, vol.132 identifier

Serum 25-OH vitamin D3 levels in elderly

2012 AACC Annual Meeting, Los Angeles, United States Of America, 15 - 19 July 2012, pp.264

Serum 25-OH vitamin D3 levels in elderly

2012 AACC Annual Meeting, Los Angeles, United States Of America, 15 - 19 July 2012, pp.264

İnflamatuar Artritlerde Myeloperoksidaz Seviyeleri ve Oksidatif Stres Parametreleri

XIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 28 April 2012, pp.1

Adrenal insidentaloma deneyimimiz.

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2012, pp.241

Adrenal insidentaloma deneyimimiz.

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2012, pp.241

Adrenal insidentaloma deneyimimiz.

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2012, pp.241

Multipl miyelom hastalarında protein oksidasyonu.

23. Ulusal Biyokimya Kongresi, Adana, Turkey, 29 November - 02 December 2011

Periton diyalizi hastalarında fibroblast growth faktör 23 ve klotho gen polimorfizmi.

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya/Belek , 19-23 Ekim 2011 (Poster No: PS/PD-090)., Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2011

Protein oxidation in patients with Multiple Myeloma

IFCC-WorldLab 2011 international congress, Berlin, Germany, 15 - 19 May 2011, pp.874

Protein oxidation in patients with multiple myeloma.

IFCC-Worldlab Berlin-EuroMedLab, Berlin, Germany, 15 - 19 May 2011, pp.543

Bone mineral density and CKD-MBD parameters in peritoneal dialysis patients.

World Congress of Nephrology WCN 2011, Vancouver, Canada, 8 - 12 April 2011, pp.1806

Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Görülen Osteoporozda Homosisteinin Olası Rolü

XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 October 2010, pp.141

Yaşlılarda serum 25-OH vitamin D3 düzeyleri

XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, Eskişehir,, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 October 2010, pp.227

İlk Trimester PAPP-A sonuçları ile gestasyonel diabet ilişkisi

6. Ulusal Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 25 September 2010, pp.53 Sustainable Development

Periton diyalizi uygulanan kronik böbrek yetmezlikli hastalarda kırık riski ve parathormon ile ilişkisi

6. Ulusal Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 25 September 2010, pp.41

Periton diyalizi uygulanan kronik böbrek yetmezlikli hastalarda kırık riski ve parathormon ile ilişkisi

6. Ulusal Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 25 September 2010, pp.41

Periton diyalizi uygulanan kronik böbrek yetmezlikli hastalarda kırık riski ve parathormon ile ilişkisi

6. Ulusal Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 25 September 2010, pp.41

Periton diyalizi uygulanan kronik böbrek yetmezlikli hastalarda kırık riski ve parathormon ile ilişkisi

6. Ulusal Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 25 September 2010, pp.41

Akut Koroner Sendromda High sensitif Troponin T ve İskemi Modifiye Albumin, ilişkisinin değerlendirilmesi

6. Ulusal Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 25 September 2010, pp.52

Akut Koroner Sendromda High sensitif Troponin T ve İskemi Modifiye Albumin, ilişkisinin değerlendirilmesi

6. Ulusal Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 25 September 2010, pp.52

İlk Trimester PAPP-A sonuçları ile gestasyonel diabet ilişkisi

6. Ulusal Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 25 September 2010, pp.53 Sustainable Development

Macroprolactinemia: Our Experience of 3680 Cases.

American Association for Clinical Chemistry (AACC) Annual Meeting, , Clinical Chemistry, Anaheım, United States Of America, 15 - 20 July 2010, vol.56, no.6, pp.59

Polietilen glikol presipitasyonunun TSH ölçümlerine etkisi

X. Ulusal klinik biyokimya kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 April 2010, pp.106

H. Akbas, S. Ozdem, G. Sagdıc, G. Curek. The influence of immunosuppressive therapy on oxidative stres in renal transplant recipients. Clinical Chemistry Vol.55, Number S6, (E-100) pg. A244,

American Association for Clinical Chemistry (AACC) Annual Meeting, Clinical Chemistry, Chıcago, United States Of America, 15 - 19 July 2009, vol.6, no.100, pp.244

THE INFLUENCE OF IMMUNOSUPPRESSIVE THERAPY ON OXIDATIVE STRESS IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS

Annual Meeting of the American-Association-for-Clinical-Chemistry, Illinois, United States Of America, 19 - 23 July 2009, vol.55 identifier

Karar ağacı analizi ile prostat kanserinin öngörülmesi

V. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi,, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2008, pp.1 Sustainable Development

Evidence of neuronal and glial damage in migraine: a study of S100B and NSE proteins during and outside an attack in migraine without-aura

12th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Madrid, Spain, 23 - 26 August 2008, vol.15, pp.318

The Effect of melatonin administration on muscle glycogen levels after recovery period in rats. H07008.

I International mediterranean sport sciences Congress., Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2007, pp.7008

The Effect of melatonin administration on muscle glycogen levels after recovery period in rats. H07008.

I International mediterranean sport sciences Congress., Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2007, pp.7008

Tip 2 Diyabetik hastalarda subklinik cushing prevalansı ve metabolic control ile ilişkisi

30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi,, Antalya, Turkey, 24 - 28 October 2007 Sustainable Development

Correlation of thyroid functions, urinary iodine excretion, Tc-99m Pertechnetate and I-131 uptakes in patiens with multinodular goiter after mandatory iodinization.

Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, - European Journal of Nuclear - Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 34, Suppl 2, EP32, Copenhagen/Denmark. October 13 - 17 (2007)., Copenhagen, Denmark, 13 - 17 October 2007, vol.34, pp.32

"Craniofacial morphometric measurements in turkish children with B-thalassemia major

Ninth Congress of European Association of Clinical Anatomy. Surg Radiol Anat, 29(6):497, Prague/Czechoslovakia. 5-8 September ( 2007)., Prag, Czech Republic, 5 - 08 September 2007, vol.29, no.6, pp.497

Craniofacial morphometric measurements in turkish children with B-thalassemia major

Ninth Congress of European Association of Clinical Anatomy, Prag, Czech Republic, 5 - 08 September 2007, pp.497

B17. S. Ozdem, R. Sari. Evaluation of a new immunassay method for measurement of plasma ACTH. (PP-080).

XV. Congress of Balkan Clinical Laboratory Federation., Antalya, Turkey, 4 - 07 September 2007, pp.80

Craniofacial morphometric measurements in Turkish children with beta thalassemia major

Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, Turkey, 26 - 29 October 2007, vol.1

Plasma homocysteine levels in patients with beta-thalassemia major

59th Annual Meeting of the American-Association-for-Clinical-Chemistry, California, United States Of America, 15 - 19 July 2007, vol.53 identifier

Plasma homocysteine levels in postmenopausal osteoporosis and osteopenia: The relation with biochemical markers of bone-turnover

59th Annual Meeting of the American-Association-for-Clinical-Chemistry, California, United States Of America, 15 - 19 July 2007, vol.53 identifier

Ratlarda kadmiyumun pankreasa etkileri

Türk Farmakoloji Derneği 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 28 September 2006 - 01 October 2005

Comparison of 1,88 mg depot leuprolide with classical long protocol in ICSI cycles: Efficiency and effectiveness.

62nd Annual Meeting of the American-Society-for-Reproductive-Medicine, Louisiana, United States Of America, 21 - 25 October 2006, vol.86 identifier

“The Evaluation of Performances of Two Different Homocysteine Measurement Methods Used İn Clinical Laboratories.

30th FEBS Congress and 9th IUBMB Conference, The Protein World,, Budapeşte, Hungary, 2 - 07 July 2006, pp.175

Serum vitamin B12, folate and plasma homocysteine levels in elderly. PP 889,

31 st FEBS Congress., İstanbul, Turkey, 24 - 29 June 2006, pp.889

Serum vitamin B12, folate and plasma homocysteine levels in elderly. PP 889,

31 st FEBS Congress., İstanbul, Turkey, 24 - 29 June 2006, pp.889

Serum vitamin B12, folate and plasma homocysteine levels in elderly

31st Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), İstanbul, Turkey, 24 - 29 June 2006, vol.273, pp.316 identifier

Analytical evaluation and application of a new spectrophotometric lithium

58th Annual Meeting of the American-Association-of-Clinical-Chemistry, Illinois, United States Of America, 23 - 27 July 2006, vol.52 identifier

Bone metabolism and mineral density in the patients with beta-thalassemia major

Annual European Congress of Rheumatology, Vienna, Austria, 8 - 11 June 2005, vol.64, pp.360 identifier

“Bone Metabolism And Mineral Density In The Patients With Beta-Thalassemia Major.” (Poster No: FRI0343).

Annual European Congress of Rheumatology , EULAR na/ Austria, June 8-11 (2005)., Vienna, Austria, 8 - 11 June 2005, pp.343

İki ayrı analitik yöntemle ölçülen takrolimus düzeylerinde bazı hematolojik parametrelerin etkisi

IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Marmaris, 5-9 Eylül, 2004 (Poster No: P-124)., Muğla, Turkey, 5 - 09 September 2004

Talasemi Major’de PAPP-A düzeyleri

IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Marmaris,, Muğla, Turkey, 5 - 09 September 2004, pp.84

İn Vitro İntakt Eritrosit Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerinde Propiltiyourasil’in Etkisi

Türk Biyokimya Derneği XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi ve Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu, İzmir, Turkey, 28 - 31 October 1997

Hipertiroidli Hastalarda Propiltiourasil Tedavisinin Eritrosit Antioksidan Enzimleri Üzerindeki Etkisi

Türk Farmakoloji Derneği XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 4 - 08 November 1996

Hipertirodizm’de Lipid Peroksidasyonu Ve Eritrosit Antioksidan Enzim Düzeyleri

Türk Biyokimya Derneği XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 March 1996

Metrics

Publication

382

Citation (WoS)

716

H-Index (WoS)

16

Citation (Scopus)

814

H-Index (Scopus)

18

Citation (Scholar)

99

H-Index (Scholar)

3

Project

26

Open Access

20
UN Sustainable Development Goals