Scientific Activities

Jury Memberships

 • June 2018 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Mine Oruç (Yüksek Lisans) Doğum sonu dönemde kadınların annelik fonksiyonu ile maternal bağlanma ilişkisinin incelenmesi

 • December 2017 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Çiftçi, S. G. (Yüksek Lisans) İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Okuma Yazma Öğreniyorum Kitaplarının İçerik Yönünden Yeterliliği Hakkında Öğretmen Görüşleri

 • June 2017 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Fatma Özlem Üner (Yüksek Lisans) Kanser kaygı ölçeğinin uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi

 • January 2017 Doctorate

  Mersin Üniversitesi

  Karacaoğlu, S. (Doktora) Yerel Halkın Toplum Temelli Turizm Gelişimine İlişkin Algı, Tutum ve Desteği: Misi Köyü Örneği

 • December 2016 Doctorate

  Ankara Üniversitesi

  Uyumaz, G. (Doktora) Dina Modelde Q Matrisinin Hatalı Belirlenmesinin Farklı Örneklem Büyüklüklerinde Parametre Kestirimine ve Sınıflama Tutarlılığına Etkisi

 • June 2016 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Saka, D. (Yüksek Lisans) Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersi Yüklemeleri ile Okul Tükenmişliklerinin İncelenmesi

 • June 2016 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Ayvallı, M. (Yüksek Lisans) PISA 2012 matematik okur-yazarlığı testinin ölçme değişmezliğinin incelenmesi

 • June 2016 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Erdoğan, Ş. (Yüksek Lisans) Yaratıcı Drama ve Orff Schulwerk Uygulamalarının İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Derslerine Yönelik Tutumları Üzerinne Etkileri

 • June 2016 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Aydın, R. (Yüksek Lisans) Barkin annelik fonksiyonu ölçeğinin uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi

 • June 2016 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Terzioğlu, Z.A. (Yüksek Lisans) Üniversite öğrencilerinde öznel iyi oluş ve stres belirtilerinin yordayıcılarının incelenmesi

 • June 2014 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Ölmez, F. (Yüksek Lisans) A Comparison of Students’ and Teachers’ Perceptions on the Use and Instruction of Vocabulary Learning Strategies

 • September 2013 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Coşkun, S. (Yüksek Lisans) Developing Listening and Speaking Skills of 6th Grade Primary School Students By Using Student-Centred Activities

 • July 2013 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Altınkaynak, S. (Yüksek Lisans) Devlet okullarında çalışan psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu olan ve olmayan rehber öğretmenlerin duygusal zeka düzeylerinin karşılaştırılması

 • June 2013 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Karadeniz, H.K. (Yüksek Lisans) Otizmli ve normal gelişim gösteren çocukların alıcı dil becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi

 • June 2013 Doctorate

  Anadolu Üniversitesi

  Aksoy, V. (Doktora) Eğitsel Planlama İçin Otizm Tarama Araçları (ASIEP-3)' nın Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi: Türkiye Örneği

 • May 2012 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Şahin, İ. (Yüksek Lisans) İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin hikaye edici metinlerde özetleme ve ana fikir bulma becerileri üzerinde hikaye haritalarının etkisi

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2015 - Continues Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği (EPODDER)

  Member

 • 2007 - Continues World Council for Curriculum and Instruction (WCCI)

  Member

 • 1998 - Continues Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

  Member

 • 2017 - 2019 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği (EPODDER)

  Board Member

Scientific Refereeing

 • January 2015 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2014 Eğitim ve Bilim

  Journal Indexed in SSCI

 • December 2013 Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP)

  Other Indexed Journal

 • February 2011 Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2010 İlköğretim Online

  Other Indexed Journal

 • January 2010 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri

  Journal Indexed in SSCI