Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Determinants of household cooking fuels and their impact on women's health in rural Pakistan

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.27, no.19, pp.23849-23861, 2020 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Rural household preferences for cleaner energy sources in Pakistan

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.26, no.22, pp.22783-22793, 2019 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

The importance of extension for occupational health and safety in agricultural sector

Journal of Food, Agriculture and Environment, vol.12, no.1, pp.312-316, 2014 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier

The agricultural extension system and practices in Turkey

Scientific Research and Essays, vol.6, no.8, pp.1831-1838, 2011 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier

Risk and sustainability in tobacco production in Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.8, no.3-4, pp.717-722, 2010 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Determining information sources used by crop producers: A case study of Gaziantep province in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, no.10, pp.980-987, 2010 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Determining information sources used by crop producers: A case study of Gaziantep province in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, no.10, pp.980-987, 2010 (SCI-Expanded)

Advisory services for organic agriculture in the European Union and Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.8, no.2, pp.507-511, 2010 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Allelopathy as an agricultural innovation and improving allelopathy extension

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.8, no.2, pp.908-913, 2010 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Rural women and agricultural extension in Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.8, no.1, pp.261-267, 2010 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Risk management and sustainability in banana production: A case study from Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.7, no.2, pp.283-294, 2009 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Analysis of energy use for pomegranate production in Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.7, no.2, pp.475-480, 2009 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Risk Management Strategies in Dairy Farming: A Case Study in Turkey

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, no.5, pp.949-958, 2009 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

The Agricultural Information System for Farmers in Turkey

Information Development, vol.20, no.2, pp.97-105, 2004 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier

The role of women in agriculture and rural development in Turkey

ASIAN JOURNAL OF WOMENS STUDIES, vol.9, no.4, pp.114-124, 2003 (SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Rural Tourism and Sustainable Development: A Bibliometric Analysis

Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kültürel Mirasın Kırsal Turizm Bakımından Önemi

Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi-IRTAD, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Kalkınma ve Enerji Etkileşimi Kapsamında Yenilenebilir Enerji

Yeni Türkiye - Yenilenebilir Enerji Özel Sayı-I, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politika ve Stratejileri

Yeni Türkiye Tarım Politikaları Özel Sayısı I, vol.26, no.113, pp.392-408, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Is Coronavirus the worst of the worst for the Human and Earth?

Journal of Ekonomi, vol.2, no.2, pp.98, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

KIRSAL MİRASIN ÖNEMİ VE YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi / Turkish Journal of Scientific Reviews, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Turizm’in sosyal politika işlevi ve kırsal turizm: Türkiye Örneği

International Rural Tourism and Development Journal, vol.3, no.1, pp.35-37, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

MİLAS’TA ZEYTİN TURİZMİ POTANSİYELİNİN KIRSAL KALKINMA AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ

The Journal of Academic Social Sciences, vol.98, no.98, pp.21-37, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Marka Olmak ya da Olmamak!

İşte İlham, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Üreticinin Refah ve Gelir Seviyesi Düşük

Tarlasera Aylık Tarım ve Kültür Dergisi, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye\u2019nin Antalya ilinde nar üreticilerinin kullandığı bilgi kaynaklarının analizi

Mediterranean Agricultural Sciences, vol.31, no.1, pp.45-48, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Tarım Ciddi iştir, Romantizmi kaldırmaz

Türk Tarım, no.243, pp.68-69, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Current Situation and Importance of the Family Farming in Agriculture of Turkey

Modern Agricultural Science and Technology, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Information Sources and Satisfaction of Cotton Growers of Muzaffargarh District of Pakistan.

Turkish Journal Agri. Economics, vol.23, no.1, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Ar Ge Politikaları ve Tarım

Süt Kardeşi Dergisi, vol.2, no.1, pp.36-37, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

YÖRÜK TÜRKMEN TOPLULUĞUNUN MEVCUT DURUMU VE KONUMUNUN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Türkiye 1. Yörük Türkmen Çalıştayı ve Arama Konferansı Bildiri Kitabı, pp.211-230, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Süt Üretim Sektörüne Genel Bakış

Süt Kardeşi Dergisi Türkiye Süt Üreticileri Birliği, vol.1, no.4, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

THE AGRICULTURAL EXTENSION IN TURKEY

Науковий вісник НУБіП України, vol.168, no.2011/9/16, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Dünya Elma Üretim Sektörünün Genel Durumu ve Gelişmeler

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.2, no.1, pp.129-134, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

The role of agriculture Chambers in agricultural extension a sample of Hanover region Germany

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Organic Horticultural Production and Marketing in Turkey

Journal of Agricultural Research, Tanta University, Special Issue, vol.28 (3/11), 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Aşağı Seyhan sulama proje alanındaki mısır üreticilerinin bilgi edinme kaynakları

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Farmers Attitude Towards Rural Tourism in Pakistan

5th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS 10. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ, Turkey, 29 October 2021

Kovid-19'un Kırsal Alanlarda Turizm Üzerine Etkileri/The Effects of Covid-19 on Tourism in Rural Areas World

10. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi /5th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2021, pp.1-10 Sustainable Development

Kırsal Turizm

Online Annual National Rural Development Networking Meeting / Çevrim İçi Yıllık Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Toplantısı, 7 - 09 December 2020

Coğrafi İşaretler ve Kırsal Kalkınma

Kırsal Turizm Kongresi, Turkey, 06 December 2020

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Kırsal Turizm Açısından Önemi

9.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 06 December 2020, pp.1-10

NEW TECHNOLOGIES FOR AGRICULTURE EDUCATION

8th International Conference on Future Learning and Informatics: Data Revolution, 20 - 22 October 2020

Tarımda Dijital Dönüşüm

Tarımda Dijital Dönüşüm Uygulamaları, Turkey, 20 December 2019 - 20 January 2020

Tarımsal Öğretim ve Yayım Hizmetlerinde Mevcut Durum ve Gelecek

Türkiye Ziraat Mühendisliği 9. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 17 January 2020, vol.2

Manavgat’ta Susam Tarımı ve Kültürünün Kırsal Turizm Odaklı Geliştirilmesi

3rd. INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS - 8. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ, Muğla, Turkey, 13 - 16 June 2019

Döngüsel Ekonomi ve Tarım

Döngüsel Tarım Paneli, 28 November 2019 Sustainable Development

Kültürel Mirasın Kırsal Turizm Bakımından Önemi

8. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 16 May 2019

Yerel Kültür ve Tarım İlişkileri

3.Uluslarası Akdenizde Güzel Sanatlar Sempozyumu, 20 - 23 April 2018

Antalya

ııı.Uluslarası Akdenizde Güzel Sanatlar Sempozyumu, 20 - 23 April 2018

ROLE OF WOMEN IN BENIN’S RURAL AREA

Culture of nomad life and international Turkish Tradional Arts Symposium / Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, 9 - 11 November 2017 Sustainable Development

Kırsal Kadın Girişimciliğinin Gelişimi ve Önemi

Culture of nomad life and international Turkish Tradional Arts Symposium / Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2017 Sustainable Development

Household energy use and women development in rural Pakistan

Culture of nomad life and international Turkish Tradional Arts Symposium / Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2017 Sustainable Development

The analysis of information sources used by pomegranate producers in Antalya

23RD EUROPEAN SEMINARON EXTENSION and EDUCATION, Hania, Greece, 4 - 07 July 2017

Veriden Bilgiye, Bulguya

Tarımsal İstatistikler Veri Toplama Süreçlerinde İyileştirme ve Değerlendirme Kapasitesinin Artırılması, Turkey, 11 December 2017

Energy use efficiency in cotton production in southeastern Punjab of Pakistan

13th International Congress on Mechanization snd Energy in Agriculture, İzmir, Turkey, 13 - 15 September 2017

Kırsal Miras ve El Sanatları

II. ULUSLARARASI AKDENİZ’DE GÜZEL SANATLARSEMPOZYUMU VE KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI, 29 April - 01 May 2017

The Role of Agricultural Extension and Agricultural Education for Sustainability

23RD EUROPEAN SEMINAR ON EXTENSION (AND) EDUCATION : TRANSFORMATIVE LEARNING: NEW DIRECTIONS IN AGRICULTURAL EXTENSION AND EDUCATION, 4 - 07 July 2017

Peynir Üretim Sektöründe Vizyon Arayışı

Ödemiş Peynircilik Şenliği: Peynirde Markalaşma ve İhracat Paneli, Ödemiş, Turkey, 14 May 2017

Rural tourism and development relations

First International Rural Tourism and Development Congress / 6. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, Turkey, 04 May 2017

Tarımda Teknoloji Kullanımı ve Araştırma ve yayım İlişkileri

GTHB Tatrımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Proje Toplantısı, Turkey, 12 February 2017

Türkiye de Kamu ve Özel Yayım

Tarım Danışmanlığı Çalıştayı, Antalya, Turkey, 16 - 18 December 2016

Geleneksellik Modernleşme ve Kırsal Miras

4. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri, 3 - 05 November 2016

ADVISORY AND CONSULTING SERVICES AND FUTURE IN GREENHOUSE SECTOR IN ANTALYA PROVINCE OF TURKEY

Advances and Innovations in Agricultural Engineering. The 2nd NJF - Agromek- EurAgEng joint seminar, Herning, Turkey, 28 - 29 November 2016

İnsani Kalkınma ve Savaş İkilemi

Kadın ve Demokrasi Derneği Eğitim Toplantısı, Antalya, Turkey, 05 November 2016

The Importance of Clean and Efficient Household Energy

2nd ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (AICSS), İstanbul, Turkey, 2 - 04 June 2016

SOSYO EKONOMİK KALKINMADA ÇORUM İLİNİN DURUM ANALİZİ

ULUSLARARASI BÜTÜN YÖNLERİYLE ÇORUM SEMPOZYUMU, Çorum, Turkey, 28 - 30 April 2016 Sustainable Development

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde Pazarlama Etkinlikleri

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN PAZARLAMA KABİLİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2015

Türkiye ve AB'de Tarımsal Yayım Sitem Ve Yaklaşımlarına Bakış

AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Çok Yönlü Geliştirilmesi Uluslararası Kongresi, 10 September 2009

COTTON GROWERS SATISFACTION WITH PUBLIC AND PRIVATE EXTENSION SERVICES Case Study of Muzaffargarh District of Pakistan

International conference sustainable agriculture and environment, Konya, Turkey, 30 September - 03 October 2015, pp.119-138

Current structure of land holdings and importance of small farms: evidences from Pakistan

NJF Congress: Nordic view to sustainable rural development, Riga, Lithuania, 16 - 18 June 2015, pp.25-28

Tarımsal Eğitim ve Yayım Hizmetlerinde Değişimler ve Arayışlar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII:Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 12 January 2015, pp.1335-1345

CURRENT STRUCTURE OF LAND HOLDINGS AND IMPORTANCE OF SMALL FARMS: EVIDENCES FROM PAKISTAN

25th NJF Congress on Nordic View to Sustainable Rural Development, Riga, Latvia, 16 - 18 June 2015, pp.241 identifier

Aile Çiftçiliği

Uluslarası Bölge Aile Çiftçiliği Çalıştayı, Çorum, Turkey, 3 - 05 November 2014, pp.5-10

The Relations Between Extension and Rural Tourism for Rural Development

Second AGRIMBA-AVA Congress, Amsterdam, Netherlands, 22 - 24 June 2011, pp.52

The Relations Between Extension and Rural Tourism for Rural Development

Second AGRIMBA-AVA Congress, Gelderland, Netherlands, 11 - 14 June 2011, pp.235-240

Türkiye de Tarımsal Eğitim ve Yayım İlişkisi

Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 September 2010, vol.2, pp.934-941

Türkiye’de Kırsal Turizm Potansiyeli ve Geliştirilmesi

Turizm ve MimarlıkSempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 29 April 2006

The Analysis of Agricultural Extension Services in Turkey,”

16th Europen Seminar on Extension Education(ESEE), Eger, Hungary, 12 - 15 November 2003, pp.157-159

Antalya İli Kent Merkezinde Tüketicilerin Organik Tarım Ürünleri İle İlgili Duyarlılıklarının Belirlenmesi”,

Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, Turkey, 6 - 08 September 2000, vol.1, no.2, pp.215-221

Antalya ve Ankara İllerindeki Tüketicilerin Mantar Satın Alma Davranışlarının Analizi

Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2000, pp.56-67

Women In Agriculture In Turkey

The International Association for Feminist Economics 2000 Conference, İstanbul, Turkey, 15 - 17 August 2000 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Kadın Girişimciliği

in: Girişimciliği Keşfet, Sadettin Paksoy, Derya Çevik Taşdemir, Editor, Paradigma, Çanakkale, pp.130-142, 2022

Tarımsal Girişimcilik

in: Girişimciliği Keşfet, Dr. Gül Çıkmaz,Dr. Sinan Çavuşoğlu, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.92-129, 2021

COVİD-19 SÜRECİNDE TARIMSAL EGİTİM-ÖGRETİM ve GELECEK ONGORULERI

in: Pandemi Sonrası Yeni Nesil Tarım, Bekir Pakdemirli, H. Sincan Sivritepe, Zulfikar Bayraktar, Sefa Takmaz, Editor, SONÇAĞ AKDEMİ, Ankara, pp.271-287, 2021

COVID-19 Sürecinde Tarımsal Eğitim-Öğretim ve Gelecek Öngörüleri

in: Pandemi Sonrası Yeni Nesil Tarım, Bekir Pakdemirli, H. Özkan Sivritepe, Zülfikar Bayraktar, Sefa Takmaz, Editor, SONÇAĞ Akademi, pp.271-286, 2021

Energy Use Efficiency in Irrigated and Rainfed Wheat in Pakistan

in: Current Trends in Wheat Research, Imran M., Özçatlabaş O., Editor, Intechopen, London, pp.1-12, 2020 Sustainable Development

Linking Youth Empowerment with Agricultural Production and Food Security

in: Zero Hunger, Leal Filho W., Azul A.M., Brandli L., Ozuyar P.G., Wall T, Editor, Springer-Verlag , Londra, pp.1-14, 2020 Sustainable Development

Technology Transfer and Change Management

in: Zero Hunger, Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T., Editor, Springer Nature, Switzerland, pp.1-18, 2020 Sustainable Development

Energy Use Efficiency in Irrigated and Rainfed Wheat in Pakistan

in: Current Trends in Wheat Research, IntechOpen, Editor, IntechOpen, Londrina, pp.1-12, 2020

Improving Women’s Role in Agricultural Production and Food Security Promotion

in: Gender Equality, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, W. Leal Filho et al. (eds.), Özçatalbaş O., Sogué B. (2020) Improving Women’s Role in Agricultural Production and Food Security Promotion. In: Leal Filho W., Azul A.M., Brandli L., Lange Salvia A., Wall T. (eds) Gender Equality. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70060-1_77-1, Editor, Springer Nature Switzerland AG 2020, pp.1-28, 2020 Sustainable Development

Sanayi 4.0 ve Tarım

in: Sanayi 4.0 Teknolojik Alanları ve Uygulamaları, Çetinkaya K, Demircioğlu P, Özsoy K, Duman B,, Editor, Pegem, Ankara, pp.268-277, 2019

Technology Transfer and Change Management

in: Zero Hunger, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T., Editor, Springer Cham, pp.1-28, 2019 Sustainable Development

Sanayi 4.0 ve Tarım

in: Sanayi 4.0 Teknolojik Alanları ve Uygulamaları, Kerim Çetinkaya, Pınar Demircioğlu, Koray Özsoy, Burhan Duman, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.301-312, 2019

Human Development and Research-Development-Extension Relationships

in: Research and Development Evolving Trends and Practices - Towards Human, Institutional and Economic Sectors Growth, Soha Maad, Editor, InTechOpen, Rijeka, pp.8-25, 2017 Sustainable Development

Current Status of Advisory and Extension Services for Organic Agriculture in Europe and Turkey

in: Organic Agriculture Towards Sustainability, Vytautas Pilipavicius, Editor, Cc By 3.0 License, Pilipavicius V., pp.67-87, 2014 Sustainable Development

Danışmanlık, İletişim, Pazarlama,

in: Danışmanın Kılavuzu Kitabı, Erçin B., Editor, Tarım Bakanlığı, Antalya, pp.22-50, 2007

Tarımsal Öğretim Eğitim, Yayım vr Ar-Ge

in: II. TARIM ŞURASI SONUÇ RAPORU, Cansız A., Editor, Tarım Bakanlığı, Ankara, pp.479-516, 2004

Üretim Projeksiyonları

in: Antalya Tarım Master Planı, Erçin B., Editor, Tarım Bakanlığı, Antalya, pp.12-26, 2001

Extension

in: Sustainable Development of Small-Scale Farmers of the Taurus Mountains of Turkey, Erkan O., Editor, İcarda Yayın, Aleppo, pp.13-18, 2001 Sustainable Development

Episodes in the Encyclopedia

Expert Reports

Kavun Tohum Çeşit Uygulamada Sorunun Tespiti

Çukurova Üniversitesi, pp.15, Adana, 1997

Other Publications