Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Tarım Ciddi iştir, Romantizmi kaldırmaz

Türk Tarım , no.243, pp.68-69, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Ar Ge Politikaları ve Tarım

Süt Kardeşi Dergisi , vol.2, no.1, pp.36-37, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Local Action Groups and Leader approach in innovation transfer and governance policies: The case of Turkey

26th European Seminar on Extension & Education, Toulouse, France, 10 July - 13 December 2023

12.ULUSAL KIRSAL TURIZM KONGRESI / 7.th INTERNATIONAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

KIRSAL KALKINMADA AVRUPA BİRLİĞİ KIRSAL AĞ YAKLAŞIMI VE KIRSAL TURİZM / EUROPEAN UNION RURAL NETWORK APPROACH IN RURAL DEVELOPMENT AND RURAL TOURISM, Kütahya, Turkey, 22 - 24 September 2023

THE ROLE OF RURAL TOURISM IN ENHANCING FOOD SECURITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

12.ULUSAL KIRSAL TURIZM KONGRESI / 7.th INTERNATIONAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS, Kütahya, Turkey, 22 - 24 September 2023

Need for Low-carbon Rural Tourism and Paths of its Development

6thINTERNATIONALRURALTOURISM AND DEVELOPMENTCONGRESS, Antalya, Turkey, 19 October 2022

Dağlık alanlarda kırsal kalkınma ve kırda turizm

2022 Uluslararası Dağlar Yılı Paneli, İstanbul, Turkey, 16 December 2022

Teknoloji transferi ve değişim yönetimi

Değişim yönetimi ve tarım yayımı çalıştayı, 1 - 04 October 2022

Kovid-19'un Kırsal Alanlarda Turizm Üzerine Etkileri/The Effects of Covid-19 on Tourism in Rural Areas World

10. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi /5th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2021, pp.1-10 Sustainable Development

Farmers Attitude Towards Rural Tourism in Pakistan

5th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS 10. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ, Turkey, 29 October 2021

Kırsal Turizm

Online Annual National Rural Development Networking Meeting / Çevrim İçi Yıllık Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Toplantısı, 7 - 09 December 2020

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Kırsal Turizm Açısından Önemi

9.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 06 December 2020, pp.1-10

Coğrafi İşaretler ve Kırsal Kalkınma

Kırsal Turizm Kongresi, Turkey, 06 December 2020

NEW TECHNOLOGIES FOR AGRICULTURE EDUCATION

8th International Conference on Future Learning and Informatics: Data Revolution, 20 - 22 October 2020

Tarımda Dijital Dönüşüm

Tarımda Dijital Dönüşüm Uygulamaları, Turkey, 20 December 2019 - 20 January 2020

Tarımsal Öğretim ve Yayım Hizmetlerinde Mevcut Durum ve Gelecek

Türkiye Ziraat Mühendisliği 9. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 17 January 2020, vol.2

Manavgat’ta Susam Tarımı ve Kültürünün Kırsal Turizm Odaklı Geliştirilmesi

3rd. INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS - 8. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ, Muğla, Turkey, 13 - 16 June 2019

Döngüsel Ekonomi ve Tarım

Döngüsel Tarım Paneli, 28 November 2019 Sustainable Development

Kültürel Mirasın Kırsal Turizm Bakımından Önemi

8. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 16 May 2019

Yerel Kültür ve Tarım İlişkileri

3.Uluslarası Akdenizde Güzel Sanatlar Sempozyumu, 20 - 23 April 2018

Antalya

ııı.Uluslarası Akdenizde Güzel Sanatlar Sempozyumu, 20 - 23 April 2018

ROLE OF WOMEN IN BENIN’S RURAL AREA

Culture of nomad life and international Turkish Tradional Arts Symposium / Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, 9 - 11 November 2017 Sustainable Development

Household energy use and women development in rural Pakistan

Culture of nomad life and international Turkish Tradional Arts Symposium / Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2017 Sustainable Development

Kırsal Kadın Girişimciliğinin Gelişimi ve Önemi

Culture of nomad life and international Turkish Tradional Arts Symposium / Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2017 Sustainable Development

The analysis of information sources used by pomegranate producers in Antalya

23RD EUROPEAN SEMINARON EXTENSION and EDUCATION, Hania, Greece, 4 - 07 July 2017

Veriden Bilgiye, Bulguya

Tarımsal İstatistikler Veri Toplama Süreçlerinde İyileştirme ve Değerlendirme Kapasitesinin Artırılması, Turkey, 11 December 2017

Energy use efficiency in cotton production in southeastern Punjab of Pakistan

13th International Congress on Mechanization snd Energy in Agriculture, İzmir, Turkey, 13 - 15 September 2017

Kırsal Miras ve El Sanatları

II. ULUSLARARASI AKDENİZ’DE GÜZEL SANATLARSEMPOZYUMU VE KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI, 29 April - 01 May 2017

The Role of Agricultural Extension and Agricultural Education for Sustainability

23RD EUROPEAN SEMINAR ON EXTENSION (AND) EDUCATION : TRANSFORMATIVE LEARNING: NEW DIRECTIONS IN AGRICULTURAL EXTENSION AND EDUCATION, 4 - 07 July 2017

Peynir Üretim Sektöründe Vizyon Arayışı

Ödemiş Peynircilik Şenliği: Peynirde Markalaşma ve İhracat Paneli, Ödemiş, Turkey, 14 May 2017

Rural tourism and development relations

First International Rural Tourism and Development Congress / 6. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, Turkey, 04 May 2017

Tarımda Teknoloji Kullanımı ve Araştırma ve yayım İlişkileri

GTHB Tatrımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Proje Toplantısı, Turkey, 12 February 2017

Türkiye de Kamu ve Özel Yayım

Tarım Danışmanlığı Çalıştayı, Antalya, Turkey, 16 - 18 December 2016

Geleneksellik Modernleşme ve Kırsal Miras

4. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri, 3 - 05 November 2016

ADVISORY AND CONSULTING SERVICES AND FUTURE IN GREENHOUSE SECTOR IN ANTALYA PROVINCE OF TURKEY

Advances and Innovations in Agricultural Engineering. The 2nd NJF - Agromek- EurAgEng joint seminar, Herning, Turkey, 28 - 29 November 2016

İnsani Kalkınma ve Savaş İkilemi

Kadın ve Demokrasi Derneği Eğitim Toplantısı, Antalya, Turkey, 05 November 2016

The Importance of Clean and Efficient Household Energy

2nd ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (AICSS), İstanbul, Turkey, 2 - 04 June 2016

SOSYO EKONOMİK KALKINMADA ÇORUM İLİNİN DURUM ANALİZİ

ULUSLARARASI BÜTÜN YÖNLERİYLE ÇORUM SEMPOZYUMU, Çorum, Turkey, 28 - 30 April 2016 Sustainable Development

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde Pazarlama Etkinlikleri

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN PAZARLAMA KABİLİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2015

Türkiye ve AB'de Tarımsal Yayım Sitem Ve Yaklaşımlarına Bakış

AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Çok Yönlü Geliştirilmesi Uluslararası Kongresi, 10 September 2009

COTTON GROWERS SATISFACTION WITH PUBLIC AND PRIVATE EXTENSION SERVICES Case Study of Muzaffargarh District of Pakistan

International conference sustainable agriculture and environment, Konya, Turkey, 30 September - 03 October 2015, pp.119-138

Current structure of land holdings and importance of small farms: evidences from Pakistan

NJF Congress: Nordic view to sustainable rural development, Riga, Lithuania, 16 - 18 June 2015, pp.25-28

Tarımsal Eğitim ve Yayım Hizmetlerinde Değişimler ve Arayışlar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII:Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 12 January 2015, pp.1335-1345

CURRENT STRUCTURE OF LAND HOLDINGS AND IMPORTANCE OF SMALL FARMS: EVIDENCES FROM PAKISTAN

25th NJF Congress on Nordic View to Sustainable Rural Development, Riga, Latvia, 16 - 18 June 2015, pp.241 identifier

Aile Çiftçiliği

Uluslarası Bölge Aile Çiftçiliği Çalıştayı, Çorum, Turkey, 3 - 05 November 2014, pp.5-10

The Relations Between Extension and Rural Tourism for Rural Development

Second AGRIMBA-AVA Congress, Amsterdam, Netherlands, 22 - 24 June 2011, pp.52

The Relations Between Extension and Rural Tourism for Rural Development

Second AGRIMBA-AVA Congress, Gelderland, Netherlands, 11 - 14 June 2011, pp.235-240

Türkiye de Tarımsal Eğitim ve Yayım İlişkisi

Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 September 2010, vol.2, pp.934-941

Türkiye’de Kırsal Turizm Potansiyeli ve Geliştirilmesi

Turizm ve MimarlıkSempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 29 April 2006

The Analysis of Agricultural Extension Services in Turkey,”

16th Europen Seminar on Extension Education(ESEE), Eger, Hungary, 12 - 15 November 2003, pp.157-159

Antalya İli Kent Merkezinde Tüketicilerin Organik Tarım Ürünleri İle İlgili Duyarlılıklarının Belirlenmesi”,

Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, Turkey, 6 - 08 September 2000, vol.1, no.2, pp.215-221

Antalya ve Ankara İllerindeki Tüketicilerin Mantar Satın Alma Davranışlarının Analizi

Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2000, pp.56-67

Women In Agriculture In Turkey

The International Association for Feminist Economics 2000 Conference, İstanbul, Turkey, 15 - 17 August 2000 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Role of Microcredit in Sustainable Rural Development

in: Sustainable Rural Development Perspective and Global Challenges, Özcatalbas Orhan, Editor, IntechOpen, pp.1, 2023

Kadın Girişimciliği

in: Girişimciliği Keşfet, Sadettin Paksoy, Derya Çevik Taşdemir, Editor, Paradigma, Çanakkale, pp.130-142, 2022

Tarımsal Girişimcilik

in: Girişimciliği Keşfet, Dr. Gül Çıkmaz,Dr. Sinan Çavuşoğlu, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.92-129, 2021

Tarımsal Girişimcilik

in: Girişimciliği Keşfet, Gül Çıkmaz, Sinan Çavuşoğlu, Editor, Paradigma Akademi, pp.95-132, 2021

COVİD-19 SÜRECİNDE TARIMSAL EGİTİM-ÖGRETİM ve GELECEK ONGORULERI

in: Pandemi Sonrası Yeni Nesil Tarım, Bekir Pakdemirli, H. Sincan Sivritepe, Zulfikar Bayraktar, Sefa Takmaz, Editor, SONÇAĞ AKDEMİ, Ankara, pp.271-287, 2021

COVID-19 Sürecinde Tarımsal Eğitim-Öğretim ve Gelecek Öngörüleri

in: Pandemi Sonrası Yeni Nesil Tarım, Bekir Pakdemirli, H. Özkan Sivritepe, Zülfikar Bayraktar, Sefa Takmaz, Editor, SONÇAĞ Akademi, pp.271-286, 2021

Energy Use Efficiency in Irrigated and Rainfed Wheat in Pakistan

in: Current Trends in Wheat Research, Imran M., Özçatlabaş O., Editor, Intechopen, London, pp.1-12, 2020 Sustainable Development

Linking Youth Empowerment with Agricultural Production and Food Security

in: Zero Hunger, Leal Filho W., Azul A.M., Brandli L., Ozuyar P.G., Wall T, Editor, Springer-Verlag , Londra, pp.1-14, 2020 Sustainable Development

Technology Transfer and Change Management

in: Zero Hunger, Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T., Editor, Springer Nature, Switzerland, pp.1-18, 2020 Sustainable Development

Energy Use Efficiency in Irrigated and Rainfed Wheat in Pakistan

in: Current Trends in Wheat Research, IntechOpen, Editor, IntechOpen, Londrina, pp.1-12, 2020

Improving Women’s Role in Agricultural Production and Food Security Promotion

in: Gender Equality, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, W. Leal Filho et al. (eds.), Özçatalbaş O., Sogué B. (2020) Improving Women’s Role in Agricultural Production and Food Security Promotion. In: Leal Filho W., Azul A.M., Brandli L., Lange Salvia A., Wall T. (eds) Gender Equality. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70060-1_77-1, Editor, Springer Nature Switzerland AG 2020, pp.1-28, 2020 Sustainable Development

Sanayi 4.0 ve Tarım

in: Sanayi 4.0 Teknolojik Alanları ve Uygulamaları, Çetinkaya K, Demircioğlu P, Özsoy K, Duman B,, Editor, Pegem, Ankara, pp.268-277, 2019

Technology Transfer and Change Management

in: Zero Hunger, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T., Editor, Springer Cham, pp.1-28, 2019 Sustainable Development

Sanayi 4.0 ve Tarım

in: Sanayi 4.0 Teknolojik Alanları ve Uygulamaları, Kerim Çetinkaya, Pınar Demircioğlu, Koray Özsoy, Burhan Duman, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.301-312, 2019

Human Development and Research-Development-Extension Relationships

in: Research and Development Evolving Trends and Practices - Towards Human, Institutional and Economic Sectors Growth, Soha Maad, Editor, InTechOpen, Rijeka, pp.8-25, 2017 Sustainable Development

Current Status of Advisory and Extension Services for Organic Agriculture in Europe and Turkey

in: Organic Agriculture Towards Sustainability, Vytautas Pilipavicius, Editor, Cc By 3.0 License, Pilipavicius V., pp.67-87, 2014 Sustainable Development

Danışmanlık, İletişim, Pazarlama,

in: Danışmanın Kılavuzu Kitabı, Erçin B., Editor, Tarım Bakanlığı, Antalya, pp.22-50, 2007

Tarımsal Öğretim Eğitim, Yayım vr Ar-Ge

in: II. TARIM ŞURASI SONUÇ RAPORU, Cansız A., Editor, Tarım Bakanlığı, Ankara, pp.479-516, 2004

Üretim Projeksiyonları

in: Antalya Tarım Master Planı, Erçin B., Editor, Tarım Bakanlığı, Antalya, pp.12-26, 2001

Extension

in: Sustainable Development of Small-Scale Farmers of the Taurus Mountains of Turkey, Erkan O., Editor, İcarda Yayın, Aleppo, pp.13-18, 2001 Sustainable Development

Episodes in the Encyclopedia

Expert Reports

Kavun Tohum Çeşit Uygulamada Sorunun Tespiti

Çukurova Üniversitesi, pp.15, Adana, 1997

Other Publications

Metrics

Publication

165

Citation (WoS)

136

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

173

H-Index (Scopus)

9

Project

19

Thesis Advisory

12

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals