Kalkınma ve Enerji Etkileşimi Kapsamında Yenilenebilir Enerji


ÖZÇATALBAŞ O., PEKER K., İMRAN M.

Yeni Türkiye - Yenilenebilir Enerji Özel Sayı-I, 2021 (Peer-Reviewed Journal)