Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FEBRİL KONVÜLSİYON İLE GELEN HEMOFİLİ A HASTASI

9. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumuna (HEVES 2023), Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2023, pp.51

KONJENİTAL FVII EKSİKLİĞİNDE SÜNNET OPERASYONUNDA BİYOBENZER rFVIIa KULLANIMI

9. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumuna (HEVES 2023), Antalya, Turkey, 07 April 2023, pp.47

İNFANTLARDA HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

14. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 12 March 2022, pp.91

Faktör 7 eksikliği olgularında F7 gen mutasyonu spektrumu.

18. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, Magosa, Cyprus (Kktc), 19 - 22 September 2021, pp.85

‘’Postoperative followup after craniosynostosis surgery’’,

8th World Congress on Pediatric Intensive Care, Toronto, June 2016, Canada, pp.4

’Noninvasive ventilation in cancer children with acute respiratory failure.’

26.th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Vilnius, June 2015., Lithuania, pp.125 Sustainable Development

‘’Postoperative followup after craniosynostosis surgery’’,

8th World Congress on Pediatric Intensive Care, Toronto, June 2016, Canada, pp.4

APLASTİK ANEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ

12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Muğla, Turkey, 05 March 2020, pp.72

PEDİATRİK POPÜLASYONDA BUSULFAN FARMOKOKİNETİĞİ

12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Muğla, Turkey, 05 March 2020, pp.54

HEMOFİLİ HASTASI ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA AĞIZ, DİŞ SAĞLIĞI BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.100-101

Myeloablative conditioning for first allogeneic HSCT in pediatric all: FTBI or chemotherapy? - An update of the retrospective multicenter EBMT-PDWP study

45th Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Frankfurt, Germany, 24 - 27 March 2019, vol.54, pp.137-138 identifier

Busulfan/Fludarabine- or Treosulfan/Fludarabine-Based Conditioning Regimen for Patients with Wiskott-Aldrich Syndrome - an EBMT Inborn Errors Working Party and Scetide Study

Transplant and Cell Therapy Meeting / Combined Annual Meetings of the American-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (ASBMT) and the Center-for-International-Blood-and-Marrow-Transplant-Research (CIBMTR), Texas, United States Of America, 13 - 24 February 2019, vol.25 identifier

Induction of fetal hemoglobin by modulation of epigenetic and genetic factors in beta thalassemia major patients

50th European-Society-of-Human-Genetics (ESHG) Conference, Copenhagen, Denmark, 27 - 30 May 2017, vol.26, pp.743-744 identifier

Results of Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Fanconi Anemia; Single Regimen, Single Center Experience

44th Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Lisbon, Portugal, 18 - 21 March 2018, vol.53, pp.516-517 identifier

Relapse after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for acute leukemia in children: a survey by the Turkish Pediatric Bone Marrow Study Group of 255 cases

44th Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Lisbon, Portugal, 18 - 21 March 2018, vol.53, pp.182-183 identifier

The Serial changes in Myocardial Functions after PediatricHematopoietic Stem Cell Transplantation: from baselineto the 12th months

52nd Annual Meeting of the Association for European Paediatric and CongenitalCardiology (AEPC)Megaron Athens International Conference Centre, Athens, Greece May 9–12, 2018, Atina, Greece, 9 - 12 May 2018, vol.28, pp.1-176 Creative Commons License

Decreased circulating sphingomyelins and ceramides in sickle cell disease patients

19th Biennial Meeting of the Society-for-Free-Radical-Research-International (SFRRI), Lisbon, Portugal, 01 January 2018, vol.120 identifier

Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hastalarında Busulfan’a Özgü Terapotik İlaç İzleminin Önemi

Uluslararası Katıımlı Hematolojik Hastalıkların Tanı ve İzleminde Laboratuvar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 5 - 07 April 2018, vol.16, no.1, pp.52

Fanconi Anemisinde hematopoietik kök hücre transplantasyonu sonuçları tek rejim, tek merkez deneyimi

10. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2018, pp.111

Effectivity of defibrotide prophylaxis on acute graft versus host disease: a single center experience with high risk pediatric patients

43rd Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Marseille, France, 26 - 29 March 2017, vol.52 identifier

JUVENILE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA IN TURKEY: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 65 PATIENTS

22nd Congress of the European-Hematology-Association, Madrid, Spain, 22 - 25 June 2017, vol.102, pp.769 identifier

ORAK HÜCRE ANEMİSİ HASTALARINDA SERUM SFİNGOMYELİN VE SERAMİD DÜZEYLERİ.

Uluslararası Katılımlı XVII. Klinik Biyokimya Kongresi. 04-07 Mayıs 2017. Kıbrıs, 4 - 07 May 2017

Cytomegalovirus (CMV) izolatlarında gansiklovir (GCV) direncinin genotipik olarak araştırılması

XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 9. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi,, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2016, pp.240-0

Pediatrik kök hücre transplantasyon hastalarında CMV spesifik immün yanıtın izlenmesi

XXXVII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2016, vol.1, no.1, pp.181

Pediatrik kök hücre transplantasyon hastalarında CMV spesifik immün yanıtın izlenmesi

XXXVII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2016, vol.1, no.1, pp.181

Pediatrik kök hücre transplantasyon hastalarında CMV spesifik immün yanıtın izlenmesi

XXXVII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2016, vol.1, no.1, pp.181

Absolute Peripheral Monocyte Count at Diagnosis: Could it be a Marker for High Risk Neuroblastoma?

48th Congress of the Internatıonal Society of paediatric Oncology(SIOP), Dublin, Ireland, 19 - 22 October 2016, pp.551

Hodgkin Lymphoma Single Centre Experience: Akdeniz University Paediatric Haematology Oncology

48th Congress of the Internatıonal Society of paediatric Oncology(SIOP), Dublin, Ireland, 19 - 22 October 2016, pp.451

Çocuk Hastalarda Terapötik Plazma Değişimi Sonuçları

42. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2016, pp.1

A NOVEL ADAMTS13 MUTATION IN A PEDIATRIC PATIENT WITH CONGENITAL AND ACQUIRED ADAMTS13 DEFICIENCY

21st Congress of the European-Hematology-Association, Kopenhagen, Denmark, 9 - 12 June 2016, pp.642-643

A NOVEL ADAMTS13 MUTATION IN A PEDIATRIC PATIENT WITH CONGENITAL AND ACQUIRED ADAMTS13 DEFICIENCY

21st Congress of the European-Hematology-Association, Copenhagen, Denmark, 9 - 12 June 2016, vol.101, pp.642-643 identifier

Çocukluk Çağı Lösemisinde Akan Hücre Ölçer Kullanımı

5.Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Denizli, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.52-53

Viability and cellular recovery of cord blood units used in unrelated hematopoetic stem cell transplantation

42nd Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, Valensiya, Spain, 3 - 06 April 2016, pp.143-144

Düşük ADAMTS 13 aktivitesi saptanan hematopoetik kök hücre nakli ilişkili trombotik mikroanjiopati

9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 March 2016, pp.180

Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Santral Sinir Sistemi Komplikasyonları ve Radyolojik Bulguların Sağkalım Üzerine Etkisi

9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 March 2016, pp.154-155

TÜRKIYE’DE ULUSAL PEDIATRIK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU (TPHD KİT ÇALIŞMA GRUBU ADINA)

9. ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 3 - 05 March 2016, pp.134-135

Blood Stream Infection After Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Five-year Single Center Experience

42nd Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, Valencia, Spain, 3 - 06 April 2016, vol.51 identifier

Viability and cellular recovery of cord blood units used in unrelated hematopoetic stem cell transplantation

42nd Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, Valencia, Spain, 3 - 06 April 2016, vol.51 identifier

Talasemi Major Hastalarında Tiyoredoksin Sistemin Kardiyak ve Karaciğer T2* Değerleri ile İlişkisi

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslarası Katılımlı Kongre, Elazığ, Turkey, 1 - 05 September 2015, pp.219

Trombosit Fonksiyon Bozuklukları

10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 06 June 2015, pp.37-40

Kanamalı çocuğa yaklaşım

4.Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 April - 03 May 2015, pp.96-100

Clinical Features and HSCT Outcomes for SCID in Turkey

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, pp.47

HLA-A allele mismatch (7/8 or 9/10) is the second best option after 8/8 or 10/10 matched unrelated donors: An analysis on results from Turkish centers

HLA-A allele mismatch (7/8 or 9/10) is the second best option after 8/8 or 10/10 matched unrelated donors: An analysis on results from Turkish centers, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, pp.361-362

COMPLEX CARE OF A PATIENT WITH MENTAL RETARDATION UNDERGOING BONE MARROW TRANSPLANTATION FOR FANCONI ANEMIA

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, pp.5517

Hematopoietic stem cell transplantation for Hemophagocytic Lymphohistiocytosis: A single center experience”,

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, pp.615

National Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation Activity in Turkey

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, pp.464

Hematopoietic stem cell transplantation for hemophagocytic lymphohistiocytosis: a single center experience

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, pp.5615

CARE CHALLENGE AND PSYCHO-SOCIAL SUPPORT IN A REFUGEE CHILD UNDERGOING BONE MARROW TRANSPLANTATION

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, pp.5528 Sustainable Development

CARE CHALLENGE AND PSYCHO-SOCIAL SUPPORT IN A REFUGEE CHILD UNDERGOING BONE MARROW TRANSPLANTATION

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, vol.50, pp.5528 Sustainable Development identifier

Effect of central nervous system complications and radiologic findings on patients' survival after hematopoietic stem cell transplantation

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, vol.50 identifier

COMPLEX CARE OF A PATIENT WITH MENTAL RETARDATION UNDERGOING BONE MARROW TRANSPLANTATION FOR FANCONI ANEMIA

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, vol.50, pp.5517 identifier

Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Children Using Preimplantation Genetic Diagnosis for HLA-Matched Donor: a Turkish Multicenter Study

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, vol.50 identifier

Clinical Features and HSCT Outcomes for SCID in Turkey

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, vol.50 identifier

Hematopoietic stem cell transplantation for hemophagocytic lymphohistiocytosis: a single center experience

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, vol.50, pp.5615 identifier

National Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation Activity in Turkey

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, vol.50 identifier

A Novel Primary Immunodeficiency Disorder with Multiple Defects of the Lymphoid System Caused by Perturbed NF-KAPPA B Signaling

16th Biennial Meeting of the European-Society-for-Immunodeficiencies, Prague, Czech Republic, 29 October - 01 November 2014, pp.145-146

A Novel Primary Immunodeficiency Disorder with Multiple Defects of the Lymphoid System Caused by Perturbed NF-KAPPA B Signaling

16th Biennial Meeting of the European-Society-for-Immunodeficiencies, Prague, Czech Republic, 29 October - 01 November 2014, vol.34 identifier

Solunum Yolu Enfeksiyonu Etkenlerinin Moleküler Tanısı

8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 07 June 2014, pp.133

XVIII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi

XVIII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 17 May 2014, pp.57 Sustainable Development

Splenomegalili Çocuğa Yaklaşım

3.Pediatrik Uzamanlık Akademisi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 April - 04 May 2014, pp.18-19

A single center experıence with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for acquired severe aplastic anaemia in childhood

40th Annual Meeting Of The European-Group-For-Blood-And-Marrow-Transplantation, Milan, Italy, 30 April - 02 May 2014, vol.49, pp.384

Çocukluk çağı ağır edinsel aplastik anemilerde hematopoetik kök hücre nakli üzerine tek merkezli bir çalışma

8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 March 2014, pp.181

Çocuklarda Akraba Dışı Kordon Kanı Transplantasyonu

8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 March 2014, pp.159

Haploidentik Kök Hücre nakli Yapılan bir Olguda Respiratuar Sinsityal Virüs Myokarditi

8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 March 2014, pp.151

kronik Greft Versus Host hastalığının Geç Bir Komplikasyonu olarak Nefrotik Sendromlu üç Olgu

8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 March 2014, pp.156

Çocukluk Çağı Ağır Edinsel Aplastik Anemilerinde Hematopoetik Kök Hücre Nakli Üzerine Tek merkezli Bir çalışma

8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 March 2014, pp.155

Periferik Kan Kök Hücre Aferez Deneyimimiz

39. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2013, pp.112-113

Periferik kan kök hücre aferez deneyimimiz

39. Ulusal Hematoloji Kongresi VIIIth Balkan Day of Hematology, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2013, pp.112-113

A multicentre experience in haematopoietic stem cell transplantation for primary immundeficiency diseases in Turkey

39th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), London, United Kingdom, 7 - 10 October 2013, pp.286

Hematopoietic Stem Cell Transplantation For Pediatric Patients With Solid Tumors:An Experience From Turkey

45th Congress of the İnternational Society Of Pediatric Oncology(SIOP), Hong Kong, China, 25 - 28 September 2013, pp.261

Beta -Talasemi Major ve Kalıtsal Hemokromatozis Birlikteliği

25. Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 September 2013, pp.218

A multicentre experience in haematopoietic stem cell transplantation for primary immundeficiency diseases in Turkey

39th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), London, Canada, 7 - 10 April 2013, vol.48 identifier

Kalıtsal Trombosit Fonksiyon Bozuklukları

38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2012, pp.59-63

A SINGLE CENTER EXPERIENCE OF HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION FOR PRIMARY IMMUNDEFICIENCY DISEASES

15th Biennial Meeting European-Society-for-Immunodeficiency (ESID), Florensa, Italy, 3 - 06 October 2012, pp.164

A SINGLE CENTER EXPERIENCE OF HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION FOR PRIMARY IMMUNDEFICIENCY DISEASES

15th Biennial Meeting European-Society-for-Immunodeficiency (ESID), Florence, Italy, 3 - 06 October 2012, vol.32, pp.164 identifier

Cardiac complications after bone marrow transplantation for benign disease in children: single-centre experience from Turkey

38th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Cenevre, Switzerland, 1 - 04 April 2012

Cardiac complications after bone marrow transplantation for benign disease in children: single-centre experience from Turkey

38th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Geneva, Switzerland, 1 - 04 April 2012, vol.47 identifier

Unrelated umbilical cord blood transplantation in children: a single-centre experience

38th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Geneva, Switzerland, 1 - 04 April 2012, vol.47 identifier

Successful unrelated bone marrow transplantation in two siblings with alpha-mannosidosis

38th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Geneva, Switzerland, 1 - 04 April 2012, vol.47 identifier

Neurological complications following haematopoetic stem cell transplantation in children with benign diseases: single-center experience from Turkey

38th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Cenevre, Switzerland, 1 - 04 April 2012, vol.47, pp.387-388

Successful unrelated bone marrow transplantation in two siblings with alpha-mannosidosis

38th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Geneva, Switzerland, 1 - 04 April 2012, pp.395

Factors influencing engraftment in children with benign diseases: single-centre experience from Turkey

38th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Geneva, Switzerland, 1 - 04 April 2012, vol.47 identifier

Unrelated umbilical cord blood transplantation in children: a single centre experience

38th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Geneva, Switzerland, 1 - 04 April 2012, vol.47, pp.364

Neurological complications following haematopoetic stem cell transplantation in children with benign diseases: single-center experience from Turkey

38th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Geneva, Switzerland, 1 - 04 April 2012, vol.47 identifier

Çocuklarda Bening Hastalıklarda Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Görülen Kardiyak Komplikasyonlar

7.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 10 March 2012, pp.108

Çocuklarda Benign Hastalıklarda Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Görülen Nörolojik Komplikasyonlar

7.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 10 March 2012, pp.109

Çocuklarda Bening Hastalıklarda Hematopoetik KöK Hücre Nakli Sonrası

7.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 10 March 2012, pp.109

Abnormal Signal Patterns Involved in t(12;21) TEL-AML1 in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Patients.

12th International Congress of Human Genetics/61st Annual Meeting of The American Society of Human Genetics, Montreal, Canada, 12 October 2011, pp.651 Creative Commons License

Abnormal Signal Patterns Involved in t(12;21) TEL-AML1 in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Patients.

12th International Congress of Human Genetics/61st Annual Meeting of The American Society of Human Genetics, Montreal, Canada, 12 October 2011, pp.651

Inhibitor problem and treatment of bleeding episodes in a Hemophilia B patient

Volume 9, Issue s2Special Issue:Abstracts of the XXIII Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis 57th Annual SSC Meeting, Kyoto, Japan, 23 - 28 July 2011, vol.9, pp.810-811

A single center experience of hematopoietic stem cell transplantation

30th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), İstanbul, Turkey, 11 - 15 June 2011, pp.659

A single center experience of hematopoetic stem cell transplantation for primary immunodeficiency diseases

30th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, İstanbul, Turkey, 11 - 15 June 2011

A single center experience of hematopoietic stem cell transplantation

30th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), İstanbul, Turkey, 11 - 15 June 2011, vol.66, pp.659 identifier

Hedef Eklem ve Kronik Sinovitli Çocuğa Yaklaşım

8.Ulusal hemofli Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 May 2011, pp.71-73

Quality of life assessment in HSCT-performed thalassemia major patients

37th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Paris, France, 03 April 2011

Better outcome with fludarabine-based conditioning in Fanconi Anaemia

37th European Group for Bone and Marrow Transplantation/27th Meeting of the EBMT Nurses Group/10th Meeting of the EBMT Management Group, Paris, France, 3 - 06 April 2011, vol.46, pp.376

Better outcome of endocrine functions in thalassaemia patients transplanted before the age of seven

37th European Group for Bone and Marrow Transplantation/27th Meeting of the EBMT Nurses Group/10th Meeting of the EBMT Management Group, Paris, France, 3 - 06 April 2011, pp.178

Better outcome of endocrine functions in thalassaemia patients transplanted before the age of seven.

37th Annual Meeting of the European Group for Blood and Morrow Transplantation, Paris, France, 3 - 06 April 2011, pp.178

Quality of life assessment in HSCT-performed thalassaemia major patients

37th European Group for Bone and Marrow Transplantation/27th Meeting of the EBMT Nurses Group/10th Meeting of the EBMT Management Group, Paris, France, 3 - 06 April 2011, vol.46 identifier

Better outcome with fludarabine-based conditioning in Fanconi anaemia

37th European Group for Bone and Marrow Transplantation/27th Meeting of the EBMT Nurses Group/10th Meeting of the EBMT Management Group, Paris, France, 3 - 06 April 2011, vol.46 identifier

Better outcome of endocrine functions in thalassaemia patients transplanted before the age of seven

37th European Group for Bone and Marrow Transplantation/27th Meeting of the EBMT Nurses Group/10th Meeting of the EBMT Management Group, Paris, France, 3 - 06 April 2011, vol.46 identifier

Hematopoetik kök hücre nakli yapılan primer immün yetmezlikli olgularımız

7.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 10 March 2011, pp.40

Pre-emptive donor lymphocyte infusions for unstable mixed chimerism in thalassaemia

36th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantat/9th Meeting of the EBMT Data-Management-Group/26th Meeting of the EBMT Nurses Group/2nd EBMT Qual Management Meeting, Viyana, Austria, 21 - 24 March 2010, pp.196

Factors predicting peripheral blood progenitor cell collectionc from paediatric healthy donors

36th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantat/9th Meeting of the EBMT Data-Management-Group/26th Meeting of the EBMT Nurses Group/2nd EBMT Qual Management Meeting, Viyana, Austria, 21 - 24 March 2010, pp.310

The role of mixed chimerism on transplant outcome in patients with thalassaemia

36th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantat/9th Meeting of the EBMT Data-Management-Group/26th Meeting of the EBMT Nurses Group/2nd EBMT Qual Management Meeting, Viyana, Austria, 21 - 24 March 2010, pp.195

Çocuklarda Benign hastalıklarda Hematopoetik Kök Hücre Nakli sonrası görülen Kardiyak Komplikasyonlar

7.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 10 March 2012, pp.210-211

Talasemi Transplantında Mikst Kimerizm Graft Reddi İçin Belirleyici mi?

6.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 March 2010, pp.157-158

Talasemi Transplantında Mikst Kimerizm Graft Reddi İçin Belirleyici mi?

6.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 March 2010, pp.157-158

Akraba Dışı Kordon Kanı Transplantasyonu: Tek Merkez Deneyimi

6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 March 2010, pp.129

TALASEMİDE MİKST KİMERİZMDE PRE-EMPTİF DONOR LENFOSİT İNFÜZYONLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ

6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 March 2010, pp.159

KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASI NADİR RASTLANAN İNTRAKARDİYAK TROMBOZ:OLGU SUNUMU

6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 March 2010, pp.154-155

TALASEMİ TRANSPLANTINDA MİKST KİMERİZM GRAFT REDDİ İÇİN BELİRLEYİCİ Mİ?

6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 March 2010, pp.157-158

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKİL AKTİVİTESİ, 1998-2008

6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 March 2010, pp.147-148

Allojeneik Pediatrik Donor Aferezlerinde Periferik Kan Kök Hücre Sayısını Etkileyen Faktörler

6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 March 2010, pp.130-131