Hematopoetik kök hücre nakli sonrası santral sinir sistemi komplikasyonları ve radyolojik bulguların sağkalım üzerine etkisi.


Creative Commons License

EKER N., KARAALİ K., TAYFUN KÜPESİZ F., KARASU G., UYGUN V., AKCAN M., ...More

TÜRK RADYOLOJİSİ DERGİSİ, vol.37, no.1, pp.4-7, 2018 (Peer-Reviewed Journal)