Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Decoding the DNA of Viral Video Ads

JOURNAL OF ERCIYES COMMUNICATION , vol.10, no.1, pp.123-147, 2023 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

JUST IMAGINE A BRAND HUMILIATING ITS AI-GENERATED ADVERTISEMENTS: KİTKAT

3. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi (ICDBME2023), Mersin, Turkey, 8 - 10 September 2023, pp.1 Creative Commons License

TIMELESS ADS OF TURKEY’S CENTENNIAL BRANDS: NARRATIVE ANALYSIS

IV. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES , Ankara, Turkey, 4 - 06 August 2023, pp.460 Creative Commons License

“Bizim Yorum Tarzımız Güzel” Boyner’in Özel Günler Reklamlarına Yönelik YouTube Yorumlarının İncelenmesi

19. International Symposium Communication in the Millenium (CIM2022), Eskişehir, Turkey, 12 - 14 October 2022, pp.155-156 Creative Commons License

CONSUMERS’ RESPONSES TO DIGITAL SOCIAL ADVERTISING ON INTERNET ADDICTION: ANALYSIS OF YOUTUBE COMMENTS ON #INTERNETITADINDAKULLAN CAMPAIGN

2. ULUSLARARASI DİJİTAL İŞLETME, YÖNETİM VE EKONOMİ KONGRESİ, Mersin, Turkey, 9 - 11 September 2022, pp.44-45 Creative Commons License

Tracing the Footprints of Online Behavioral Advertising Research in Literature: A Bibliometric Study.

International Ege Congress on Social Sciences & Humanites, İzmir, Turkey, 2 - 04 September 2022, pp.325 Creative Commons License

An Analysis of the Executional Strategies of Child-Friendly Hotels’ Advertisements in Turkey

4th International Family, Youth and Child Friendly Tourism Management Congress, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2022, pp.20 Creative Commons License

Should Parents Be Included in the Future of Advertising Literacy Education?

CIM Symposium 2018, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2020, pp.367 Creative Commons License Sustainable Development

AI-USING COMPANIES AND DIALOGIC COMMUNICATION ON INSTAGRAM: A CONTENT ANALYSIS STUDY

The 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM: COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE (CIDA 2020), İzmir, Turkey, 26 - 28 October 2020, pp.24-26 Creative Commons License

Genç Kuşağın "Yaşlılığa Dair" Risk Enformasyonu Edinme ve İşleme (RISP) Motivasyonları

Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 02 November 2019, pp.1

How Generations Perceive, React and Cope with Online Behavioral Advertising in Turkey: Recommendations for Digital Advertising Literacy Education

RedMIL’08 Summer School: Literacies as culture, practices or competencies, La Louviere, Belgium, 11 - 14 September 2018, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

DİJİTAL REKLAM OKURYAZARLIĞI VE ONLINE DAVRANIŞSAL REKLAMCILIK: BIR ODAK GRUP ÇALIŞMASI

I. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (IPRAC), Antalya, Turkey, 12 - 13 May 2018, pp.26

YAŞLI NÜFUS ORANI EN YÜKSEK OLAN ÜLKELERDE VE TÜRKİYE’DE TV REKLAMLARINDA YAŞLI TEMSİLİ

I. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (IPRAC), Antalya, Turkey, 12 - 13 May 2018, pp.88

THE REPRESENTATION OF THE ELDERLY IN THE AWARDED ADVERTISEMENTS: THE CRYSTAL APPLE AWARDS

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018), Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.2

Tüketirken Konuşun, Konuşurken Tüketin: Lipton ile #KonuşalımArtık

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018), Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.2

DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER, KURUMSAL BLOGLAR VE KÜRESEL HAVAYOLU ŞİRKETLERİ: BİR İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ ÇALIŞMASI

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.775

The Analysis of the Influence of Television Advertisements on the Kids: ‘Koton Kids’ Advertisement Sample

Conference of the International Journal of Arts and Sciences, Viyana, Austria, 17 - 21 April 2016, vol.9, no.2, pp.241-250 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Medya Okuryazarlığı Odaklı Ciddi Oyunun Reklamına Tüketici Tepkileri: Google Interland Örneği

in: Oyunla Öğretime Geleneksel ve Teknolojik Yaklaşımlar, Serpil Timurkaan Akçınar, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.233-256, 2023 Creative Commons License

Türkiye’nin Otomobili TOGG’un Reklamlarına Yönelik Tüketici Tepkileri

in: Cumhuriyet'in 100. Yılında İletişim Alanında Kazanımlar, Doç. Dr. Seyfi Kılıç,Doç. Dr. Şakir Güler, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.45-83, 2023 Creative Commons License

Duygusal Fay Hattı Üzerindeki Markalar: Deprem Dönemindeki Reklamlara Tüketici Tepkileri Bağlamında Bir Değerlendirme

in: İletişim Perspektifinde Sosyal ve Ekonomik Olaylar, Dr. Ömer Faruk Aslan,Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan, Editor, Efe Akademi Yayınları, Ankara, pp.21-55, 2023 Creative Commons License

Ebeveynlerin Dijital Reklamlarla Mücadelesi: Reklam Okuryazarlığı Bağlamında Nitel Bir Araştırma

in: EĞİTİM & BİLİM 2023-II, Doç. Dr. Songül Karabatak, Editor, Efe Akademi Yayınları, Ankara, pp.333-348, 2023 Creative Commons License

IKEA’da ‘Yaşamından Kesit Bul’: Animasyon Reklamda Hikâye Anlatıcılığı ve Anlatı Araçları

in: SOSYAL, İNSAN VE İDARİ BİLİMLERDE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR, Doç. Dr. Serap Sarıbaş,Dr. Öğr. Üyesi Turgay Akkuş, Editor, DUVAR YAYINEVİ, İzmir, pp.1359-1380, 2023 Creative Commons License

Content Marketing

in: THE ESSENTIALS OF TODAY'S MARKETING-3, Baş Mehmet,Erdoğan Tarakçı İnci,Aslan Ramazan, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.213-228, 2023 Creative Commons License

A comparative analysis of creative advertising strategies of hotels in Cyprus, Macedonia, Poland, Spain, and Türkiye

in: HoReCa4VET for sustainable development , Katarzyna Sławińska, Editor, Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji, Radom, pp.73-88, 2023 Creative Commons License

Ebeveynlerin Dijital Reklamlarla Mücadelesi: Reklam Okuryazarlığı Bağlamında Nitel Bir Araştırma

in: EĞİTİM & BİLİM 2023-II, Doç. Dr. Songül Karabatak, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.333-348, 2023 Creative Commons License

A systematic analysis of hotel management and advertising literaturę

in: HoReCa4VET for sustainable development , Katarzyna Sławińska, Editor, Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji, Radom, pp.89-111, 2023 Creative Commons License

Hastanelerin Kurumsal Reklamlarında Menşei Ülke Göstergeleri: JCI Akreditasyonlu Türk Hastaneleri Örneği

in: Kurumsal İletişim Araştırmaları, Levent ÖZKOÇAK, Editor, Literatürk, Konya, pp.127-148, 2021 Creative Commons License

Dijital Reklam Okuryazarlığı

in: Reklamcılıktan Siyasal İletişime Disiplinler Arası Çalışmalar, Dr. Öğr. Üyesi Levent Özkoçak, Editor, Detay, Konya, pp.59-84, 2020

Dijital Çağda Halkla İlişkiler Okuryazarlığı

in: Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler YENİDEN, Levent ÖZKOÇAK, Editor, Detay, Ankara, pp.149-172, 2020 Creative Commons License

Global Havayolu Şirketlerinin Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar: Bir İçerik Çözümlemesi Çalışması

in: İletişim Çalışmaları 2017, Özgür,A. Z.,İşman,A., Editor, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, pp.326-346, 2017

Episodes in the Encyclopedia

Retargeting Ads

İLETİŞİM VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ, pp.1-11, 2023 Creative Commons License

Programmatic Advertising

İLETİŞİM VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ, pp.1-10, 2023 Creative Commons License

Native Advertising

İLETİŞİM VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ, pp.1-12, 2023 Creative Commons License

Metrics

Publication

55

Project

3

Open Access

29
UN Sustainable Development Goals