Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Examination of Measurement Invariance and Differential Item Functioning of PISA 2015 Cognitive Tests In Terms of The Commonly Used Languages

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), vol.12, no.2, pp.152-172, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Measurement invariance: Concept and implementation

International Online Journal of Education and Teaching, vol.5, no.3, pp.609-634, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması

Mediterranean Journal of Humanities, vol.7, no.1, pp.143-156, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması

AKDENİZ İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.143-146, 2017 (International Refereed University Journal)

The adaptation and psychometric features of decision making style inventory for Turkish university student

The Nigerian Journal of Guidance and Counseling, no.1, pp.1-12, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KARMA DAĞILIMLARDA MADDE TEPKI KURAMI MODELLERI ILE MADDE PARAMETRE KAYMASININ INCELENMESI

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Kosovo, 5 - 08 September 2018

PISA 2015 FEN OKURYAZARLIĞI MADDELERININ DEĞIŞEN MADDE FONKSIYONLARI AÇISINDAN INCELENMESI

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Kosovo, 5 - 08 September 2018

KARMA DAĞILIMLARDA MADDE TEPKI KURAMI MODELLERI ILE MADDE PARAMETRE KAYMASININ INCELENMESI

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Kosovo, 5 - 08 September 2018

PISA 2015 FEN OKURYAZARLIĞI MADDELERININ DEĞIŞEN MADDE FONKSIYONLARI AÇISINDAN INCELENMESI

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Kosovo, 5 - 08 September 2018

PISA 2015 Okuduğunu Anlama Testinin Yaygın Kullanılan Diller Açısından Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi

The 4th International Language, Culture & Literature Symposium, Antalya, Turkey, 17 - 18 May 2018, pp.82

PISA 2015 Okuduğunu Anlama Testinin Yaygın Kullanılan Diller Açısından Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi

The 4th International Language, Culture & Literature Symposium, Antalya, Turkey, 17 - 18 May 2018, pp.82

Examination of Affective and Individual Factors Effecting Mathematics Achievement

Antalya Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.220

Examination of Affective and Individual Factors Effecting Science Achievement

Antalya Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.220

Examination of Affective and Individual Factors Effecting Mathematics Achievement

Antalya Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.220

Examination of Affective and Individual Factors Effecting Science Achievement

Antalya Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.220

Ailede özerk-ilişkisel benlik algısı ile yurttaşlık aidiyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesi

The 3rd International Language, Culture & Literature Symposium, Antalya, Turkey, 15 June - 16 January 2017, pp.5

Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması

5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.218-219

Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması

5.Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.1

The invariance of writing sensitivity scale’s factor structure and population heterogenity

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Prague, Czech Republic, 29 - 30 November 2014, pp.1

The invariance of writing sensitivity scale’s factor structure and population heterogenity

5.th world conference on learning, teaching and educational leadership (WCLTA-2014), Prague, Czech Republic, 29 - 30 October 2014, pp.56

Öğretmen adaylarında araştırma özyeterliliğinin farklı değişkenler açısından incelenmesi ve yordayıcılarının belirlenmesi

IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Turkey, 9 - 13 June 2014, pp.54-55

Preschool teachers’ recognition and implementation of formal and informal measurement methods and techniques

International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2014), Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.224

Pilot study of the Turkish version of the autism behavior checklist

Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia, 11 - 13 July 2013, pp.1

Turkish version of the autism screening instrument for educational planning (ASIEP-3)

Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia, 11 - 13 July 2013, pp.2

Assessing teachers tendencies for collaboration

North American Chapter of the World Council for Curriculum and Instruction, Austin, Texas, United States Of America, 20 - 23 October 2011, pp.66

Çocuklar için benlik algısı profilinin uyarlama çalışması

Uluslararası Katılımlı 2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 October 2009, pp.55

Öğretmen adaylarında fatalizmin yordayıcıları

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2009, pp.89

Developing plurilingualism in young learners

IMBILD Intensive Programme, Linz, Austria, 10 - 15 August 2009, pp.33

Öğretmen mesleki yetkinlik ölçeği geliştirme çalışması

1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.317-331 Creative Commons License

Öğretmen Mesleki Yetkinlik Ölçeği Geliştirme Çalışması

Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 May 2008, vol.5, no.8, pp.121-130

Öğretmen mesleki tükenmişlik ölçeği geliştirme çalışması

1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.515-530 Creative Commons License

Öğretmen Mesleki Tükenmişlik Ölçeği Geliştirme Çalışması

Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 May 2008, vol.3, no.17, pp.26-32

Using artificial neural networks for development scale

The World Council for Curriculum and Instruction (WCCI) Philippines Chapter Conference, Manila, Philippines, 17 - 19 April 2008, pp.77

Developing an attitude scale towards foreign language for primary school students

Children’s Identity and Citizenship in the Visegrad Context, Presov, Slovakia, 12 - 15 April 2007, pp.103-112

Books & Book Chapters

Psikolojik Testlerin Özellikleri

in: Psikolojik Testler: İlkeler, Uygulama ve Tanıtım, Yasemin Yavuzer, Zeynep Karataş, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.105-156, 2019

Yapısal Eşitlik Modellemesi

in: Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, Baloğlu M., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.681-785, 2015

Düşünmenin Bir Yöntemi

in: Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Editor, Edge Akademi, Ankara, pp.1-18, 2014 Creative Commons License

Araştırma Probleminin Oluşturulması

in: Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Editor, Edge Akademi, Ankara, pp.47-65, 2014 Creative Commons License

Araştırma Deseninin Seçimi

in: Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Editor, Edge Akademi, Ankara, pp.109-141, 2014 Creative Commons License

Değişkenlerin Belirlenmesi

in: Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Editor, Edge Akademi, Ankara, pp.67-85, 2014 Creative Commons License

Hipotez Oluşturma

in: Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Editor, Edge Akademi, Ankara, pp.87-96, 2014 Creative Commons License

Alanyazın Taraması

in: Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Editor, Edge Akademi, Ankara, pp.33-46, 2014 Creative Commons License

Araştırma Deseni

in: Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Editor, Edge Akademi, Ankara, pp.99-108, 2014 Creative Commons License

İnsan Kaynakları Yönetiminde Ölçme: Temel Kavram ve Uygulamalar

in: Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, Atilla Yelboğa, Editor, Turhan Kitabevi, Ankara, pp.85-120, 2010 Creative Commons License

İnsan Kaynaklarında İş Analizi

in: Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, Atilla Yelboğa, Editor, Turhan Kitabevi, Ankara, pp.153-190, 2010 Creative Commons License

Araştırma Süreci: Kısa Bir Bakış

in: Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Editor, Edge Akademi, Ankara, pp.19-30, 1999 Creative Commons License