Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Effect of Tour Guide Performance and Food Involvement on Food Neophobia and Local Food Consumption Intention

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT, vol.30, no.3, pp.1472-1491, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

The effects of tour guide performance and food involvement on food neophobia and local food consumption intention

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT, vol.30, no.3, pp.1472-1491, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

How does the COVID-19 outbreak affect the food and beverage industry in Turkey? Proposal of a holistic model

Journal of Foodservice Business Research, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

How does a destination's food image serve the common targets of the UNESCO creative cities network?

INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM CITIES, vol.6, no.4, pp.785-812, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

How does a Destination’s Food Image Serve the Common Targets of the UNESCO Creative Cities Network?

International Journal of Tourism Cities, vol.6, no.4, pp.785-812, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Osmanlı Döneminde 1840-1923 Yılları Arasında Modern Anlamda Otel İşletmelerinin Gelişimi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.30, no.3, pp.257-258, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Türkiye’de Ortaöğretim ve Yükseköğretim Düzeyindeki Gastronomi Eğitiminin Değerlendirilmesi

Turizm Akademik Dergisi, vol.6, pp.229-248, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Şef Adaylarının Niteliklerine İlişkin Mutfak Şeflerinin Görüşleri

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, vol.6, no.3, pp.273-294, 2018 (Other Refereed National Journals)

Şef Adaylarının Niteliklerine İlişkin Mutfak Şeflerinin Görüşleri

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, vol.6, no.3, pp.273-294, 2018 (Other Refereed National Journals)

Şef Adaylarının Niteliklerine İlişkin Mutfak Şeflerinin Görüşleri

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, vol.6, pp.273-294, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Gastronomy Metaphors According to Restaurant Employees

Journal of Gastronomy and Tourism, vol.3, no.1, pp.31-43, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turizm Destinasyonlarında Restoran Biçimleşmeleri: Kapadokya Bölgesi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.28, no.1, pp.81-95, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bireysel ve Davranışsal Faktörlerin Restoran Müşterilerinin Şikayet Etme Niyetlerine Etkisi

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.26, pp.61-79, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

A Qualitative Study on Process Aspects of Complaining in Restaurants

JOURNAL OF CULINARY SCIENCE & TECHNOLOGY, vol.13, no.4, pp.330-361, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hedonism and Food Attributes as Predictors of Street Foods Consumption

4. International Gastronomic Tourism Congress, İzmir, Turkey, 6 - 08 December 2018, pp.18-28 Creative Commons License

Hedonism and Food Attributes as Predictors of Street Foods Consumption

4. International Gastronomic Tourism Congress, İzmir, Turkey, 6 - 08 December 2018, pp.18-28

Hedonism and Food Attributes as Predictors of Street Foods Consumption

4. International Gastronomic Tourism Congress, İzmir, Turkey, 6 - 08 December 2018, pp.18-28

Hedonism and Food Attributes When Consuming Street Foods: A Pilot Study

Taste of City Food and Place Marketing Conference, Antalya, Turkey, 4 - 05 October 2018, pp.10-11

Hedonism and Food Attributes When Consuming Street Foods: A Pilot Study

Taste of City Food and Place Marketing Conference, Antalya, Turkey, 4 - 05 October 2018, pp.10-11

Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde Yer Alan Gastronomik Unsurlara İlişkin Öğrencilerin Bilgi Düzeyi

4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 July 2018, pp.55-56

Turistlerin Yerel Yiyecekleri Deneyimlemesinde Tur(ist) Rehberlerinin Rolü

1. Turizm Rehberliği Kongresi, Balıkesir, Turkey, 27 - 28 April 2018, pp.20 Creative Commons License

An Evaluation on Culinary Education in Turkey

Global Conference on Education and Research: Advances in Global Education and Research, Las Vegas, United States Of America, 17 - 20 April 2018, pp.334-337

An Evaluation on Culinary Education in Turkey

Global Conferenceon Education and Research (GLOCER 2018), Las Vegas, United States Of America, 17 - 20 April 2018, pp.53-55

Doğu Karadeniz Bölgesine Düzenlenen Tur Programlarında Çay Turizmi Ürünlerinin Kullanımı

DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, Rize, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.80 Creative Commons License

Şeflerin Aşçılık Eğitimi Alan Öğrencilerin Niteliklerine İlişkin Görüşleri

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.188 Creative Commons License

Şeflerin Aşçilik Eğitimi Alan Öğrencilerin Niteliklerine İlişkin Görüşleri

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.226-227

Çay ve Turizm İlişkisi: Kavramlar, Kaynaklar ve Uygulamalar

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.232

Şeflerin Aşçılık Eğitimi Alan Öğrencilerin Niteliklerine İlişkin Görüşleri

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017

Şeflerin Aşçılık Eğitimi Alan Öğrencilerin Niteliklerine İlişkin Görüşleri

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.226-227

Determination of gastronomic tourism characteristics of Gaziantep province as a Unesco creative cities network

II. International Conference on Tourism Dynamics and Trends, Sevilla, Spain, 26 June - 29 October 2017, pp.232-234

Determination of Gastronomic Tourism Characteristics of Gaziantep Province As A Unesco Creative Cities Network.

II. International Conference on Tourism Dynamics and Trends, Sevilla, Spain, 26 - 29 June 2017, pp.232-234 Creative Commons License

Use Of Foods With Geographical Indication In Menus Of Restaurants

International Congress on Cultural Heritage and Tourism, Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.576 Creative Commons License

Use of Foods with Geographical Indication in Menus of Restaurants

International Congress on Cultural Heritage and Tourism, Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.576

Kapadokya Bölgesi'nde Gastronomi ve Turizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 2 - 04 May 2016, pp.53-54 Creative Commons License

Kapadokya Bölgesi'nde Gastronomi ve Turizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu: Tarih, Kültür, Çevre, Turizm, Sağlık, Ekonomi, İnanç ve Eğitim, Nevşehir, Turkey, 2 - 04 May 2016, pp.53-54 Creative Commons License

Turizm Destinasyonlarında Restoran Biçimleşmeleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kapadokya Örneği

VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, Turkey, 29 - 30 April 2016, pp.413-415 Creative Commons License

A Conceptional Research on Factors Affecting Customers Tipping Tendency in Restaurants

I. International Symposium on Tourism and Microbial Food Safety, Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016, pp.43-44 Creative Commons License

The Impact Of Chefs’ National Cuisine Perceptions On Their Intention To Purchase Local Food

International Tourism and Hospitality Management Conference, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 30 September - 04 October 2015, pp.495-508

The Impact of Chefs' National Cuisine Perceptions on Their Intention to Purchase Local Food

International Tourism and Hospitality Management Conference, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 30 September - 04 October 2015, pp.495-508

The Impact of Chefs' National Cuisine Perceptions on Their Intention to Purchase Local Food

International Tourism and Hospitality Management Conference, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 30 September - 04 October 2015, pp.495-508 Creative Commons License

THE IMPACT OF CHEFS’ NATIONAL CUISINE PERCEPTIONS ON THEIR INTENTION TO PURCHASE LOCAL FOOD

International tourism and Hospitality Management Conference, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 30 September - 04 October 2015, pp.71 Creative Commons License

Yerel Gastronominin Tanıtım Materyallerindeki Yeri: Kapadokya Bölgesi Üzerine Bir Araştırma

I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.2, pp.760-780 Creative Commons License

Yerel Gastronominin Tanıtım Materyallerindeki Yeri: Kapadokya Bölgesi Üzerine Bir Araştırma

I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.2, pp.760-780

The Role of Tipping in Server-Customer Interactions in Restaurants

Asia Pacific Social Science Conference, Seul, South Korea, 8 - 10 January 2014, pp.588-599

The Role of Tipping in Server-Customer Interactions in Restaurants

Asia Pacific Social Science Conference, Seul, South Korea, 8 - 10 January 2014, pp.588-599 Creative Commons License

İnanç Turizmi Çerçevesinde Antalya Destinasyonun İncelenmesi: Dinler (Hoşgörü) Bahçesi Örneği

International Conference on Religious Tourism and Tolerance, Konya, Turkey, 9 - 12 May 2013, pp.1041-1055 Creative Commons License

İnanç Turizmi Çerçevesinde Antalya Destinasyonun İncelenmesi: Dinler (Hoşgörü) Bahçesi Örneği

Internetional Conference on Religious Tourism and Tolerance, Konya, Turkey, 9 - 12 May 2013, pp.1041-1055

Effects of Sucrose and Silver Nitrate on the Vase Life of Cut Ranunculus asiaticus L.

11th International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya, Turkey, 28 March - 01 April 2012, vol.1002, pp.341-348 identifier identifier

Günümüzde Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitiminin Yeri

Turizm Eğitimi Konferans/Workshop, Ankara, Turkey, 17 - 19 October 2012, pp.17-31 Creative Commons License

Günümüzde Turizm Eğitminin Yükseköğretim İçerisindeki Yeri

Turizm Eğitimi Konferansı, Ankara, Turkey, 17 - 19 October 2012, pp.17-31

Books & Book Chapters

Vefa Zat: Türkiye’nin İlk Uluslararası Barmeni

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler IV Gastronomi ve Eğlence İşletmecileri, Kozak N, Kozak M, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.257-266, 2020

Progress on Food and Gastronomy Research in Tourism, Travel and Hospitality in Turkey

in: Advances in Global Business and Economics, Cobanoglu Cihan, Corbaci Abdulkadir, Editor, Anaheı Publishing, Sarasota, Florida, pp.77-92, 2018

Şeflerin Yaratıcılık ve Yenilikçilik Yeteneklerini Geliştirmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma

in: Gastronomi Üzerine Araştırmalar, Bozok D., Avcıkurt C., Doğdubay M., Sarıoğlan M., Girgin G. K., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.237-250, 2017

Gastronomy and Tourism

in: Global Issues and Trends in Tourism, Avcıkurt, C.; Dinu, M.S.; Hacıoğlu, N.; Efe, R.; Soykan, A.; Tetik, N., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofya, pp.33-50, 2016

Consumers and Tourists' Restaurant Selections

in: Global Issues and Trends in Tourism, Avcıkurt C., Dinu M. S., Hacıoğlu N., Efe R., Soykan A., Tetik N., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.217-230, 2016 Creative Commons License

Consumers and Tourists' Restaurant Selection

in: Global Issues and Trends in Tourism, Avcıkurt C.,Dinu S.M, Hacıoğlu N., Efe R., Soykan A., Tetik N. , Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.217-230, 2016 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications