Assoc. Prof. ETEM YEŞİLYURT


Faculty of Education, Educational Sciences

Education Curriculum and Instruction


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Curriculum Development and Teaching Methods

Email: etemyesilyurt@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 227 4400 Extension: 4644
Fax Phone: +90 242 310 6943
Web: http://egitim.akdeniz.edu.tr/egitim-bilimleri-bolumu/anabilim-dallari/egitim-prg-ve-ogrt-abd/
Office: Eğitim Fakültesi, A Blok, 2. Kat, No 278
Address: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, A Blok, Kat 2, No: 278, 07058/Antalya.

Metrics

Publication

151

Citation (WoS)

270

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

293

H-Index (Scopus)

4

Project

1

Thesis Advisory

7

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Biography

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamlayan Yeşilyurt, Türk eğitim sisteminin öğretmen ihtiyacını karşılamak amacını taşıyan fakültelerden birisi olan Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden 2004 yılında mezun oldu. Aynı yıl Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans öğrenimini 2006 yılında; aynı yıl Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı'nda başladığı doktora öğrenimini 2010 yılında tamamladı. 2014 yılında Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçent unvanı aldı. Birçok ulusal ve uluslararası yayınevi ve dergide yazarlık, editörlük ve hakemlik yapmış ve yapmakta olan Yeşilyurt'un şimdiye kadar yayımlanmış 8 tanesi SSCI (6'sı Q1) kategorisinde yer alan 50’si uluslararası ve 27’si ulusal olmak üzere 77 makalesi; 44’ü uluslararası ve 13'ü ulusal olmak üzere 57 bildirisi; 4 uluslararası bilimsel kitap editörlüğü; 1 uluslararası bilimsel sempozyum kitap editörlüğü; 1 ulusal kitap yayın kurulu üyeliği; 12 kitap bölümü; uluslararası birçok kongrede bilim ve düzenleme kurulu üyeliği, düzenleme kurulu ve kongre başkanlığı bulunmaktadır. Çalışmalarına Google Akademik verilerine göre h-endeksi 29 ve i10-endeksi 53 olmak üzere 2.800'den fazla, Web of Science verilerine göre 270'ten fazla atıf yapılmıştır. Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirme; öğretim ve öğrenme kuram, model, strateji, ilke, yöntem ve teknikleri; eğitimde bilgisayar ve araç-gereç kullanımı ile değerler eğitimi üzerine çalışmalar yapan Yeşilyurt 2019 yılı itibariyle Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında Doç. Dr. unvanıyla öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Education Information

2006 - 2010

2006 - 2010

Doctorate

Firat University, Instıtute Of Socıal Scıences, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

2004 - 2006

2004 - 2006

Postgraduate

Firat University, Instıtute Of Socıal Scıences, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Firat University, Faculty Of Technıcal Educatıon, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Öğretmenlik uygulaması öğretim programının standart temelli ve ihtiyaca cevap verici modeller ışığında değerlendirilmesi

Firat University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim

2006

2006

Postgraduate

Öğretmenlerin öğretim araç ve gereçlerini kullanma durumlarını etkileyen faktörler

Firat University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Educational Sciences

Curriculum Development and Teaching Methods

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Educational Sciences

2016 - 2019

2016 - 2019

Associate Professor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2014 - 2015

2014 - 2015

Associate Professor

Mevlana University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences

2010 - 2014

2010 - 2014

Assistant Professor

Mevlana University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences

2007 - 2010

2007 - 2010

Research Assistant

Firat University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitime Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Alternatif Eğitim Yaklaşımları

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Program Değerlendirmeye Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

Undergraduate

Undergraduate

Eğitime Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Eğitime Giriş

Doctorate

Doctorate

Öğrenme-Öğretme Stratejileri

Doctorate

Doctorate

Nicel Araştırma Uygulamaları

Postgraduate

Postgraduate

Eğitimde Program Değerlendirme

Postgraduate

Postgraduate

Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri

Postgraduate

Postgraduate

Nicel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması-II

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Program Geliştirme

Doctorate

Doctorate

Taksonomik Program Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması-I

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

Undergraduate

Undergraduate

Rehberlikte Program Geliştirme

Undergraduate

Undergraduate

Bilim ve Araştırma Etiği

Doctorate

Doctorate

Karşılaştırmalı Program Geliştirme Çalışmaları

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Postgraduate

Postgraduate

Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri

Undergraduate

Undergraduate

Program Geliştirme

Undergraduate

Undergraduate

Bilim Tarihi ve Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

Eğitimde Program Geliştirme

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Program Geliştirme

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Ölçme ve Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Özel Öğretim Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Doctorate

Doctorate

Eğitim İstatiği

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Özel Öğretim Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Program Geliştirme

Undergraduate

Undergraduate

Program Geliştirme

Undergraduate

Undergraduate

Ölçme ve Değerlendirme

Doctorate

Doctorate

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Program Geliştirme ve Öğretim

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Postgraduate

Postgraduate

İlköğretimde Program Geliştirme ve Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tas

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Ölçme ve Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tas

Undergraduate

Undergraduate

Rehberlik

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Program Geliştirme

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Öğrenme stratejileri

Yeşilyurt E.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , vol.18, no.Eğitim Bilimleri Özel Sayısı, pp.5116-5139, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

Öğretmenin pusulası: Genel öğretim ilkeleri

YEŞİLYURT E.

EKEV Akademi Dergisi , vol.24, no.83, pp.263-288, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2007

2007

Toplantı yönetimi

YEŞİLYURT E., Çankaya İ.

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi , vol.6, no.1, pp.188-193, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2007

2007

Akademik ve yönetimsel liderlik

YEŞİLYURT E.

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi , vol.5, no.3, pp.76-80, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Eğitimde Program Geliştirmenin Tarihsel Temelleri

Yeşilyurt E.

6. Uluslararası Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 25 November 2022, pp.1381-1388

2022

2022

Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı

Yeşilyurt E.

4. Uluslararası Bakü Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Baku, Azerbaijan, 30 November - 01 December 2022, pp.191-201

2022

2022

Güncel Bir Öğretim ve Dönüt Tekniği: Tanılayıcı Dallanmış Ağaç

Yeşilyurt E.

3. Uluslararası Kapadokya Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Nevşehir, Turkey, 11 - 12 December 2022, pp.386-391

2022

2022

Güncel Bir Öğretim ve Dönüt Tekniği: Yapılandırılmış Grid

Yeşilyurt E.

3. Uluslararası Kapadokya Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Nevşehir, Turkey, 11 - 12 December 2022, pp.392-399

2022

2022

Güncel Bir Öğretim Tekniği: İstasyon

Yeşilyurt E.

4. Uluslararası Bakü Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Baku, Azerbaijan, 30 November - 01 December 2022, pp.202-211

2022

2022

Eğitimde Program Geliştirmenin Psikolojik Temelleri

Yeşilyurt E.

6. Uluslararası Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 25 November 2022, pp.1389-1396

2022

2022

Eğitimde Program Geliştirmenin Sosyal, Ekonomik ve Bireysel Temelleri

Yeşilyurt E.

4. Uluslararası Bakü Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Baku, Azerbaijan, 30 November - 01 December 2022, pp.182-190

2021

2021

Gösterip yaptırma yöntemi: Bir literatür tarama çalışması

Yeşilyurt E.

4. Uluslararası Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 November 2021, pp.190-196

2021

2021

Örnek olay yöntemi: Bir literatür tarama çalışması

Yeşilyurt E.

4. Uluslararası Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 November 2021, pp.184-189

2021

2021

Gezi-gözlem yöntemi: Bir literatür tarama çalışması

Yeşilyurt E.

HODJA AKHMET YASSAWI 5th International Conference on Scientific Research, Nakhchivan, Azerbaijan, 5 - 06 November 2021, vol.1, pp.205-212

2021

2021

Soru-cevap yöntemi: Bir literatür tarama çalışması

Yeşilyurt E.

HODJA AKHMET YASSAWI 5th International Conference on Scientific Research, Nakhchivan, Azerbaijan, 5 - 06 November 2021, vol.1, pp.193-204

2021

2021

Anlatım yöntemi: Bir literatür tarama çalışması

Yeşilyurt E.

HODJA AKHMET YASSAWI 5th International Conference on Scientific Research, Nakhchivan, Azerbaijan, 5 - 06 November 2021, vol.1, pp.182-192

2021

2021

Eğitim fakültesi lisans programları ders öğrenme çıktılarının kazanımını etkileyen değişkenler

Yeşilyurt E.

Geçmişten Geleceğe Üniversite Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 September 2021

2021

2021

Düşünme stilleri ve öğrenme-öğretme sürecine genel bakış

Yeşilyurt E.

Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi - IMASCON, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 May 2021, pp.92-100

2021

2021

Üstbiliş: Kavramsal bir bakış

Yeşilyurt E.

Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi - IMASCON, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 May 2021, pp.101-111

2021

2021

Bir beceri olarak düşünme ve öğretimi

Yeşilyurt E.

3. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu - USVES, Elazığ, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.489-499

2021

2021

Aktif öğrenme: Gözlenen eylem mi, bilişsel süreç mi?

Yeşilyurt E.

3. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu - USVES, Elazığ, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.477-488

2021

2021

Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin açık bir sistem olarak eğitime yansıması

Yeşilyurt E.

INSAC International Congress on Scientific Developments for Social and Education Sciences, Konya, Turkey, 27 - 28 March 2021, pp.114-127 Sustainable Development

2021

2021

Öğretimde plan yapma: Boyutlar, ilkeler, faydalar, hatalar

Yeşilyurt E.

INSAC International Congress on Scientific Developments for Social and Education Sciences, , Konya, Turkey, 27 - 28 March 2021, pp.92-100

2021

2021

Öğretim planları: Olan ve olması gerekenler

Yeşilyurt E.

INSAC International Congress on Scientific Developments for Social and Education Sciences, Konya, Turkey, 27 - 28 March 2021, pp.101-113

2021

2021

Bloom taksonomisine göre öğrenme yaklaşımlarının analizi

YEŞİLYURT E.

9. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2021, vol.1, no.1, pp.160-168

2021

2021

Genel bakışla kavram haritaları öğretim yöntemi

YEŞİLYURT E.

9. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2021, vol.1, no.1, pp.149-159

2021

2021

Çoklu zekâ kuramının genel özellikleri ve eğitime yansıması için yapılması gerekenler

YEŞİLYURT E.

9. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2021, vol.1, no.1, pp.128-139

2020

2020

Öğrenme-öğretme süreci bağlamında iletişim

YEŞİLYURT E.

8. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 December 2020, vol.1, no.1, pp.237-246

2020

2020

Yeterlik ve öz-yeterliğin öğretmen bağlamında analizi

YEŞİLYURT E.

8. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 December 2020, vol.1, no.1, pp.247-255

2020

2020

Genel özellikleri açısından “öğrenme stili”

YEŞİLYURT E.

International Marmara Social Sciences Congress (IMASCON), Kocaeli, Turkey, 4 - 05 December 2020, vol.1, no.1, pp.18

2020

2020

Öğrenme stili modelleri

YEŞİLYURT E.

International Marmara Social Sciences Congress (IMASCON), Kocaeli, Turkey, 4 - 05 December 2020, vol.1, no.1, pp.22

2020

2020

Kapsamlı bir bakışla genel öğretim ilkeleri

YEŞİLYURT E.

International Conference on Research in Education and Social Sciences (ICRESS 2020), Konya, Turkey, 14 - 15 November 2020, vol.1, pp.123-124

2020

2020

İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminde yer alan güncel teknikler

YEŞİLYURT E.

Uluslararası VI. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2020, vol.1, no.1, pp.228-229

2020

2020

Genel bakış ve kuramsal temelleri açısından öğretim stratejileri

YEŞİLYURT E.

Uluslararası VI. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2020, vol.1, no.1, pp.217-218

2020

2020

Öğretim yöntem ve teknik seçimini etkileyen örtük faktörler

YEŞİLYURT E.

Uluslararası VI. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2020, vol.1, no.1, pp.317-318

2020

2020

Eğitimde yaratıcı düşünme

YEŞİLYURT E.

7. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2020, vol.1, no.1, pp.199

2020

2020

Eğitimde yaratıcılık

YEŞİLYURT E.

7. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2020, vol.1, no.1, pp.200

2019

2019

Temel kavramlar, faydalar, standartlar, süreç ve sorumluklar bağlamında eğitim fakültesi lisans programlarının akreditasyonu

YEŞİLYURT E.

Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.1

2019

2019

Öğretmen yetiştirme sürecinde genellikle yapılan nedir? Etkileyici öğretim mi, etkili öğretim mi? Bir matematik dersi örneği

YEŞİLYURT E.

Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.1 Sustainable Development

2019

2019

Eğitim fakültesi lisans programları ders öğrenme çıktılarının kazanımını etkileyen değişkenlerin etkisi ve nedenleri

YEŞİLYURT E.

5th Human and Civilization Congress From Past to Future, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.2

2019

2019

Öğretmen eğitiminde kalite güvencesi ve program akreditasyonu

YEŞİLYURT E.

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.1

2019

2019

Öğretmen eğitimi lisans programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonunda kullanılan standartlar

YEŞİLYURT E.

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.2

2014

2014

Kop Bölgesi’nde yükseköğretime ilişkin temel göstergelerin analizi

Çelik V., YEŞİLYURT E.

II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Niğde, Turkey, 23 - 24 September 2014, pp.623-629

2014

2014

Etik hikâyelerin analizi yoluyla okullardaki etik liderliğin değerlendirilmesi

Çelik V., YEŞİLYURT E.

V. Eğitim Yönetimi Forumu, Konya, Turkey, 11 - 13 September 2014, pp.176-177

2014

2014

Öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun yordayıcısı olarak öğretmen yetkinlik ve öğretmenlik öz-yeterlik inancı

YEŞİLYURT E.

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014, pp.98

2014

2014

Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin belirlenmesi ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

YEŞİLYURT E.

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014, pp.99

2013

2013

Ortaokul öğrencilerinin algılarına göre okulların sahip olduğu yaşam kalitesi düzeyi

YEŞİLYURT E.

Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, Konya, Turkey, 22 - 24 November 2013

2013

2013

Ortaokul öğrencilerinin algılarına göre öğretmenlerin etik değerlere uyma düzeylerinin değerlendirilmesi

YEŞİLYURT E., Kılıç M. E.

Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, Konya, Turkey, 22 - 24 November 2013

2013

2013

Kalkınmada eğitimin rolü: Sayısal veriler ışığında KOP bölgesi eğitim göstergeleri

Çelik V., YEŞİLYURT E.

Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, Turkey, 14 - 16 November 2013, pp.553-564 Sustainable Development

2013

2013

Eğitim yöneticisi, öğretmen ve öğretim programı sarmalında değerler eğitimi

Çelik V., YEŞİLYURT E.

I. Ulusal Değerler Eğitim Kongresi, Konya, Turkey, 31 October - 01 November 2013, pp.23

2012

2012

Yapılandırmacı öğrenme ortamlarının değerlendirilmesi

YEŞİLYURT E.

II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.138-139

2012

2012

Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlik algıları

YEŞİLYURT E.

I. Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu,, Uşak, Turkey, 20 - 22 September 2012, pp.97

2012

2012

Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları

YEŞİLYURT E.

I. Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu,, Uşak, Turkey, 20 - 22 September 2012, pp.101

2010

2010

Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına yönelik bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

Semerci N., YEŞİLYURT E.

9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.718-723

2010

2010

Öğretmen adaylarının akademik başarısını değerlendirme tercihleri

Semerci N., YEŞİLYURT E.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II,, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.1455-1464

2010

2010

Fen ve teknoloji dersinde (6., 7. ve 8. sınıf) kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler

YEŞİLYURT E.

1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 May 2010, pp.78-79

2009

2009

Öğretmen adaylarının aşamalı hedefler hakkındaki bilgi düzeyleri

YEŞİLYURT E., Eser Y.

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.379

Books & Book Chapters

2022

2022

Eğitim Taksonomileri

Yeşilyurt E. (Editor)

Vizetek Yayınevi, Ankara, 2022

2022

2022

Eğitime Giriş

Yeşilyurt E. (Editor)

Vizetek Yayınevi, Ankara, 2022

2022

2022

Eğitim Taksonomisi: Temel Kavramlar ve Tarihsel Süreç

Yeşilyurt E.

in: Eğitim Taksonomileri, Etem Yeşilyurt, Editor, Vizetek Yayınevi, Ankara, pp.1-29, 2022

2022

2022

Eğitim Bilimin Temel Kavramları

Yeşilyurt E.

in: Eğitime Giriş, Etem Yeşilyurt, Editor, Vizetek Yayınevi, Ankara, pp.1-32, 2022

2022

2022

Eğitimin Felsefi Temelleri

Yeşilyurt E.

in: Eğitime Giriş, Etem Yeşilyurt, Editor, Vizetek Yayınevi, Ankara, pp.67-87, 2022

2021

2021

Değerler Eğitimine Uygun Olan Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri

Yeşilyurt E.

in: 2023'e Doğru Türk Eğitimine Görüş ve Öneriler: Değerler Eğitimi, Ümit Polat, Editor, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları, Ankara, pp.203-212, 2021

2021

2021

Eğitim Programının Temel Ögesi: Sınama Durumu

Polat Ü., Yeşilyurt E.

in: Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, Etem Yeşilyurt, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.467-486, 2021

2021

2021

Eğitimde Program Değerlendirme: Ölçütler, Yöntemler ve Envanterler

Yeşilyurt E., Köroğlu M.

in: Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, Etem Yeşilyurt, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.487-517, 2021

2021

2021

Eğitim Programının Temel Kavramları

Yeşilyurt E.

in: Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, Etem Yeşilyurt, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.1-37, 2021

2021

2021

Eğitimde Program Geliştirmeyi Etkileyen Güncel Yönelimler: Üstbiliş ve Düşünme Becerileri

Yeşilyurt E.

in: Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, Etem Yeşilyurt, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.579-633, 2021

2020

2020

Eğitim Sosyal ve Beşeri Bilimlerine Multidisipliner Bakış

Yeşilyurt E. (Editor)

Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, 2020

2020

2020

Eğitimin Analizi

Yeşilyurt E.

in: Eğitim Sosyal ve Beşeri Bilimlerine Multidisipliner Bakış, Etem Yeşilyurt, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.10-48, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Beyin Temelli Öğrenme Kuramı

Yeşilyurt E.

in: Öğrenmede Klasik ve Güncel Yaklaşımlar, İsmail Seçer & Sümeyye Ulaş, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.245-289, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Bilgiyi İşleme Kuramı

Yeşilyurt E.

in: Öğrenmede Klasik ve Güncel Yaklaşımlar, İsmail Seçer & Sümeyye Ulaş, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.189-243, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı

Yeşilyurt E.

in: Öğrenmede Klasik ve Güncel Yaklaşımlar, İsmail Seçer & Sümeyye Ulaş, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.291-330, 2020 Creative Commons License

Supported Projects

2011 - 2012

2011 - 2012

Ana-Baba Okulu Projesi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

YEŞİLYURT E.

Awards

December 2023

December 2023

Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

Tübitak

December 2023

December 2023

Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

Tübitak

December 2023

December 2023

Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

Tübitak

October 2022

October 2022

Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

Tübitak

April 2017

April 2017

Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

TÜBİTAK

April 2015

April 2015

Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

TÜBİTAK

April 2014

April 2014

Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

TÜBİTAKCongress and Symposium Activities

01 December 2020 - 01 December 2020

01 December 2020 - 01 December 2020

8. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi

Panelists

İstanbul-Turkey

01 December 2020 - 01 December 2020

01 December 2020 - 01 December 2020

6. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

Panelists

İstanbul-Turkey

19 November 2015 - 20 November 2015

19 November 2015 - 20 November 2015

EPDAD Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon Süreci Çalıştayı

Attendee

Eskişehir-Turkey

20 September 2012 - 21 September 2012

20 September 2012 - 21 September 2012

Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK) Toplantısı

Attendee

Aydın-Turkey

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu

Panelists

Konya-Turkey

01 September 2011 - 01 September 2011

01 September 2011 - 01 September 2011

Karatay Üniversitesi: Ahilikte Eğitim Süreci

Panelists

Konya-Turkey

21 April 2011 - 22 April 2011

21 April 2011 - 22 April 2011

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Başkanlarıyla Değerlendirme Toplantısı

Attendee

Ankara-Turkey

Invited Talks

December 2021

December 2021

Anlatım ve Soru-Cevap Öğretim Yöntemleri: Olanlar ve Olması Gerekenler

Conference

Bursa; Çalı İlkokulu, Çalı İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Ortaokulu-Turkey

July 2021

July 2021

Etkili öğretim mi yoksa etkileyici öğretim mi?

Workshop

Öğ-Der Şuurlu Öğretmenler Derneği Bursa Şubesi-Turkey

June 2021

June 2021

Tam Öğrenme Yaklaşımı

Seminar

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Turkey

March 2021

March 2021

Değerler eğitiminde yöntem ve stratejiler

Workshop

II. Maarif Kongresi Hazırlık Çalıştayı-Turkey

December 2020

December 2020

Genel öğretim ilkeleri

Workshop

Öğ-Der Şuurlu Öğretmenler Derneği Bursa Şubesi-Turkey

April 2016

April 2016

YEM-AMOS uygulamaları

Workshop

Dicle Üniversitesi-Turkey

September 2014

September 2014

Eğitim süreci ve öğretim ilkeleri açısından ahilik

Seminar

SUN TV-Turkey

April 2014

April 2014

Bir ölçme aracında bulunması gereken nitelikler

Workshop

Selçuk Üniversitesi-Turkey

January 2014

January 2014

Bir ölçme aracında bulunması gereken nitelikler

Workshop

Selçuk Üniversitesi-Turkey

October 2013

October 2013

Bir ölçme aracında bulunması gereken nitelikler

Workshop

Selçuk Üniversitesi-Turkey

June 2013

June 2013

Etkili ve verimli ders çalışmak ile bunun yollarını sağlamak

Workshop

Konya MEM -Turkey

May 2011

May 2011

Ana-baba okulu projesi tanıtımı

Seminar

KON TV-Turkey

May 2008

May 2008

Etkili ve verimli ders çalışmak

Seminar

Elazığ MEM-Turkey

April 2008

April 2008

Etkili ve verimli ders çalışmak

Seminar

Elazığ MEM-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 191

h-index (WOS): 3