Yapılandırmacı öğrenme konusunda öğretmen adaylarının yeterliği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Creative Commons License

YEŞİLYURT E.

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.3, no.7, pp.29-45, 2012 (Peer-Reviewed Journal)