Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İş Tatmini ve İş Performansı İlişkisi Çalışmalarının Sistematik Analizi

Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2019, vol.1, pp.19-26

İş Performansının kişilik özelliklerine göre incelenmesi

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2019, vol.1, pp.352-358

Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin Veri Madenciliği Yöntemleri ile Analizi

20. ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, vol.1, pp.187-195

The Web-Based Travel Intermediaries Loyalty: The Influences of Trust and Satisfaction

20.Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, vol.1, pp.195-204

Akıllı Şehir Araştırmalarının R Programı ile Bibliometrik Analizi

20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, vol.3, pp.1130-1136 Sustainable Development

Advantages of Visual Research Methods in Tourism Research

IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Mersin, Turkey, 19 - 20 April 2019, pp.383-389

The loyalty of Web-Based Travel Intermediaries

International Conference on Research in Social Science & Humanities (ICRSSH), Port Louis, Mauritius, 14 - 15 December 2018, pp.13

Visual Resarch Methods in Tourism Research

Mauritius – International Conference on Research in Social Science & Humanities (ICRSSH), Port Louis, Mauritius, 14 - 15 December 2018, pp.1

Uygulamada Stratji Yaklaşımının Entellektüel Temelleri: Giddens ve Yapısallaşma Teorisi

II. International Social Research and Behevioral Sciences Syposium, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2018, pp.545-553

Türkiye'deki turizm dergilerinin nitelik sorunları

Prof. Dr. Hasan OLALI Turizm Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.1

Virtual Reality for Cultural Heritage Tourism

SITCON 2018 – Culture, Heritage And Tourism Development, Belgrade, Serbia, 10 October 2018 Creative Commons License

Analysis of Persuasive Communication Process on Online Hotel Review Platforms through Examination of Attitudes and Persuasive Cues

10th World Conference for Graduate Research in Tourism Hospitality and Leisure, Nevşehir, Turkey, 2 - 07 October 2018

Kültürel Farklılıkların Rekreasyonel Deneyimler Üzerindeki Etkisi: Alanya Örneği

9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 5 - 08 April 2018

Attachment Styles and Academic Performance Relationship

The Macro Trend Conference on Social Sciences: Paris 2017, Paris, France, 28 - 29 December 2017, pp.86-95

Personality Traits and Academic Performance Relationship

The Macro Trend Conference on Social Sciences: Paris 2017, Paris, France, 28 - 29 December 2017, pp.96-102

Attachment Style and Academic Performance Relationship

The MacroTrend Conference on Social Sciences, Paris, France, 28 December 2017

Literature Review on Relationship between Psychological Factors and Individual Performance

II. International Strategic Research Congress, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.59

A Literature Review on Relationship of Emotional Intelligence and Cognitive Styles

II. International Strategic Research Congress, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.107

Antalya’nın Destinasyon Yönetiminde Küresel Dağıtım Kanalı İhtiyacı

II. ULUSLARARASI TURİZM VE MİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, 13 - 14 December 2017, pp.1-5 Sustainable Development

Nitel İçerik Analizi Üzerine Bir Yazın Taraması

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 November 2017, pp.187

Nitel Araştırma Yöntemlerinde Raporlama Standartları Üzerine Bir Yazın Taraması

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 2017, Antalya, Turkey, 25 - 26 November 2017, pp.186

Duygusal Zeka ve Bilişsel Stiller İlişkisi Üzerine Bir Yazın Taraması

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.156

Analysis of Tourism Experiences Through Photographs According to Tourist Gaze Typologies

Multidisciplinary Academic Conference on Transport, Tourism and Sport Science in Prague 2017, Czech Republic (MAC-TTSS 2017), Prag, Czech Republic, 11 - 14 August 2017, pp.777-799

Gaziantep İlinin Turizm Destinasyonu Olarak Kalitesinin İncelenmesine Yönelik Bir AraŞtırma

ıı. Ulusal Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 14 - 15 April 2017, pp.546-557

Examining factors affecting outsourcing decisions in hotel properties at mass tourism destination

New Year's Academic Conference on Social Sciences and Humanities, Prague, Czech Republic, 30 - 31 December 2016, pp.20-35

Examining university students’ academic performance from attachment theory perspective

New Year's Academic Conference on Social Sciences and Humanities, Prague, Czech Republic, 30 - 31 December 2016, pp.1-16

Strategy as Practice: Reflections from University Hospitals

International Economics Development and Research Center 2016 ROME, Roma, Italy, 14 - 16 June 2016, pp.28

Pratik Olarak Strateji: Merkezi ve Faaliyet Alanı Antalya Olan Bir Özel Hastane Üzerinde Nitel Bir Çalışma

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 May 2016, pp.771-782

EFFECTIVENESS OF ERASMUS PROGRAMME IN PREJUDICE REDUCTION: CONTACT THEORYPERSPECTIVE

BITCO-Belgrad International tourism Conference, Belgrad, Montenegro, 18 - 19 March 2016, pp.1

Which Hotel Attributes Matter For Mass Tourist

13th International Social Science Research, Bangkok, Thailand, 18 - 20 December 2015, pp.8

Destination Brand Personality, Self – Congruity Theory And Tourist Behavioral Intentions

13th International Conference on Social Science Research (ICSSR), Bangkok, Thailand, 18 - 20 December 2015, pp.8

Which Hotel Attributes Matter for Mass Tourist: A qualitative research on Tourists’ review on TripAdvisor

13th International Conference on Social Science Research (ICSSR), Bangkok, Thailand, 18 - 19 December 2015, pp.25-35

WHAT MAKES A SUCCESSFUL HOTEL REPUTATION MANAGEMENT STRATEGY: QUALITATIVE RESEARCH ON TRIPADVISOR HOTEL REVIEWS

SITCON 2015 – Competitiveness factors of tourism enterprises, Belgrade, Serbia, 10 October 2015

Developing a Situation Analysis Framework for Five-Star Resort Hotels

The 4th International Symposium on Business and Social Sciences, Hokkaido, Japan, 20 - 22 July 2015, pp.246-254

Stratejik Yönetim Alanında Yeni Bir Yaklaşım: Pratik Olarak Strateji (Strategy as Parctice)

23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla, Turkey, 14 - 16 May 2015, pp.182-189

Qualitative Research on Destination Governance in the context of Sustainable Tourism

International Journal of Arts & Sciences' (IJAS) International Conference for Academic Diciplines, Venedik, Italy, 30 June - 03 July 2014, pp.1 Sustainable Development

Examining The Residents' Attitudes Toward Tourism Development: Case Study Of Kaş, Turkey”.

Global Interdisciplinary, Business-Economics Advancement Conference., Florida, United States Of America, 15 - 18 May 2014, pp.727-734 Sustainable Development

Learned Helplesness and Demographic Factors Influence Teachers' Perception of Glass Ceiling Syndrome

Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, Tampa, United States Of America, 15 - 18 May 2014, pp.1

Designing Strategy Map for Tourism Destinations: An Effective Tool for An Integrated and Multi Dimentional Strategic Plan

2nd International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Sciences, Dubai, United Arab Emirates, 26 - 28 October 2013, pp.1-6

Designing strategy map for tourism destinations an effective tool for an integrated and multi dimensional strategic plan

2nd international conference on emerging research paradigms in business and social sciences, 26 - 28 October 2013

The Role of Gender on Risk Taking Propensity and Tolerance for Ambiquity as Entrepreneurial Attributes

International Management Development Association (IMDA) Eleventh World Business Congress, Antalya, Turkey, 10 - 14 July 2002, pp.627-632

Antalya Yöresi Turist Profili Araştırması-2001

First Tourism Congress of Mediterranean Countries, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2002, pp.537-554

Türk Turizminde Günü Kurtarmak Değil Marka Yaratmak

I. Ulusal Türkiye Turizm Sempozyumu, İzmir, Turkey, 6 - 07 December 2000, pp.455-465

Cultural Heritage of Antalya Region

International Conference on Heritage Multicultural Attractions and Tourism, İstanbul, Turkey, 25 - 27 August 1998, pp.231-234

Books & Book Chapters

Chapter 8: A guide to the successful use of case study in marketing management research

in: Handbook of Research Methods for Marketing Management, Robin Nunkoo,Viraiyan Teeroovengadum and Christian M. Ringle, Editor, Edward Elgar , London, pp.193-209, 2021

Chapter 6:Failures and successes in emerging and developed tourism markets

in: Tourism’s New Markets: Drivers, details and directions, Pearce P., Correia A., Editor, Good Fellow Science Publishers, Oxford, pp.120-140, 2020

THE EFFECTS OF MIGRATION FROM MIDDLE EAST ON TURKEY

Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Antalya, 2019

Smart tourism ecosystem impacts

in: The Routledge Handbook of Tourism Impacts Theoretical and Applied Perspectives, Dogan Gursoy, Robin Nunkoo, Editor, The Routledge, London/New York, Londra, pp.500-515, 2019

“The Importance of Emotional Intelligence and Cognitive Styles in Working Life”

in: Strategic Researches II: From Local to Global “Working Life and Social Policy”, Namal, M.K., Koçancı, M., Karataş, M., Editor, Ijopec, London, pp.159-181, 2018

Nitel İçerik Analizi Üzerine Bir Yazın Taraması

in: Disiplinlerarası Akademik Çalışmalar II, Demirkaya, H., Direkçi, B., Eraslan, M., Kılınç, M., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.385-394, 2018

“Nitel Araştırma Yöntemlerinde Raporlama Standartları Üzerine Bir Yazın Taraması”

in: Disiplinlerarası Akademik Çalışmalar II, Demirkaya, H., Direkçi, B., Eraslan, M., Kılınç, M., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.371-384, 2018

How to Successfully handle online hotel reviews

in: The Routledge Handbook of Destination Marketing, Çizel B., Ajanovic E, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.502-513, 2018

SUMMER TOURISM

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2011

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MASS TOURISM AND WELLBEING OF HOST COMMUNITIES

in: SUMMER TOURISM, Çizel B., Özdemir B., Güneş N., Editor, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, pp.35-46, 2011

Other Publications

Metrics

Publication

133

Citation (WoS)

233

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

265

H-Index (Scopus)

7

Project

23

Thesis Advisory

33

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals