Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Learning styles of medical students change in relation to time

ADVANCES IN PHYSIOLOGY EDUCATION, vol.35, no.3, pp.307-311, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

E-learning in cardiology education

ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.9, no.4, pp.353, 2009 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Medical Faculty - National Core Curriculum 2020

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.57, no.1, pp.1-146, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Birinci Basamakta Sürekli Tıp Eğitimi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, vol.18, no.2, pp.32-35, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Ters Yüz Sınıf Uygulamasında Klinik Öğrenme İkliminin Değerlendirilmesi

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.17, no.53, pp.33-49, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitiminde E-Karne, E-Portfolyo

Türkiye Klinikleri Tıp Eğitimi Özel Dergisi, vol.1, no.2, pp.38-40, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Onbeş Yılda Tıp Eğitimi Dünyası

TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, vol.45, pp.5-6, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Onbeş Yılda Tıp Eğı tı mı Dünyası

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.45, no.3, pp.5-7, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Tıp Eğitiminde Öğretim Stilleri ve Grasha Öğretim Stili Ölçeği

TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, vol.37, pp.22-32, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Etkin bir sunu hazırlama üzerine bir özel çaışma modülü örneği

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.27-29, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.27-29, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Cystic Fibrosis in Medical Education

Community Medicine & Health Education, vol.7, pp.8, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

ABRAHAM FLEXNER’İ DOĞRU ANLAMAK

tıp eğitimi dünyası, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Probleme Dayalı Öğrenimde Öğrenci ve Eğitim Yönlendiricisi Geri Bildirimleri: Aralarında İlişki Var mı?

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.18, pp.116-119, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Probleme Dayalı Öğrenim Modeli

TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, vol.28, pp.9-12, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

I. Basamakta Sürekli Tıp Eğitimi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.21, pp.1-5, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Tıp Eğitimi ve E-Öğrenme

TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, vol.27, pp.19-25, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Temel Bilimlerde Hazır Bulunuşluk Sınavları

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.31, no.1, pp.1-7, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Tıp Eğitiminin Sosyal Yaşam Memnuniyetine Etkisi

TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, vol.15, pp.28-33, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Tıp Eğitiminin Gelişim Süreci

TOPLUM VE HEKİM, vol.18, pp.446-451, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Toplum İçinde Tıp Eğitimi Uygulaması

TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, vol.12, pp.12-17, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Sağlık ocaklarında iş riskleri

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, vol.16, pp.44-51, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tıp Öğrencilerinin Kronik Bir Problemi: Anksiyete, Bir İzlem Çalışması

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 13 - 19 December 2020, pp.476

Tıp Öğrencilerinin Kronik Bir Problemi: Anksiyete, Bir İzleme Çalışması

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 19 December 2020, pp.476

Tıp Öğrencilerinin Kronik Bir Problemi: Anksiyete, Bir İzleme Çalışması

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 19 December 2020, pp.476

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Otomasyon Süreci

11. Ulusal Tıp Eğitimi Çevrim İçi Kongresi, Turkey, 12 - 14 October 2020

EVALUATION OF THE ACHIEVEMENT OF HEMATOLOGISTS TO TRANSFUSION MEDICINE EDUCATION WITH SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE

XIII. National, I. International Blood Banking Transfusion Congress of BBTST, Antalya, Turkey, 8 - 12 March 2020, pp.289-291

EVALUATION OF THE KNOWLEDGE OF INTERN DOCTORS ON TRANSFUSION MEDICINE IN TURKEY

XIII. National, I. International Blood Banking Transfusion Congress of BBTST, Antalya, Turkey, 8 - 12 March 2020, pp.292-294

Tıp Fakültelerinin Ulusal ÇEP-2014’e Yönelik Görüşleri ve Deneyimleri

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu UTES 2019 Eskişehir Osman Gazi Ü. Eskişehir, Turkey, 10 - 12 April 2019, pp.156-157

Tıp Eğitimi Terimleri Sözlüğü

X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi UTEK’xx18, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.45

Female sexual dysfunction: An underrepresented topic in undergraduate obstetrics and gynecology curricula in Turkish medical schools

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology, Antalya, Turkey, 17 - 21 May 2017, pp.1187

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 Tıp Eğitiminde Ulusal Çerçeve

International Conference on Quality in Higher Education, ICQH 2015, Sakarya, Turkey, 2 - 04 December 2015, pp.333-337

Assessing the learning styles of undergraduate dental students in preclinical years

26th Annual Scientific Meeting South East Asia Association for Dental Education, 12 - 13 August 2015

E Learning in Medical Education Present and Future Panel

5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning, İstanbul, Turkey, 5 - 07 May 2014

Teaching neuromuscular structure and functions in undergraduate medical education

57th Annual Meeting of the German Society for Neuropathology and Neuroanatomy, Erlangen, Germany, 5 - 08 September 2012, pp.1

Tıp eğitimi ve E-öğrenme

VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 May 2012, pp.33

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretim Stilleri

VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 May 2012, pp.102-103

Probleme Dayalı Öğrenimin Eğitim Yönlendiricileri ve Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi

Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu,, Antalya, Turkey, 5 - 06 May 2011, pp.69

Etkin Bir Sunu Hazırlama Üzerine Bir Özel Çalışma Modülünün Evrimi

Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu,, Antalya, Turkey, 5 - 06 May 2011, pp.71

Tıp Eğitiminde Kistik Fibrozis

5. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastaliklari ve Kistik Fibrozis Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 02 January 2011, pp.1

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalının Bugünü ve Geleceği

VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Aydın, Turkey, 5 - 07 May 2010, pp.31

Mesleksel Beceri Eğitiminde Yeterlilik Kaybı

Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu, Denizli, Turkey, 7 - 08 May 2009, pp.44

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stili ve Yaklaşımı

Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu, Denizli, Turkey, 7 - 08 May 2009, pp.65

Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının Araştırma İşlevi

V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 09 May 2008, pp.122

Probleme Dayalı Tıp Eğitiminde E-Öğrenme ve Öğrenme Stilleri

V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 09 May 2008, pp.38

E-Learning and Learning Styles in Problem Based Medical Education

2nd International Symposium of Computer and Instructional Technologies, Aydın, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.858-860

Integrartion of E-learning and problem based learning in medical education

XIIth National Congress of Anatomy with International, İstanbul, Turkey, 01 January 2008, pp.52

Tıp Eğitiminde Öğretim teknolojileri: E-öğrenme ve Probleme Dayalı Öğrenme Entegrasyonu.

IV.Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi(Tıp Bilişimi'07), Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2007, pp.55-60

Job Satisfaction of Employees at Health Centers in Turkey,”

International Conference on Occupational Health Services, Helsinki, Finland, 01 June 2005, pp.113

Evaluation of Future Anxiety Among Medical Students

7th European Conference on Psychological Assessment, Malaga, Spain, 1 - 04 April 2004, pp.223

Occupational Risks of Primary Health Care Workers: Fırst Step for Preventıon

7th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Viyana, Australia, 1 - 04 April 2004, pp.212-213

Evaluation of Social Life Among Medical Students

7th European Conference on Psychological Assessment,, Malaga, Spain, 1 - 04 April 2004, pp.223

“Evaluation of Student Satisfaction With Medical School,”

7th European Conference on Psychological Assessment, Malaga, Spain, 1 - 04 April 2004, pp.224

İş Doyumu Ölçeğinde İç Tutarlılık

Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 01 January 2004, pp.186

Kanın Laboratuara Ulaşma Süreci Fosfor Düzeyini Etkiler mi?

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transpalantasyon Dergisi,, Antalya, Turkey, 01 January 2002, pp.84

Hemodiyaliz Hastalarında Örnek Diyetin Fosfor Düzeyine Etkisi

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transpalantasyon Dergisi,, Antalya, Turkey, 01 January 2002, pp.83

Books & Book Chapters

E-Öğrenme, Tıp Eğitiminde

in: Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Tıp Eğitimi, Işıl İrem Budakoğlu, Cengiz Yakıncı, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, pp.31-35, 2018

Tıp Eğitiminde Program Geliştirme

in: Tıp Eğiticisinin El Kitabı, iskender Sayek, Editor, GÜNEŞ TIP KİTAPEVLERİ, pp.55-72, 2016

Tıpta E-Öğrenme

in: Tıp Eğiticisi El Kitab, İskender Sayek, Editor, Güneş Yayın Evi, Ankara, pp.195-203, 2015

Tıpta e-öğrenme

in: Tıp Eğiticisi El Kitabı, İskender Sayek, Editor, Güneş, Ankara, pp.195-202, 2015