Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TALASSOTERAPİ ÜZERİNE MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

7TH INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH , Skopje, Macedonia, 8 - 10 June 2023, pp.315-328

HİDROTERAPİ ÜZERİNE MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

7TH INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Skopje, Macedonia, 8 - 10 June 2023, pp.303-314

RELATIONSHIP WITH AUTOTELIC PERSONALITY, FLOW EXPERIENCE and RECREATION

9 th International Conference on Multidisciplinary Sciences (9 th icomus), Antalya, Turkey, 24 - 29 April 2023, pp.1-10

EXAMINATION OF TRAVEL MOTIVATIONS OF ELDERLY INDIVIDUALS

9 th International Conference on Multidisciplinary Sciences (9 th icomus) , Antalya, Turkey, 24 - 29 April 2023, pp.1-10

Hidroterapi Çalışanlarında Sağlık Algısının İncelenmesi

15th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2022, pp.1-10

Marka Değeri, Marka Deneyimi ve Marka Savunuculuğu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Bir Otel İşletmesinde Araştırma

15th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2022, pp.1-10

Investigation of tourism students' perceptions of recreational shoppers according to demographic variables

8 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION and LEADERSHIP FOR ALL, Granada, Spain, 5 - 07 July 2022, pp.1-10

Bibliometric analysis of articles on brand value, brand experience and brand advocacy

8 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION and LEADERSHIP FOR ALL, Granada, Spain, 5 - 07 July 2022, pp.1-10

Çevre Yönetim Sertifika Programları Otel İşletmeleri İçin Avantaj mı dezavantaj mı?: Yeşil Yıldız Simgesi Üzerine Bir Değerlendirme.

11. International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.533-538

KIRSAL ALANLARIN KALKINMASINDA GLAMPİNG TURİZMİ

VIII. ULUSAL IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Mersin, Turkey, 19 - 20 April 2019, pp.1-10

STATE OF THE THIRD AGE TOURISM IN THE WORLD AND IN TURKEY

8.INTERNATIONAL SOCİAL&APPLIED GERONTOLOGY SYMPOSIUM, Antalya, Turkey, 22 - 23 October 2018, pp.204-208

THE EFFECT OF GERO-RECREATIONAL ACTIVITIES ON PSYCHOLOGICAL WELL-BEING

8.INTERNATIONAL SOCİAL&APPLIED GERONTOLOGY SYMPOSIUM, Antalya, Turkey, 22 - 23 October 2018, pp.1-10 Sustainable Development

Toksik Davranışların Turizm İşletmelerinde İncelenmesi: Antalya Alan Arştırması

The Second International Congress On Future of Tourism:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (FUTOURİSM 2018), Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018, vol.1, no.1, pp.382-396

EVALUATION OF THE ROLE OF FRONT OFFICE STAFF IN HOTEL MANAGEMENT IN TERMS OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT APPLICATIONS

International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.417-430

The Effect of Personal Values on Mobbing and Depression: The Case of lodging Enterprises

International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Vienna, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.431-448

Assesment of the Front Office Staff's Roles on Customer Relationship Management Practices in Hotel Enterprises

International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.124

LEISURE MOTIVATION AND SATISFACTION IN RUSSIAN TOURISTS:ANTALYA\ KEMER \BELDIBI EXAMPLE

3. International Center Of Social Sciences And Education Research, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2018, vol.1, no.1, pp.26

Rekreatif Faaliyet, Bireylerarası Güven, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi

4. REKREASYON ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Aydın, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.1-10

FACTORS AFFECTING PARTICIPATION IN RECREATMENT ACTIVITIES IN ELDERLY

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.1-10

ASSESSMENT OF THE TARGETS AND RESULTS OF THE NATIONAL TOURISM ACTION PLAN WITHIN THE SCOPE OF THE 9TH DEVELOPMENT PLAN (2007-2013)

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.145-157

Factors Affecting Participation In Recruitment Activities In elderly

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.145-157

The mediating role of perception in the relationship between expectation and satisfaction in education: A study at undergraduate level in higher education

3 rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2017, Porto, Portugal, 12 - 14 September 2017, pp.42

The Development Of Congress Tourism And Evaluation Of Antalya Province In Terms Of Congress Tourism

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.138

Yörük Kültürünün Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.1-10

The Place and Priority of Wellness & Spa Applications in Recreational Tourism of Turkey

6 th ICoSReSSEInternational Conference of StrategicResearch in Social Science and Education, Praha, Czech Republic, 12 - 14 May 2017, pp.139-140

Educational Profile of Ecological Hotel Entrepreneurs and Ecotourism Entrepreneur Perspective: Muğla Survey

International Conference Of Strategic Research in Social Science and Education(ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.120 Sustainable Development

A Comparison of the Pre-Education Expectations, Perceptions Developed Through the Experience, and Motivation of the Students Taking Vocational Tourism Education

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Leipaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.26

Effects of Tourism Students' Optimist-Pessimist Features on their Leisure Satisfactions and Interpersonal Relations

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL (ICLEL 2016), Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.548-558

The Impact of Toxicity Behaviours of Rural Tourism Personel on Their Emotional Labour:The Case of Antalya \ Çakırlar

3.Internatıonal Congres Of Tourism And Management Researches, Antalya, Turkey, 20 - 22 May 2016, pp.1235-1264

Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Türkiye de Uygulanan Politikalar

International Multidisciplinary Conference, Antalya, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.786-794

Hotel workers examined in terms of demographic variables, the perceptions of social wellbeing: The example of Antalya

International Conference On Social Sciences And Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, vol.1, no.1, pp.454

Risks, Crisis and Time Losses Caused by Technology: A Case Study in Seasonal and Year-round Hotels

International Interdisciplinary Business- Economics Advancement Conference, Nevada, United States Of America, 26 - 29 May 2015, pp.337-347

Mesleki Eğitimde Öğrenci Mutluluğu

4.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Yalova, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.0-1

Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Liderlik Davranışı Algısı

4.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Yalova, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.0-1

Wellness&SPA Yöneticileri Profili ve Eğitim Programları Değerlendirmesi

11. Ulusal Turizm Kongresi, Aydın, Turkey, 2 - 05 December 2010, pp.803-816

Sahne Makyajı Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

Gösteri Sanatlarında Mesleki Eğitim Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 15 January 2010, pp.327-334

Su Bakımları

II. Ulusal SPA&Wellness Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 December 2009, pp.0-1

SPA Sınıflandırılması ve Uygulamaları

I. Ulusal SPA&Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 January 2008, pp.0-1

SPA Terapist\Uygulayıcı Eğitimi ve Önemi

I. Ulusal SPA&Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 January 2008, pp.0-1

Books & Book Chapters

Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Bazı Demografik ve Kurumsal Değişkenlere Göre İş Tatmini ve İş Motivasyonu ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

in: Sosyal Bilimler Araştırmalarında Multidisipliner Stratejik Yaklaşımlar, Ali Barış KAPLAN, Editor, SRA Academic Publishing, Klaipeda, pp.204-242, 2022

Konaklama İşletmelerinin ve Yöneticilerinin Bedensel Engelli Turizmine Bakışı

in: Sosyal Bilimler Araştırmalarında Multidisipliner Stratejik Yaklaşımlar, Ali Barış KAPLAN, Editor, “SRA Academic Publishing, Klaipeda, pp.243-282, 2022

Tourist behavior during disease outbreaks and well-being

in: Hardback Handbook on Tourism, Public Health and Wellbeing, Robin Nunkoo,Jun Wen,Metin Kozak, Editor, Edward Elgar , Gloucester, pp.1-10, 2022

Wellness&SPA Turizmi

in: Sağlık Turizmi Disiplinlerarası Yaklaşım, Prof.Dr.Yıldırım YILMAZ,Doç.Dr. Gülseren YURCU,Öğr.Gör.Dilek Hale AYBAR, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.23-43, 2022

Sağlık Turizmi

in: Sağlık Turizmi Disiplinlerarası Yaklaşım, Prof.Dr.Yıldırım YILMAZ,Doç.Dr. Gülseren YURCU,Öğr.Gör.Dilek Hale AYBAR, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-8, 2022

Yeşil Pazarlama

in: TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇAĞDAŞ PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI, Ahu Yazıcı Ayyıldız,Tuğrul Ayyıldız, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.365-379, 2021

İnovasyon

in: Turizm İşletmelerinde Güncel Stratejik Yaklaşımlar, ÇOLAKOĞLU,Ü., AVŞAR, M., ALTUN,E., DEMİR, R., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-14, 2020

Senaryo Planlaması

in: Turizm İşletmelerinde Güncel Stratejik Yaklaşımlar, ÇOLAKOĞLU Ü., AVŞAR, M., ALTUN, E., DEMİR, R., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.174-189, 2020

Leisure and Wellness Perceptions of Tourism Workers in Work-Life Balance

in: Industrial and Managerial Solutions for Tourism Enterprises, Atilla AKBABA, Volkan ALTINTAŞ, Editor, Igı Global, Pennsylvania, pp.270-300, 2020

Thalassotherapy (Swot Analysis)

in: New Horizons in Social Sciences and Humanities, TÜFEKCİ Ö.K., Editor, Sra Academic Publishing Press, Klaipeda, pp.58-72, 2019

Wellness ve SPA Tarihi

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, TÜFEKCİ N. , Editor, Sra Academic Publishing, Klaipeda, pp.63-74, 2019

THE PLACE AND PRIORITY OF WELLNESS & SPA APPLICATIONS IN RECREATIONAL TOURISM OF TURKEY

in: Current Approaches on Business and Economics, Tüfekci Ö. K., Editor, Sra (Strategic Researches Academy) Academic Press Publishing, New York, pp.189-204, 2017

Evaluation of Potential Wellness&SPA (Thermal) Tourism in Aydın Province

in: in: Global Issues and Trends in Tourism, AVCIKURT C., DINU M.S., HACIOĞLU N., EFE N. SOYKAN A., TETİK N,, Editor, St Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofya, pp.348-359, 2016

EDUCATIONAL PROFILE OF ECOLOGICAL HOTEL ENTREPRENEURS AND ECO TOURISM ENTREPRENEUR PERSPECTIVE: MUĞLA SURVEY

in: Strategic Researches on Social Science, Tüfekçi Ö.K., Editor, Lap, Saarbrücken, pp.147-158, 2016

Ecotourism Entrepreneurship, the Features of Ecotourism Entrepreneurshıp, Problems and Solutions

in: Global Issues and Trends in Tourism, AVCIKURT C., DINU M.S., HACIOĞLU N., EFE N. SOYKAN A., TETİK N., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofya, pp.596-601, 2016

Katılımcı Eylem Araştırması

in: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, YÜKSEL A, YANIK A, AYAZLAR R.A, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.147-160, 2015

Metrics

Publication

105

Citation (WoS)

10

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

22

H-Index (Scopus)

2

Project

7

Thesis Advisory

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals