Sağlık Turizmi Çalışanlarının Rekreatif Faaliyet Katılımlarına Göre Kişilerarası Duyarlılık ve Yaşam Doyum İlişkisi


Creative Commons License

ÇOLAKOĞLU Ü., YURCU G.

Journal of Travel and Tourism Research, no.15, pp.69-92, 2019 (Peer-Reviewed Journal)