TURİSTLERİN HİDROTERAPİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN VE MÜŞTERİ KALİTE ALGILARININ YAŞAM KALİTELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Yiğitbaşı B., Yurcu G.

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.107-129, 2023 (Peer-Reviewed Journal)