Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of the Hidden Curriculum in Nursing Education

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021

Nature and indensity of pain after thoracotomy

14th world conference on lung cancer, Netherlands, pp.4

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE FİZİKSEL MUAYENENİN YERİ

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.99-103

Bilim ve Bilimsel Yöntem

Uluslararası Genç Araştırmacılar Kongresi, Burdur, Turkey, 28 - 30 November 2019, pp.1089-1099

Yoğun Bakım Ünitesinde Monitör Alarm Nedenleri ve Hemşirelik Müdahale Yöntemleri: Gözlemsel Bir Araştırma

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.397

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Uykuya Yönelik Metaforları: Uyku Yoksa Hayat Yoktur

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.83-84

Bakımda Klinik Bilgelik: Bilgi, Sezgi Ve Deneyim Bileşeninde Bir Vaka Analizi

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.131-133

Bakımda Klinik Bilgelik: Bilgi, Sezgi Ve Deneyim Bileşeninde Bir Vaka Analizi

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.10

Swanson Orta Düzey Bakım Modeli Işığında Tip 1 Diyabet Tanısı Almış Bireyin Bakımı: Olgu Sunumu

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.873-882 Sustainable Development

Swanson Orta Düzey Bakım Modeli Işığında Tip 1 Diyabet Tanısı Almış Bireyin Bakımı: Olgu Sunumu

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.873-882 Sustainable Development

Bakımı Görünür Kılmak için Bir Düşünce Sistemi: Uzmanlık Farkındalığı

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.788-792

Bakımı Görünür Kılmak İçin Bir Düşünce Sistemi: Uzmanlık Farkındalığı

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.788-792

HEMŞİRELİKTE FİZİKSEL MUAYENENİN TARİHSEL SÜRECİ

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.839-846

HEMŞİRELERDE ŞEFKAT YORGUNLUĞUNU ÖNLEMEYE VE YÖNETMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLERİNİN SİSTEMATİKLİTERATÜR İNCELENMESİ

V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress, 22 November - 25 December 2018, pp.1912-1919

Göğüs Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastaların Uyku Kalitesi ve Uykuyu Bozan Etkenlerin Belirlenmesi

2.ULUSLARARASI 8. ULUSAL YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.278-283

Yoğun Bakım Hemşireliğinde Bakım Davranışları: Sistematik Literatür İncelemesi

2.ULUSLARARASI 8. ULUSAL YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 10 - 13 October 2018, pp.274-277

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW OF INTERVENTIONS TO PREVENT AND MANAGE COMPASSION FATIGUE IN NURSES

V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018, pp.1915-1919

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW OF INTERVENTIONS TO PREVENT AND MANAGE COMPASSION FATIGUE IN NURSES

V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018, pp.1915-1919

NURSING CARE OF A PERSON WITH CHRONIC GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE: HOPE AND HOPELESSNESS TOWARDS HEALİNG

V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018, pp.1923-1928

NURSING CARE OF A PERSON WITH CHRONIC GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE: HOPE AND HOPELESSNESS TOWARDS HEALİNG

V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018, pp.1923-1928

HEMŞİRELERİN FİZİKSEL MUAYENE BECERİLERİ KULLANIMINDAKİENGELLER ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.718-725

Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik İmajı Algısı ve Hemşirelik Eğitimini Tercih Etme Durumu

1. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, vol.1, no.1, pp.704-707

HEMŞİRELERİN FİZİKSEL MUAYENE BECERİLERİ KULLANIMINDAKİ ENGELLER ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.718-725

GÜÇ VE GÜÇSÜZLÜK ARASINDA İKİLEMLER: HEMŞİRELERİN BAKIM HİKAYELERİNİN FENOMENOLOJİK ANALİZİ

1.Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.622-627

GÜÇ VE GÜÇSÜZLÜK ARASINDA İKİLEMLER: HEMŞİRELERİN BAKIM HİKAYELERİNİN FENOMENOLOJİK ANALİZİ

1.Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.622-626 Creative Commons License

HEMŞİRELERİN FİZİKSEL MUAYENE BECERİLERİ KULLANIMINDAKİ ENGELLER ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.718-725

WATSON’IN İNSAN BAKIM KURAMI İLE DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİK KURAMINA TEMELLENMİŞ OTANTİK BAKIM LİDERLİĞİ MODELİ: SENARYO ANALİZİ

1.Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi', Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.640-644

Yoğun Bakım Hemşireliğinde Bakım Davranışları: Sistematik Literatür İncelemesi

2. Uluslararası 8. Ulusal Yogun Bakım Hemsireligi Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.272-277 Creative Commons License

Transformasyonel Öğrenme Kuramına Göre Yoğun Bakım Hemşireliğinde Bakım Davranışları Eğitimi

2. Uluslararası 8. Ulusal Yogun Bakım Hemsireligi Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.117-121 Creative Commons License

Göğüs Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastaların Uyku Kalitesi ve Uykuyu Bozan Etkenlerin Belirlenmesi

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 October 2018, vol.1, no.1, pp.278-283

Yoğun Bakımda Hasta Değerlendirme ve İzlemi; Teknoloji, Fiziksel Muayeneyi Etkiledi mi?

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.295

Yoğun Bakımda Hasta Değerlendirme ve İzlemi; Teknoloji, Fiziksel Muayeneyi Etkiledi mi?

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 October 2018, vol.1, no.1, pp.267-268

Yoğun Bakım Hemşireliğinde Bakım Davranışları: Sistematik Literatür İncelemesi

2. Uluslararası 8. Ulusal Yogun Bakım Hemsireligi Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.41-45

Transformasyonel Öğrenme Kuramına Göre Yoğun Bakım Hemşireliğinde Bakım Davranışları Eğitimi

2. Uluslararası 8. Ulusal Yogun Bakım Hemsireligi Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.117-121

Yoğun Bakımda Hasta Değerlendirme ve İzlemi; Teknoloji, Fiziksel Muayeneyi Etkiledi mi?

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.295

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Muayene Yöntemleri Kullanımına İlişkin Görüşleri

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.267

Manager-Student Interactive Care Education:A route to wisdom from data

8th International Congress of Healthcare Management, Antalya, Turkey, 13 - 16 December 2017, pp.61

YÖNETİCİ-ÖĞRENCİ ETKİLEŞİMLİ BAKIM EĞİTİMİ: BİLGİDEN BİLGELİĞE BİR YOL…

8. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 December 2017

Patient Safety in Donör Care

9th International Congress on Patient and Healthcare Professional's Rights, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2017, pp.34

Yoğun Bakım Ünitelerinde İyileştirici Çevre

9. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2017

Examining of Nursing Students\’ Views Towards the Teaching of the Nursing Process

International Congress of Blacksea Nursing Education, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017

A Safe Method for Defining Multiple Medicine Infusions: Stop-Wait-Pass

9th International Congress on Patient and Healthcare Professional's Rights, Antalya, Turkey, 8 - 11 October 2017, pp.31

Determination of the Needs and Expectations of the Family Members of the Hospital in the Intensive Care Unit

9th International Congress on Patient and Healthcare Professional's Rights, Antalya, Turkey, 8 - 11 October 2017, pp.26

Examinationg of Perceptions of Nurses' Caring Behaviors By Hospitalized Patients

11th International Congress on Quality in Healthcare, Accreditation and Patient Safety, Antalya, Turkey, 8 - 11 October 2017, pp.27

EXAMINATION OF PERCEPTIONS OF NURSES’ CARING BEHAVIORS BY HOSPITALIZED PATIENTS

11th International Congress on Quality in Healthcare, Accreditation and Patient Safety, Antalya, Turkey, 8 - 11 October 2017, pp.40

Hemşirelerin Mesleki Değerleri ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi

4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Muğla, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.23

Klinik Hemşirelerinin Eğitim Gereksinimleri

4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Muğla, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.32

IV Kateter Değişimine Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi

4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Muğla, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.21

Klinik Hemşirelerinin Eğitim Gereksinimleri

4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Muğla, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.32

Determination of Patient Opinions Related to Intensive Care in Thoracic Surgery

11. International Congress on Quality in Healthcare Accreditation and Patient Safety, Turkey, 26 - 29 April 2017

The effectiveness of strategies similar to the Magnet model to create positive work environments on nurse satisfaction

11. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.23

The effectiveness of strategies similar to the Magnet model to create positive work environments on nurse satisfaction

11. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.23

The Nursing Students’ Awareness of the Elderly Abuse and Attitudes of the Elderly

Uluslararası Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017, pp.42

Norm Staffing in Nursing Services in a University Hospital

International Conference on Nursing, Antalya, Turkey, 16 March - 18 April 2017, pp.5

Examining of the Impacts of the Healing Environment on Intensive Care Patients: Spring with You

1. st INTERNATIONAL and 3rd NATIONAL CONGRESS ON COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIVE CARE PRACTICES, Antalya, Turkey, 24 - 26 November 2016, pp.287 Sustainable Development

Sanatın Bakımda Kullanımı

1. st INTERNATIONAL and 3rd NATIONAL CONGRESS ON COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIVE CARE PRACTICES, Antalya, Turkey, 24 - 26 November 2016, pp.103-107

Determining the Opinions of Nursing Faculty Freshmen about Clinical Practice and Clinical Educators

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, pp.1

Noise Sources and Levels in Intensive Care Units

20th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2015, pp.64

Sanatın Uygulamada Kullanım Örnekleri

3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 November 2014

The effectiveness of participatory management approach for satisfaction of nurses

6th International Nursing Management Conference, Bodrum, Turkey, 27 - 29 October 2014

The Efficiency of Measures Aimed for Noise Reduction in an Intensive Care

6 th International Nursing Management Conference, Muğla, Turkey, 26 - 29 October 2014, pp.29

Nursing Approaches Aimed At Post-Thoracotomy Pain Management

33 Annual ESRA Congress, Seville, Spain, 3 - 06 September 2014, vol.39, no.5, pp.321-322

Donor Care

The 5th EfCCNa & UINARS Congress, Belgrad, Montenegro, 23 - 26 May 2013, pp.113-114

Yenidoğan Ünitesinde Gürültü

2.Temel Bakım Kongresi, Turkey, 27 - 29 September 2012

Türkiye’de İlk Çift Kol Nakli ve Hemşirelik Bakımı

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2012

Hematolojik Kanserlerde Oral Sorunların Belirlenmesi 25 28 Şubat 2010 Antalya Tam metin bildiri

4. Akdeniz İç Hastalıkları Günleri ve 2. İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri, Antalya, Turkey, 25 - 28 February 2010 Sustainable Development

Kaliteye Yolculuk

Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi,, Ankara, Turkey, 14 - 16 May 1998, pp.287-290

Books & Book Chapters

İNSAN VE BAKIM

in: İNSAN BAKIM FELSEFESİ, Emine KOL, İlkay BOZ, Editor, NOBEL TIP, Antalya, pp.24-36, 2022

SAĞLIK HİKÂYESİ ALMA: GÖRÜŞME YAPMA

in: Güncel Hemşirelik Çalışmaları II, FATMA ETİ ASLAN, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.37-45, 2021

Bakım ve Bakım Felsefesi

in: Hemşirelik Esasları 500 Soru-Yanıt, ESRA AKIN, Editor, NOBEL TIP, Adana, pp.65-70, 2021

Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemodinamik Monitörizasyon ve Hemşirenin Sorumlulukları

in: Güncel Hemşirelik Çalışmaları II, Eti Aslan F., Editor, Akademisyen Kitabevi A. Ş., Ankara, pp.127-145, 2019

Yoğun Bakımda İyileştirici Çevre

in: Güncel Hemşirelik Çalışmaları II, Eti Aslan F., Editor, Akademisyen Kitabevi A. Ş., Ankara, pp.115-126, 2019

YOĞUN BAKIMDA İYİLEŞTİRİCİ ÇEVRE

in: Güncel HemşirelikÇalışmaları II, Fatma Eti Aslan, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, pp.115-125, 2019

YOĞUN BAKIM ÜNITELERINDE HEMODINAMIKMONITÖRIZASYON VE HEMŞIRENIN SORUMLULUKLARI

in: Güncel Hemşirelik Çalışmaları II, Fatma ETİ ASLAN, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, pp.125-145, 2019

Jean Watson: İnsan Bakım Modeli

in: HEMŞİRELİK TEORİLERİ VE MODELLERİ, Karadağ A, Çalışkan N, Göçmen Baykara Z, Editor, Akademi Basın Ve Yayıncılık, İstanbul, pp.439-460, 2017

Hemşirelik Sürecine Genel Bakış, Klinik Problem Çözme ve Günümüz Hemşireliği

in: Hemşirelik Sürecinin Uygulanması, Bozkurt G, Sönmez Düzkaya D, Terzi B, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.1-44, 2017

Hemşirelik Sürecine Genel Bakış, Klinik Problem Çözme ve Günümüz Hemşireliği

in: Hemşirelik Sürecinin Uygulanması, Gülçin Bozkurt, Duygu Sönmez Düzkaya, Banu Terzi, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, pp.1-44, 2017

Jean Watson: İnsan Bakım Modeli

in: Hemşirelik Teorileri ve Modelleri, Ayişe Karadağ, Nurcan Çalışkan, Zehra Göçmen Baykara, Editor, Akademi Basın ve Yayıncılık, pp.439-460, 2017

Metrics

Publication

154

Citation (WoS)

82

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

183

H-Index (Scopus)

9

Project

8

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

15

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals