Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Airport Private Security Officers' Perceptions of Organizational Support and Work Engagement on Job Crafting: The Moderating Role of Social Courage

9th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress,, Toskent, Uzbekistan, 7 - 10 November 2023, pp.166-167 Creative Commons License

A RESEARCH ON JOB AND VOCATIONAL COUNSELORS’ PERCEPTIONS OF DECENT WORK AND TURNOVER INTENTION: THE MEDIATING EFFECT OF JOB SATISFACTION

3rd International ACHARAKA Congress on Humanities and Social Sciences, İzmir, Turkey, 11 - 13 March 2023

The Antecedents of Sustainable Competitive Advantage and Sustainable Business Performance

Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia, 7 - 10 September 2022

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL LEARNING CULTURE AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS

4. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 February 2019, vol.1, pp.77-78 Creative Commons License

The Relationship Between Knowledge Management Capability, Entrepreneurial Strategy Making Capability

II. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS, Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.1, pp.633-638 Creative Commons License

KNOWLEDGE MANAGEMENT CAPABILITY: A SCALE ADAPTATION STUDY

DMITRI YAVORINITSKI 1 st INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kyyiv, Ukraine, 10 - 13 August 2017, pp.59 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Örgütsel Özdeşleşme, İşe Bağlılık ve İş Performansı Arasındaki İlişkiler: Savunma Sanayii Sektöründe Bir Araştırma

in: Örgütsel Davranış Kavramlar ve Araştırmalar-I, Bengü Hırlak, Editor, Özgür yayınları, Gaziantep, pp.71-92, 2023 Creative Commons License

The nexus between income inequality and job satisfaction

in: Income disparity under welfare and powerty dilemma in emerging countries, ufuk bingöl,meltem ince yenilmez, Editor, Lexington Books, Lanham (MD), USA , London, pp.3-21, 2023 Creative Commons License

Yönetsel Bir Bakış Açısı İle İş Yerinde Sosyal Cesaret

in: Disiplinlerarası Yaklaşımlarla Uygulamalı Sosyal Bilimler, Nihat Altuntepe, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.95-131, 2022

ENDÜSTRİ 4.0’E DOĞRU GİRİŞİMCİLİĞİN YOLCULUĞU

in: 21. YÜZYIL İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ DEĞİŞEN DİNAMİKLERİ, zeynep köse,fatma gül bilginer, Editor, hiper kitabevi, İstanbul, pp.103-137, 2019 Creative Commons License

BİLGİ YÖNETİMİ

in: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ODAKLI YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR, ENVER DOĞAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.3-17, 2018 Creative Commons License

Metrics

Publication

31

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

2

Thesis Advisory

1

Open Access

23
UN Sustainable Development Goals