Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PEDİATRİK KARACİĞER NAKLİ SONRASI MORTALİTEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE UZUN DÖNEM SAĞKALIM SONUÇLARI

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XIV. KONGRESİ, İskele, Cyprus (Kktc), 13 - 15 October 2022, pp.32

KRONİK AKTİF ANTİKOR ARACILI REJEKSİYON TANILI BÖBREK NAKLİ HASTALARINDA REGÜLATUAR B HÜCRE PROFİLİ

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XIV. KONGRESİ TRANSPLANTASYON’22, Antalya, Turkey, 13 October 2022

BÖBREK NAKLİ HASTALARINDA RENAL REPLASMAN TEDAVİ MODALİTELERİNİN ÖNEMİ

5. Hipertansiyon, Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 November 2021, pp.78 Sustainable Development

BÖBREK NAKLİ HASTALARINDA COVID-19 ENFEKSİYONU SONUÇLARI

5. Hipertansiyon, Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 November 2021, pp.76 Sustainable Development

PREEMPTİF BÖBREK NAKLİ İÇİN SINIR GLOMERÜLER FİLTRASYON HIZININ DEĞERLENDİRİLMESİ

5. Hipertansiyon, Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 November 2021, pp.43

DİYALİZ TEDAVİSİ İLE BÖBREK NAKLİ TEDAVİSİNİN HASTA SAĞKALIMI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

38. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 17 October 2021, pp.68

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU İDRAR HASTALIĞI (MSUD) NEDENİYLE KARACİĞER TRANSPLANTASYONU YAPILAN ÇOCUK HASTADA MUKORMİKOZ ENFEKSİYONU

ULUSLARARASI KATILIMLI 17. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ VE 13. ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2021

Spleen Segmentation on CT Using Convolutional Neural Network

Medical Technologies Congress (TIPTEKNO), İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.259-262 identifier identifier

YÜKSEK İMMÜNOLOJİK RİSKLİ HASTALARDA BÖBREK NAKLİ?; DESENSİTİZASYON

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ, XII. KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.55

BÖBREK NAKLİ HASTALARINDA RENAL REPLASMAN TEDAVİ MODALİTELERİ NE KADAR ÖNEMLİ

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ, XII. KONGRESİ, Transplantasyon 18, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.46

DOKU UYUMU OLMAYAN BÖBREK NAKLİ HASTALARI NE KADAR DEZAVANTAJLI

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ, XII. KONGRESİ, Transplantasyon 18, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.48

KADAVERİK VE CANLI VERİCİLİ BÖBREK NAKLİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ, XII. KONGRESİ, Transplantasyon 18, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.49

BÖBREK NAKLİ HASTALARINDA DONÖR CİNSİ İLE REJEKSİYON VE GREFT FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ, XII. KONGRESİ, Transplantasyon 18, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.45

OUR EXPERIENCES MICROSURGICAL HEPATIC ARTERY ANOSTOMOSES IN LIVER TRANSPLANT FROM LIVING DONOR

4th Congress of Asian Pasific Federation of Societies for Microsurgery (APFSRM) 8th National Congress of the Turkish Society for Reconstructive Microsurgery (TSRM), Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018

Fully Automated Segmentation of Renal, Cortex and Medulla

Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO), Magusa, CYPRUS, 8 - 10 November 2018 identifier identifier

Calculation of Renal, Cortex and Medulla Volumes using Semi Automated Method

Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO), Magusa, CYPRUS, 8 - 10 November 2018 Creative Commons License identifier identifier

Hepatosellüler kanserli hastalarda yaptığımız karaciğer nakillerinin son 3 yıllık analizi.

13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, no.1, pp.38 Sustainable Development

OUR ONE-YEAR EXPERIENCE FOR LIVER TRANSPLANTION

18th Cogress of The European Society for Organ Transplantation (ESOT), Barcelona, Spain, 24 - 27 October 2017, pp.463-465 Creative Commons License

ELECTROCARDIOGRAPHY CHANGES DURING REPERFUSION IN LIVING DONOR KIDNEY TRANSPLANTATIONS

18th Cogress of The European Society for Organ Transplantation (ESOT), Barcelona, Spain, 24 - 27 October 2017, pp.501-503 Creative Commons License

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİNÖRİN VE MTOR İNHİBİTÖRLERİNİN FARKLI KOMBİNASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

34.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017, pp.135

COMPARISON OF MTORIS AND CALCINEURIN INHIBITORS IN LOW-IMMUNOLOGICAL RISK RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS

18th Cogress of The European Society for Organ Transplantation (ESOT), Barcelona, Spain, 24 - 27 September 2017, vol.30, no.2, pp.254

SUCCESSFUL RENAL TRANSPLANTATION AFTER DESENSITIZATION IN PATIENTS WITH SENSITIZED END STAGE RENAL DISEASE

18th Cogress of The European Society for Organ Transplantation (ESOT), Barcelona, Spain, 24 - 27 September 2017, vol.30, no.2, pp.318

SHOULD KIDNEY TRANSPLANTATION BE DONE FROM ELDERLY DONORS?

18th Cogress of The European Society for Organ Transplantation (ESOT), Barcelona, Spain, 24 - 27 September 2017, vol.30, pp.170

THE EFFECT ON GRAFT FUNCTION AND SURVIVAL OF BK VIRUS VIREMIA AND NEPHROPATHY IN RENAL TRANSPLANT PATIENTS

18th Cogress of The European Society for Organ Transplantation (ESOT), Barcelona, Spain, 24 - 27 September 2017, vol.30, no.2, pp.201

ACUTE AND CHRONIC ACTIVE ANTIBODY MEDIATED REJECTION IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS: PROGNOSIS AND TREATMENT

18th Cogress of The European Society for Organ Transplantation (ESOT), Barcelona, Spain, 24 - 27 September 2017, vol.30, no.2, pp.527

The Efficiency of Gd-EOB-DTPA Enhanced MR Cholangiography in Living Donor Liver Transplantation.

19th Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Sydney, Australia, 12 - 15 June 2013, vol.19 identifier

Liver Transplantation for Incurable Alveolar Echinococcosis: Early Results of 15 Cases from Endemic Region in Turkey.

19th Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Sydney, Australia, 12 - 15 June 2013, vol.19 identifier

A Safely Treatment Modality in Wilson's Disease: Liver Transplantation.

19th Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Sydney, Australia, 12 - 15 June 2013, vol.19 identifier

Metrics

Publication

136

Citation (WoS)

359

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

422

H-Index (Scopus)

12

Citation (Scholar)

12

H-Index (Scholar)

2

Project

7

Open Access

22
UN Sustainable Development Goals