Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

EMI filter design based on the separated electromagnetic interference in switched mode power supplies

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.26, no.6, pp.3033-3043, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Low-frequency exposure analysis using electric and magnetic ?eld measurements and predictions in the proximity of power transmission lines in urban areas

TURKİSH JOURNAL OF ELECTRİCAL ENGİNEERİNG AND COMPUTER SCİENCES, no.25, pp.3994-4005, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Temperature and burn injury prediction of human skin exposed to microwaves: a model analysis

RADIATION AND ENVIRONMENTAL BIOPHYSICS, vol.50, no.3, pp.483-489, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Investigation Of GSM Signal Variation Dry And Wet Earth Affects

PIERS B– Progress in Electromagnetics Research B, vol.1, pp.147-157, 2008 (Journal Indexed in AHCI)

Assessment of occupational exposure to magnetic fields in high-voltage substations (154/34.5 kV)

RADIATION PROTECTION DOSIMETRY, vol.128, no.4, pp.464-470, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation and measurement of magnetic field exposure at a typical high-voltage substation and its power lines

RADIATION PROTECTION DOSIMETRY, vol.128, no.2, pp.198-205, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Low-frequency transient electric and magnetic fields coupling to child body

RADIATION PROTECTION DOSIMETRY, vol.128, no.1, pp.62-67, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Electromagnetic field measurements of radio transmitters in urban area and exposure analysis

MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS, vol.49, no.7, pp.1572-1578, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Optimization of resistive loading of EMI/EMC near field probe

ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS, vol.49, no.3-4, pp.245-251, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Güneş Enerjisi Santrallerinde Elektromanyetik Alan Seviyeleri ve Mesleki Maruziyet Analizi

EMO Bilimsel Dergi, no.1, pp.64-69, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

AKUSTİK DALGALARIN FARKLI ORTAM YÜZEYLERİNDEKİ BASINÇ VE HIZ ETKİLERİNİN FDTD METODU İLE ÇÖZÜMLENMESİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.3, pp.844-855, 2020 (International Refereed University Journal)

Silindir Ekran için Elektromanyetik Alan Ekranlama Etkinliğinin Çözümlenmesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.1, pp.68-73, 2019 (International Refereed University Journal)

ENDÜSTRİYEL MİKRODALGA KAYNAKLARA MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR İÇİN ELEKTROMANYETİK RİSK ANALİZİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.7, no.3, pp.467-472, 2019 (International Refereed University Journal)

EMF Exposure and SAR Analysis in the Cow Tissues

International Journal of Scientific Engineering and Science, vol.1, no.1, pp.1-4, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Investigation of Possible Behavioural and Molecular Effects of Mobile Phone Exposure on Rats

International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, vol.11, no.7, pp.1661-1664, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Predictions of the Electric Field Emissions around Power Transmission Lines by Using Artificial Neural Network Methods

American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS), vol.15, no.1, pp.210-226, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

MODELING of POWER NETWORK SYSTEM of the HIGH VOLTAGE SUBSTATION: a simulation study

IJEAS, International Journal Of Engineering & Applied Sciences, vol.7, no.3, pp.39-57, 2015 (International Refereed University Journal)

SENSORLESS FLUX REGION MODIFICATION OF DTC CONTROLLED IM FOR TORQUE RIPPLE REDUCTION

IU-JEEE, vol.14, no.1, pp.1753-1760, 2014 (International Refereed University Journal)

Residential Area Medium Voltage Power Lines; Public Health, and Electric and Magnetic Field Levels

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, no.26, pp.573-578, 2013 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Polinom Tabanlı Diferansiyel Alan Hesabı Metodu (PDQM)’ nun İki Boyutlu Elektromanyetik Probleme Uygulanması

SDU-Teknik Bilimler Dergisi, no.2, pp.8-12, 2012 (National Refreed University Journal)

Distance and Location of Both Mobile Phones and Health Care Units: Determines the Interference Level

American Journal of Biomedical Engineering, vol.1, no.2, pp.78-82, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

MEASUREMENT OF DIELECTRIC CONSTANT OF THIN LEAVES BY MOISTURE CONTENT AT 4mm BAND

PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH LETTERS, vol.7, pp.183-191, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elektromanyetik Kirlilik, Kaynaklar ve Korunma Yöntemleri Üzerine Bir Söyleşi

Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Bülteni, vol.2, no.1, pp.10-12, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Evaluation of Residential Exposure to Magnetic Field Produced by Power Lines Near Homes and Working Environments

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, vol.2, no.3, pp.1-10, 2009 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Investigation of GSM Signal Variation Depending on Weather Conditions

Progress in Electromagnetic Research PIER B, vol.1, pp.147-157, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Depth control of desflurane anesthesia with cardiovascular-based an adaptive neuro-fuzzy system

Advances in Soft Computing, vol.33, pp.787-796, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Tipik bir Endüstriyel Tesiste Enerji Verimliliği Hesapları

Aylık Endüstri Otomasyon Elektrik, Elektronik, Makina ve Kontrol Sistemleri Dergisi, no.110, pp.26-30, 2006 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Frequency Energy Characteristics of Local Earthquakes using Discrete Wavelet Transform (DWT)

Enformatika (Transactions on Engineering, Computing and Technology), vol.14, no.1, pp.305-308, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Phantom Model Of Human Brain Tissue For Cellular Phone Frequencies in Electromagnetic Field Radiation Absorption Studies

G.U Journal of Science, vol.18, no.2, pp.193-200, 2005 (National Refreed University Journal)

Endüstride yüksek verimli motor kullanımının Enerji verimliliğine etkileri

Sakarya Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.1, pp.55-61, 2004 (National Refreed University Journal)

The soil aggregate stability under the energy transmission line magnetic field

ARCHIVES OF AGRONOMY AND SOIL SCIENCE, vol.51, no.1, pp.33-40, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tek Kat Ekranın Eşdeğer Devre Modeli Benzetimi İle Ekran Verimliliğinin Karşılaştırılması

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.224-228, 2003 (National Refreed University Journal)

Üniversite Öğrencileri Arasında Cep Telefonu Kullanımı Ve Elektromanyetik Kirlilik Üzerine Bir Çalışma

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Dergisi, vol.6, no.2, pp.153-159, 2002 (National Refreed University Journal)

Sağlık Üzerine Olası Etki Açısından Elde Taşınabilen Kişisel İletişim Cihazları ve Hücresel Vericilerle İlgili Bir Değerlendirme

Journal of the Institute of Science and Technology, Gazi Univ., vol.15, no.2, pp.567-576, 2002 (National Refreed University Journal)

Low Frequency Magnetic Fields Coupling To Ellipsoidal Models of Child

TURKISH JOURNAL OF TELECOMMUNICATIONS, vol.1, no.1, pp.25-35, 2002 (Other Refereed National Journals)

Yakın Alan Elektromagnetik Uyumluluk (EMC) Prob Kalibrasyonu

Journal of the Institute of Science and Technology, Gazi Unıv., vol.14, no.3, pp.937-945, 2001 (National Refreed University Journal)

Yeni Bir Çevresel sorun Olarak Işık Kirliliği, Önemi ve Aydınlatma Mühendisliği

KAYNAK ELEKTRİK DERGİSİ, no.149, pp.114-117, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Magnetic Resonance Coupling Charging Station Design for Unmanned Aerial Vehicles

LIFT UP Proje Sunumları Etkinliği, LIFT UP 2021, Ankara, Turkey, 01 July 2021, pp.14-18

Karbon Fiber Kompozitlerin Düşük Frekans Bölgesindeki Elektriksel Karakterizasyonunun İncelenmesi

URSI-TÜRKİYE 2021 X. Bilimsel Kongresi, Kocaeli, Turkey, 7 - 09 September 2021, pp.1-3

WLAN Uygulamaları için 4×4 MIMO Antenin Elektromanyetik Dozimetri Karakteristiğinin İncelenmesi

Tıp Teknolojileri Kongresi 2020 (TIPTEKNO'20), Antalya, Turkey, 19 - 20 November 2020, pp.1-4

Güneş Enerjisi Santrallerinde Elektromanyetik Alan Seviyeleri ve Mesleki Maruziyet Analizi

X. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2019), Antalya, Turkey, 12 - 14 December 2019, pp.271-276

Finite Element Method Based Simulations of the Magnetic Fields Around the Overhead Transmission Line and Its Dosimetric Analysis

11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, Bursa, Turkey, 28 - 30 November 2019, pp.1-4

Farksal Bağlaşımlı Vücut İçi Haberleşmenin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Benzetimi

Tıp Teknolojileril Kongresi 2019, TIPTEKNO'19, Aydın, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.175-178

Sıçan Modelinin GSM-2100 Frekans Bandında Elektromanyetik Dozimetri Analizi

Tıp Teknolojileri Kongresi 2019, TIPTEKNO'19, Aydın, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.171-174

Silindir Ekran İçin Elektromanyetik Alan Ekranlama Etkinliğinin Çözümlenmesi

4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019), Antalya, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.264-269

Electromagnetic Dosimetry Analysis of a Rat Model at the GSM-2100 Frequency Band

Medical Technologies Congress (TIPTEKNO), İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.29-32 identifier identifier

Increased Hippocampal Level of Kinases after Long-term Exposure to GSM-2100 Cell Phone Radiation

PhotonIcs and Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS-Spring), Rome, Italy, 17 - 20 June 2019, pp.1439-1444 Sustainable Development identifier identifier

Analysis and Measurement of the Electromagnetic Shielding Efficiency of the Multi-layered Carbon Fiber Composite Fabrics

PhotonIcs and Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS-Spring), Rome, Italy, 17 - 20 June 2019, pp.4354-4360 identifier identifier

Finite Element Method Based Simulations of the Magnetic Fields Around the Overhead Transmission Line and Its Dosimetric Analysis

11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Turkey, 28 - 30 November 2019, pp.642-645 identifier identifier

Modelling of Galvanic Coupled Intrabody Communication due to Finite Element Method

Medical Technologies Congress (TIPTEKNO), İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.421-424 identifier identifier

Yüksek Gerilim Hatlarının Çevresindeki Elektrik Alanın Yük Benzetim Yöntemi ile Simülasyonu

IX.URSI-TÜRKİYE 2018 BİLİMSEL KONGRESİ ULUSAL GENEL KURUL TOPLANTISI, Konya, Turkey, 6 - 08 September 2018

Karbon Fiber Kompozit Kumaşların Elektromanyetik Ekranlama Etkinliğinin İncelenmesi

IX.URSI-TÜRKİYE 2018 BİLİMSEL KONGRESİ ULUSAL GENEL KURUL TOPLANTISI,, Konya, Turkey, 6 - 08 September 2018, vol.1, no.1, pp.1-5

2 Tabakalı Asfalt Yol Katman Kalınlıklarının 3GHz’de Çalışan YGR ve 2-Boyutlu FDTD Kullanılarak Belirlenmesi

IX.URSI-TÜRKİYE 2018 BİLİMSEL KONGRESİ ULUSAL GENEL KURUL TOPLANTISI,, Konya, Turkey, 6 - 08 September 2018, vol.9, no.1, pp.1-4

The Distance Effect in the Dosimetry Analysis of a Rat Model at GSM-900 Frequency Band: a Simulation Study

International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES), Karabük, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.1-4

Design of A Triple Band Absorber Metamaterial for C-Band Radars with Golden Ratio Approaches

International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES), Karabük, Turkey, 11 - 13 May 2018, vol.1, no.1, pp.8-11

Exposure Analysis of a Human Body due to Underground Power Cables and Magnetic Field Mitigation

International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES), Karabük, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.1-4

Güneş Enerji Santrallerinin Ulusal Şebeke’ye Bağlı Olarak Modellenmesi ve Analizi

9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.1-4

Evaluation of Temperature Variation of Skin Tissue Exposed to Microwave Frequency with Bioheat Equation

2ndInternational Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017

900MHz radyofrekans elektromanyetik alanın sıçanlarda işitsel beyinsapı yanıtlarına etkisi.

28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, Turkey, 6 - 02 September 2017

Cep telefonlarının işitsel beyinsapı potansiyellerine etkileri.

28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, Turkey, 6 - 09 September 2017

ELECTROMAGNETIC FIELD RADIATION LEAD TO ALTERATION OF BLOOD-TESTIS BARRIER REGULATING PROTEIN LEVELS IN THE RAT TESTIS.

73rd Scientific Congress and Expo of the American-Society-for-Reproductive-Medicine (ASRM), San-Antonio, Northern Mariana Islands, 28 October - 01 November 2017, vol.108 Creative Commons License identifier

Investigation of Possible Behavioural and Molecular Effects of Mobile Phone Exposure on Rats

ICAACEN 2017: 19th International Conference on Applications of Cognitive Engineering and Neuroscience, 9 - 10 July 2017

Magnetic Field Risk Analysis for Employees and Patients Due to Power Transformers in Hospital Buildings

38th Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2017 in St Petersburg, Sankt-Peterburg, Russia, 22 - 25 May 2017, vol.38, no.1, pp.121-123

Magnetic Field Risk Analysis for Employees and Patients Due to Power Transformers in Hospital Buildings

Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS), St Petersburg, Russia, 22 - 25 May 2017, pp.1-4

The Freshness Analysis of an Apple and a Potato Using Dielectric Properties at the Microwave Frequency Region

Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS), St Petersburg, Russia, 22 - 25 May 2017, pp.1-4

Magnetic Field Risk Analysis for Employees and Patients Due to Power Transformers in Hospital Buildings

38th Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2017 in St Petersburg, St. Petersburg, Russia, 19 - 22 May 2017, vol.38, no.1, pp.121-123

Protection Analysis of Surge Arresters and Isolators Against Overvoltages Caused by Lightning Electromagnetic Pulses

International Conference on Advances and Inovations in Engineering (ICAIE 2017), Elazığ, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.227-232

The Freshness Analysis of an Apple and a Potato Using Dielectric Properties at the Microwave Frequency Region

Progress in Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS), St Petersburg, Russia, 22 - 25 May 2017, pp.1688-1693 identifier identifier

Effects of 2G Mobile Phone Exposure on Both Behavioural Performance and Levels of Enzyme from NMDA-dependent Pathway

Progress in Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS), St Petersburg, Russia, 22 - 25 May 2017, pp.1739-1742 identifier identifier

The Analysis of Transient Phenomena on Power Transmission Lines Due to Lightning Electromagnetic Pulses

Progress in Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS), St Petersburg, Russia, 22 - 25 May 2017, pp.3000-3005 identifier identifier

Electromagnetic Radiation Characteristics Investigation and Electromagnetic Interference Analysis of Household Appliances

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.3006-3014

Yeraltı Güç Hatlarından Kaynaklı Manyetik Alanın Azaltılması ve İnsan Vücudunda Maruziyet Analizi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.2921-2928

Elektrikli Ev Aletlerinin Elektromanyetik (EM) Işıma Karakteristiklerinin İncelenmesi ve EM Girişim Analizi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.3006-3014

Soft Robot Teknolojileri

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016

Yapı Malzemelerinin Mikrodalga Frekans Bölgesi için Dielektrik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Ekran Etkinliğin Analizi

VIII. URSI-TÜRKİYE’2016 BİLİMSEL KONGRESİ ve ULUSAL GENEL KURUL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2016, vol.1, no.1, pp.1

Prediction of the Electric Field Emissions around the High-voltage Power Lines using Neural Network Algorithms

2nd World Congress on Electrical Engineering and Computer Systems and Science (EECSS'16), Budapeste, Hungary, 16 - 17 August 2016

Magnetic Field Exposures due to Underground Power Cables: A Simulation Study

2nd World Congress on Electrical Engineering and Computer Systems and Science (EECSS'16), Budapeste, Hungary, 16 - 17 August 2016 Sustainable Development

Geliştirilmiş EMG Gürültü Ayırıcının Deneysel Olarak Incelenmesi

24.IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU2016), Zonguldak, Turkey, 13 - 15 May 2016, vol.1, no.1, pp.1

Practical Examination on Improved EMI Noise Separator

24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Turkey, 16 - 19 May 2016, pp.125-128 identifier identifier

Farklı Tip Yapı Malzemelerinin Elektromanyetik Ekran Özelliklerinin İncelenmesi

Elektronik Sanayi Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 November 2015 - 21 November 2016, pp.144-147

Trafo Merkezlerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Manyetik Alan Seviyeleri ve Mesleki Maruziyetin Değerlendirilmesi

Emanet 2015, Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 13 - 15 November 2015, pp.355-358

Yer altı Enerji Kabloları Çevresinde Oluşan Manyetik Alanların Analizi ve Kontrolü

IV. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 21 - 24 October 2015, pp.67-72

Yüksek Gerilim Güç Hatlarının Matlab Simulink ile Modellenmesi: Kısa Devre ve Hata Analizi

IV. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 21 - 24 October 2015, pp.52-62

Kronik 2100-MHz Elektromanyetik Radyasyonun Görsel Uyarılma Potansiyellerine Etkisi

3. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 29 September - 03 October 2015

Temperature Distribution of Head Tissue Equivalent Liquid Exposed to 900 MHz Mobile Phone Radiation under Varying Conditions

2nd International Conference on Biomedical Engineering and Systems, Barcelona, Spain, 14 - 15 July 2015, pp.1-5

Shielding and Mitigations of the Magnetic Fields Generated by the Underground Power Cables

PIERS 2015, Progress In Electromagnetics Research Symposium, Prag, Czech Republic, 6 - 09 July 2015, pp.1436-1439

WLAN Based Indoor Locating Systems Enhanced by Ultrasonic Sensors; Hybrid Indoor Locating Systems (HILoS)

36 th Progress in Electromagnetic Research, Prag, Czech Republic, 5 - 09 June 2015, vol.1, no.1, pp.1-4

Occupational Exposure Assessment of Power Frequency Magnetic Field in 154/31.5 kV Electric Power Substation in Turkey

36 th Progress in Electromagnetic Research, Prag, Czech Republic, 3 - 09 June 2015, vol.1, no.2, pp.2-5

Manolya Yaprağının Dielektrik Özelliklerinin X-Bandında Hesaplanması

VII. URSI-TÜRKİYE BİLİMSEL KONGRESİ, Elazığ, Turkey, 28 - 30 August 2014, vol.1, no.1, pp.1

Elektromanyetik Uyumluluk Esasları ve EM Girişim Kontrol Yöntemi

18. Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Sistem Modelleme Konferansı,, İstanbul, Turkey, 07 May 2014, pp.10-12

Biyomedikal Uygulamaları için Kompakt Anten Tasarımı

2. Ulusal EMC Konferansı, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2013, pp.1-2

Understanding Matching Circuits; Plastic Made Quasioptical Multilayer Matching Unit Design at X-band

Progress in Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2013, Stockholm, Sweden, 12 - 15 August 2013, pp.3

Shielding Effectiveness of Plasma Coated Multi-layered Shields

Progress In Electromagnetics Research Symposium, Stockholm, Sweden, 12 - 15 August 2013, pp.1275-1278 identifier identifier

RR Interval Variablity and Heart Rate Calculation

2nd International Scientific Conference on Engineering ”Manufacturing and Advanced Technologies" (MAT2012), Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2012, pp.311-314

Deve Tabanı Bitkisi Yaprağının Nem Oranına Göre Elektriksel Özellikleri

Elektrik - Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO, Bursa, Turkey, 20 November - 01 December 2012, pp.1-3

Application Of Sensorless Flux Region Modification Of DTC Controlled IM For Torque Ripple Reduction

9th International Symposium Industrial Elecronics, Banja Luka, Bosnia And Herzegovina, 1 - 03 November 2012, pp.1-5

Parkinson Hastalarında hareket bozukluklarını değerlendirmeye yönelik bir cihaz tasarımı

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2012, vol.-, pp.42-44

Effects of different electric field intensity and exposure time on mismatch negativity (MMN) recorded from rats

42. Neuroscience Kongresi New Orleans,USA, New Orleans, United States Of America, 13 - 17 September 2012

Sensörsüz Doğrudan Moment Kontrollü Asenkron Motorun Moment Dalgalanmasının Azaltılması İçin Akı Bölgelerinin Kaydırılması

Elektrik - Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO, BURSA, TÜRKIYE, Bursa, Turkey, 26 January - 01 February 2012, pp.1-3

Embedded Object Detection by Using Planar Antenna Measurement System

Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Moscow, Russia, 19 - 23 August 2012, pp.208-211 identifier identifier

Spastisitenin değerlendirilmesinde yeni bir sistem tasarımı

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2011, pp.1

The effect of pre and postnatal electric field exposure on memory acquisition and retrieval in the Y-Maze test

The 17th International Biophysics Congress, CHINA, 2011, Beijing, China, 30 September 2011 - 03 October 2010

Farklı Frekanslı Kaynak Tipleri için Antalya İli Elektromanyetik Alan Seviyeleri ve Risk Analizi

1. ULUSAL EMC KONFERANSI, İstanbul, Turkey, 14 - 16 September 2011, pp.1-5

An affect of the aperture length to aperture width ratio, on broadband shielding effectiveness

2011 XXXth URSI General Assembly and Scientific Symposium, İstanbul, Turkey, 13 - 16 September 2011

Acil Çağrı Merkezlerinde Elektromanyetik Alan Seviyeleri ve Mesleki Maruz Kalmanın Değerlendirilmesi

Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2011, vol.1, no.1, pp.1

Generation of an Empiric Propagation Model for Forest Environment at GSM900/GSM1800/CDMA2100

2011 XXXth URSI General Assembly and Scientific Symposium, İstanbul, Turkey, 13 - 20 August 2011 Sustainable Development

The Comparison of Field Oriented Control and Direct Torque Control Methods

ICI-2011, 2nd International Conference on Informatics, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2011

Sensorless Twelve Sector Implementation of DTC Controlled IM for Torque Ripple Reduction

6. IATS'11 International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 16 - 18 April 2011

Kentin Enerji Durumu ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları

TMMOB Antalya Kent Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 March 2011, pp.1-2 Sustainable Development

Arıtılmış Atıksuyun Yeniden Kullanımı İçin Darbeli Elektrik Alan ile Mikrobiyal İnaktivasyon

Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, Konya, Turkey, 26 - 28 October 2010

Dalgacık Paket Dönüşümü ile QRS yakalama algoritması

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi 2010, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2010, pp.1

Microbial Inactivation by Pulsed Electric Field for Treated Wastewater Reuse

International Sustainable Water And Wastewater Management Symposium (USAYS), Konya, Turkey, 26 - 28 September 2010 Sustainable Development

Çamur Miktarının Azaltılmasında Yeni Bir Teknoloji: Darbeli Elektrik Alan Uygulaması

V. URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 25 - 27 August 2010, pp.167-170

Medikal Ekipmanlarda 2G ve 3G Mobil Gerçek Zamanlı Sistemlerle İlişkili Güvenlik Mesafeleri

BİYOMUT2010 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2010, pp.15-20

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans/Yüksek Lisans Programının Tanıtımı

IV. Elektrik- Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 22 - 24 October 2009, pp.312-315

Mikroşerit Dipol Antenlerde Ortam Parametreleri ve Dipol Boyutlarının Rezonans Frekansına Olan Etkilerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile İncelenmesi

15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Turkey, 14 - 16 December 2007, pp.30-35

Elektromanyetik Girişim Ekranı için Silindir Ekran Modelinde Ekran Etkinliğinin Analitik Çözümü ve Simülasyonu

15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Turkey, 14 - 16 December 2007, pp.85-91

Yüksek Gerilim Trafo Merkezlerinde Manyetik Alan Seviyeleri ve Mesleki Maruz Kalmanın Değerlendirilmesi

12. Ulusal Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 14 - 18 November 2007, pp.1-3

Residential Power–Frequency Magnetic Fields: Measurements and Exposure Analysis

IKECCO-2007, INTERNATIONAL KYRGYZ-KAZAK ELECTRONICS AND COMPUTER CONFERENCE, Almaty, Azerbaijan, 18 - 19 October 2007

A New Approach for Wastewater and Sewage Sludge Disinfection: Inactivation of Salmonella SPP By Low Frequency Electromagnetic Fields

14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus on Environment and Health, Sevilla, Spain, 10 - 14 October 2007, pp.353 Creative Commons License

Occupational Exposure Evaluation for Power Frequency Magnetic Fields from a Electric Power Substation in Turkey

International Kyrgyz – Kazak Electronics and Computer Conference, Kazakhstan, 1 - 04 October 2007, vol.1, no.1, pp.1

Wavelet Transform Analysis of Sumatra-Andaman (M=8.1) Earthquake Records

International Workshop II on Applications of Wavelets to Real World Problems, İstanbul, Turkey, 7 - 09 June 2007, pp.18

Wavelet Analysis of Teleseismic Data of the Sumatra-Andaman (Mw = 9.2) Earthquake

International Workshop On Applications of Wavelets to Real World Problems, IWW 2007, Isparta, Turkey, 7 - 09 June 2007

Temperature Increase and SAR in a Phantom Model of the Human Head Exposed to 1800 MHz Non-Ionizing Radiation

4th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Greece, 1 - 04 October 2006, vol.1, no.1, pp.1

Yüksek Güç Mikrodalga Kaynaklar; Dünya’nın Yeni Silahları UNMECE Albuquerque Örneği

URSI Türkiye 3. Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 2006, pp.10-13

Yüksek Güç Mikrodalga Kaynaklar; Dünya’nın Yeni Silahları UNM –ECE Albuquerque Örneği

3. ULUSAL URSI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2006, vol.1, no.1, pp.1

Hidrojen Plazma İçerisinde Dalga Bozulması; Elektrot Potansiyeli ve Basıncın Etkisi

3. ULUSAL URSI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2006, vol.1, no.1, pp.1

Temperature Increase and SAR in a Phantom Model of the Human Head Exposed to 1800 MHz Non-Ionizing Radiation

4th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Iraklion, Greece, 16 - 20 June 2006, pp.1106-1109

50Hz Manyetik Alana Maruz Bırakılan Küçük Deney Hayvanlarına İndüklenen Akımın Çözümlenmesi

BİYOMUT2006 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İstanbul, Turkey, 27 - 28 May 2006, pp.1-5

Yürüme Analizi ve yürüme teknikleri

BİYOMUT2006, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2006, pp.8-10

, Analysis of Induced Current in Small Experiment Animals Exposed to 50Hz Magnetic Field

IVth International EEMS Symposium on Emerging Technologies in Biomedical Engineering, Turkey, 1 - 04 May 2006, vol.1, no.1, pp.1

Frequency-Energy Characteristics of Local Earthquakes using Discrete Wavelet Transform (DWT)

Conference of the World-Academy-of-Science-Engineering-and-Technology, Prague, Czech Republic, 25 - 27 August 2006, vol.14, pp.305-306 identifier

Analysis of Earthquake Accelerograms Using Discrete Wavelet Transform

International Workshop On Applications Of Wavelets To Real World Problems, İstanbul, Turkey, 17 - 18 July 2005, pp.231-239

İnsan Kas Dokusunda Elektromanyetik Dalga Yayılımının Fdtd Metodu İle Analizi

BİYOMUT2005 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İstanbul, Turkey, 25 - 28 May 2005, pp.99-102

İnsan Kas Dokusunda Elektromanyetik Dalga Yayılımının Fdtd Metodu İle Analizi

BİYOMUT2005 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İstanbul, Turkey, 25 - 28 May 2005, pp.99-102

Mikrodalgalara Maruz Kalan Biyolojik Dokulardaki Isı Değişimin Zamanda Sonlu Farklar (ZSF) Metodu İle Hesaplanması

BİYOMUT2005 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İstanbul, Turkey, 25 - 28 May 2005, pp.95-98

Tipik Bir Endüstriyel Tesiste Enerji Verimliliği Hesaplamaları

1. Enerji verimliliği ve kalitesi sempozyumu, EVK’2005, Kocaeli, Turkey, 17 - 18 May 2005, pp.1-4 Sustainable Development

Ayrık Wavelet Dönüşümü Kullanılarak Ses Sinyallerinde Kayıt Sırasında Oluşan Gürültünün Minimize Edilmesi

II. URSI-TÜRKİYE’2004 BİLİMSEL KONGRESİ, ULUSAL GENEL KURUL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 8 September - 10 October 2004, pp.10-13

Energy Saving Research in a Typical Industrial Facility in Turkey

AED2004, 4th International Advanced Engineering Design Conference, Glasgow, United Kingdom, 5 - 08 September 2004, pp.20-22

Symbolic Computation Techniques for Circular Loop Antennas

AED2004, 4th International Advanced Engineering Design Conference, Glasgow, United Kingdom, 5 - 08 September 2004, pp.10-12

Analysis of Electromagnetic Energy Absorption and Temperature Rise in Biological Tissue Exposed to Near Field of Dipole Antennas

4th International Conference on Advanced Engineering Design, Glasgow, United Kingdom, 5 - 08 September 2004, pp.1

Evaluation of Temperature Rise and SAR Developed by EM Radiation of 1800MHz in Human Brain by Utilizing Brain Equivalent Model

4th International Conference on Advanced Design Enginnering, Glasgow, United Kingdom, 5 - 07 September 2004, pp.85-89

Çok Katmanlı Silindirik İnsan Modelinde Elektromanyetik Soğurulmanın Zamanda Sonlu Farklar Metodu İle Analizi

BİYOMUT2004, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2004, pp.93-99

Oxidative Stress-Mediated Muscle Damage in an Experimental Cellular Phone Model can be Prevented by melatonin

Turkish Pharmacological Society, 17th National Congress of Pharmacology 1st Clinical Pharmacology Symposium & Joint Meeting of The Turkish & Dutch Pharmacological Sociaties, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2003, pp.3

e-Hestia:Haberleşme ve Bilgi Tabanlı Uygulamalarla Tasarlanmış e-Sağlık Sistemi

Biyomut 2003, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İstanbul, Turkey, 29 - 30 May 2003, pp.83-88

Analysis of Soft Computing EMI Sensor

2003 IEEE International Symposium on EMC, İstanbul, Turkey, 11 - 16 May 2003, pp.5-7

EMC Education at Sakarya University

2003 IEEE International Symposium on EMC, İstanbul, Turkey, 11 - 16 May 2003, pp.3-5

Evaluation of Non-Ionizing Radiation Around The Shortwave Diathermy Devices

2003 IEEE International Symposium on EMC, İstanbul, Turkey, 11 - 16 May 2003, pp.10-12

Microprocessor Controlled Broad Band Balun System Design

2003 IEEE International Symposium on EMC, İstanbul, Turkey, 11 - 16 May 2003, pp.1-3

Electrical Properties of Human Eye and Temperature Increase Calculation at the Cornea Surface for RF Exposure

Biological Effects of EMFs 2nd International Workshop, Rhodes, Greece, 7 - 11 October 2002, pp.882-887

Heat Effect Analysis of Microwave Exposed Skin by Using a Multilayer Human Skin Model

Biological Effects of EMFs 2nd International Workshop, Rodos, Greece, 7 - 11 October 2002, pp.871-881

Temperature Rise at the Human Eye Exposed to EM Waves and Electrical Parameters of Eye Tissues Between 1-30GHz Range

BIOMED 2002-IX. Int. Symposium on Biomedical Science and Technology, Antalya, Turkey, 19 - 20 September 2002, pp.81

Mikro Dalgalara Maruz Kalan Biyolojik Dokular İçin Bir Termal Model Analizi

URSI2002, Türkiye Ulusal Toplantısı, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2002, pp.1-3

EMC Grounding Design Considerations for Electro Medical Devices: A Technical Note Designer

ICRM-2002 2nd International Conference on RESPONSIVE MANUFACTURING, Gaziantep, Turkey, 26 - 28 June 2002, pp.11-13

Optimization of Resistive Loading Of EMI/EMC Near Field Probe

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS, İstanbul, Turkey, 30 - 31 August 2001, pp.1-2

An evaluation for coupling of human to magnetic fields in human ellipsoidal models with frequency up to 100 kHz

23rd Annual International Conference of the IEEE, Antalya, Turkey, 1 - 02 January 2001, pp.3997-4000 Sustainable Development

Yeni Bir Çevresel sorun Olarak Işık Kirliliği, Önemi ve Aydınlatma Mühendisliği

3.Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 November 2000, pp.1-5

Utilizing Electromagnetic (EM) Energy for Treatment Purpose and Minimizing the Potential Hazards in Physiotherapy Units

BIOMED 2000, The 7th International Symposium on Biomedical Science and Technology, Ankara, Turkey, 25 - 27 September 2000, pp.23

A Probe Design for Finding Structural Resonance for Medical Electronic Devices

Işık2000 workshop on Biomedical Information Engineering, İstanbul, Turkey, 25 - 27 June 2000, pp.279-281

Over Exposure of Electromagnetic Field for Patient and Operators from Diathermy Equipment

Işık2000 workshop on Biomedical Information Engineering, İstanbul, Turkey, 25 - 27 June 2000, pp.190-192

TV Radio Frequency (RF) Measurements For City of Isparta

ELECO’99 International Conference on Electrical And Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 1 - 05 December 1999, pp.234-237

Medikal Cihazlarda Elektromanyetik Girişim ve Elektromanyetik uyumluluk Standart eksikliklerinin Getirdiği Sorunlar

Bilişim Toplumuna Giderken Elektromanyetik Kirlilik Etkileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 November 1999, pp.31-36

Medikal Elektronik Cihazlarda Elektromanyetik girişim Problemlerinin Değerlendirilmesi

Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT’99, Kayseri, Turkey, 22 - 27 October 1999, pp.106-110

Türkiye de Tıbbi Standardizasyon Eksikliğinin Doğurduğu Medikal Çevre Elektriksel Tehlike ve Riskleri

Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BİYOMUT’99, Kayseri, Turkey, 22 - 27 October 1999, pp.50-55

Gelişmiş uydu iletişim teknolojisi (ACTS) programı, uygulamaları ve avantajlarının değerlendirilmesi

5. Bilgisayar ve Haberleşme Sempozyumu, Bursa, Turkey, 10 November - 10 October 1998, pp.198-201

Books & Book Chapters

Düşük Gerilim Güç Sistemleri

Tmmmob Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara, 2017

Elektromanyetik Uyumluluk

Palme Yayıncılık, Ankara, 2008

Elektromanyetik Alanlar

Palme Yayıncılık, Ankara, 2008

Dalgacık Teorisi

Palme Yayıncılık, Ankara, 2008

Depth Control of Desfluorane Anesthesia with Cardiovascular-based an Adaptive Neuro-Fuzzy System

in: Computational Intelligence, Theory and Applications, Reusch, Bernd (Ed.), Editor, Springer Verlag, Berlin, pp.787-796, 2006