Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of The Stem Education's Effect on Creative Design Skills of Prospective Teachers

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, MATHEMATICS, ENTREPRENEURSHIP AND TECHNOLOGY EDUCATION, Çevrimiçi, Turkey, 30 September - 03 October 2021, pp.184-185

Investigation of The Effect of Stem Activities on Teachers’ Creative Design Skills

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, MATHEMATICS, ENTREPRENEURSHIP AND TECHNOLOGY EDUCATION, Çevrimiçi, Turkey, 30 September 2021, pp.186-187

STEM Etkinliklerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencileri Üzerine Etkilerinin Nicel ve Nitel Yönden İncelenmesi

14. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021, pp.258 Creative Commons License Sustainable Development

STEM Etkinliklerinin Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmen Adayları Üzerine Etkilerinin Nicel ve Nitel Yönden İncelenmesi

14. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021, pp.257 Creative Commons License

ÖRNEK OLAYA DAYALI ÖĞRETİMİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARINA ETKİSİ

1. Uluslararası Ankara Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 12 August 2020, pp.1-3

Population and algae of Selevir Dam Lake (Afyon)

II. International Environmental Protection Symposium, Kütahya, Turkey, 6 - 08 September 2019, pp.115

Population and algae of Apa Dam Lake (Konya)

II. International Environmental Protection Symposium, Kütahya, Turkey, 6 - 08 September 2019, pp.113

Bilim Estivalinde Görevli Üniversite Öğrencileri Üzerine Vestival Sürecinin Etkileri

5. Internatıonal Multıdıscıplınary Studıes Congress, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.2

Hydrachna Procecessi Era, Eylais Setosa Ve Hydrodroma Despiciens (Acari, Hydrachnidia) Türlerinde Yağ Asidi Kompozisyonlarının Belirlenmesi

5. Internatıonal Multıdıscıplınary Studıes Congress, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.9

The Effects Of The Festıval Process On The Hıgh School Students In The Scıence Festıval

Internatıonal Multıdıscıplınary Studıes Congress, Antalya, Turkey, 25 - 26 October 2017, pp.180

Seasonal changes on levels of the macro and trace elements in muscle of Esox Lucius and Cyprinus carpio from Karamık and Eber Lake

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Turkey, 25 - 27 September 2014

Doğal ve Kültürü Yapılan Fındıkların (Corylus avellana) Yağ Asidi Kompozisyonu

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 07 September 2012, pp.828

Determination of the Seasonal Changes on Total Fatty Acid Composition of Pike (Esox Lucius L., 1758) Muscle Lipids in Kızılırmak River (Turkey)

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, 15 - 17 November 2011, pp.129

Afyonkarahisardaki Çiftliklerden Toplanan Sütlerdeki Yağ Asidi Kompozisyonunun Belirlenmesi

IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, Turkey, 7 - 10 October 2009, pp.389

Damsa Baraj Gölü (Ürgüp) Suyunun Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin Araştırılması”

IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, Turkey, 7 - 10 October 2009, pp.306

Eber Gölü ve Akşehir Gölü’ndeki (Afyonkarahisar) Organoklorlu Pestisit Kalıntı Miktarları

IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, Turkey, 7 - 10 October 2009, pp.390

Seyitler Baraj Gölü’nde Yaşayan Carassius Auratus (L., 1758)’Un Bazı Büyüme Parametrelerinin Belirlenmesi

IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, Turkey, 7 - 10 October 2009, pp.309

Apa Baraj Gölü (Konya)’nün Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 August 2009, pp.124

Seasonal variation in nutritional value with respect to fatty acid composition of Carassius gibelio in Uluabat Lake

3rd International congress on food and nutrition, Antalya, Turkey, 13 - 15 April 2009, pp.150-151

The kinds and the levels of pestisids found in expressed human milk in Afyonkarahisar region of Turkey

1st International Congress of UENPS (Union of European Neonatal and Perinatal Societies), Roma, Italy, 02 November 2008 - 04 November 2010, pp.111-112

Karamık Gölü Suyunda Organoklorlu Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 23 June 2008, pp.207

Afyonkarahisar ili içme sularındaki organoklorlu pestisit kalıntılarının belirlenmesi

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Turkey, 10 September 2007 - 16 September 0207, pp.346

Depolama Sıcaklığı ve Süresinin Biyojen Amin Oluşumuna Etkisi

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 06 September 2006, pp.51

Kokardere (Yukarı Porsuk Havzası-Kütahya) balıkları üzerine sistematik bir araştırma

IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 17 - 19 September 1997, pp.81-88

Yedigöller (Yukarı Porsuk Havzası-Kütahya)’da yaşayan Carassius carassius (L.1758)’un büyüme özellikleri

IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 September 1997, pp.117-130

Books & Book Chapters

Zooloji

Nobel, Ankara, 2016

İnsan Fizyolojisi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010

Metrics

Publication

101

Citation (WoS)

213

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

218

H-Index (Scopus)

8

Project

8

Thesis Advisory

5

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals