Assoc. Prof.

MİRAY DAĞYAR


Faculty of Education

Educational Sciences

Education Curriculum and Instruction

Education Information

2010 - 2014

2010 - 2014

Doctorate

Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim Abd, Turkey

2006 - 2008

2006 - 2008

Postgraduate

Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Program Geliştirme Ve Öğretim, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Suleyman Demirel University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü

2006

2006

Postgraduate

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMADA ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIM SIKLIĞININ VE AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstiütüsü, Program Geliştirme Ve Öğretimi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Test and Measurement in Education, Curriculum Development, Educational Technology, Edıcational Administration and Curriculum Development, Curriculum Development and Teaching Methods

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Educational Sciences

2011 - 2013

2011 - 2013

Lecturer

Karamanoglu Mehmetbey University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Vice Dean

Akdeniz University, Faculty Of Education, Educational Sciences

Courses

Doctorate

Doctorate

İleri Eğitim İstatistiği

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde proje hazırlama

Postgraduate

Postgraduate

Eğitimde Ölçek Geliştirme ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Eğitime Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II

Undergraduate

Undergraduate

İlkokul Programı

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

Temel İstatistik

Postgraduate

Postgraduate

Program Geliştirmeye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim ilke ve Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Program Geliştirmenin Toplumsal Temelleri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I

Undergraduate

Undergraduate

Okul Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

Gözlem Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Özel Öğretim Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Rehberlik

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2022

2022

Reflective thinking skills of academic administrators in higher education

Kasalak G. , Dağyar M. , Özcan M., Yeşilyurt E.

FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, vol.13, pp.1-11, 2022 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License Sustainable Development

2016

2016

Effects of Problem-Based Learning on Attitude: A Meta-analysis Study

Demirel M., Dagyar M.

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.12, no.8, pp.2115-2137, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier

2015

2015

High School Students' Epistemological Beliefs, Conceptions of Learning, and Self-efficacy for Learning Biology: A Study of Their Structural Models

Sadi O., Dagyar M.

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.11, no.5, pp.1061-1079, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

2015

2015

Effects of Problem-Based Learning on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study

Dagyar M. , DEMİREL M.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, no.181, pp.139-174, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

2013

2013

THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-EFFICACY, SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES AND ACHIEVEMENT: A PATH MODEL

Sadi O., Uyar M.

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.12, no.1, pp.21-33, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Teacher burnout and demographic variables as predictors of teachers’ enthusiasm

Kasalak G. , Dağyar M.

Participatory Educational Research (PER), vol.9, no.2, pp.280-296, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

2022

2022

Gifted and talented youth leadership, perfectionism, and lifelong learning

Dağyar M. , Kasalak G. , Özbek G.

International Journal of Curriculum and Instruction, vol.14, no.1, pp.566-596, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

YÜKSEKÖĞRETİMDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Dağyar M. , Kasalak G. , Uğurlu N.

American Journal Of Transplantation, vol.50, no.230, pp.557-580, 2021 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Academic career awareness and academic career interest among Turkish undergraduate students

Dağyar M. , Kasalak G. , Uğurlu N.

Cypriot Journal of Educational Science, vol.15, no.5, pp.937-954, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

What do primary school students think about mobile programming education? ‘Developing my own mobile game’

Dağyar M. , Kasalak G. , Sezgin E.

World Journal on Educational Technology: Current Issues, vol.12, no.4, pp.258-277, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

The adaptation of teacher enthusiasm scale intoTurkish language: Validity and reliability study

KASALAK G. , DAĞYAR M.

International Journal of Curriculum and Instruction, vol.12, no.2, pp.797-814, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Cokkültürlülük Bağlamında Ortaöğretim İngilizce Ders Kitaplarının İncelenmesi

Özen D., Dağyar M.

Agronomy Journal, vol.53, no.2, pp.601-636, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

University Student Satisfaction, Resource Management and Metacognitive Learning Strategies

KASALAK G. , DAĞYAR M.

Teachers and Curriculum, vol.20, no.1, pp.73-85, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

The relationship between teacher self-efficacy and teacher job satisfaction: A meta-analysis of the teaching and learning international survey (talis)

KASALAK G. , DAĞYAR M.

Educational Sciences: Theory and Practice, vol.20, no.3, pp.16-33, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

2020

2020

Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının ve öğretme-öğrenme anlayışlarının incelenmesi

DAĞYAR M.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.110-126, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Eğitim fakültesi öğrencilerinin öz düzenleme öğrenme stratejilerinin ve akademik başarılarının öz yeterlik inançlarını yordama gücü

DAĞYAR M. , ŞAHİN H.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.396-414, 2020 (National Refreed University Journal)

2019

2019

Relationship Between Pre-service Teachers' University Image Perceptions and Student Loyalty: A Structural Equation Model

KASALAK G. , ÖZCAN M., DAĞYAR M.

Universal Journal of Educational Research, vol.7, no.2, pp.480-489, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

A Meta-Analysis Study on the Antecedents and Consequences of Organized Cynicism in the Educational Organizations

DAĞYAR M. , KASALAK G.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.33, no.4, pp.967-986, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2018

2018

Yaratıcı Problem Çözme Öğretiminin Lisans Öğrencilerinin Rehberlik Dersi Erişi Düzeylerine Etkisi

DAĞYAR M.

International Journal of Education Sciences and Learning Technology, vol.1, no.1, pp.16-21, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

An Investigation of Science Teachers' Lifelong Learning Competencies (The Case of Karaman)

DEMİREL M., Sadi O., Dagyar M.

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.6, no.1, pp.19-40, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2014

2014

The relationships among usage of motivation, learning strategies, parents educational level and gender

SADI Ö., DAĞYAR M.

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.9, no.3, pp.147-158, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

The Turkish adaptation of the conceptions of learning science questionnaire: The study of validity and reliability

SADI Ö., DAĞYAR M.

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.4, no.2, pp.73-85, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Lise öğrencilerinin Biyoloji dersi başarılarında cinsiyet, sınıf düzeyi ve aile yapısının rolü

SADI Ö., DAĞYAR M. , YALÇIN h.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.138-151, 2014 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Öğrenme stratejileri kullanımının akademik başarıya yansımaları

ŞAHİN H., DAĞYAR M.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.20-26, 2013 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

TÜBİTAK projesi: Aranızda matematiği sevmeyen var mı?

ÖZDOĞAN ÖZBAL E., DAĞYAR M.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.3, pp.64-69, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Öğrenci Sinizmi ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İkili Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi

DAĞYAR M. , KASALAK G.

International Congress of Pedagogical Research, Düzce, Turkey, 24 - 26 June 2020, pp.25

2020

2020

Eğitim Örgütlerinde Öğretmen Liderliğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Meta-Sentez Yöntemiyle İncelenmesi

KASALAK G. , DAĞYAR M.

Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi ICMUSS, Ankara, Turkey, 6 - 08 June 2020, vol.1, pp.108-119

2020

2020

ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE ÖĞRENME ANLAYIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

DAĞYAR M.

11th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 18 April 2020, vol.1, pp.16

2019

2019

Yabancı dil öğrenme kaygısının üst bilişsel farkındalık ve öz yeterlik inancıyla ilişkisi

KATMAN N., DAĞYAR M.

International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, Antalya, Turkey, 29 - 30 November 2019

2019

2019

Üniversite Öğrencilerinin Özdüzenleyici Öğrenme Stratejilerinin ve Akademik Başarılarının Özyeterlik İnançlarını Yordama Gücü

ŞAHİN H. , DAĞYAR M.

ISES (International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies), Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.66

2018

2018

Bilişim Çocukları, Kendi Mobil Oyununu Kendin Geliştir

DAĞYAR M. , SEZGİN E. , KASALAK G.

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.11

2018

2018

Lise Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Öğrenme Anlayışları: Yapısal Eşitlik Modellemesi

DAĞYAR M. , Sadi Ö., Çevik M.

5th International Multidisciplinary Studies Congress, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.12

2014

2014

Probleme Dayalı Öğrenmenin Etkililiğine İlişkin Bir Meta-Analiz Çalışması.

DAĞYAR M. , DEMİREL M.

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014

2012

2012

The Relationship between cognitive self-regulated learning strategies and biology achievement: A path model

SADI Ö., DAĞYAR M.

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Brüksel, Belgium, 25 - 28 October 2012, pp.847-852 identifier

2012

2012

Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersi Başarıları ile Kaynak Yönetimi Strateji Kullanımları Arasındaki İlişki.

SADI Ö., DAĞYAR M.

5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012

2012

2012

TÜBİTAK Projesi: Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı?

ÖZDOĞAN ÖZBAL E., DAĞYAR M.

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012

2011

2011

Öğrenme Stratejileri Kullanımının Akademik Başarıya Yansımaları.

ŞAHİN H. , DAĞYAR M.

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011

Books & Book Chapters

2021

2021

Meta-Analiz Deseni

Dağyar M.

in: Bilimsel Araştırma Becerileri ve Araştırmada Güncel Desenler, Abdulkadir Uzunöz, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.165-180, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Eğitim Programının Temel Öğesi: Hedef

Dağyar M.

in: EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME, Etem Yeşilyurt, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.357-402, 2021

2020

2020

Probleme Dayalı Öğrenme

DAĞYAR M.

in: Eğitim Sosyal ve Beşeri Bilimlerine Multidisipliner Bakış, Etem Yeşilyurt, Editor, Güven Plus, İstanbul, pp.305-330, 2020

2020

2020

Eğitim örgütlerinde öğretmen liderliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin meta-sentez yöntemiyle incelenmesi

KASALAK G. , DAĞYAR M.

in: Current Debates on Social Sciences 4, CEYLAN, A.; DURMUŞ, İ.; ÇEÇEN, S. , Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.108-122, 2020

2019

2019

Türk Eğitim Sisteminin Felsefi Temelleri

DAĞYAR M.

in: Eğitim Felsefesi, Biçer B., Zabun, B., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.267-287, 2019

2018

2018

Sosyolojinin Temel Kavramları ve Sosyoloji Bilimi

Köse E. , Dağyar M.

in: Eğitim Sosyolojisi, Köse E., Genç S. Z., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.2-24, 2018


Scholarships

2008 - 2009

2008 - 2009

YLSY

Ministry of Education

2006 - 2008

2006 - 2008

TÜBİTAK yurt içi yüksek lisans programı

TUBITAK