Assoc. Prof. MİRAY DAĞYAR


Faculty of Education, Educational Sciences

Education Curriculum and Instruction


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Test and Measurement in Education, Curriculum Development, Educational Technology, Edıcational Administration and Curriculum Development, Curriculum Development and Teaching Methods


Names in Publications: Uyar Miray, Dagyar Miray

Email: mdagyar@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 227 4400 Extension: 4671
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/mdagyar
Office: A/424
Address: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Metrics

Publication

49

Citation (WoS)

72

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

78

H-Index (Scopus)

4

Citation (Scholar)

729

H-Index (Scholar)

10

Citiation (TrDizin)

15

H-Index (TrDizin)

3

Project

6

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2010 - 2014

2010 - 2014

Doctorate

Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim Abd, Turkey

2006 - 2008

2006 - 2008

Postgraduate

Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Program Geliştirme Ve Öğretim, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Suleyman Demirel University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü

2006

2006

Postgraduate

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMADA ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIM SIKLIĞININ VE AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstiütüsü, Program Geliştirme Ve Öğretimi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Educational Sciences

Test and Measurement in Education

Curriculum Development

Educational Technology

Edıcational Administration and Curriculum Development

Curriculum Development and Teaching Methods

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty of Education, Educational Sciences

2011 - 2013

2011 - 2013

Lecturer

Karamanoglu Mehmetbey University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Vice Dean

Akdeniz University, Faculty Of Education, Educational Sciences

Courses

Doctorate

Doctorate

İleri Eğitim İstatistiği

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde proje hazırlama

Postgraduate

Postgraduate

Eğitimde Ölçek Geliştirme ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Eğitime Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II

Undergraduate

Undergraduate

İlkokul Programı

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

Temel İstatistik

Postgraduate

Postgraduate

Program Geliştirmeye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim ilke ve Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Program Geliştirmenin Toplumsal Temelleri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I

Undergraduate

Undergraduate

Okul Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

Gözlem Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Özel Öğretim Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Rehberlik

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Problem Çözmeye Yönelik Eğitimsel Tasarımının İncelenmesi

Ersoy M., Dağyar M.

10th International Congress on Curriculum and Instruction , Ankara, Turkey, 26 - 28 October 2022, pp.100

2020

2020

Öğrenci Sinizmi ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İkili Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi

DAĞYAR M., KASALAK G.

International Congress of Pedagogical Research, Düzce, Turkey, 24 - 26 June 2020, pp.25

2020

2020

Eğitim Örgütlerinde Öğretmen Liderliğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Meta-Sentez Yöntemiyle İncelenmesi

KASALAK G., DAĞYAR M.

Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi ICMUSS, Ankara, Turkey, 6 - 08 June 2020, vol.1, pp.108-119

2020

2020

ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE ÖĞRENME ANLAYIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

DAĞYAR M.

11th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 18 April 2020, vol.1, pp.16

2019

2019

Yabancı dil öğrenme kaygısının üst bilişsel farkındalık ve öz yeterlik inancıyla ilişkisi

KATMAN N., DAĞYAR M.

International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, Antalya, Turkey, 29 - 30 November 2019

2019

2019

Üniversite Öğrencilerinin Özdüzenleyici Öğrenme Stratejilerinin ve Akademik Başarılarının Özyeterlik İnançlarını Yordama Gücü

ŞAHİN H., DAĞYAR M.

ISES (International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies), Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.66

2018

2018

Bilişim Çocukları, Kendi Mobil Oyununu Kendin Geliştir

DAĞYAR M., SEZGİN E., KASALAK G.

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.11

2018

2018

Lise Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Öğrenme Anlayışları: Yapısal Eşitlik Modellemesi

DAĞYAR M., Sadi Ö., Çevik M.

5th International Multidisciplinary Studies Congress, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.12

2014

2014

Probleme Dayalı Öğrenmenin Etkililiğine İlişkin Bir Meta-Analiz Çalışması.

DAĞYAR M., DEMİREL M.

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014

2012

2012

The Relationship between cognitive self-regulated learning strategies and biology achievement: A path model

SADI Ö., DAĞYAR M.

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Brüksel, Belgium, 25 - 28 October 2012, pp.847-852 identifier

2012

2012

Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersi Başarıları ile Kaynak Yönetimi Strateji Kullanımları Arasındaki İlişki.

SADI Ö., DAĞYAR M.

5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012

2012

2012

TÜBİTAK Projesi: Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı?

ÖZDOĞAN ÖZBAL E., DAĞYAR M.

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012

2011

2011

Öğrenme Stratejileri Kullanımının Akademik Başarıya Yansımaları.

ŞAHİN H., DAĞYAR M.

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011

Books & Book Chapters

2021

2021

Meta-Analiz Deseni

Dağyar M.

in: Bilimsel Araştırma Becerileri ve Araştırmada Güncel Desenler, Abdulkadir Uzunöz, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.165-180, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Eğitim Programının Temel Öğesi: Hedef

Dağyar M.

in: EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME, Etem Yeşilyurt, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.357-402, 2021

2020

2020

Probleme Dayalı Öğrenme

DAĞYAR M.

in: Eğitim Sosyal ve Beşeri Bilimlerine Multidisipliner Bakış, Etem Yeşilyurt, Editor, Güven Plus, İstanbul, pp.305-330, 2020

2020

2020

Eğitim örgütlerinde öğretmen liderliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin meta-sentez yöntemiyle incelenmesi

KASALAK G., DAĞYAR M.

in: Current Debates on Social Sciences 4, CEYLAN, A.; DURMUŞ, İ.; ÇEÇEN, S. , Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.108-122, 2020

2019

2019

Türk Eğitim Sisteminin Felsefi Temelleri

DAĞYAR M.

in: Eğitim Felsefesi, Biçer B., Zabun, B., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.267-287, 2019

2018

2018

Sosyolojinin Temel Kavramları ve Sosyoloji Bilimi

Köse E., Dağyar M.

in: Eğitim Sosyolojisi, Köse E., Genç S. Z., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.2-24, 2018

Supported Projects

2019 - 2020

2019 - 2020

Bilim İnsanı Adaylarının Akademik Kariyer Farkındalığı

Project Supported by Higher Education Institutions

DAĞYAR M. (Executive), KASALAK G., Uğurlu N.

2016 - 2017

2016 - 2017

Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Sinizmin Öncülleri ve Sonuçları Üzerine Bir MetaAnaliz Çalışması

Project Supported by Higher Education Institutions

Dağyar M., Kasalak G. (Executive)

2011 - 2012

2011 - 2012

Karamanoğlu Mehmetbey üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Supported by Higher Education Institutions

Dağyar M., Sadi Ö.(Executive)


Scholarships

2008 - 2009

2008 - 2009

YLSY

Ministry of Education

2006 - 2008

2006 - 2008

TÜBİTAK yurt içi yüksek lisans programı

TUBITAK