Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

TOXICITY OF MOSQUITO LARVICIDES ON NON-TARGET MOSQUITO PREDATOR INSECT, BACKSWIMMER (Notonecta sp.)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, no.1B, pp.311-316, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

LARVICIDAL ACTIVITY OF THE EXTRACT OF SEAWEED, CAULERPA SCALPELLIFORMIS, AGAINST CULEX PIPIENS

JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION, vol.26, no.4, pp.433-435, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Mortality of brown-tail moth, Euproctis chrysorrhoea (L.), larvae in response to neem-based products

JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SCIENCE, vol.42, no.4, pp.593-595, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Efficacy of diflubenzuron, a chitin synthesis inhibitor, against Culex pipiens larvae in septic tank water

JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION, vol.22, no.2, pp.343-345, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

A study of the larvicidal activity of Origanum (Labiatae) species from southwest Turkey

JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, vol.31, no.1, pp.118-122, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Liken ekstraktları ve sekonder metabolitlerinin bazı biyolojik aktiviteleri

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.14, no.1, pp.47-56, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Pestisit Kullanımının Bal Arısı Sağlığına ve Ürünlerine Etkisi

Journal of Reserach Veterinary Medicine, vol.220, no.39, pp.128-134, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Belediyeler Açısından Vektör (Haşere) Mücadelesinin Temel Sorunları

Türkiye Belediyeler Birliği Dergisi, vol.844-845, pp.48-50, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SİVRİSİNEK KAYNAKLI HASTALIKLAR ÜZERİNE ETKİSİ (EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON MOSQUITO-BORNE DISEASES)

ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –C Life Sciences and Biotechnology, vol.6, no.2, pp.55-63, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kum Sinekleri (Yakarca, Tatarcık) ve Kontrol Yöntemleri (Sand Flies and Their Control Methods)

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, vol.41, pp.102-113, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Pestisitlerin Vektör Mücadelesinde Kullanımları (The Use of Pesticides in Vector Control)

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji Özel Dergisi, vol.2, no.2, pp.26-34, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

The Current Situation of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever

TSK KORUYUCU HEKİMLİK BÜLTENİ, vol.15, no.1, pp.58-68, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Hastane İnfeksiyonlarının Önlenmesinde Vektör Mücadelesinin Önemi

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, vol.39, pp.227-230, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Herbaryum ve Müzelerdeki Materyallerin Zararlılardan Korunması

Tabiat ve İnsan, no.187, pp.29-36, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Kutanöz Leishmaniasis ve Antalya İlindeki Durumu

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.37, no.2, pp.84-91, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Antalya İlinde 2001 ile 2011 yılları arasındaki sıtma vakalarının değerlendirilmesi

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.36, pp.4-8, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The control of Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae) larvae by Pyriproxyfen in Septic Tanks.

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, vol.27, no.1, pp.106-110, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

The control of Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae) larvae by Pyriproxyfen in septic Tanks

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.27, no.1, pp.106-110, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Possible Effects of Global Climate Change on Some Vectors and Vector Borne Diseases

IX. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.25 Sustainable Development

Monitoring of Thiamethoxam Resistance in Turkish House Fly Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) Populations

IX. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.57

Determination of resistance status of Musca domestica L. populations to alphacypermethrin in Turkey

IX. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.58

Monitoring of Thiamethoxam Resistance in Turkish House Fly Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) Populations

IX. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.53-54

Monitoring of Thiamethoxam Resistance in Turkish House Fly Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) Populations

IX. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.53-54

Hamam Böceklerinin Doğal Düşmanları; Parazitoitler

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 28 September - 03 October 2019

Türkiye’de Belediyeler Tarafından Yürütülen Vektör Mücadele Hizmetleri

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 28 September - 03 October 2019

Halk Sağlığı Açısından Önemli Bazı Vektör Canlılar (Some Vector of Public Health Importance)

I. ULUSLARARASI VI. VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.28-41 Sustainable Development

Vektör Kontrol Programlarında Kullanılan Bazı Cihazlar (Some equipment used in vector control programs)

I. ULUSLARARASI VI. VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.42-49

Neonikotinoid direncinin kırılmasında PBO kullanılabilir mi?

IV. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.32

Evcil hayvanlar üzerinde pire mücadelesi; Antalya’dan örnek bir çalışma

IV. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.50

Böcek Gelişim Düzenleyicileri ve Böcek Gelişim Düzenleyici İnsektisitler

IV. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.52

Biyolojik Mücadele Ajanı Olarak Kuşlar ve Yarasalar

IV. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.60

Bir orman ve halk sağlığı zararlısı; Çam kese tırtılı

IV. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.20 Sustainable Development

The Effect of Water Temperature and Body Size on Predation Capacity of Gambusia on Mosquito Larvae

International Ecology 2018 Symposium, Kastamonu, Turkey, 19 - 23 June 2018, pp.772

Toxicity of Pittosporum tobira Acetone Extract on Culex pipiens Larvae

International Ecology 2018 Symposium, Kastamonu, Turkey, 19 - 23 June 2018, pp.788

Pesticide Residues in Some Vegetable and Animal Food Products

II. Uluslararası Turizm Ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 14 December 2017

Böcek gelişim düzenleyici Cyromazine’nin sivrisinek larvaları üzerindeki toksik etkisinin araştırılması

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.410-411

Böcek gelişim düzenleyici Cyromazine’nin sivrisinek larvaları üzerindeki toksik etkisinin araştırılması

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.410-411

Kenelerde (Acari: Ixodidae) akarisitlere direnç

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.86-87

Sivrisineklerde (Diptera: Culicidae) İnsektisitlere Direnç

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.81-83

Hamamböceklerinde (Blattodea) İnsektisitlere Direnç

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.84-85

Hamamböceklerinde (Blattodea) İnsektisitlere Direnç

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.84-85

Hamamböceklerinde (Blattodea) İnsektisitlere Direnç

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.84-85

Larvicidal Activity of Calicotome villosa (Poiret) Link. Extracts against the Larvae of Culex pipiens L

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017), Belarus-Minsk, Belarus, 5 - 08 July 2017, pp.691

Kum sinekleri ile mücadele yöntemleri

KUM SİNEKLERİNİN (Yakarca, Tatarcık) TOPLANMASI, TANINMASI ve MÜCADELE YÖNTEMLERİ ÇALIŞTAYI, Antalya, Turkey, 5 - 07 May 2017, pp.1-27

Elbise Güveleri ve Mücadele Yöntemleri

III. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016, pp.49

Vektör Mücadelesinde Ultrasonik Cihazların Kullanımı

III. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016, pp.33

Vektör ve Zararlı Böceklerin Mücadelesinde Yarasalar Kullanılabilir mi?

III. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016, pp.19

Böcek Çekicilerin Vektör Mücadelesinde Kullanımları

III. Ulusal Vektör Mücadelesi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016, pp.16

İklim Değişikliklerinin Sivrisinek Kaynaklı Hastalıkların Yayılışı Üzerine Etkileri

III. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016, pp.46

Havalimanları ve Hava Taşımacılığında Vektör Mücadelesi

III. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016, pp.48

Evlerimizdeki Tehlike Ev Tozu Akarlarından (Acarina: Pyroglyphidae) Korunma Yolları

23. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 5 - 09 September 2016, pp.430

Evlerimizdeki Tehlike Ev Tozu Akarlarından (Acarina Pyroglyphidae) Korunma Yolları

23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, Turkey, 5 - 09 September 2016, pp.430

Evcil Hayvanlarda ve İnsanlarda Kene Felci ve Korunma Yolları

23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, Turkey, 5 - 09 September 2016, pp.469

Hastanelerde Vektör Mücadelesi ve Önemi

Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 13 November 2015, pp.73

Entegre Vektör Mücadelesi: Hatalar ve İyi Uygulamalar

Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 13 November 2015, pp.72

Küresel ısınmanın Vektörler ve Vektör Kaynaklı Hastalıklar Üzerindeki Etkisi

12. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, Muğla, Turkey, 14 - 17 September 2015, pp.302

Kene (Acari: Ixodida) Mücadelesinde Doğa Dostu Entegre Mücadele

12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla, Turkey, 14 - 17 September 2015, pp.287

Turizm ve Gıda İşletmelerinde Zararlılarla Mücadele

I. ULUSAL TURİZM VE MİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 19 April 2015, pp.8

Radyasyonun (Cobalt60) Ev Sineği (Musca domestica L.) Üzerindeki Toksik Etkisi

II. Ulusal Vektör Mücadelesi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 6 - 09 November 2014, pp.44-45

Belediyeler Açısından Vektör Mücadelesinin Temel Sorunları.

II. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 6 - 09 November 2014, pp.42

Radyasyonun (Cobalt60) Ev Sineği (Musca domestica L.) Üzerindeki Toksik Etkisi.

II. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 6 - 09 November 2014, pp.44-45

Biyolojik Mücadelede Kullanılan Calosoma scophanta L.’nin Labrotuvarlardaki Üretim Miktarının Arttırılması

II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2014, pp.444-448

Herbaryum ve Müzelerdeki Materyallere Zarar Veren Canlılarla Mücadele

22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 23 - 27 June 2014, pp.1015

Investigation of toxicity of spinosad on mosquito predator insect Notonecta sp.

VI. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Turkey, 1 - 04 December 2013, pp.55

Türkiye’de Vektör Mücadelesinin Temel Sorunları

18. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, Denizli, Turkey, 1 - 04 October 2013, pp.11

Biological effects of novel commercial formulations developed for mosquito control.

4th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium, Artvin, Turkey, 11 - 14 September 2013, pp.22

Antalya Kent Sınırları İçerisinde Yayılış Gösteren Kene Türleri

I. Ulusal Vektör Mücadelesi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 8 - 10 March 2013, pp.14

Antalya İlinde Şark Çıbanının Durumu

I. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2013, pp.64

Three strains of Bacillus sphaericus as potential biocontrol agents against mosquito

43rd ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR INVERTEBRATE PATHOLOGY AND 10TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON INVERTABRATE PATHOLOGY, Turkey, 1 - 04 July 2010, pp.74

Susceptibility of Musca domestica (Diptera: Muscidae) populations from Antalya (southwestern Turkey) to pyriproxyfen

ESA (Entomological Society of America) 56. Annual Meeting, Reno, Nevada, United States Of America, 16 - 19 November 2008

Susceptibility of Musca domestica (Diptera: Muscidae) populations from Antalya (southwestern Turkey) to pyriproxyfen.

THE 56th ANNUAL MEETING OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA, United States Of America, 1 - 04 November 2008

Evaluation of some selective materials as larvicides against the cedar leaf moth, Acleris undulana Walsingham

ICE 2008 (XXIII International Congress of Entomology ), Durban, South Africa, 6 - 12 July 2008, pp.917

Insecticidal and plant growth regulator effects of some botanical materials

ICE 2008 (XXIII International Congress of Entomology ), Durban, South Africa, 6 - 12 July 2008, pp.1509

Insecticidal Activity of Essential Oils From Two Origanum Species Against Euproctis chrysorrhoea L.

Ist INTERNATIONAL MEDICAL AND AROMATIC PLANTS CONFERANCE, Turkey, 1 - 04 May 2007

Insecticidal activity of essential oils from two Origanum species against Euproctis chrysorrhoea L.

I. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs, Antalya, Turkey, 29 April - 04 May 2007, pp.31

A Efficacy of thiamethoxam for adult house fly (Musca domestica) control under laboratory conditions

VIth INTERNATIONAL CONGRESS OF TURKISH SOCIETY OF TOXICOLOGY, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.80

Doğal afetler öncesi ve sonrasında vektör mücadelesi

18. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 1 - 04 June 2006, pp.305

The Importance of Mosquito Control on the Way of Bird Migration

1st İnternational Eurasian Ornithology Congress, Antalya, Turkey, 8 - 11 April 2004, pp.45

The Importance of Mosquito Control on the Way of Bird Migration

1st İnternational Eurasian Ornithology Congress, Antalya, Turkey, 8 - 11 April 2004, pp.45

The importance of mosquito control on the way of bird migration

FİRST INTERNATIONAL EURASIAN ORNITHOLOGY CONGRESS, Turkey, 1 - 04 April 2004, pp.45-51

Control of Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae) with the chitin-synthesis inhibitor, diflubenzuron in septic tanks in Antalya

14th EUROPAN CONFERANCE OF THE SOCIETY FOR VECTOR ECOLOGY, Switzerland, 1 - 04 September 2003, pp.64

Eupholidoptera Maran (Orthoptera, Tettigoniinae) cinsinin biyocoğrafyası

XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 09 September 2000, vol.1, no.1, pp.1

Eupholidoptera Maran (Orthoptera, Tettigoniinae) cinsinin biyocoğrafyası

XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 09 September 2000, vol.1, no.1, pp.1

Eupholidoptera MARAN (Orthoptera, Tettigoniinae) Cinsinin Biyocoğrafyası

15. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2000, pp.53

Books & Book Chapters

Blattidae ve Blattellidae; Hamam böcekleri

in: Arthropodoloji (Veteriner Hekimler İçin), Aydın L., Girişgin A.O., Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa, pp.75-82, 2021

Pestisitler ve Direnç

in: Arthropodoloji (Veteriner Hekimler İçin), Aydın L., Girişgin A.O., Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa, pp.175-185, 2021

Musca domestica L.; Ev sineği

in: Arthropodoloji (Veteriner Hekimler İçin), Aydın L., Girişgin A.O., Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa, pp.141-150, 2021

Phlebotomus; Kum sineği-Yakarca

in: Arthropodoloji (Veteriner Hekimler İçin), Aydın L., Girişgin A.O., Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa, pp.157-162, 2021

Biyosidal Ürün Uygularken, Depolarken ve Taşırken Dikkat Edilecek Hususlar

in: Arthropodoloji (Veteriner Hekimler İçin), Aydın L., Girişgin A.O., Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa, pp.187-189, 2021

Culicidae; Sivrisinekler

in: Arthropodoloji (Veteriner Hekimler İçin), Aydın L., Girişgin A.O., Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa, pp.125-140, 2021

Vektör Mücadelesinde Kullanılan Cihaz ve Ekipmanlar

in: Arthropodoloji (Veteriner Hekimler İçin), Aydın L., Girişgin A.O., Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa, pp.163-173, 2021

Biyosidal Ürün Uygularken, Depolarken ve Taşırken Dikkat Edilecek Hususlar

in: Arthropodoloji (Veteriner Hekimler İçin), Levent Aydın, Ahmet Onur Girişgin, Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., pp.187-189, 2021

Pestisitler ve Direnç

in: Arthropodoloji (Veteriner Hekimler İçin), Levent Aydın, Ahmet Onur Girişgin, Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., pp.175-185, 2021

Musca domestica L.; Ev sineği

in: Arthropodoloji (Veteriner Hekimler İçin), Levent Aydın, Ahmet Onur Girişgin, Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., pp.141-150, 2021

Phlebotomus; Kum sineği-Yakarca

in: Arthropodoloji (Veteriner Hekimler İçin), Levent Aydın, Ahmet Onur Girişgin, Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., pp.157-162, 2021

Culicidae; Sivrisinekler

in: Arthropodoloji (Veteriner Hekimler İçin), Levent Aydın, Ahmet Onur Girişgin, Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., pp.125-140, 2021

Vektör Mücadelesinde Kullanılan Cihaz ve Ekipmanlar

in: Arthropodoloji (Veteriner Hekimler İçin), Levent Aydın, Ahmet Onur Girişgin, Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., pp.163-173, 2021

Blattidae ve Blattellidae; Hamam böcekleri

in: Arthropodoloji (Veteriner Hekimler İçin), Levent Aydın, Ahmet Onur Girişgin, Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., pp.75-82, 2021

Kum Sinekleri ile Entegre Mücadele Yöntemleri

in: Şark Çıbanı Kutenöz Leishmaniasis, Özbel Y., Töz S., Kitapçıoğlu G, Editor, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, pp.365-384, 2019

Kum Sinekleri ile Entegre Mücadele Yöntemleri

in: Şark Çıbanı Kutenöz Leishmaniasis, yusuf özbel, seray töz, gül kitapçıoğlu, Editor, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, pp.365-384, 2019

Ev Sineği (Musca domestica L.) Biyolojisi ve Mücadele Yöntemleri

in: Vektör Artropodlar ve Mücadelesi, Özbel Y, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.259-272, 2017

Vektör mücadelesinde kullanılan yöntem ve ekipmanlar

in: Vektör Artropodlar ve Mücadelesi, Özbel Y, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.497-504, 2017

Kum Sinekleri (Diptera: Pscychodidae) Vektörlükleri ve Mücadelesi

in: Vektör Artropodlar ve Mücadelesi, Özbel Y, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.123-210, 2017

Halk sağlığı zararlılarında pestisit direnci

in: Vektör Artropodlar ve Mücadelesi, Özbel Y, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.483-495, 2017

Hamamböcekleri (Blattodea: Blattidae) biyolojisi, ekolojisi ve mücadele yöntemleri

in: Vektör Artropodlar ve Mücadelesi, Özbel Y, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.467-481, 2017

Kapalı Mekânlarda Vektör Mücadelesi Ve Biyosidal Ürün Uygulamaları

in: Belediyeler İçin Biyosidal Ürün Uygulamaları Rehberi, ŞENCAN İ., Editor, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çevre Sağlığı Dairebaşkanlığı, Ankara, pp.54-57, 2017

Ev Sineği (Musca domestica L.) Biyolojisi ve Mücadele Yöntemleri

in: Vektör Artropodlar ve Mücadelesi, Özbel Yusuf, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.259-272, 2017

Other Publications