Prof. EYYUP YARAŞ


Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business

Department of Production Mamagement and Marketing


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Marketing, Strategic Marketing and Brand Management

Email: eyaras@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 310 6401
Fax Phone: +90 242 227 4454
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/eyaras
Office: İİBF A Blok 3. kat No:212
Address: Akdeniz üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Kampus/ Antalya

Metrics

Publication

62

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

15

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1999 - 2004

1999 - 2004

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Pazarlama, Turkey

1997 - 1999

1997 - 1999

Postgraduate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme, Turkey

Dissertations

2004

2004

Doctorate

Marka Değeri Algılaması ve Pazarlama Karması İlişkisi

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama

1999

1999

Postgraduate

Ailenin Satınalma Kararlarında Kadının Rolü ve Kayseri`de Bir Uygulama

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Marketing

Strategic Marketing and Brand Management

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Professor

Akdeniz University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business

2011 - 2014

2011 - 2014

Associate Professor

Aksaray University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İşletme

2005 - 2011

2005 - 2011

Assistant Professor

Aksaray University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İşletme

1997 - 2004

1997 - 2004

Research Assistant

Istanbul University, School Of Business, Pazarlama

1997 - 1999

1997 - 1999

Research Assistant

Nigde Omer Halisdemir University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2016

2016

KENTLERİN MARKALAŞMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER VE TURİZM İLİŞKİSİ

YARAŞ E.

I. Uluslararası Abana Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Kastamonu/Kent-Kültür-Kimlik, 20 - 21 May 2016

2016

2016

THE EFFECTS OF CULTURE LIFESTYLE ANDPSYCHOGRAPHIC FEATURES ON THE EXPECTED BENEFIT FROM THE BRAND

YARAŞ E.

STATE, ECONOMIC POLICY, TAXATION AND DEVELOPMENT, 28 - 30 June 2016

2016

2016

Global Pazara Giriş Kararının Risk Değerlemesinde Bulanık Yaklaşım

Söyler H., YARAŞ E.

17th International Symposium On Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.518-519

2016

2016

Kentlerin Markalaşmasında Etkili Olan Faktörler ve Turizm İlişkisi

YARAŞ E.

I. Uluslararası ABANA Sempozyumu – Geçmişten Günümüze Kastamonu / Kent-Kültür-Kimlik, Kastamonu, Turkey, 20 - 21 May 2016, pp.51-55

2016

2016

TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TERCİHLERİNİN KARARYÖNTEMLERİ ARACILIĞI İLE BELİRLENMESİ

yüzükırmızı M., YARAŞ E., Yeniçeri T.

7th International Congress on Entrepreneurship(ICE 2016), 12 - 14 May 2016, pp.1087-1103

2016

2016

Tüketicilerin Alışveriş Merkezi Tercihlerinin Karar Yöntemleri Aracılığı İle Belirlenmesi

yüzükırmızı m., YARAŞ E., Yeniçeri T.

7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016), Bişkek, Kyrgyzstan, 12 - 14 May 2016, pp.1087-1103

2010

2010

Sustainable Tourism Development In Developing Countries: Overview of Ukraine’s Tourısm Industry

YARAŞ E., yaşin b.

Topical Problems of social economic development of regions International scientific-pratical conference, Simferepol, Russia, 16 - 18 April 2010, pp.72-81 Sustainable Development

2009

2009

Identifying The Effects of Price Perceptions on Prestige Sensitivity

YARAŞ E.

Topical Problems of social economic development of regions International scientific-pratical conference, Simferepol, Ukraine, 12 April 2009, pp.72-85

2009

2009

Examining Consumer Perceived Risk Dimensions Related to Store Brands with Structural Equation Modeling

Yeniçeri T., YARAŞ E., zengin a. y.

Ankara University International Conference on Market, Marketing, Antalya, Turkey, 6 - 09 April 2009, pp.985-993

2008

2008

Owners vs. Non-Owners of Loyaty Cards: Identifying the Discriminating Variables Concerning Retailer Equity Perception and Purchasing Behavior

Yeniçeri T., YARAŞ E., akturan u.

Academy of Marketing Annual Conference, Reflective Marketing in a Material World, Scotland, United Kingdom, 7 - 10 July 2008, pp.1-13

2007

2007

Identifying The Factors Effecting The Brand Loyal Consumers: The Impacts Of Quality, Fashion, Brand Conscioussness And Confusion By Overchoice

YARAŞ E., akturan u.

3rd International Conference On Business, Management And Economics, İzmir, Turkey, 13 - 17 June 2007, pp.97-106

2005

2005

Marka Değeri Algılamasında Tüketicileri Ayırmada Kullanılabilecek Temel Belirleyiciler

YARAŞ E.

Marka Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 14 - 15 April 2005, pp.181-193

2003

2003

Tüketicilerin Ambalaja İlişkin Tutum ve Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

Okumuş A., YARAŞ E., Yeniçeri T.

8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 - 19 October 2003, pp.253-269

2003

2003

Determining Differences Between Retailer and Manufacturer Brand Buyers in Turkey

kurtuluş K., kurtuluş S., harcAR t., Yeniçeri T., YARAŞ E.

Succeeding in a Turbulent Global Marketplace: Changes, Developments, Challenges, and Creating Distinct Competencies, Twelfth World Business Congress, British Columbia, Canada, 25 - 29 June 2003, pp.2-8

2003

2003

Predicting Retailer or Manufacturer Brand Preference of Consumers

kurtuluş S., kurtuluş K., Yeniçeri T., YARAŞ E.

Globalization, Transformation, and Quality of Life: The Proceedings of the 8th International Conference on Marketing and Development, Thailand, Thailand, 4 - 07 January 2003, pp.98-106

2000

2000

Tüketicilerin Perakendeci Markası Tercihleri Üzerine Bir Pilot Araştırma

kurtuluş K., kurtuluş S., Yeniçeri T., YARAŞ E.

5. Ulusal Pazarlama Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2000, pp.349-372

1999

1999

Ailenin Satın Alma Kararlarında Çalışma Durumuna Göre Kadının Rolü

Nakip M., YARAŞ E.

4.Ulusal Pazarlama Kongresi, Turkey, 18 - 22 November 1999

1999

1999

Ailenin Satınalma Kararlarında Çalışma Durumuna Göre Kadının Rolü

Nakip m., YARAŞ E.

4. Ulusal Pazarlama Kongresi, Hatay, Turkey, 18 - 20 November 1999, pp.246-257

Books & Book Chapters

2016

2016

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINA GİRİŞ

NAKİP M., YARAŞ E.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016

2011

2011

Bilimsel Araştırmalarda Kaynaklara Ulaşma ve Gösterimi

YARAŞ E.

in: Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, Ünal S., Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-24, 2011

2011

2011

Nitel Araştırma Yöntemleri

YARAŞ E.

in: Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, Ünal S., Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-25, 2011


Citations

Total Citations (WOS): 3

h-index (WOS): 1