Satış Elemanlarının Duygusal Zekâsının Bir Göstergesi Olarak Algılanan Performans, Satış ve Müşteri Odaklılık


varinli i., YARAŞ E., başalp a.

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), vol.10, no.1, pp.159-179, 2009 (Peer-Reviewed Journal)