Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YABANCI DÜŞMANLIĞININ AĞIRLAMA DAVRANIŞINA VE TURİZM DESTEĞİNE ETKİSİ

7 th INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Skopje, Macedonia, 8 - 10 June 2023, pp.86-104

OTELLERİN PERFORMANSININ ÇOK BOYUTLU ANALİZİ: BALANS SKOR KART MODELİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK UYGULANMASI

7 th INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Skopje, Macedonia, 8 - 10 June 2023, pp.64-85

23. Ulusal Turizm Kongresi, Denizli, Turkey, 13 - 15 October 2023, pp.1273-1291

Investigating The Intention of Gastronomy Students to Participate in Cooking Competitions with The Theory of Planned Behavior

I. International Tourism And Culinary Conference, Amasya, Turkey, 27 - 28 October 2022, pp.32-44

Examination of The Opinions of Tourism Stakeholders Towards Local Wines

I. International Tourism And Culinary Conference, Amasya, Turkey, 27 - 28 October 2022, pp.351-366

Antalya Konusunda Yapılmış Turizm Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi

6th International West Asia Congress of Tourism Research, Tiflis, Georgia, 16 - 18 June 2022, pp.313-322

International Congress On Food Researches, 14 - 16 October 2022, pp.537-547

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencilerinin Etik Gıda Tercihlerinin İncelenmesi

3rd International Travel & Tourism Dynamics, Ankara, Turkey, 28 September 2022

Investigation of Entrepreneurial Intention of Gastronomy and Culinary Arts Students

VI. International West Asia Congress of Tourism Research, TİFLİS, Georgia, 16 - 18 June 2022

THIRTY YEARS OF INTERNATIONAL STUDIES ON GREEN TOURISM: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Çanakkale, Turkey, 4 - 05 July 2022, pp.125-132

Yemek Yarışmalarına Karşı Öğrenci Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Erzurum Kongresi, Turizm ve Gastronomi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 4 - 06 March 2022, pp.272-274

Küçük Ölçekli Konaklama İşletmelerinde Etkinlik Analizi

The Third International Tourism Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2019), Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.746-752

The Relationship between Plate Waste and Menu Performance

2. International Tourism and Microbial Food Safety Congress, Antalya, Turkey, 13 - 14 December 2017, pp.36

Evaluation of Menu Performance with Financial and Non-Financial Data

3. International Tourism and Hospitality Management Conference, Belgrade, Serbia, 13 - 17 September 2017, pp.17-18

A Case Study on the Application of Periodical Menu Analysis

The First International Tourism Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017), Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.1526-1529

Tabak Artık Analiziyle Menü Performansının Değerlendirilmesi: Lüks Bir Restoranda Uygulama

16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.1021-1036

The Impact of Typical Recovery Practice Used in Oversold Room on Turkish Guests

International Tourism and Hospitality Management Conference, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 30 September - 04 October 2015, pp.281-292

Books & Book Chapters

OSMAN ÇALIŞKAN (DOÇ. DR.)

in: Turizm Akademisinde Kaybettiklerimiz, Küçükaltan, Derman; Tuna, Muharrem; Ünal, Şule Kaya, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.337-347, 2023

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (GMS) ALANINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK ALGILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

in: YEŞİL İLHAM, Yazıcıoğlu, İrfan; Küçükergin, Fulden Nuray; Şimşek, Erdem, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.103-119, 2023

Scopus Veri Tabanında Spor Turizmi: Bibliyometrik Bir Araştırma

in: Turizmde Araştırma Gündemi Kavramlar ve Uygulamalar, Gözde Seval Ergün,İlker Çinbilgel, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.61-81, 2023

Turizmde İşletme Performansı Ölçüm Yaklaşımları

in: Turizmde Araştırma Gündemi Kavramlar ve Uygulamalar, Ergün, Gözde Seval; Çinbilgel, İlker, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.153-173, 2023

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Niyetinin İncelenmesi

in: Güncel Turizm Konuları, Cihangir Emine, Can Ali Selçük, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.171-189, 2022

Restoran İşletmeleri İçin Çok Boyutlu Bir Menü Analiz Önerisi

in: Turizm Sektöründe Yeni Eğilimler, Keleş, Hüseyin; Tarınç, Abdullah ve Keleş, Ali, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.88-99, 2022

Yiyecek Artıklarıyla İlgili Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

in: Multidisipliner Turizm Çalışmaları, Ergün, Gözde Seval, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.105-115, 2021

The Theory of Planned Behavior and Tourist Behavior: A Bibliometric Analysis

in: Dynamics of International Tourism: Contemporary Issues and Problems, Yazıcıoğlu, İrfan; Yayla, Özgür ve Işın, Alper, Editor, Peter lang, Berlin, pp.479-493, 2021

Restoran İşletmelerinde Hizmet Hataları ve İyileştirilmesi

in: Turizm Alanında Güncel Konular ve Yaklaşımlar, Yayla, Özgür ve Çetiner, Hakan, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.198-210, 2021

Turizm İşletmelerinde Yiyecek Artıklarının İncelenmesi

in: İktisadi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Turizm, Karabulut, Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.193-214, 2021

Turizm ve Ağırlama İşletmelerinde Çok Boyutlu Performans Ölçüm Yöntemi: Balans Skor Kartı

in: Multidisipliner Turizm Çalışmaları, Ergün, Gözde Seval, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.72-83, 2021

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ

in: TURİZM ARAŞTIRMALARI, ÇETİNER, Hakan, Editor, İKSAD, Ankara, pp.47-68, 2020

Overbooking and Recovery Practices in Accommodation Enterprises

in: Tourism and Hospitality Studies, Yazıcıoğlu, İrfan; Yayla, Özgür; Işın, Alper ve Çetin, Turhan., Editor, Peter Lang International Academic Publishers, Berlin, pp.89-102, 2020

Metrics

Publication

46

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals