Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hemşirelerin kanıt temelli uygulamalardan haberdarlık düzeyi: periferik intravenöz kateter uygulamaları.

Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.235-254, 2021 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Scenario-Based Standardized Patient Simulation on Freshmen Nursing Students’ First-Day Clinical Experience and Anxiety Levels

TÜRKİYE KLİNİKLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.5, no.3, pp.603-615, 2020 (Other Refereed National Journals)

Effect of Applying Cold Gel Pack to the Sternum Region on thePostoperative Pain after Open-Heart Surgery

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.76-80, 2020 (National Refreed University Journal)

Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Bakım Algıları

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.23-30, 2020 (National Refreed University Journal)

Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin İş Doyumunun Belirlenmesi

ACIBADEM SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.10, no.4, pp.720-726, 2019 (National Refreed University Journal)

Bakım Etiği Dersinin Öğrenci Hemşirelerin Etik Duyarlılık Du¨zeyine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.27, no.1, pp.40-47, 2019 (Other Refereed National Journals)

Effects of Aroma Inhalation on Anxiety and Vital Signs of Nursing Students during Their First Blood Drawing Practice

International Journal of Health Sciences and Research, no.7, pp.243-252, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KAN BAĞIŞI NEDENİYLE GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.53-61, 2016 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.18, no.3, pp.163-171, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yoğun Bakım Ünitelerinde Gürültü Kaynakları ve Gürültü Düzeyleri

TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, vol.13, pp.122-128, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hekim davranışlarının hemşirelerin stresle başetme durumları üzerine etkisi

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.41-53, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kan Donasyonu Nedeniyle Gelişen Vazovagal Reaksiyonlar

Ege Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, vol.30, no.2, pp.88-99, 2014 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelik Esasları Alanında Yapılan Tezlere Bakış: Son 10 Yıl

2. Uluslarası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, pp.234

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE ETİK DUYARLILIĞIN KAZANDIRILMASI

1. Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, pp.704

Higher Education Education Syrian Immigrant Students in Turkey

European Conference on Scıence, Art Culture, ECSAC, Czech Republic, pp.158

YENİÇAĞDA YAŞANAN GELİŞMELERİN HEMŞİRELİKTE KARANLIK DÖNEME ETKİSİ

1. Uluslararası ve 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey

Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Jigsaw Tekniği

II. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2020, pp.1

Diyabetin Gözden Kaçan Yönü: Cinsellik

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.431 Sustainable Development

Hemşirelik Sürecinde Tanılamaya Giden Yol

2. Uluslarası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.395

BAKIM UZMANLIĞI, YETKİNLİĞİ VE ÖZERKLİĞİ

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 November 2018

HEMŞİRELERİN FİZİKSEL MUAYENE BECERİLERİNİ KULLANMA DURUMLARI

5. Ulusal 1 Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.1

ACİL SERVİSTE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK BAKIM ALGILARI

5. Ulusal 1 Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.1

Milli Mücadele Döneminde Antalya'da Sıtma Salgını

1. Uluslararası ve 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 September 2018, pp.1 Sustainable Development

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.641

Evaluation of Nursing Attitudes in Medical Errors

International Congress On Ethics In Nursing Applications, 11 - 12 September 2017

Evaluation of Nursing Attitudesin Medical Errors

International Congress On Ethics In Nursing Applications, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.186

Determining the Opinions of Nursing Faculty Freshmen about Clinical Practice and Clinical Educators

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, pp.1

Noise Sources and Levels in Intensive Care Units

20th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2015, pp.64

Nursing Approaches Aimed At Post-Thoracotomy Pain Management

33 Annual ESRA Congress, Seville, Spain, 3 - 06 September 2014, vol.39, no.5, pp.321-322

Enjektörlerin ve İğnelerin Tarihsel Gelişimi

Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 June 2014, pp.1

Üretral Kateterizasyonun Tarihsel Gelişimi

Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 June 2014, pp.1

Hemşirelik Öğrencilerine İlk Kan Alma Deneyimi Sırasında Uygulanan Müzik Dinletisinin Anksiyete Üzerine Etkisi

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Manisa, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.150

Hekim Davranışlarının Hemşirelerin Stresle Başetme Durumları Üzerine Etkisi

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 27 October 2013, pp.142

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Algısının Özbakım Gücüne Etkisi

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 June 2013, pp.220

Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Hemşirelikte Güncel Sorunlar Ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 11 - 12 April 2013, pp.69

Depression, anxiety, stress and general health status in Turkish nursing students: A cross-sectional study

The 1st International Clinical Nursing Research Congress, İzmir, Turkey, 29 May - 01 June 2012, pp.1

Hemşirelik Öğrencilerinin Terminal Dönem Etik Sorunlarına Yaklaşım

2. Uluslararası Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 October 2009, pp.453-462

Effect of intraperitoneal immunoglobulin infusion on neutrophil function in CAPD children with and without peritonitis

18th Annual Conference on Peritoneal Dialysis, Tennessee, United States Of America, 23 - 25 February 1998, vol.14, pp.239-242 Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters

Beslenme

in: Temel Hemşirelik Esaslar, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, Mağfiret Kara Kaşıkçı, Esra Akın, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.625-649, 2021

İlaç Uygulamaları

in: Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı, Hicran Bektaş, Editor, Nobel Tıp Kİtabevi, İstanbul, pp.151-277, 2015