Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Güncel Incoterms Uygulamalarının Lojistik Sigortaları Üzerindeki Etkileri

8th International Conferences on Economics & Social Sciences, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2022, pp.655-663

Lojistik ve Sigorta Literatürü Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz

8th International Conference on Economics & Social Sciences, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2022, pp.642-654

Lojistik Bilgi Sistemleri: Bibliyometrik Bir Analiz

8th International Conferences on Economics and Social Sciences, Turkey, 21 October 2022

Lojistikte Makine Öğrenmesi: Bibliyometrik Bir Analiz

8th International Conferences on Economics and Social Sciences, 21 October 2022

Turizm Organizasyonları için Malzeme Tanımlama ve Kataloglama Sistemi

7th International Conference on Economics and Social Sciences, Cyprus (Kktc), 07 May 2022

Lojistikte Akıllı Depo Kullanımı: Türkiye ve Dünya Uygulamaları

7th International Conference on Economics and Social Sciences, Cyprus (Kktc), 07 May 2022

The Use Of Uav In Logistics Activities: A Research OnUav Pilots

1st INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Turkey, 04 December 2021

A Research on The Effects of Free Trade Agreements on Women’s Economic Empowerment

1st International Eurasian Conference on Educational & Social Studies (IECES2021), Turkey, 22 October 2021 Sustainable Development

Havalimanı İşletmeciliğinin Geleceği Üzerine Bir İnceleme: Airport 4.0 ve Akıllı Havalimanı Uygulamaları

1st International Eurasian Conference on Educational & Social Studies (IECES2021), Turkey, 22 October - 24 November 2021

Savunma Lojistiğinin Tarihsel Gelişimi Üzerine Nitel Bir İnceleme

1st International Eurasian Conference on Educational & Social Studies (IECES2021), Turkey, 22 October 2021

Logistics and Defense Logistics: An Etymological Review

1st International Eurasian Conference on Educational & Social Studies (IECES2021), Antalya, Turkey, 22 - 24 October 2021, pp.546-556

Covid-19 Pandemisinin Havayolu Şirketleri Üzerindeki Global Etkileri

6th International Conferences on Economics and Social Sciences, Cyprus (Kktc), 18 - 21 September 2021 Sustainable Development

Uçaklar Neden Gecikir? Havalimanı Organizasyonu ve Havacılık Paydaşları Merkezli Bir Bakış

6th International Conferences on Economics and Social Sciences, Cyprus (Kktc), 18 - 21 September 2021

Stratejik Yönetim ve Lojistik Yönetimi: Porter’in Değer Zinciri Analizi Merkezli Bir Bakış

International Online Conference on Economics & Social Sciences, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 19 September 2021, pp.397-403

Deniz Taşımacılığı ve Lojistik Performans: Japonya İncelemesi

12th Eurasian Conferences on Language & Social Sciences, Russia, 18 - 20 June 2021

Bir Lojistik Ülke Profili Olarak Birleşik Krallık: SWOT Analizine Dayalı Bir İnceleme

12th Eurasian Conferences on Language & Social Sciences, Russia, 18 June 2021

EVALUATION OF TRANSPORT MODES IN DOMESTIC FREIGHT TRANSPORT IN TERMS OF HUMAN SAFETY

Euro Asia Summit Congress on Scientific Researches and Recent Trends, Baku, Azerbaijan, 06 December 2020, vol.7, pp.729-734

COMPARISON OF THE LOGISTICS PERFORMANCE INDEXES OF THE COUNTRIES IN THE ONE BELT, ONE ROAD PROJECT

Euro Asia Summit Congress on Scientific Researches and Recent Trends, Baku, Azerbaijan, 06 December 2020, vol.7, pp.723-729

Bir Lojistik Strateji Olarak Bilişim Sistemlerinin Kullanımı: Nitel Bir Araştırma

Euroasian Conference on Language & Social Sciences X, Almaty, Kazakhstan, 20 November 2020, vol.2, pp.51-56

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

Euroasian Conference on Language & Social Sciences X, Almaty, Kazakhstan, 20 November 2020, vol.2, pp.392-399 Sustainable Development

Transit Ticaret ve Liman Yük Trafiği Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Singapur, BAE, Hong Kong ve Hollanda Örneği

Euroasian Conference on Language & Social Sciences IX, Antalya, Turkey, 16 - 18 October 2020, pp.476-485

Endüstri 4.0'dan Lojistik 4.0'a: Lojistik ve Tedarik Zincirinin Yeni Fenomenleri

Euroasian Conference on Language & Social Sciences IX, Antalya, Turkey, 16 - 18 October 2020, pp.336-347

Lojistikte Lisans Eğitimi Veren Üniversitelerin Lojistik Etkinliklerinin İçerik Analizi ile Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin RolüSempozyumu (IRDARUS’19), Balıkesir, Turkey, 21 - 22 November 2019, pp.80-85

Kalitede Ödül Olgusu ve Kalite Ödülleri: Global Bir Yaklaşım

8th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.14-25

Sürdürülebilir Havalimanı Performansını Ölçmeye Yönelik Objektif Matris Yöntemi Uygulaması

2. Erasmus Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu, Paris, France, 11 - 13 October 2019, pp.77-85

Lojistik ve Tersine Lojistik: Etimolojik Bir Analiz

5th Eurasian Conference on Language and Social Sciences(ECLSS2019a), Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.38-47 Creative Commons License

Appearance of Institutionalization Perceptions in Business in Terms of Demographic Variables: An Empirical Analysis

5th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.140-151

A Logistics Center Reading: Port of Hamburg and the Hinterland

5th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.176-184

Literature-Based Separation of Logistics Performance Dimensions: A Theoretical Approach

5th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.201-207

Lojistik Performansı Artırmaya Yönelik Stratejiler ve Dünya Üzerindeki Uygulamaları

5th Eurasian Conferences on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.228-236

Başarılı Bir Lojistik Ülke Profili Olarak Finlandiya’xxnın İncelenmesi

V HUMAN CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST to FUTURE, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, vol.1, pp.37-44

GREEN LOGISTICS IN THE AGRICULTURAL SECTOR: EXAMPLES OF WORLDPRACTISES

INES 2019 V HUMAN CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST to FUTURE, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, vol.1, pp.73-80

GLOBAL GELİŞMİŞLİK VE LOJİSTİK PERFORMANS: FRANSA ÖRNEĞİ

IV. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.373-381

UYGARLIK VE LOJİSTİK PERFORMANS:BİR HONG-KONG OKUMASI

IV. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.364-371

UYGARLIK VE LOJİSTİK PERFORMANS: BİR AVUSTRALYA OKUMASI

EURASIAN CONFERENCE ON LANGUAGE SOCIAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.478-496

Fortune 500 Listesindeki Lojistik Firmaların Vizyon ve Misyon İfadelerinin İncelenmesi

4. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.546-553

Kentsel Lojistik Ve Singapur Örneği

4. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.538-545

Air Transportation and Performance Based Logistics: The Analysis of the Last Two Decades

Eurasian Conference on Language Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.25

Kent Lojistiği: Teori Kapsam ve Uygulamalar

International Applied Social Sciences Congress (IASOS), Uşak, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.158

Yeşil Teori ve Yeşil Lojistik: Keşifsel Bir Analiz

International Applied Social Sciences Congress (IASOS), Uşak, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.157

ÖRGÜT TEORİSİ VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KEŞİFSEL BİR ANALİZ

III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), 10 - 11 November 2017, pp.173 Sustainable Development

SUPPLY CHAIN PERFORMANCE: A LONGITUDINAL ANALYSIS BETWEEN 2001-2016 YEARS

III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), Ankara, Turkey, 10 - 11 November 2017, pp.174

Uygarlık ve Lojistik Performans:Bir Singapur Okuması

Eurasian Conference on Language & Social Sciences, Antalya, Turkey, 22 - 24 May 2017, vol.1, no.1, pp.20

Performansa Dayalı Lojistik:Boylamsal Bir Analiz

Eurasian Conference on Language & Social Sciences, Antalya, Turkey, 22 - 24 May 2017, vol.1, no.1, pp.21

Hava Lojistiği ve Eğitsel Boyutu: Boylamsal Bir Analiz

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 27 - 30 April 2017

İyi İş Nedir? İyi Kariyer Nedir? Türkiye'deki Üniversite Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.363-369

BURNOUT LEVELS AMONG SENIOR STUDENTS in APPLIED SCIENCES FACULTIES AN EMPIRICAL ANALYSIS in TURKEY

9th International Conference on Education Research and Innovation, Sevilla, Spain, 14 - 16 November 2016

Logistics Education in Higher Education in 21st Century: New Trends and Opportunuties

9TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION RESEARCH AND INNOVATION, Sevilla, Spain, 14 - 16 November 2016, vol.2016, no.1701, pp.3144-3149

Burnout Levels Among Senior Students In Applied Sciences Faculties: An Empirical Analysis In Turkey

9th International Conference on Education Research and Innovation, Sevilla, Spain, 14 - 16 November 2016, pp.4258-4263

Yeni Muhafazakarlık Medya Siyaset Ve Kültür Eksenli Bir Bakış

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 24 - 25 September 2009, pp.166-173

Demokrasi Meşruiyet Ve Ulus Devlet Ekseninde Sivil Toplum Kuruluşları

6 ncı Uluslararası STK’lar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 October 2009, vol.3, pp.61-69

İkincil Sosyal Paydaş Olarak STK’ların İşletmelerdeki Görünümü

6 ncı Uluslararası STK’lar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 23 October 2009, vol.2, pp.158-163

Discoverial Activists in Organizations: Intrapreneurship

International Entrepreneurship Congress, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2009, vol.1, pp.58-65

Importance of Purchasing Function and Contract Management in Logistics Management

International Entrepreneurship Congress, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2009, vol.1, pp.21-31

Eğitim Yönetimi Uygulamalarına Katkısı Açısından, Öğrencilerin Bireysel Önerilerinin Değerlendirilmesi: MYO Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

5 inci Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Bildiri Kitabı, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009, vol.2, pp.73-79 Sustainable Development

Yönetimde Durumsallık Yaklaşımı İle Çoklu Zeka Kuramının İlişkisi

5 inci Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009, vol.1, pp.95-99

Yeni Muhafazakarlık: Medya, Siyaset ve Kültür Eksenli Bir Bakış

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 24 - 25 September 2009, vol.5, pp.166-173

Girişimci Ruhunun Geliştirilmesi ve Öğrenilmiş Çaresizlik Olgusu

International EconAnadolu Conference, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 June 2009, vol.1, pp.1-14 Sustainable Development

Eğitimde Yaratıcı Düşünceyi Yönlendirmede Yaşanan Engeller: Kendi Kendine Öğrenme Merkezinin Örgütlenmesi

1 inci Uluslar arası, 5 inci Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, vol.2, pp.46-51

Türkiye’deki Meslek Yüksek Okullarında İktisadi ve İdari Programların Dağılımı Üzerine Görgül Bir Analiz

1 inci Uluslararası, 5 inci Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, vol.2, pp.114-128 Sustainable Development

Professional backgrounds of rectors at Turkish universities: a critical evaluation

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.958-962 identifier identifier

Küresel Barışın Sağlanması Açısından Silahsızlanmanın Önemi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Bu Sürece Katkısı

5 inci Uluslararası STK’lar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2008, vol.1, pp.128-136

Barışa Son veren Barış: Futbol, Belediyeler, Belediye Spor Kulüpleri ve Grotesk Betimlemeler

5 inci Uluslararası STK’lar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2008, vol.1, pp.87-91

Organizational Consequences of Gender Differences in Armed Forces and Evaluation of Operational Stres in The Context of Recent Wars

NATO Research and Technology Organization HFM-158 Symposium, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2008, vol.1, pp.1-14

Individual Ethic Responsibility And Manager Behaviours About Using Source And Purchase Activity in Strategic Public Organizations

5 th International Symposium on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 22 - 23 May 2008, vol.1, pp.13-22

Books & Book Chapters

Uygarlık ve Lojistik IV

Paradigma Akademi Yayınevi, Çanakkale, 2022

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINI KULLANAN MÜŞTERİLERİN MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

in: YÖNETİM VE STRATEJİ ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELERE AKADEMİK YORUMLAR, Doç. Dr. Şahin Karabulut, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.287-299, 2022

LOGISTICS PUBLICATIONS IN WEB OF SCIENCE DATABASE:A BIBLIOMETRIC ANALYSIS

in: Theory and Research in Social, Human and Administrative Sciences, Assoc. Prof. Dr. Erdem Sarıkaya, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.587-606, 2020

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2019 Sustainable Development

Lojistik Performans Endeksindeki Başarılı Ülkeler Arasında Bir Karşılaştırma: Danimarka-Avusturya Örneği

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER CİLT 3, Prof. Dr. Orhan ÇOBAN Doç. Dr. Ali ERBAŞI Doç. Dr. Enderhan KARAKOÇ Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.195-213, 2019

Lojistik Performans Endeksindeki Başarılı Ülkeler Arasında Bir Karşılaştırma:Birleşik Krallık ve Abd

in: SOSYAL, BEŞERI VE İDARI BILIMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDIRMELER, Orhan Çağan, Serpil Ağacakaya, Enderhan Karakoç, Fehmi Karasioğlu, Ayşe Çoban, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.333-349, 2019

Kurumsallaşma ve İşletme Performansı: Lojistik Performans Temelli Bir Yaklaşım

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Özdaşlı K., Demir M.C., Tire O., Arvas İ.S., Odabaş U.K., Elagöz İ. , Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.151-163, 2018

City Logistics and Logistics Performance: A Comparison of Successful Countries in Logistic Performance Index

in: Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences II, Tanrıtanır B. C., Özer S., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.183-197, 2018

Civilization and Logistics Performance: A Germany Reading

in: Researches On Science And Art in 21st Century Turkey, Arapgiroğlu H., Atık A., Elliott R. L., Turgeon E., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.651-662, 2017

Reverse Logistics: A Longitudinal Analysis Between 1972 and 2016

in: Researches On Science And Art in 21st Century Turkey, Arapgiroğlu H., Atık A., Elliott R. L., Turgeon E., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.508-518, 2017

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2016 Sustainable Development

GENEL İŞLETME

Kriter Yayınları, İstanbul, 2011

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

163

Citation (WoS)

73

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

68

H-Index (Scopus)

5

Project

3

Thesis Advisory

14

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals