İhracatta Covid-19 Etkisi: Türkiye’nin İhracatta İlk 5 Ülkeye İhracat Performansının Analizi


TÜRKMEN N. Ö., ERTURGUT R.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 2022 (Peer-Reviewed Journal)