Hizmet Kalitesinin Müşteri Tatmini ve Ağızdan Ağıza İletişim Üzerindeki Etkisi: Havayolu Endüstrisinde Cinsiyet Temelli Bir Araştırma - The Effect of Service Quality on Customer Satisfaction and Word-of-Mouth Communication: A Gender Based Research in the Airline Industry


Creative Commons License

GÜRLER H. E., ERTURGUT R.

Journal of Business Research - Turk, vol.10, no.1, pp.229-253, 2018 (Peer-Reviewed Journal)