Assoc. Prof. ÖZLEM KOYUNCU ÖZYURT


Faculty of Medicine, Department of Basic Medical Sciences

Department of Medical Microbiology


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Fundamental Medical Sciences, Microbiology and Clinical Microbiology, Mycology, Medical Microbiology, Virology, Immunology


Names in Publications: KOYUNCU ÖZYURT ÖZLEM, Ozyurt Ozlem Koyuncu, Ozyurt OK

Email: ozlemozyurt@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 249 6393
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/ozlemozyurt
Address: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Konyaaltı/Antalya

Metrics

Publication

121

Citation (WoS)

43

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

54

H-Index (Scopus)

4

Project

15

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2010 - 2016

2010 - 2016

Expertise In Medicine

Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Tıbbi Mikrobiyoloji Ad., Turkey

1998 - 2004

1998 - 2004

Undergraduate

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

2013

2013

Expertise In Medicine

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan iki yaş ve üzeri hastalarda Clostridium difficile ilişkili ishallerin toksijenik kültür, GDH enzim, toksin A/B ve PCR ile toxin genlerinin araştırılması

Akdeniz University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Hemovijilans Kursu

Health&Medicine

1. Uluslararsı Kan Güvenliği ve Hemovijilans Kongresi

2019

2019

Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile 16 S Mikrobiyota Analizi ve verilerin Değerlendirilmesi

Health&Medicine

BioDPC-ThermoFisher SCIENTIFIC

2019

2019

Tüm Boyutları ile Elektroforez Sempozyum ve Kursu

Health&Medicine

Ankara Mikrobiyoloji Derneği ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

2019

2019

Bioinformatic for Ion

Health&Medicine

ThermoFisher Scientific

2018

2018

Metagenomik Dizileme Verilerinin ve Bakteriyel Tüm Genom Dizileme Verilerinin Biyoinormatik Analizi

Health&Medicine

Uluslararası 38. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

2018

2018

Springer Nature Yazar Çalıştayı

Health&Medicine

Akdeniz Üniversitesi

2018

2018

Bahar Okulu: Laboratuvar Yönetimi

Health&Medicine

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

2018

2018

Microbiome Research and Data Analysis Workshop

Health&Medicine

YİSAV / 2. International Human Microbiota:In Health and Diseases Congress

2018

2018

İyi Klinik Uygulamaları ve Klinik Araştırmalar Hakkında Temel Eğitim Kursu

Health&Medicine

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

2017

2017

Laboratuvardan Kliniğe: Antibiyotik Duyarlılık Testleri ve Direnç Mekanizmaları

Health&Medicine

TMC ve KLİMUD/Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

2017

2017

TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlık Eğitimi

Health&Medicine

Akdeniz Üniversitesi

2017

2017

Good Reporting& Good Reviewing& Good Publishing For Chronic Diseases

Health&Medicine

MedicReS (Medical Research Support)

2012

2012

MALDI-TOF-MS Kursu

Health&Medicine

Biomerieux

2012

2012

Parazitolojik Tanıda Dışkı İnceleme Kursu

Health&Medicine

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

2011

2011

Otoimmun Hastalıklarda Tanı Yöntemleri-Otoantikorlar Uygulamalı Kursu

Health&Medicine

1.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

2011

2011

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı

Health&Medicine

Akdeniz Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Fundamental Medical Sciences

Microbiology and Clinical Microbiology

Mycology

Medical Microbiology

Virology

Immunology

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Department Of Basic Medical Sciences

2020 - 2023

2020 - 2023

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Department Of Basic Medical Sciences

2017 - 2020

2017 - 2020

Lecturer PhD

Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Department of Basic Medical Sciences

2010 - 2016

2010 - 2016

Research Assistant PhD

Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Department of Basic Medical Sciences

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Oküler Demodikoz Punktum Stenozu Için Bir Risk Faktörü mü?

Yazısız H., Başol İ., İlhan H. D., Koyuncu Özyurt Ö., Özhak B.

23. Parazitoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2023, pp.148

2023

2023

Mikrobiyal Keratit Düşünülen Hastalarda Acanthamoeba spp. Araştırılması

Yazısız H., Ayaz Y., Eyigör M., Ünal M., Koyuncu Özyurt Ö., Özhak B., et al.

23. Parazitoloji Kongresi , Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2023, pp.215

2022

2022

65 Yaş Üstü Erişkin Hastalarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Etkenleri ve Antimikrobiyal Duyarlılıklar

KOYUNCU ÖZYURT Ö.

21. International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 13 May 2022

2021

2021

Nadir Bir Caulobacter Spp. Menenjiti

Karpuz T., Varol G., Koyuncu Özyurt Ö., Cengiz M., Yalçın A. N.

9. BUHASDER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 28 November 2021, pp.477-478

2021

2021

Respiratory Infections Among Patients with Trauma in Intensive Care Units

Koyuncu Özyurt Ö., Arslan Ü.

International Congress of Trauma 2021 , İstanbul, Turkey, 20 - 21 November 2021, pp.51

2020

2020

Erysipelothrix rhusiopathiae’ye Bağlı Enfektif Endokardit Olgusu

Koyuncu Özyurt Ö., Karpuz T., Tümkaya Kılınç İ., Özhak B., Turhan Ö., Öngüt G., et al.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ “ON-LINE KONGRE”, 24 - 29 November 2020, pp.134-135

2020

2020

Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarında Nadir Görülen Bir Etken: Arcanobacterium haemolyticum

Karpuz T., Sezer B., Koyuncu Özyurt Ö., Özhak B., Turhan Ö., Öngüt G., et al.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ “ON-LINE KONGRE”, 24 October - 29 November 2020, pp.134 Sustainable Development

2019

2019

Investigationof Surface Properties and Bacrterial Adhesion of Bulk Fill Composite Resins

Bilgili D., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç., TAYFUN D., KOYUNCU ÖZYURT Ö.

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.97

2019

2019

COMPARISON OF TWO COMMERCIAL QUANTITATIVE CYTOMEGALOVIRUS (CMV) PCR TESTS

ÇOLAK D., SAĞLIK İ., CAN SARINOĞLU R., MUTLU D., Peker B. O., ERMAN DALOĞLU C. A., et al.

22.ESCV (European Society for Clinical Virology), Copenhag, Denmark, 10 - 14 September 2019, pp.187

2018

2018

CMV IGG AVİDİTE TESTİ SONUÇLARININ İNCELENMESİ

Onarer P., GÜMÜŞ S., PEKER B. O., ERMAN DALOĞLU C. A., PARKAN Ö. M., MUTLU D., et al.

ULUSLARASI XXXVIII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2018, pp.247

2018

2018

VİRAL SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARININ ETİYOLOJİSİ VE MEVSİMSELLİĞİ

PARKAN Ö. M., ERMAN DALOĞLU C. A., PEKER B. O., SAĞLIK İ., KOYUNCU ÖZYURT Ö., MUTLU D., et al.

ULUSLARASI XXXVIII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2018, pp.245

2018

2018

CMV IGG AVİDİTE TESTİ SONUÇLARININ İNCELENMESİ

Onarer P., GÜMÜŞ S., PEKER B. O., ERMAN DALOĞLU C. A., PARKAN Ö. M., MUTLU D., et al.

ULUSLARASI XXXVIII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2018, pp.247

2018

2018

Etiology and seasonality of viral respiratory tract infections in Antalya, Turkey.P019

PARKAN Ö. M., ERMAN DALOĞLU C. A., Peker B. O., SAĞLIK İ., KOYUNCU ÖZYURT Ö., MUTLU D., et al.

21st ESCV (European Society for Clinical Virology), Atina, Greece, 23 - 26 September 2018, pp.48

2018

2018

Epstein-Barr Virüs Serolojik Belirteçlerinin EIA ve İmmünoblot Yöntemleri ile Değerlendirilmesi SS-154

GÜMÜŞ S., KOYUNCU ÖZYURT Ö., ÖNGÜT G., Onarer P., Peker B. O., ERMAN DALOĞLU C. A., et al.

7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ 8-13 MAYIS 2018, Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2018, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.7, pp.105

2018

2018

Clostridium difficile Enfeksiyonunun tanısında BD MAX C.diff testinin performansının değerlendirilmesi

KOYUNCU ÖZYURT Ö., ÖZHAK BAYSAN B., ÖĞÜNÇ M. D., ÖNGÜT G., GÜNSEREN F., DÖNMEZ L., et al.

2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotası: Sağlığımıza ve Haastalıklara Etkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.26

2017

2017

Bir yağlı güreş sprcusu çocuk olguda Trichophyton rubrum ilişkili Kerion Celsi: terbinafin ile başarılı tedavi.

Büyükdeğirmenci C., Kulaksız O., KOYUNCU ÖZYURT Ö., ALDEMİR KOCABAŞ B.

Türk Pediatri Kurumu 3. Genç Pediatristler ve “Kendini Genç Hissedenler” Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2017, pp.35-36

2017

2017

Gebelerde Hepatıt E Seropozitifliğinin Değerlendirilmesi.

GÜMÜŞ S., Onarer P., KOYUNCU ÖZYURT Ö., MUTLU D., SAĞLIK İ., PEKER B. O., et al.

4.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.618

2014

2014

Candida blood-stream infections.

ERMAN DALOĞLU C. A., YALÇIN A. N., ÖZHAK BAYSAN B., ÖNGÜT G., ÖĞÜNÇ M. D., KOYUNCU ÖZYURT Ö.

16th International Congress on Infectious Diseases (ICID), Cape Town, South Africa, 2 - 05 April 2014, pp.54

Books & Book Chapters

2023

2023

Allerjik Hastalıklar ve Histamin İntoleransında Mikrobiyota

KOYUNCU ÖZYURT Ö.

in: Mikrobiyota Probiyotikler ve Akılcı Beslenme, Mustafa Altındiş, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.45-56, 2023

2021

2021

Hasta Başı Testler

Koyuncu Özyurt Ö.

in: Güncel Laboratuvar Tıbbı, Dal T.,Yanılmaz Ö.,Cevahir N.,Batırel S., Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.183-188, 2021

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2017 - Continues

2017 - Continues

KLİMUD

Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği

Member

Scientific Refereeing

May 2022

May 2022

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Bursa Uludağ Üniversitesi, TurkeyCongress and Symposium Activities

01 November 2019 - 01 November 2019

01 November 2019 - 01 November 2019

3. International Human Microbiota: in Health and Diseases CongressSustainable Development

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2019 - 01 November 2019

01 November 2019 - 01 November 2019

1. Uluslararsı Kan Güvenliği ve Hemovijilans Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

01 December 2018 - 01 December 2018

01 December 2018 - 01 December 2018

Laboratuvar Tanı Algoritmaları ve Olgu Sunumları ile Yaşanan Sorunların Tartışılması

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

38. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

Attendee

-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

2. International Human Microbiota: İn Health and Diseases CongressSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

2. International Clinical Mycology Master Class: Challenges in Diagnosis and Management of Invasive Fungal Diseases

Attendee

İzmir-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

Attendee

-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi

Attendee

-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

Attendee

-Turkey

01 November 2012 - 01 November 2012

01 November 2012 - 01 November 2012

35. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

Attendee

Aydın-Turkey

01 November 2011 - 01 November 2011

01 November 2011 - 01 November 2011

1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

26. ANKEM (Antibiyotik ve Kemoterapi ) Kongresi

Attendee

-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 43

h-index (WOS): 3