Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Problematic Internet Use in Adolescents: A Phenomenological Study

VI. International X. National Psychiatric Nursing Congress, İzmir, Turkey, 20 - 23 October 2021, pp.484-485

Opinions of senior nursing students on the institutional dimension of nursing education: A case study

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.416

Opinions of senior nursing students on the practice dimension of nursing education: A case study

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.407

Katı Hiyerarşik Yapıdaki Bir Kurumda Eğitmenlerin Dacum İle Meslek Analizi Uygulaması

5th International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Turkey, 29 - 30 November 2019, vol.5, pp.24-34

Psikolojik Yıldırmanın Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi

5th International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Turkey, 29 - 30 November 2019, vol.5, pp.71-81

Eğitim Örgütlerinde Çalışan Bayan Yöneticilerin Kariyer Yönetimine İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması

5th International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Turkey, 29 - 30 November 2019, vol.5, pp.118-132

Kurum Kültürü Analizi: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarına Yönelik Bir Çalışma

5th International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Turkey, 29 - 30 November 2019, vol.5, pp.60-70

KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

5'inci Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi, Antalya, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.60-70

Mahkum Bireylerin Serbest Zaman Etkinliklerinden Elde Ettiği Faydalar: Bir Durum Çalışması

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.979

Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Ölçeğinin Geliştirilmesi

V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2019, pp.82-83

Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Ölçeğinin Geliştirilmesi

V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2019, pp.82-83

A Model for Teaching Practice Course: ”Creative Internprize” Project

Erasmus International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.35-45

A Model for Teaching Practice Course:"Creative Intern Prize" Projekt

ERASMUS International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.39-40

Psikiyatri Hemşirelerinin Damgalanma Deneyimleri Ve Baş Etme Yollari: Kalitatif Bir Çalişma

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018, pp.896-899

Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasi Ile Ilgili Sözleşmeli Öğretmenlerin Görüşleri: Bir Durum Çalişmasi

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu- EYFOR, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.9, pp.1825-1847

Eğitim Yöneticilerinin Iletişim Ve Retorik Becerilerine Ilişkin Öğretmen Görüşleri: Bir Durum Çalişmasi

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu- EYFOR, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.9, pp.552-571

Psikiyatri Hemşirelerinin Damgalanma Deneyimleri Ve Baş Etme Yolları: Kalitatif Bir Çalışma

V.ULUSLARARASI IX.ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018, pp.898-901

Psikiyatri Hemşirelerinin Damgalanma Deneyimleri Ve Baş Etme Yolları: Kalitatif Bir Çalışma

V.ULUSLARARASI IX.ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018, pp.898-901

Erasmus Değişim Programının Hemşirelik Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

1.Uluslarası 4.Ulusal Külterlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 24 October 2017, pp.265-266

Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Türkiye’de Öğrenci Olmaya İlişkin Görüşleri: Bir Olgubilim Çalışması

1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, URFA, Turkey, 21 - 24 October 2017, vol.14, pp.244

Türkiye’de Rekreasyonun Gelişimi: Sistematik İnceleme

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.499-500

Yaratıcı Dramanın İki Dilli Öğrencilerin Türkçe Kitap Okuma Sevgi Ve İlgisine Etkisi

6th World Congress on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2017, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017, vol.6, pp.61

İki Dilli Türk Öğrencilerin Türkçeyi Öğrenme Durumlarına Yönelik Veli Ve Öğrenci Görüşleri

6th World Congress on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2017, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017, vol.6, pp.61

Yabancı Dil Öğretiminde Çift Dilli Eğitim

6th World Congress on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2017, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017, vol.6, pp.67

Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Türkiye'de Öğrenci Olmaya İlişkin Görüşleri

1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 24 October 2017, pp.231

Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Türkiye'de Öğrenci Olmaya İlişkin Görüşleri

1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 24 October 2017, pp.231

Erasmus Değişim Programının Hemşirelik Öğrencileri tarafından Değerlendirilmesi

1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 24 October 2017, pp.252-253

World Congress on Lifelong EducationYaşam Boyu Eğitim Dünya Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 17 December 2016, pp.140-155 Sustainable Development

Tip 2 Diabetes mellitus tanılı yetişkinlerin yaşam tarzı değişiminde Motivasyonel Görüşme

World Congress on Lifelong Education, Antalya, Turkey, 16 - 17 December 2016, pp.140-155 Sustainable Development

Academic Dishonesty Tendency Of Pre-Service Teachers In A Higher Education

WCLE (World Congress on Lifelong Education), Antalya, Turkey, 16 - 17 December 2016, pp.109-117

Improving Technical Drawing Software Skills of VET Teachers

Association For Career and Technical Education (ACTE) Vision Conference, Nevada, Las Vegas, United States Of America, 30 November - 03 December 2016, vol.3, no.1, pp.21-32

Improving Technical Drawing Software Skills of VET Teachers

Association For Career and Technical Education (ACTE) Vision Conference, Las Vegas, United States Of America, 30 November - 03 December 2016, vol.3, no.2, pp.21-32

The Opinions Of The Disabled Participants And Educators On Erasmus KA2 Project A Case Study

5th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2016, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, vol.1, no.1, pp.1

The Effect Of Informal Learning On Teachers Professional Development A Case Study

7th International Congress on New Trends in Education ICONTE 2016, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, vol.1, no.1, pp.1

Metaphorical Images of Adults with Type 2 Diabetes Mellitus On their Disease

2nd Annual International Conference on Nursing, Atina, Greece, 2 - 05 May 2016, pp.48 Sustainable Development

Metaphorical Images of Adults with Type 2 Diabetes Mellitus On their Disease

2nd Annual International Conference on Nursing, Atina, Greece, 2 - 05 May 2016, pp.48 Sustainable Development

Teachers Perceptions on Classroom Management A Qualitative Study with Metaphorical Analysis

Uluslararası Multidisipliner Konferans, Antalya, Turkey, 21 - 22 April 2016, vol.1, no.1, pp.749-760

Increasıng The Attractıveness Of Vocatıonal And Technıcal Upper Secondary Schools: An Actıon Research

2015 IVETA Annual Meeting and Conference, New Orleans, United States Of America, 18 - 19 November 2015, vol.1, no.1, pp.1-3

The Opınıons Of Teachers On Erasmus+ Key Actıon 1: A Case Study

The 4th World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS 2015, Antalya, Turkey, 5 - 07 November 2015, vol.1, no.1, pp.36 Creative Commons License

Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Öğretmenlere Uygulanması Planlanan Rotasyon Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2015, vol.6, no.1, pp.68

Fen Lisesinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen, Öğrenci Ve Yönetici Görüşleri: Bir Durum Çalışması

6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 24 April - 26 May 2015, vol.6, no.1, pp.68

The Importance of Social Partnership in Vocational and Technical Education and Training

IVETA (International Vocational Education and Training Association) Annual International Conference on Promoting and Sustaining Effective TVET Partnerships, Nashville, United States Of America, 18 - 19 November 2014, pp.1

GENEL LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FATİH PROJESİNİN KULLANIM DÜZEYİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ANTALYA İLİ MURATPAŞA İLÇESİ ÖRNEĞİ)

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY, Konya, Turkey, 16 - 18 May 2014, pp.235-240

ORTAÖĞRETİM BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİLERLE OLAN İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANAN STRES

5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 24 April 2014, pp.95

Öğretim Elemanlarının Akademik Dışı Etkinliklere, Görevlere ve Uygulamalara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması

1. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.470-471

Öğretim Elemanlarının Akademik Dışı Etkinliklere, Görevlere ve Uygulamalara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması

1. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.470-471

The Strains Experienced By The Caregiver Of To Individuals With Dementia: A Phenomenological Study

1st International Conference of Community Public Health Nursing: Research, Education and Practice, 14 - 16 November 2013

Using NVIVO qualitative analysis software - a workshop

Intensive Programme ERMEC: Educational Research Methodology in a European Context, Jindrichuv Hradec, Czech Republic, 16 - 27 August 2013, pp.1

Principals, Teachers, Students, Managers of Chambers of Commerce, Employers and Master Trainers` Perceptions on the Problems in TVET for Apprenticeship: A Case Study

IVETA (International Vocational Education and Training Association) Annual International Conference on Using Labor Market Information to Improve Vocational Education and Training (TVET) Programs: Matching Supply and Demand, Atlanta, United States Of America, 28 November 2012, pp.1

Selecting the most suitable design in a defined case study

Intensive Programme ERMEC: Educational Research Methodology in a European Context, Haapsalu, Estonia, 16 - 27 August 2012, pp.1

Comparing the quantitative and qualitative sampling strategies

Intensive Programme ERMEC: Educational Research Methodology in a European Context, Antalya, Turkey, 29 January - 09 February 2011, pp.1

Metaphors are not just for poets, composers and politicians but also for researchers

Perspectives on European Education Policy and Practice, Haapsalu, Estonia, 12 - 23 August 2010, pp.1

Metaphors in Qualitative Research

Perspectives on European Education Policy and Practice, Haapsalu, Estonia, 8 - 20 August 2009, pp.1

Academic staff's perceptions on stressors originating from interpersonal relations at work setting: a case study

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.50-60 identifier identifier

Books & Book Chapters

Liderlik ve Toplumsal Değişme

in: Eğitim Yönetiminde Liderlik, Nezahat Güçlü, Serkan Koşar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.229-261, 2019

Turizmde Genç Çalışanlar

Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Antalya, 2017

Örgütsel Kültür Ve Okul İklimi

in: Eğitim Yönetimi, Çelikten M., Özbaş M., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.177-197, 2014 Sustainable Development

Okul Bağlamında Yetişkin ve Öğretmen Gelişimi

in: Denetim ve Örgütsel Liderlik, Aksu m., Ağaoğlu E., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.49-80, 2014

Increasing the quality and attractiveness of vocational and technical secondary education and youth employment rate in Turkey

in: Qualities of Education in Globalised World, Napier D. B., Editor, Sense Publishers, Rotterdam, pp.101-117, 2014

Metrics

Publication

210

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

13

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

328

H-Index (Scholar)

11

Citiation (TrDizin)

26

H-Index (TrDizin)

3

Project

10

Thesis Advisory

44

Open Access

24
UN Sustainable Development Goals