Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EFFECT OF USING VIRTUAL REALITY IN TEACHING BASIC NURSING SKILLS ON STUDENTS’ KNOWLEDGE, SENSORY AND PSYCHOMOTOR SKILLS: A SYSTEMATIC REVIEW

INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH-VII, İstanbul, Turkey, 23 - 25 January 2024, pp.320-326 Sustainable Development

HEMŞİRELİK BAKIMINDA İNOVASYON ARAŞTIRMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

III. ULUSLARARASI FARKLI BOYUTLARIYLA SAĞLIK KONFERANSI: SAĞLIK TURİZMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ, Çanakkale, Turkey, 22 - 23 December 2022, pp.1-6

Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Santral Venöz Kateter Bakım ve Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyi

3. Uluslararası 9. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2022, pp.60

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDEKİ PSİKOLOJİK SIKINTILARIN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YETERLİLİKLERİNE ETKİSİ

3. Uluslararası 9. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2022, pp.279-282

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞE BAĞLI KAS-İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARININ İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

3. Uluslararası 9. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2022, pp.307-312

YOĞUN BAKIM HASTALARINDA YATAK BANYOSUNUN ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME

3. Uluslararası 9. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2022, pp.283-294

COVID-19 SALGINI İLE MÜCADELE EDEN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜ ALGISI VE İŞ-YAŞAM DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

3. Uluslararası 9. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2022, pp.303-306

Yoğun Bakımda Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları

3. Uluslararası 9. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2022, pp.371-373

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN BASINÇ YARALANMALARININ ÖNLENMESİ KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARI: GÖZLEM ARAŞTIRMASI

3. Uluslararası 9. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2022, pp.295-302

INVESTIGATION OF AFFECTING FACTORS AND DIGITAL BURNOUT LEVELS IN HEALTH SCIENCES STUDENTS: TURKEY PROFILE

International Social Sciences Congress in the Age of Digital Transformation, İstanbul, Turkey, 11 - 12 November 2022, pp.24-26

Missed Nursing Care: A Cross-Sectional and Multi-Centric Study from Turkey

7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Konya, Turkey, 22 September - 25 November 2022, pp.220

Impact of COVID-19: digital burnout in nursing students

6. ULUSAL 2. ULUSLARARASI TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 15 - 17 September 2022, pp.28-38 Sustainable Development

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 24 - 26 October 2019

Hemşirelerin kültürlerarası duyarlılık düzeyleri ve ilişkili faktörler: İstanbul’dan bir örnek.

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.140-141

Ebelik-Hemşirelik Rolü Açısından Toplum Ruh Sağlığı

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.193-194

Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifi: Kadın Sağlığını Geliştirme

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.191-192

Subliminal mesajlar içeren animasyon gösteriminin hemşirelik eğitimindeki etkisinin incelenmesi

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 - 17 November 2018

YB’DA KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR BUNDLE ve KLAVUZLAR

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 10 - 13 October 2018

Yoksulluk ve sağlık: Sistematik derleme

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018 Sustainable Development

Yeni bir küresel tehdit: ”X hastalığı”

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

IDENTIFICATION OF HEALTH SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS SOCIAL MEDIA

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, 13 - 15 April 2017

Yoğun bakım ünitesinde fizik ortamın konfor üzerine etkisi ve kontrolü

7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 24 - 27 March 2016

Atopik dermatitli çocuğun bakımı

37. Pediatri Günleri 16. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 8 - 11 April 2015

Bası ülserinde ne durumdayız? Üünitemizdeki son bir yıllık veri

Prevalans Ölçümleri Işığında Hemşirelik Bakım İndikatörleri ve Yönetimi Sempozyumu, Turkey, 29 - 30 April 2014

Sağlık kurumlarında hemşirelik süreci uygulamaları: ”Üniversite hastanesi örneği”

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Turkey, 27 - 29 September 2012

Çoklu organ yetmzeliğinde hemşirelik bakımı: Bir vaka sunumu

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 19 - 21 October 2011

Prone pozisyonundaki hastanın hemşirelik bakımı

1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Turkey, 21 - 23 October 2010

Yoğun bakım hemşirelerinin ağrı yaklaşımları

4. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 15 - 17 April 2010

Yoğun bakım ünitemizdeki hastaların beslenme profili

4. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 15 - 17 April 2010

Bağırsak Yönetim Sisteminde Hemşirenin Eğitimci Rolü

VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Turkey, 22 October 2008 - 25 October 2005

El yıkama çeşitleri ve dikkat edilecek hususlar

4. Ulusal sterilizasyon dezenfeksiyon kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2005

Books & Book Chapters

HÜMANİZM VE HOLİZM

in: Hemşirelik Bakımı Ve Profesyonellik İle İlişkili Kavramlar, Prof. Dr. Zeliha KOÇ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.150-180, 2023 Sustainable Development

Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli

in: Çocuk Sağlığını Değerlendirme, Prof. Dr. Duygu Sönmez Düzkaya,Doç. Dr. Gülzade Uysal,Prof. Dr. Gülçin Bozkurt, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.149-168, 2023 Sustainable Development

AIDS Hastasının Bakım Yönetimi (Ahlaki Sıkıntı, Etik İkilem ve Stigma)

in: Vaka Örnekleri İle Yoğun Bakım Hastasının Bakım Yönetimi, Doç. Dr. Özlem DOĞU; Doç. Dr. Banu TERZİ; Doç. Dr. Eylem TOPBAŞ, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.601-621, 2023

Yerinde (In-Situ) Simülasyon

in: Sağlık Profesyonelleri İçin Klinik Simülasyon, Prof. Dr. Merdiye Şendir,Prof. Dr. Tülay Başak,Dr. Öğr. Üyesi Pınar Doğan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.256-280, 2023

Sindirim Sistemi Uygulamaları

in: Hemşirelik Bakımının Temelleri, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, Prof. Dr. Necmiye Sabuncu,Prof. Dr. Sibel Erkal İlhan,Prof. Dr. Zeliha Koç, Editor, Alter Yayıncılık, Ankara, pp.685-708, 2021

Parenteral Enjeksiyon Uygulamaları

in: Hemşirelik Bakımının Temelleri, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, Prof. Dr. Necmiye Sabuncu,Prof. Dr. Sibel Erkal İlhan,Prof. Dr. Zeliha Koç, Editor, Alter Yayıncılık, Ankara, pp.235-568, 2021

Solunum, Kalp ve Dolaşım Sistemi Uygulamaları

in: Hemşirelik Bakımının Temelleri, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, Prof. Dr. Necmiye Sabuncu,Prof. Dr. Sibel Erkal İlhan,Prof. Dr. Zeliha Koç, Editor, Alter Yayıncılık, Ankara, pp.643-683, 2021

Solunum

in: EBELİK ESASLARI KLİNİK BECERİ VE UYGULAMALARI, Prof. Dr. Zeliha Koç, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.482-566, 2021

Oral ve Parenteral İlaç Uygulamaları

in: EBELİK ESASLARI KLİNİK BECERİ VE UYGULAMALARI,, Prof. Dr. Zeliha KOÇ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.361-462, 2021

Boşaltım

in: EBELİK ESASLARI KLİNİK BECERİ VE UYGULAMALARI, Prof. Dr. Zeliha Koç, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.651-729, 2021

Beslenme

in: EBELİK ESASLARI KLİNİK BECERİ VE UYGULAMALARI, Prof. Dr. Zeliha Koç, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.571-647, 2021

BÖLÜM 23-PARENTERAL ENJEKSİYON UYGULAMALARI

in: Hemşirelik Bakımının Temelleri Kavramlar - İlkeler - Uygulamalar, , Editor, Alter Yayıncılık, pp.489-533, 2021

BÖLÜM 7.8

in: Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası, Yava A., Koyuncu A., Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.279-307, 2021

BÖLÜM 7.7

in: Hemşirelikte Lisansüstü Temel Yeterlilik Soru Bankası, Yava A., Koyuncu A., Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.295-328, 2021

COVID-19: Yoğun Bakımda Bakım Yönetimi ve İzlem

in: İç Hastalıkları Hemşireliği ve COVID-19, Şenuzun Aykar F., Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-9, 2020 Sustainable Development

Hemşirelik Tanısı

in: Hemşirelik Sürecinin Uygulanması: Klinik Karar verme Süreci, Bozkurt G., Sönmez Düzkaya D., Terzi B., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.89-127, 2017

Expert Reports

Metrics

Publication

139

Citation (WoS)

919

H-Index (WoS)

14

Citation (Scopus)

62

H-Index (Scopus)

4

Project

11

Thesis Advisory

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals