Asst. Prof. ALPER KÖKER


Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine

Department of Child Health and Diseases


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Child Health and Diseases, Child Intensive Care

Metrics

Publication

93

Citation (WoS)

16

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

22

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2013 - 2017

2013 - 2017

Post Doctorate of Medicine

Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları / Çocuk Yoğun Bakım, Turkey

2008 - 2013

2008 - 2013

Expertise In Medicine

Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Turkey

2001 - 2007

2001 - 2007

Undergraduate

Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Turkey

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Internal Medicine Sciences

Child Health and Diseases

Child Intensive Care

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Department of Internal Medicine

Non Academic Experience

2017 - 2019

2017 - 2019

Uzman Doktor

Hatay Devlet Hastanesi

2014 - 2017

2014 - 2017

Çocuk Yoğun Bakım Araştırma Görevlisi

Dokuz Eyllül Üniversitesi Tıp Fakültesi

2013 - 2014

2013 - 2014

Uzman Doktor

Kilis Devlet Hastanesi

2008 - 2013

2008 - 2013

Araştırma Görevlisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2007 - 2007

2007 - 2007

Tabip

S.B.GÜMÜŞHANE KELKİT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Respiratory Distress and Failure in Children

Undergraduate

Undergraduate

Recognition and Treatment of Shock

Undergraduate

Undergraduate

Recognition and Treatment of Shock

Undergraduate

Undergraduate

Respiratory Distress and Failure in Children

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Diş Apsesi Sonrası Gelişen Lemierre Sendromu.

ŞEN Z. A., ÜLGEN TEKEREK N., KÖKER A., TURAL KARA T., ERKEK N., TOLU KENDİR Ö., et al.

18. Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi,14. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 02 November 2023

2022

2022

CD59 EKSİKLİĞİ OLAN BİR HASTADA COVID-19 ENFEKSİYONU

OTLUDİL B., KOCACIK UYGUN D. F., KÖKER A., ÜLGEN TEKEREK N., TOLU KENDİR Ö., BİNGÖL A., et al.

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ,14. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2022

2022

2022

ALBÜMİNE GÖRE DÜZLETİLMİŞ ANYON AÇIĞI VE LAKTAT ARTIŞININ ÇOCUK YOĞUN BAKIM MORTALİTESİNİ ÖNGÖRMEDEKİ DEĞERİ

GÜNDOĞAN UZUNAY B., KÖKER A., ÜLGEN TEKEREK N., DÖNMEZ L., DURSUN O.

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ,14. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2022

2022

2022

ÇOCUK ACİLDE AKREP SOKMASI: İKİ OLGU, İKİ FARKLI KLİNİK SEYİR

ŞAHİN E., MUTLUKAN KIYISIN İ., TOLU KENDİR Ö., ÜLGEN TEKEREK N., KÖKER A., ERKEK N., et al.

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ,14. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2022

2022

2022

DİŞ APSESİ SONRASI GELİŞEN LEMİERRE SENDROMU

ŞEN Z. A., ÜLGEN TEKEREK N., KÖKER A., TURAL KARA T., ERKEK N., TOLU KENDİR Ö., et al.

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ,14. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2022

2022

2022

ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA ELEKTROENSEFALOGRAFİK MONİTORİZASYON: ETİYOLOJİ, KLİNİK ÖZELLİKLER VE PROGNOZ

KÖKER A., DONBALOĞLU F., YAYICI KÖKEN Ö., ÜLGEN TEKEREK N., DURSUN O., HASPOLAT Ş.

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ,14. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2022

2022

2022

ÇOCUK YOĞUN BAKIM KLİNİKLERİNDE PRONE POZİSYONU VERİLEN HASTALARDA KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR

SAĞLAM A., UYSAL H., ÜLGEN TEKEREK N., KÖKER A., DURSUN O.

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ,14. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2022

2022

2022

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SIVI YÜKÜ ve MORTALİTE İLİŞKİSİ

BAYIRLI H., ÜLGEN TEKEREK N., KÖKER A., DURSUN O.

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ,14. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2022

2022

2022

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE VSD KAPATMA OPERASYONU SONRASI TAKİP EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜLGEN TEKEREK N., ÖZÇOBANOĞLU S., KARADENİZ E., KÖKER A., MUTLU Z. Ç., KARDELEN F., et al.

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ,14. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2022

2022

2022

EĞLENCENİN KABUSA DÖNÜŞMESİ, ÇOCUKLARDA BOĞULMA: OLGU SUNUMU

ŞAHİN E., GİDER G., TOLU KENDİR Ö., KÖKER A., ÜLGEN TEKEREK N., DURSUN O., et al.

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ,14. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2022

2022

2022

ÖLÜMCÜL TEHLİKE: KALSİYUM KANAL BLOKER ZEHİRLENMESİ

BAHAR Y. F., TOLU KENDİR Ö., KÖKER A., ÜLGEN TEKEREK N., DURSUN O.

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ,14. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2022

2022

2022

ÇOCUK YOĞUN BAKIM HASTALARINDA CİLT BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN NEDENLERİN PROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

UYSAL H., SAĞLAM A., ÜLGEN TEKEREK N., KÖKER A., DURSUN O.

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ,14. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2022

2022

2022

Travmatik beyin hasarı olan kritik hasta çocuklarda epilepsi gelişimini etkileyen faktörler

ÜLGEN TEKEREK N., DURSUN O., YENER N., YILDIZDAŞ R. D., ANIL A. B., KENDİRLİ T., et al.

18. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ,14. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 02 November 2022, pp.29

2021

2021

Yüksek riskli kritik hasta çocuklarda tiroid foksiyon test sonuçları ile mortalite ve morbiditenin değerlendirilmesi

ÜLGEN TEKEREK N., KARADENİZ E., ÜNVER TUHAN H., KÖKER A., PARLAK M., ÇEBİŞLİ E., et al.

17. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 13 - 16 October 2021

2021

2021

Ventilatör ilişkili pnömoniyi önlemede çocuk yoğun bakım sorumlu hemşirelerinin tutumlarının belirlenmesi

aydın p., kavla genç m., ÜLGEN TEKEREK N., KÖKER A., DURSUN O.

ULUSLARARASI KATILIMLI 17. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ VE 13. ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Turkey, 13 October 2021

2021

2021

Febril refrakter status epileptikuslu hastada plazmaferezin etkinliği

ÇOBAN Y., AKBAŞ Y., ÖZ TUNÇER G., KÖKER A., AYDIN KÖKER S.

2. Uluslararası Çocuk ve Kadın Doğum Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 21 October 2021

2021

2021

Pediatrik Yoğun Bakımda Kandida Enfeksiyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi

ÇOBAN Y., KÖKER A.

2. Uluslararası Çocuk ve Kadın Doğum Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 21 October 2021

2021

2021

KÜNT TORAKS TRAVMASININ NADİR BİR KOMPLİKASYONU: VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT

ALTIN D. D., ÇEBİŞLİ E., MUTLU Z. Ç., BULUT M., ÜLGEN TEKEREK N., KÖKER A., et al.

ULUSLARARASI KATILIMLI 17. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ VE 13. ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2021

2021

2021

ÇOCUK YOĞUN BAKIM'DA İNHALE TRANEKSAMİK ASİT KULLANIMI

ÇEBİŞLİ E., SİVRİCE A. Ç., KÖKER A., ÜLGEN TEKEREK N., TAYFUN KÜPESİZ F., DURSUN O.

ULUSLARARASI KATILIMLI 17. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ VE 13. ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2021

2021

2021

AMİTRAZ; YETERİNCE TANINAMAYAN/BİLİNMEYEN TEHLİKE OLGU SUNUMU

ARACI ÖZKAN G., ÇEBİŞLİ E., TOLU KENDİR Ö., ÜLGEN TEKEREK N., KÖKER A.

ULUSLARARASI KATILIMLI 17. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ VE 13. ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2021

2021

2021

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU İDRAR HASTALIĞI (MSUD) NEDENİYLE KARACİĞER TRANSPLANTASYONU YAPILAN ÇOCUK HASTADA MUKORMİKOZ ENFEKSİYONU

ÇEBİŞLİ E., ÜLGEN TEKEREK N., DURSUN O., KÖKER A., KISAOĞLU A., ARTAN R., et al.

ULUSLARARASI KATILIMLI 17. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ VE 13. ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2021

2021

2021

KARACİĞER NAKLİ SONRASI POLİÜRİNİN MUHTEMEL NEDENİ: TAKROLİMUS NEFROTOKSİSİTESİ

ÇEBİŞLİ E., KÖKER A., ÜLGEN TEKEREK N., DURSUN O., KAYA AKSOY G.

ULUSLARARASI KATILIMLI 17. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ VE 13. ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2021

2021

2021

TRAKEOSTOMİLİ ÇOCUK HASTAYA BAKIM VEREN EBEVEYNİN YAŞAM KALİTESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER

KÖKER A., ÜLGEN TEKEREK N., ERBAŞI G. Ş., ÇEBİŞLİ E., DURSUN O.

ULUSLARARASI KATILIMLI 17. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ VE 13. ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2021

2021

2021

PANDEMİ SÜRECİNDE YOĞUN BAKIMDA GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

UYSAL H., DURSUN O., KÖKER A., ÜLGEN TEKEREK N., SAĞLAM A.

ULUSLARARASI KATILIMLI 17. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ VE 13. ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2021

2021

2021

Türkiye'de çocuklarda ateşli silah yaralanmasının özellikleri

VATANSEVER G., YILMAZ H. L., NALBANT T., KANĞIN M., ALMİŞ H., KÖKER A., et al.

17. ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi ve 13. çocuk acil tıp ve yoğun bakım hemşireliği kongresi, Turkey, 13 October 2021

2019

2019

Çocukluk çağı migren hastalarında serum zonulin düzeyi

ÖZ TUNÇER G., AKBAŞ Y., KÖKER A., AYDIN KÖKER S., TURAL KARA T., ÇOBAN Y., et al.

II. Mersin Çocuk Nörolojisi Kış Sempozyumu, Turkey, 8 - 09 November 2019

2019

2019

Kritik hasta çocukların beslenmesinin değerlendirilmesinde yeni bir marker: Zonulin.

KÖKER A., ÇOBAN Y., AYDIN KÖKER S., ÖZ TUNÇER G., AKBAŞ Y., TURAL KARA T., et al.

16. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 2 - 05 October 2019

2019

2019

Pediatrik Yoğun Bakımdaki Kandida Enfeksiyonunun Retrospektif Değerlendirilmesi.

ÇOBAN Y., KÖKER A., ÖZ TUNÇER G., AKBAŞ Y., Aydın Köker S., TURAL KARA T.

16. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 02 October 2019, pp.228-229 Creative Commons License

2019

2019

Assessment of PIM3 and PELOD2 scores of children who came from the war in Syria.

KÖKER A., ÇOBAN Y., AYDIN KÖKER S., AKBAŞ Y., ÖZ TUNCER G., TURAL KARA T.

30th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive care, 18 - 21 June 2019

2019

2019

Evalution of healthcare candidemia and treatment protocol in pediatric intensive care.

ÇOBAN Y., KÖKER A., AKBAŞ Y., ÖZ TUNÇER G., AYDIN KÖKER S., TURAL KARA T.

30th Annual Meeting of The Europen Society of Pediatric and Neonatal Intensive Care, 18 - 21 June 2019

2019

2019

Orak Hücreli Anemide Nörolojik Komplikasyonlar.

ÖZ TUNÇER G., AKBAŞ Y., AYDIN KÖKER S., TURAL KARA T., ÇOBAN Y., KÖKER A., et al.

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 1 - 05 May 2019

2019

2019

A new marker in childhood cancer: Zonulin.

AYDIN KÖKER S., KÖKER A., KÖMÜROĞLU A. U., ÖZ TUNÇER G., AKBAŞ Y., ÇOBAN Y., et al.

7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma, 2 - 04 May 2019 Sustainable Development

2019

2019

Talasemi major tanılı hastaların nörogörüntülemelerinin degerlendirilmesi.

AKBAŞ Y., AYDIN KÖKER S., ÖZ TUNÇER G., KÖKER A., ÇOBAN Y., TURAL KARA T., et al.

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Noroloji kongresi, Muğla, Turkey, 01 May 2019

2019

2019

Evaluatıon Of Healthcare Candıdemıa And Treatment Protocol In Pedıatrıc Intensıve Care.

ÇOBAN Y., KÖKER A., ÖZ TUNÇER G., AKBAŞ Y., AYDIN KÖKER S., TURAL KARA T.

30th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive care, Szarburg, Austria, 29 April 2019

2019

2019

Su çiçegi sonrası meydana gelen bir inme vakası.

TURAL KARA T., ÖZ TUNÇER G., AKBAŞ Y., KÖKER A., ÇOBAN Y., AYDIN KÖKER S.

12. Ulusal çocuk enfeksiyonhastalıkları ve bagısıklama kongresi, Antalya, Turkey, 27 April 2019

2019

2019

Orak Hücreli Anemi Tanılı Bir Çocukta Nadir Bir Komplikasyon: Klavikula Osteomyeliti.

TURAL KARA T., AYDIN KÖKER S., ÖZ TUNCER G., AKBAŞ Y., ÇOBAN Y., KÖKER A., et al.

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Turkey, 27 - 31 March 2019

2019

2019

Suçiçeği Sonrası Meydana Gelen Bir İnme Vakası.

TURAL KARA T., ÖZ TUNÇER G., AKBAŞ Y., KÖKER A., ÇOBAN Y., AYDIN KÖKER S.

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Turkey, 27 - 31 March 2019

2019

2019

Orak hücreli anemi tanılı bir cocukta nadir bir komplikasyon: Klavikulaosteomyeliti

TURAL KARA T., AYDIN KÖKER S., ÖZ TUNÇER G., AKBAŞ Y., ÇOBAN Y., KÖKER A.

12. Ulusal çocuk enfeksiyonhastalıkları ve bagısıklama kongresi, Antalya, Turkey, 27 March 2019

2017

2017

Noninvazif Ventilasyon Yöntemlerinde Etkinliğin Çok Merkezli Değerlendirilmesi (SAFE-NIV): İlk Altı Aylık Veri Sonuçları

ONGUN E. A., DURSUN O., ANIL A. B., ALTUĞ Ü., BAŞAK NUR A., ÖZSOYLU S., et al.

XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Adana, Turkey, 18 - 21 October 2017, vol.4, pp.11

2017

2017

İnfluenza A Zemininde Sevoflorana Bağlı Gelişen Akut Fulminan Hepatit ve Karaciğer Transplantasyonu

KÖKER A., ARSLAN G., ÖZDEN Ö., KARAARSLAN Ü. U., KÖROĞLU T. F.

XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Adana, Turkey, 18 - 21 October 2017, vol.4, pp.157-158 Sustainable Development

2016

2016

Türkiye deki çocuk yoğun bakım ünitelerinde kritik hastalığı olan çocuklarda erken enteral beslenme durumunun değerlendirilmesi

KELEŞ E., İNCEKÖY GİRGİN F., YILDIZDAŞ R. D., Bağcı s., ÖZGÜR HOROZ Ö., Yalındağ n., et al.

Uluslararası katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016

2015

2015

Peroral ve intramuskuler vitamin B12 tedavisi sonrası infantil tremor: 2 olgu

ÖZ TUNÇER G., KÖKER A., AYDIN KÖKER S., TURAL KARA T., ÇOBAN Y., AKBAŞ Y.

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Noroloji kongresi, Muğla, Turkey, 01 June 2015

2011

2011

Kurşun saçmaları tutan 15 aylık olgu

ARSLANSOYU ÇAMLAR S., KÖKER A., KALKAN Ş., YILMAZ D.

47.Türk Pediatri Kongresi, Turkey, 10 - 14 May 2011, vol.46, pp.13-93

Books & Book Chapters

2021

2021

Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome

Köker A., Dursun O.

in: Çocukluk Çağı Solunum Acilleri, Murat Duman, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.79-85, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Extracorporeal Membrane Oxygenation Indications in Children

Köker A., Dursun O.

in: Çocuklarda Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu, Tanıl Kendirli, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.1-12, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Kritik Hasta Çocuklarda Akciğer Ultrasonografisi

Köker A., Duman M.

in: Türkiye Klinikleri Çocuk Yoğun Bakım, Kritik Hasta Çocuklarda Yatakbaşı Ultrasonografi, Oğuz DURSUN, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.21-27, 2021 Creative Commons License


Citations

Total Citations (WOS): 16

h-index (WOS): 3