Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diş Apsesi Sonrası Gelişen Lemierre Sendromu.

18. Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi,14. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 02 November 2023

DİŞ APSESİ SONRASI GELİŞEN LEMİERRE SENDROMU

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ,14. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2022

Cardiac Findings Short Term Outcomes Of Multisystem Associated İnflammatory Syndrome Associated With Covıd 19 Single Center Experiences From Turkiye.

55th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology - AEPC 2022, Geneva, Switzerland, 25 May 2022, pp.705-706

Effect of COVID-19 on children with rheumatic disease.

EULAR 2022 European Congress of Rheumatology, Kopenhg, Denmark, 01 June 2022, pp.941-942

Sars-Cov-2 Infection in Pediatric Kidney Transplant Recipients.

11th Congress of the International Pediatric Transplant Association, PRAGUE, Czech Republic, 26 March 2022 identifier identifier

Konjenital Sifiliz: Tanı, Tedavi ve Takip

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, 08 June 2021

COVİD’te Çocuk İzlemi.

IV. Başkent Pediatri Günleri, 16 April 2021

Suçiçeği Aşısı Uygulama Prensipleri.

3. Aşı Öncülleri İçin Aşı Kursu, 04 February 2021

Profilakside Hangi Ajan

Febril Nötropenik Hastaya Yaklaşım ve Koruma Sempozyumu, Turkey, 26 - 29 December 2020, pp.212-217

Yeni Tanı Tip 1 diabetes mellitus Hastalarında COVID-19 Sıklığı

İnteraktif Olgularla Çocuk hekiminin Bir Günü, Antalya, Turkey, 15 October 2020, pp.11 Sustainable Development

Pediatrik Yoğun Bakımdaki Kandida Enfeksiyonunun Retrospektif Değerlendirilmesi.

16. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 02 October 2019, pp.228-229 Creative Commons License

Kritik hasta çocukların beslenmesinin değerlendirilmesinde yeni bir marker: Zonulin.

16. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 2 - 05 October 2019

Assessment of PIM3 and PELOD2 scores of children who came from the war in Syria.

30th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive care, 18 - 21 June 2019

Orak Hücreli Anemide Nörolojik Komplikasyonlar.

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 1 - 05 May 2019

A new marker in childhood cancer: Zonulin.

7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma, 2 - 04 May 2019 Sustainable Development

Evaluatıon Of Healthcare Candıdemıa And Treatment Protocol In Pedıatrıc Intensıve Care.

30th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive care, Szarburg, Austria, 29 April 2019

Su çiçegi sonrası meydana gelen bir inme vakası.

12. Ulusal çocuk enfeksiyonhastalıkları ve bagısıklama kongresi, Antalya, Turkey, 27 April 2019

Suçiçeği Sonrası Meydana Gelen Bir İnme Vakası.

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Turkey, 27 - 31 March 2019

Bruselloz tanısıyla izlenen çocuk hastaların klinik ve laboratuvar bulgularının kan kültürü pozitifliği ile ilişkisi.

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi., Turkey, 27 - 31 March 2019

Brusellozda nadir bir bulaş yolu: Anne sütü

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama kongresi, Turkey, 27 - 31 March 2019

Orak Hücreli Anemi Tanılı Bir Çocukta Nadir Bir Komplikasyon: Klavikula Osteomyeliti.

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Turkey, 27 - 31 March 2019

Stafilokoksik Haşlanmış Deri Sendromlu bir Olgu.

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama kongresi., Turkey, 27 - 31 March 2019

Akut gastroenterit tablosu ile başvuran hastada beklenmedik bir tanı: Kawasaki Hastalığı.

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi., Turkey, 27 - 31 March 2019

Enfeksiyon Meydanı Aşısı Gecikmiş Çocuğun Aşılanması.

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Turkey, 27 - 31 March 2019 Sustainable Development

Ventriküloperitoneal şant enfeksiyonunda bir ilk: İntraventriküler tigesiklin ve kolistin uygulaması.

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama kongresi. , Antalya, Turkey, 27 - 31 March 2019, pp.259-260 Creative Commons License

Candida glabrata Nedenli Kan Dolaşımı Enfeksiyonu olan Hastalarda Flukonazol Dozu ile Sağ Kalım İlişkisi.

Febril Nötropenik Hastaya Yaklaşım ve Koruma Sempozyumu, Turkey, 7 - 09 December 2018

Kandidemi Tanısı ile İzlenen Hastaların Demografik Özellikleri ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi.

Febril Nötropenik Hastaya Yaklaşım ve Koruma Sempozyumu, Turkey, 7 - 09 December 2018

Bir vaka örneği: Eksik aşılı çocuk

Aşı Öncülleri için Aşı Kursu, Turkey, 27 September - 30 August 2018 Sustainable Development

Toplum Kaynaklı Nadir Bir Septik Artrit Nedeni: Pseudomonas aeruginosa.

11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 4 - 08 April 2018

Kawasaki hastalığında IVIG tedavisi sonrası gelişen hemolitik anemi.

3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi, Turkey, 1 - 03 December 2017

Brucella Canis’e bağlı sakroileitli olgu.

10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 5 - 09 April 2017

Uzamış Ateş Nedeni: Enfekte Lomber Epidermoid Kist.

. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 5 - 09 April 2017

İnfluenza-B Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Nötropeni ve Bakteriyal Lenfadenit.

10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2017, pp.189 Creative Commons License

Dirençli Gram Negatif Bakteri Enfeksiyonlarında Meropenem İnfüzyonu Tedavisi.

10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2017, pp.237 Creative Commons License

Diş Apsesi Sonrası Gelişen Desenden Mediastinit ve Akciğer Apsesi Olgusu.

2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi ve Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, Turkey, 2 - 04 December 2016

Rotavirus Gastroenteriti Sonrası Gelişen MRSA Bakteriyemisi.

. 2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi ve Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, Turkey, 2 - 04 December 2016

İlk Gün Ateşi ile Tanı Alan Hiperimmünglobulin D Sendromu.

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.16-17 Creative Commons License

Rotavirüs Aşısı Sonrası Gelişen İnkomplet Kawasaki Hastalığı Olgusu.

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.22-23 Creative Commons License Sustainable Development

Kök Hücre Nakli Yapılan Hastada Musluk Suyu Kaynaklı Legionella Pneumophila Pnömonisi.

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.10-11 Creative Commons License

Uygun Olmayan Alım Tekniğine İkincil Gelişen Stenotrophomonas Maltophilia Psödobakteriyemisi.

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.14-15 Creative Commons License

Pansitopeni ve Akciğer Apsesi ile Seyreden Glikojen Depo Hastalığı Tip 1b: Olgu Sunumu.

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.15-16 Creative Commons License

Guthrie Testi Sonrası Gelişen Nadir Bir Komplikasyon: Kalkaneus Osteomiyeliti.

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.17-18 Creative Commons License

The attitude of parents to the earache of their children: multicenter questionnaire study, Pediotal-1.

34th Annual Meeting of the Europen Society for Paediatric Infectious Disease, Brighton, United Kingdom, 10 - 14 May 2016, pp.1486-1487 Creative Commons License

Olgu Sunumu

Febril Nötropenik Hastaya Yaklaşım ve Koruma Sempozyumu, Turkey, 29 - 31 October 2015

Oral ve Trakeobronşial Aspergilloz

Pediatrik Febril Nötropeni ve Fungal Enfeksiyon Çalışma Grubu Eğitim Akademisi-2, Turkey, 31 October - 02 November 2014

Astımlı Hastalarda Trombosit Hacminin Değerlendirilmesi.

XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 3 - 07 November 2010

Books & Book Chapters

Antifungal Agents for Pediatric Ear, Nose, and Throat Infections

in: Pediatric ENT Infections, CİNGİ CEMAL, ARISOY EMİN SAMİ, BAYAR MULUK NURAY, Editor, SPRİNGER, CHAM, pp.1031-1041, 2022

Japon Ensefaliti Aşısı

in: Aşı ve Bağışıklama, Ateş Kara, Ergin Çiftci, Hasan tezer, Ayper Somer, Editor, selen yayıncılık, Ankara, pp.483-489, 2021 Sustainable Development

Trişinoz

in: Temel Pediatri, Hasanoğlu Enver, Düşünsel Ruhan, Bideci Aysun, Boduroğlu Koray, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.808-810, 2020

KABAKULAK

in: YENİDOĞANIN ENFEKSİYON HASTALIKLARI, GÜNLEMEZ Ayla, ÖNCEL Selim, Editor, selen yayıncılık, İstanbul, pp.389-394, 2019

KIZAMIK

in: YENİDOĞANIN ENFEKSİYON HASTALIKLARI, GÜNLEMEZ Ayla, ÖNCEL Selim, Editor, selen yayıncılık, İstanbul, pp.395-402, 2019

SUÇİÇEĞİ

in: YENİDOĞANIN ENFEKSİYON HASTALIKLARI, GÜNLEMEZ Ayla, ÖNCEL Selim, Editor, SELEN YAYINCILIK, İstanbul, pp.469-483, 2019

Antibiyotiklerin pediatrik dozları ve uygulama şekilleri

in: 2017-2018 Antimikrobiyal Tedavi Klavuzu, KADER Çiğdem, Editor, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.449-457, 2017

Çocuk ve adölesanlarda aşılama

in: 2017-2018 Antimikrobiyal Tedavi Klavuzu, KADER Çiğdem, Editor, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.459-462, 2017

SOSYAL MEDYA VE MEDYADA MENİNGOKOK

in: Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları: Laboratuvardan Kliniğe, Klinikten Gündelik Yaşama, KARA Ateş, ÇİFTÇİ Ergin, TEZER Hasan, Editor, SELEN YAYINCILIK, İstanbul, pp.225-228, 2016

Pediatrik Cerrahi Hastalarında Antimikrobial Profilaksi

in: RED BOOK, 2012 ENFEKSİYON HASTALIKLARI KOMİTESİ RAPORU, LARRY K. PİCKERİNG, Editor, PELİKAN KİTABEVİ, Ankara, pp.873-878, 2015

Neonatal Oftalminin Önlenmesi

in: RED BOOK, 2012 ENFEKSİYON HASTALIKLARI KOMİTESİ RAPORU, LARRY K. PİCKERİNG, Editor, PELİKAN KİTABEVİ, Ankara, pp.880-882, 2015

İnvazif ve Diğer Ciddi Fungal Enfeksiyonlarda Kullanılan İlaçlar

in: RED BOOK, 2012 ENFEKSİYON HASTALIKLARI KOM İTESİ, LARRY K PİCKERİNG, Editor, PELİKAN KİTABEVİ, Ankara, pp.835, 2015

Medwatch-FDA Güvenilirlik ve Yan Etki Bildirim Programı

in: RED BOOK, 2012 ENFEKSİYON HASTALIKLARI KOMİTESİ RAPORU, LARRY K. PİCKERİNG, Editor, PELİKAN KİTABEVİ, Ankara, pp.869-870, 2015

Parenteral ve Oral Antifungal İlaçlar İçin Önerilen Dozlar

in: RED BOOK, 2012 ENFEKSİYON HASTALIKLARI KOMİTESİ RAPORU, LARRY K. PİCKERİNG, Editor, PELİKAN KİTABEVİ, Ankara, pp.831-834, 2015

Bakteriyel Endokarditin Önlenmesi

in: RED BOOK, 2012 ENFEKSİYON HASTALIKLARI KOMİTESİ RAPORU, LARRY K. PİCKERİNG, Editor, PELİKAN KİTABEVİ, Ankara, pp.879-880, 2015

Parazitik Enfeksiyonlar İçin Kullanılan İlaçlar

in: RED BOOK, 2012 ENFEKSİYON HASTALIKLARI KOMİTESİ RAPORU, LARRY K. PİCKERİNG, Editor, PELİKAN KİTABEVİ, Ankara, pp.848-868, 2015

Sistemik Fungal Enfeksiyonlar İçin Antifungal İlaçlar

in: RED BOOK, 2012 ENFEKSİYON HASTALIKLARI KOMİTESİ RAPORU, LARRY K. PİCKERİNG, Editor, PELİKAN KİTABEVİ, Ankara, pp.828-830, 2015

Antimikrobial Profilaksi

in: RED BOOK, 2012 ENFEKSİYON HASTALIKLARI KOMİTESİ RAPORU, LARRY K. PİCKERİNG, Editor, PELİKAN KİTABEVİ, Ankara, pp.871-873, 2015

Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Bildirimi Zorunlu Hastalıklar

in: RED BOOK, 2012 ENFEKSİYON HASTALIKLARI KOMİTESİ RAPORU, LARRY K. PİCKERİNG, Editor, PELİKAN KİTABEVİ, Ankara, pp.902-904, 2015

ANTİVİRAL İLAÇLAR

in: RED BOOK, 2012 ENFEKSİYON HASTALIKLARI KOMİTESİ RAPORU, LARRY K. PİCKERİNG, Editor, PELİKAN KİTABEVİ, Ankara, pp.841-847, 2015

Enfeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan yöntemler

in: ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI, ÇOKUĞRAŞ Haluk, Editor, SELEN YAYINCILIK, İstanbul, pp.397-408, 2015

Yüzeyel Fungal Enfeksiyonlarda Kullanılan Topikal İlaçlar

in: RED BOOK, 2012 ENFEKSİYON HASTALIKLARI KOMİTESİ RAPORU, LARRY K. PİCKERİNG, Editor, PELİKAN KİTABEVİ, Ankara, pp.836-840, 2015

Metrics

Publication

192

Citation (WoS)

27

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

46

H-Index (Scopus)

3

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Open Access

26
UN Sustainable Development Goals