Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dynamics and Tools for Blended/Distance Learning and Moderation of Online Learning Activities

Mapping Teacher Education International Congress, Antalya, Turkey, 06 July 2022, vol.1, pp.30

CANVAS AS A FREE ONLINE COURSE MANAGEMENT SYSTEM AND USAGE EXAMPLES

Mappng Teacher Education International Congress, Antalya, Turkey, 6 - 07 July 2022, vol.1, no.1, pp.3

VIRTUAL & AUGMENTED REALITY TOOLKIT TO ENGAGE ELDERLY BRAIN WITH INTER- GENERATIONAL UNDERSTANDING

Mapping Teacher Education International Congress, Antalya, Turkey, 6 - 07 July 2022, vol.1, no.1, pp.1 Sustainable Development

Y VE Z KUŞAĞI YETİŞKIN ÖĞRENENLERI IÇIN YENI BIR YAKLAŞIM: MIKRO ÖĞRENME

9.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 22 February 2021, vol.1, pp.1

The Opinions of Educators on a Digital Platform Developed for Traineeship

International Congress on Education,Distance Education and Educational Technology, Antalya, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.1

Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme

11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.1

Eleştirel düşünme becerisine ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi

11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, vol.1, no.1, pp.1

A Model for Teaching Practice Course: ”Creative Internprize” Project

Erasmus International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.35-45

Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin Matematik Öğretimindeki Yerinin ve Öneminin İncelenmesi

ISES(International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.53

OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

(ISES) International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, vol.1, no.1, pp.53

Books & Book Chapters

Estonya ve Türkiye Özel Eğitim Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırmalı Analizi

in: INSAC Academic Developments on Social and Education Sciences, Doç. Dr. Veysel Temel, Editor, Duvar Kitabevi, İzmir, pp.331-365, 2021

Anahtar Yeterlilikler mi Temel Yeterlilikler mi? Yeterlilikler ve Hayat Boyu Öğrenme Fırsatları

in: Dijital Çağda Hayat Boyu Öğrenme, Mustafa Sarıtepeci,Hatice Yıldız Durak, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.29-52, 2021

Yetişkin Eğitimine Katılım Oranlarına Göre Avrupa Birliği’nde Hayat Boyu Öğrenme Modellerinin Karşılaştırılması

in: DİJİTAL ÇAĞDA HAYAT BOYU ÖĞRENME, Mustafa Sarıtepeci,Hatice Yıldız Durak, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.129-150, 2021

Kanada ve Türkiye Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması

in: INSAC Social and Education Sciences, Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç Dr. Öğr Üyesi. Betül Serbest Yılmaz INSAC Social and Education Sciences, Editor, Duvar Kitabevi, İzmir, pp.53-72, 2021

Special Education Teachers: A Comparative Analyses ofTeacher Education in South Korea and Turkey

in: NEW TRENDS IN SPECIAL EDUCATION, Esra ÖMEROĞLU,Rıdvan KARABULUT, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.9-42, 2020

The Opinions of Educators on a Digital Platform Developed for Traineeship

in: International Academic Studies on Social and Education Sciences, Doç.Dr. Mehmet Dalkılıç, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.41-56, 2020

The Opinions of Educators Working with Disabled People on Arts and Inclusion: A Case Study

in: Current Trends in Special Education, Karabulut R., Sardohan Yıldırım E., Aral N., Editor, Sra Academic Publishing Press, Klaipeda, pp.19-36, 2019

Turizmde Genç Çalışanlar

Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Antalya, 2017

Other Publications

Metrics

Publication

76

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

13

H-Index (Scholar)

2

Project

41

Thesis Advisory

4

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals