Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küreselleşmenin Ekonomik ve Sosyolojik Etkileri:1997’den Günümüze Bibliyografi Tabanlı Sistematik Derleme Çalışması

4. SCF International Conference on ”Economic and Social Impacts of Globalization” and ”Future of Turkey-EU Relations, Nevşehir, Turkey, 26 - 28 April 2018

LOCAL CULTURE EXPERIENCE AND NOVELTY SEEKING: A COMPARISON ON ISTANBUL AND ANTALYA TOURISM DESTINATIONS

17th International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), Bangkok, Thailand, 18 - 19 July 2017, pp.36-37

Local Culture Experience And Novelty Seeking: A Comparison On Istanbul And Antalya Tourism Destinations

14th International Conference on Social Science and Humanities, Bangkok, Thailand, 18 - 19 July 2017, pp.36-37

Books & Book Chapters

Sabetay Sevi ve Evi

in: Anadolu’da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar, Fatma Özlem GÜZEL, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.430-450, 2020

İstanbul Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi

in: Anadolu’da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar, Fatma Özlem GÜZEL, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.696-709, 2020

Myra Antik Kenti ve Andriake

in: Anadolu’da Antik Kent ve Merkezler, Tolga Fahri ÇAKMAK, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.531-536, 2020

İnanç Turu Rehberliği Alanında Uzmanlaşma

in: Turist Rehberliğinde Uzmanlaşma: Özel İlgi Turlarından Özel Konulara, Güzel Ö. Köroğlu Ö. , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2019

Managing the Physical Environment of the Sacred Tourist Destinations

in: Spiritual and Religious Tourism: Motivation and Management,, Downson R. Yakuq M. Razaq R, Editor, Cabı, Oxfordshire, 2019

Tur Yönetimi Kavramı

in: Kavramdan Uygulamaya Turist Rehberliği Mesleği, Özlem Köroğul Özlem Güzel, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.217-244, 2019

İnanç Turu Rehberliği Alanında Uzmanlaşma

in: Turist Rehberliğinde Uzmanlaşma: Özel İlgi Turlarından Özel Konulara, Güzel, Ö. Köroğlu, Ö., Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.101-143, 2019

Managing the Physical Environment of the Sacred Tourist Destinations

in: Spiritual and Religious Tourism: Motivation and Management, Downson, R. Yakuq M. Razaq, R, Editor, CABI, Sheffield, pp.97-108, 2019

Turizmde Deneyimsel Pazarlamanın Çıktısı: Hatırlanabilir Turizm Deneyimleri

in: Turizmde Güncel Eğilimler, Ankara, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.189-214, 2018

Turist Rehberlerinin Bakış Açısıyla Türkiye’de Yaşanan Olumsuz Güncel Gelişmelerin Mesleğe Etkileri ve Çözüm Önerileri

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Hacıoğlu N., Prof. Avcıkurt C., Kılıç A., Ulusoy Yıldırım H., Editor, Detay Ysyıncılık, Ankara, pp.427-445, 2018

Turist Rehberlerinin Bakış Açısıyla Türkiye’de Yaşanan Olumsuz Güncel Gelişmelerin Mesleğe Etkileri ve Çözüm Önerileri

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu, Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Arş. Gör. Arzu Kılıç, Arş. Gör. Hasret Ulusoy Yıldırım, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.427-445, 2018

Turist Rehberliğinde Duygusal Zeka

in: Turist Rehberliği Araştırmaları: Öngörüler ve Uygulamalar, Fatma Özlem GÜZEL; Volkan ALTINTAŞ; İlker ŞAHİN, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.161-190, 2017

Turist Rehberliğinde Duygusal Zeka

in: Turist Rehberliği Araştırmaları: Öngörüler ve Uygulamalar, Doç. Dr. Fatma Özlem Güzel, Doç. Dr. Volkan ALTINTAŞ, Arş. Gör. İlker ŞAHİN, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.161-190, 2017

Metrics

Publication

48

Citation (WoS)

66

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

92

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals