Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Linezolid Resistance in Vancomycin-Resistant Enterococci

2. International Conference on Agriculture, Technology, Engineering and Sciences (ICATES 2019), Lviv, Ukraine, 18 - 20 September 2019, pp.47

Ev Tipi Sanitizerlerin Taze Gıdalardaki Patojen Mikroorganizmalara Karşı Antmikrobiyal Etkinliği

2nd. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2019), Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.507-514

Laktik Asit Bakterilerinde Antibiyotik Direnç

2nd. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2019), Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.498-506

Probiyotiklerin Sağlık Üzerine Etkileri

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.161-162

Kanatlı Rasyonunda Probiyotik Mikroorganizmaların Önemi

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.162

Bakteriyosinlerin Alternatif Kullanım Alanları

II. Uluslararasi Turizm Ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 14 December 2017, pp.55-56

Bakteriyofajların Gıda Muhafaza Uygulamaları

Uluslararasi Turizm Ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 14 December 2017, pp.50-51

Biyoaktif Peptitlerin Antimikrobiyal Etkisi

Uluslararası Tarım ve Çevre Kongresi (ICAE), Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.33

Soğuk Sterilizasyon Isıl Olmayan Atmosferik Plazma Teknolojisi

Uluslararası Tarım ve Çevre Kongresi (ICAE), Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.32

FOR PEOPLE WITH CELIAC DISEASE USING NATURAL CHICKPEA YEAST, CHICKPEAS AND CHESTNUT FLOUR MIXTURE OF SOY BREAD PRODUCTION

6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2017, Prague, Czech Republic, 12 - 14 May 2017, pp.226-227 Sustainable Development

Mikrobiyel Ekzopolisakkarit Üretimi ve Uygulama Alanları

12.Türkiye Gıda Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.276

Endüstrisinde Candida Maya Türlerinin Önemi

12.Türkiye Gıda Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.277

Tavuk Etinin Besin Değeri ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi

12.Türkiye Gıda Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.499

Books & Book Chapters

EXPLORING THE DUALITY OF ENTEROCOCCI: A COMPREHENSIVE EXAMINATION OF THEIR POTENTIAL IN FOOD APPLICATIONS AND ASSOCIATED PATHOGENICITY

in: SUSTAINABLE STRATEGIES IN ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD PROCESSING, ÖZKAN Burhan, BALCI Meriç, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.73-94, 2023

THE INDUSTRIAL SIZE, NUTRITIONAL VALUE AND HEALTH BENEFITS OF SESAME

in: SUSTAINABLE STRATEGIES IN ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD PROCESSING, ÖZKAN Burhan, BALCI Meriç, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.37-54, 2023

NEW APPLICATIONS OF BACTERIOSINS

in: SUSTAINABLE PRODUCTION STRATEGIES IN ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD TECHNOLOGY, Doç.Dr.Fatih USLU,Dr.Öğr.Üyesi Meriç BALCI,Öğr.Gör.Dr.Hüseyin ÖZTÜRK, Editor, PALET YAYINLARI, Konya, pp.167-216, 2022

MICROBIAL DETECTIONS IN FOOD AND PREVENTION METHODS

in: SUSTAINABLE PRODUCTION STRATEGIES IN ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD TECHNOLOGY, Doç.Dr.Fatih USLU,Dr.Öğr.Üyesi Meriç BALCI,Öğr.Gör.Dr.Hüseyin ÖZTÜRK, Editor, PALET YAYINLARI, Konya, pp.134-166, 2022

TURİZMDE GIDANIN ROLÜ: BAKIŞ AÇILARI VE STRATEJİLERİ

in: MULTİDİSİPLİNER PERSPEKTİFTEN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, ILGAZ BURCU, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.113-128, 2022

Metrics

Publication

27

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Project

1
UN Sustainable Development Goals