Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

sol ventrikül anevrizma cerrahisinde TÖE kullanımı

TARK 2020 , Ankara, Turkey, 28 - 29 October 2020, pp.1 Creative Commons License

Life-Threatening Event at Endoscopic Parathyroidectomy

ARUD 2019 İZMİR, TÜRKIYE, 3-6 NİSAN 2019, İzmir, Turkey, 3 - 06 April 2019, pp.233-235 Creative Commons License

GÖGÜS DUVARININ NADİR TÜMÖRÜ : İNTRAMUSKULER HEMANJİOM

10.ULUSAL GÖGÜS CERRAHİSİ KONGRESİ 25-28 NİSAN 2019 BELEK, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.83

SCHWANNOMUN NADİR BİR LOKALİZASYONU: PARASPİNAL KAS

10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.80

NADİR BİR İNTERSTİYEL AKCİĞER HASTALIĞI: DENDRİFORM OSSİFİKASYON

10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.79

SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR SADECE PLEVRADAMI GÖZÜKÜR?

10.ULUSAL GÖGÜS CERRAHİSİ KONGRESİ 25-28 NİSAN 2019 BELEK, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.82

soliter fibröz tümör sadece plevrada mı gözükür?

10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.82

MALİGN MELANOM PRİMER Mİ? METASTAZ MI?

10.ULUSAL GÖGÜS CERRAHİSİ KONGRESİ 25-28 NİSAN 2019 BELEK, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.83

GÖĞÜS DUVARININ NADİR TÜMÖRÜ: İNTRAMUSKULER HEMANJİOM

10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.83

ÇİFT SİSTEMİK ARTERİ OLAN PULMONER SEKESTERASYON

10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.79

GÖGÜS DUVARININ NADİR TÜMÖRÜ : İNTRAMUSKULER HEMANJİOM

10.ULUSAL GÖGÜS CERRAHİSİ KONGRESİ 25-28 NİSAN 2019 BELEK, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.83

NADİR BİR İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI : DENDRİFORM OSSİFİKASYON

10.ULUSAL GÖGÜS CERRAHİSİ KONGRESİ 25-28 NİSAN 2019 BELEK, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.79

MALİGN MEZOTALYAMA CERRAHİ TEDAVİSİNDE PLÖREKTOMİ UYGULANAN OLGU

10.ULUSAL GÖGÜS CERRAHİSİ KONGRESİ 25-28 NİSAN 2019 BELEK, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.80

BRONKOJENİK KİSTİ İÇİN NADİR LOKALİZASYON: PARAÖZEFAGİAL YERLEŞİM

10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.125

POSTERİOR MEDİASTENİN NADİR NÖROJENİK TÜMÖRÜ: ANCİENT SCHWANNOM

10.ULUSAL GÖGÜS CERRAHİSİ KONGRESİ 25-28 NİSAN 2019 BELEK, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.82

Posterior mediastenin nadir nörojenik tümörü: Ancient schwannom

10. ulusal göğüs cerrrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.82

NADİR BİR MEDİASTİNAL KİST: HATTORİ KİSTİ

10.ULUSAL GÖGÜS CERRAHİSİ KONGRESİ 25-28 NİSAN 2019 BELEK, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.81

MALİGN MEZOTALYAMA CERRAHİ TEDAVİSİNDE PLÖREKTOMİ UYGULANAN OLGU

10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.80

STERNUM ÜSTÜNDE ŞİŞLİK VE AĞRI; LOKALİZE PLAZMASİTOM MU ? MYELOM MU?

10.ULUSAL GÖGÜS CERRAHİSİ KONGRESİ 25-28 NİSAN 2019 BELEK, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.81

BRONKOJENİK KİSTİ İÇİN NADİR BİR LOKALİZASYON : PARAÖZEFAGİAL YERLEŞİM

10.ULUSAL GÖGÜS CERRAHİSİ KONGRESİ 25-28 NİSAN 2019 BELEK, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.125

NADİR BİR MEDİASTİNAL TÜMÖR : HİBERNOM

10.ULUSAL GÖGÜS CERRAHİSİ KONGRESİ 25-28 NİSAN 2019 BELEK, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.84

STERNUM ÜSTÜNDE ŞİŞLİK VE AĞRI; LOKALİZE PLAZMASİTOM MU? MULTİPL MYELOM MU?

10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.81

ÇİFT SİSTEMİK ARTERİ OLAN PULMONER SEKESTRASYON

10.ULUSAL GÖGÜS CERRAHİSİ KONGRESİ 25-28 NİSAN 2019 BELEK, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.79

NADİR BİR MEDİASTİNAL KİST: HATTORİ KİSTİ

10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.182

PLEVRAL EFÜZYONU OLAN PROTEUS SENDROMLU BİR HASTADA ANESTZİ UYGULAMASI

GÖGÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ 25. ULUSAL KONGRESİ 20-22 NİSAN 2019, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.4

AÇIK KALP CERRAHİSİ SIRASINDA KALP-AKCİĞER POMPASINA (KAP) BAĞLANAN HASTALARDA POSTOPERATİF BÖBREK HASRAININ ARAŞTIRILMASI

GÖGÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ 25. ULUSAL KONGRESİ 20-22 NİSAN 2019, İstanbul, Turkey, 20 - 24 April 2019, pp.34

100. OLGU NEDENİYLE KLİNİĞİMİZDE KALP TRANSPLANTASYONU DENEYİMLERİMİZ

GÖGÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ 25. ULUSAL KONGRESİ 20-22 NİSAN 2019, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.35

GLOMUS TÜMÖRÜNDE SEREBRAL OKSİMETRE KULLANIMI

GÖGÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ 25. ULUSAL KONGRESİ 20-22 NİSAN 2019, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.63

VSD ONARIMI SIRASINDA SAĞ VENTRİKÜLDE ANEVRİZMATİK OUŞUM SAPTANAN VE SONRASINDA TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİ GELİŞEN OLGU

GÖGÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ 25. ULUSAL KONGRESİ 20-22 NİSAN 2019, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.5

OUR FIRST KYPHOPLASTY PRACTICE WE HAVE APPLIED IN OUR CLINIC

9th World Congress of the World Institute of Pain - WIP 2018, Dublin, Ireland, 9 - 12 May 2018, pp.90-92 Creative Commons License

RESCUE PROCEDURE WITH OCTAD LEAD

9th World Congress of the World Institute of Pain - WIP 2018, Dublin, Ireland, 9 - 12 May 2018

RESCUE PROCEDURE WITH OCTAD LEAD

9th World Congress of the World Institute of Pain - WIP 2018, Dublin, Ireland, 9 - 12 May 2018

OUR FIRST KYPHOPLASTY PRACTICE WE HAVE APPLIED IN OUR CLINIC

24. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, Dublin, Ireland, 9 - 12 May 2018

OUR FIRST KYPHOPLASTY PRACTICE WE HAVE APPLIED IN OUR CLINIC

24. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, Dublin, Ireland, 9 - 12 May 2018

RESCUE PROCEDURE WITH OCTAD LEAD

9th World Congress of the World Institute of Pain - WIP 2018, Dublin, Ireland, 9 - 12 May 2018, pp.99-101 Creative Commons License

Sol Ventrikül Destek Cihazı Yerleştirilen Pediyatrik Hastanın Anestezi Yönetimi

24. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Turkey, 3 - 06 May 2018, pp.1

larenjektomi Sonrası Trakeostomi Uygulanan Hastada Yabancı Cisim Aspirasyonu

24. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2018, pp.10

Sol Ventrikül Destek Cihazı Yerleştirilen Pediyatrik Hastanın Anestezi Yönetimi

24. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Turkey, 3 - 06 May 2018, pp.1

Sol Ventrikül Destek Cihazı Yerleştirilen Pediyatrik Hastanın Anestezi Yönetimi

24. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Turkey, 3 - 06 May 2018, pp.1

larenjektomi Sonrası Trakeostomi Uygulanan Hastada Yabancı Cisim Aspirasyonu

24. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2018, pp.10

larenjektomi Sonrası Trakeostomi Uygulanan Hastada Yabancı Cisim Aspirasyonu

24. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2018, pp.10

Books & Book Chapters

Şiddetli Pulmoner Hipertansiyonlu Hastada Nonkardiyak Cerrahi Anestezisi Yönetimi

in: OLGULAR EŞLIĞINDE ANESTEZI YÖNETIMI, Ömer KURTİPEK,Metin ALKAN,Yusuf ÜNAL,Mustafa ARSLAN, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.1-14, 2023 Creative Commons License

kalbin anatomisi ve fizyolojisi

in: türkiye klinikleri Kardiyovasküler Anestezi, tülin aydoğdu titiz, Editor, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-12, 2020

Kalp Transplantasyonunda Anestezi

in: Türkiye Klinikleri Kardiyovasküler Anestezi, tülin aydoğdu titiz, Editor, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.104-116, 2020

intraaotik balon pompası

in: temel yoğun bakım girişimleri, kaya yorgancıoğlu, Editor, Dünya Tıp Kitapevi Yayınları, Ankara, pp.93-100, 2020

Metrics

Publication

87

Citation (WoS)

12

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

14

H-Index (Scopus)

2

Project

5

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals