Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ AÇISINDAN İLLERİN YAŞAM VE EĞİTİM İNDEKSLERİNE GÖRE KÜMELENMESİ

3RD International Educational Research Conference, İzmir, Turkey, 12 November 2021, pp.75-76

A Model for Teaching Practice Course: ”Creative Internprize” Project

Erasmus International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.35-45

A Model for Teaching Practice Course:"Creative Intern Prize" Projekt

ERASMUS International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.39-40

Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Okuryazarlık Düzeyleri

Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Akademisyenlerin innovasyon eğilim düzeylerini belirleme ölçeği

V. International Eurasian educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1

Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma okuryazarlık düzeyleri

5. International Eurasian Educational Research Congress(EJER), Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1

Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma okuryazarlık düzeyleri

5. International Eurasian Educational Research Congress(EJER), Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.756-760

Yayımlanmış Makalelerin Bilimsel Araştırma Süreçlerine Uygunluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1261-1262

Akademisyenlerde Araştırma Etiği Farkındalığı

IVth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.78-80

Ortaöğretim Öğrencilerinin Okullarda Yürütülen Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi.

5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, vol.1, no.1, pp.12-20

High School Teachers Scientific Research Literacy Habits In Terms Of Their Professional Development

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, no.1 Sustainable Development

Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi

2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.377-380 Sustainable Development

University Students Misconceptions About Research Concept

International Conference For Academic Diciplines, Venedik, Italy, 30 June - 03 July 2014

Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması.

IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Turkey, 9 - 13 June 2014, pp.110

Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması

IV. Egitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, Turkey, 9 - 12 June 2014, pp.54

Exploring the relationship between academic achievement of prospective teachers with PPSEP10 scores

Educational Enviroment and Seeking Sustainable Solutions, St. Petersburg, Russia, 3 - 07 June 2013

Düşünme stilleri ve öğrenme stratejileri üzerine bir çalışma: Kuzey Kıbrıs örneği.

International Conference on Interdisiplinary Research in Education, Girne, Cyprus (Kktc), 30 January - 01 February 2013

Demographic Variables Affecting the Math Scores in PISA for Turkish Participants

V. International Conference For Theory and Practice in Education, Miskolc, Hungary, 14 - 16 June 2012, pp.27

Eğitim programları Değerlendirme Ölçeği (EPDÖ)

XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Turkey, 1 October - 03 January 2009

Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen yeterliklerini kazanma düzeyleri

9.Ulusal sınıf öğretmenliği sempozyumu, Elazığ, Turkey, 20 - 22 May 2010

Yedinci sınıf seviye belirleme sınavı matematik sorularına ilişkin öğretmen görüşleri.

(EPÖD). II. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Mersin, Turkey, 5 - 07 May 2010

Yapılandırılmış İletişim Gridi Tekniğinin Bilişim Teknolojileri Dersi Ölçme ve Değerlendirme Süreci Açısından Etkililiğinin İncelenmesi

(EPÖD). II. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Mersin, Turkey, 5 - 07 May 2010, pp.121-131

Teste Hazırlık Ve Testi Yanıtlama Stratejileri Belirleme Ölçeği.

17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya, Turkey, 1 - 03 September 2008

Şans başarısı faktörü ve etik tutumlar arasındaki ilişki.

I. Ulusal Psikoloji ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 15 April 2008

Evaluation in e-learning environments.

The Second International open and distance learning (IODL) symposium., Eskişehir, Turkey, 13 - 15 September 2006, pp.731-740

Meslek yüksekokullarında güç alanı analizi

Balkan Devletleri Konferansı, Sofya, Bulgaria, 1 - 05 May 2005, pp.437-446

Lise öğretmenlerinin sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dönük görüşleri

Eğitimde yeniden yapılandırma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 December 2004, pp.430-437

Üniversite öğrencilerinin psikoljik sorunları

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Turkey, 6 - 09 July 2004, pp.54-66

Books & Book Chapters

Performans Değerlendirme

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Erkan S., Komleksiz, M., Editor, Nobel, Ankara, pp.197-238, 2008

Matematik mi yoksa matematikselleştirme mi?

in: Oluşturmacılık, Teori, Perspektif ve Uygulama, Durmuş, S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007

Metrics

Publication

60

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

1

Project

7

Thesis Advisory

15

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals