Prof. AHMET KÖÇ


Faculty of Education, Turkish and Social Sciences Education

Social Studies Education


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, History of The Ottoman Instutionsand Civilization

Email: ahmetkoc@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 310 6934
Fax Phone: +90 242 226 1953
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/ahmetkoc
Office: 347
Address: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Kampüs- 07058- ANTALYA

Metrics

Publication

81

Project

5

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2009

2003 - 2009

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih A.B.D., Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Osmanlı İmparatorluğu’nda Ümerâ Vakıfları ve Kentsel Gelişim:Mahmud Paşa Vakıfları ve Ankara Örneği.

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih A.B.D.

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

History

History of The Ottoman Instutionsand Civilization

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Associate Professor

Balikesir University, Faculty Of Arts And Scıences, Tarih

2010 - 2014

2010 - 2014

Assistant Professor

Balikesir University, Faculty Of Arts And Scıences, Tarih

2000 - 2009

2000 - 2009

Research Assistant

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Tarih

1997 - 2000

1997 - 2000

Research Assistant

Balikesir University, Necatibey Faculty Of Educatıon, Tarih Öğretmenliği

Managerial Experience

2018 - 2021

2018 - 2021

Research Institute Director

Akdeniz University, Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2014 - 2018

2014 - 2018

Head of Department

Balikesir University, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

2010 - 2012

2010 - 2012

Assistant Director of the Institute

Balikesir University, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müd. Yrd.

Articles Published in Other Journals

2018

2018

XV- XVII. Yüzyıllarda Silistre’de Su Vakıfları

Köç A.

VAKIFLAR DERGİSİ , no.49, pp.9-20, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Sultan, Waqf and Benevolence

KÖÇ A.

Arşiv Dünyası Dergisi , no.14, pp.64-75, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Ankara'da Yakub Abdal Zaviyesi'nin İdari Sorunları

KÖÇ A.

Gazi Akademik Bakış , no.11, pp.211-236, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Sosyal Bilimler Öğretmen Adaylarının Osmanlı ve Fetih Kavramlarına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Yoluyla Analizi

KÖÇ A.

3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019, vol.1, pp.546-559

2019

2019

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Değerler Eğitimi Açısından Mehmet Akif

KÖÇ A.

3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019, vol.1, pp.576-591

2019

2019

Sicillere Göre Hacı Bayram-ı Veli Vakfı

KÖÇ A.

Köklü Miras: Hayırseverlik ve Ankara Vakıfları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 16 April 2019, vol.1, pp.43-56

2019

2019

XVIII-XIX. Yüzyıl Belgelerinde Murad Paşa Vakıfları

KÖÇ A.

2. Uluslararası Antalya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2019, vol.1, pp.562-578

2015

2015

Sosyal Açıdan Balıkesir’inde Yıldırım Külliyesi

KÖÇ A.

Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 - 29 November 2015, vol.1, pp.475-498

2018

2018

Vazife, Maaş ve Tahsisat: Osmanlı Hayırseverliği’nin Ankara Vakıflarına Yansımaları

KÖÇ A.

Ankara’nın Manevi Şahsiyetleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 9 - 10 May 2018, pp.419-432

2018

2018

Şer‘iyye Sicillerine Göre Ankara’da Bektaşi Zaviyeleri

KÖÇ A.

IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.105-123

2017

2017

”Ankara Şer’iye Sicillerine Göre Çubuk Kazası’nda Bulunan Zaviyelerde Yaşanan İdari Sorunlar”

Köç A.

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.110-124

2017

2017

”Ankara Sancağı’nda Haremeyn Evkafı Reayası ve Mülkleri Üzerine Bir Değerlendirme”

Köç A.

Bütün Yönleriyle Çubuk Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 05 October 2017 - 07 October 2019, pp.133-152

2017

2017

Kırım Savaşı Sırasında Anadoluya Göç Eden Silistreli Muhacirlerin İskanı

KÖÇ A.

Uluslararası Bolvadin Sempozyumu, Afyon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.29-55 Sustainable Development

2018

2018

XVI. Yüzyılda Silistre Sancağında Para Vakıflarının Gelişimi

KÖÇ A.

XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018, vol.2, pp.311-328

2018

2018

Ankara Sicillerine Göre Ahi Zaviyeleri Arasındaki Rekabet

KÖÇ A.

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 April 2018, vol.1, pp.256-281

2017

2017

Kırım Savaşı Sonrasında Anadolu’ya Göç Eden Silistreli Muhacirlerin İskanı

KÖÇ A.

Uluslararası Bolvadin Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 13 - 15 October 2017, vol.1, pp.29-55 Sustainable Development

2017

2017

Çubuk Kazası’nda Bulunan Zaviyelerde Yaşanan İdari Sorunlar

KÖÇ A.

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.12-27

2017

2017

Ankara Sancağı’nda Haremeyn Evkafı Reayası ve Mülkleri Üzerine Bir Değerlendirme

KÖÇ A.

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.36-48

2017

2017

XIX. Yüzyıl Ortalarında Derbent Köyü’nün Sosyal ve Ekonomik Yapısı

KÖÇ A.

II. Uluslararası Turgutlu Sempozyumu, Manisa, Turkey, 13 - 15 May 2017, vol.2, pp.1057-1072

2016

2016

Osmanlı Arşiv Belgesinden Mekana: Vakıf Araştırmalarında Coğrafya Bilgisinin Kullanımına Dair Bazı Gözlemler

KÖÇ A.

Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Milano, Italy, 28 May - 01 June 2016, vol.1, pp.861-874

2015

2015

Sosyal Açıdan Balıkesir’de Yıldırım Külliyesi

KÖÇ A.

I. Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 November - 29 October 2015, pp.115-129

2015

2015

XVIII. yüzyılda Ortakol Yol Sistemi Üzerindeki Halkalıpınar Menziline Palanka İnşası ve Yaşanan Sorunlar

KÖÇ A.

III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Bükreş, Romania, 22 - 26 May 2015, vol.1, pp.167-196

2014

2014

15. Yüzyıl Sonlarına Doğru İskenderiye Sancak Beyinin Hasları

KÖÇ A.

II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 21 - 24 May 2014, vol.1, pp.45-70

2011

2011

XVIII. Yüzyıl Başlarında Ankara’lı Bir Kadı: Muslu Efendi ve Terekesi

KÖÇ A.

Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 October 2011, vol.1, pp.323-344

2010

2010

Osmanlı Klasik Dönem Ankara’sında Kurulan Ümerâ Vakıflarının Ekonomik Potansiyeli: Mahmud Paşa Vakıfları Örneği

KÖÇ A.

XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 24 September 2010, vol.4, pp.43-66

2009

2009

XVII. yüzyılda Mahmud Paşa’nın Rumeli’deki Vakıf İşletmelerinin Mâlî Durumuna Dair Bazı Gözlemler

KÖÇ A.

I. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi, Priştina, Kosovo, 10 - 16 May 2009, vol.1, pp.25-40

2005

2005

Orta Karadeniz Bölgesinde Avam ve Havas

KÖÇ A., KOÇ Y.

Orta Karadeniz Kültürü Sempozyumu Bildiriler, Ordu, Turkey, 7 - 09 September 2005, vol.1, pp.313-330

Books & Book Chapters

2021

2021

XIX. Yüzyılda Balıkesir Yıldırım Külliyesinin Mali Yapısı

KÖÇ A.

in: Karesi'den Balıkesir'e(Şehrin Siyasi ve Sosyoekonomik Tarihinden Kesitler), Z. Çevil-A. Köç, Editor, Nobel, Ankara, pp.35-52, 2021 Sustainable Development

2021

2021

XIX. Yüzyıl Ortalarına Doğru Antalya Kaza Merkezi'nde Mahalleler ve Mahalle Avarız Vakıfları

KÖÇ A.

in: Antalya Kitabı 4, B. Koçakoğlu-D. Çakılcı, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.35-46, 2021

2020

2020

XX. Yüzyıl Başlarında Teke Sahillerinin Korunmasında Devletin İdare-i Maslahatçı Uygulamaları

KÖÇ A.

in: Geçmişten Günümüze Türkiye’de Sahil Güvenlik, İsmail. H. Demircioğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.419-438, 2020

2020

2020

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Sufi Bir Halk Eğitimcisi: Şeyh Edebali

Köç A.

in: Büyük Eğitimciler, A. Fuat Arıcı, Editor, Pegem Kültür, Ankara, pp.71-102, 2020

2020

2020

XX. Yüzyılda Antalya’da Zeytinciliği Geliştirme Çabaları

Köç A.

in: Antalya Kitabı 3, Bedia Koçakoğlu,D. Çakılcı, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.107-120, 2020

2019

2019

De Facto that Internatioanl Crisis Introduced on Foundations After 93 War: The Case of Çorlulu Ali Pasha Foundations in Cyprus

KÖÇ A.

in: Recent Advances in Social Sciences, R. Efe- I. Koleva- M. Öztürk-R. Arabacı, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.1-12, 2019

2019

2019

XVIII-XIX. Yüzyıl Belgelerinde Murat Paşa Vakfı

KÖÇ A.

in: Antalya Kitabı, B. Koçakoğlu-B. Karslı-D. Çakılcı, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.325-338, 2019

2018

2018

Taceddin Külliyesi ve Mehmet Akif

KÖÇ A.

İdeal Kültür Yayınları, İstanbul, 2018

2018

2018

”Vazife, Maaş ve Tahsisat: Osmanlı Hayırseverliğinin Ankara Vakıflarına Yansımaları”

KÖÇ A.

in: Gönül Sultanları Şahsiyetleri ve Değerleri İle Ankara, İ. Ethem Arıoğlu, Editor, Akçağ Basım Yayım, Ankara, pp.419-432, 2018

2018

2018

Hacı Bayrâm-ı Velî Vakfı Yönetimi Üzerine Bazı Tespitler

KÖÇ A.

in: Hacı Bayram-ı Velî, Arıoğlu İ. E, Editor, Tc Kültür Ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, pp.631-654, 2018

2018

2018

Bandırma Kazası’nın İzmir- Kasaba Demiryolu Hattı’na Bağlanması

KÖÇ A.

in: Antik Çağ’dan Cumhuriyet’e Bandırma ve Yakın Çevresi Tarihi, U. Töre Sivrioğlu, Editor, Dora Yayınları, Bursa, pp.371-386, 2018

2018

2018

Dahiliye Nezareti Sicil-i Ahval Defterlerine Göre Bandırmalı Memurlar

KÖÇ A., Önal E. F.

in: Antik Çağ’dan Cumhuriyet’e Bandırma ve Yakın Çevresi Tarihi, U. Töre Sivrioğlu, Editor, Dora Yayınları, Bursa, pp.387-404, 2018

2018

2018

1878 Uluslararası Krizinin Ardından Kıbrıs’ta Ali Paşa Vakıfları

KÖÇ A.

in: Adalarda Türk- İslam Kültürü, İ. Güleç- O. Karakartal, Editor, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Yayınları, Lefkoşa, pp.189-200, 2018

2018

2018

Başlangıcından Günümüze İstanbul'un Belediyeleri

KÖÇ A.

in: Başlangıcından Günümüze İstanbul'un Belediyeleri, Köç, Ahmet, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.1-415, 2018

2018

2018

”Hacı Bayram Veli Vakfı Yönetimi Üzerine Bazı Tespitler”

KÖÇ A.

in: Hacı Bayram-ı Veli, İ. Ethem Arıoğlu, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.631-654, 2018

2018

2018

1878 Uluslararası Krizinin Ardından Kıbrıs’ta Ali Paşa Vakıfları

KÖÇ A.

in: Adalarda Türk- İslam Kültürü, İ. Güleç- O. Karakartal, Editor, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Yayınları, Lefkoşa, pp.189-200, 2018

2017

2017

Vakfiyelere Göre Vakıflarda Köle İstihdamı

KÖÇ A.

in: Osmanlı Devleti’nde Kölelik, Zübeyde Güneş Yağcı-Fırat Yaşa, Editor, Tezkire, İstanbul, pp.227-248, 2017

2016

2016

Osmanlı Arşiv Belgesinden Mekana: Vakıf Araştırmalarında Coğrafya Bilgisinin Kullanımına Dair Bazı Gözlemler

Köç A.

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Babacan,H- S. Özer, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.861-874, 2016

2016

2016

Two Cıty One Comment: Bandit Force On Foundations in XVII and XVIIIth Century

KÖÇ A.

in: Recent Researches In Interdıscıplınary Scıences, R. Efe-İ Cürebal-G.Nyussupova-E.Atasoy, Editor, St. Klıment Ohridskı Unıversıty Press, Sofija, pp.176-188, 2016

2016

2016

XVIII. Yüzyılda Ortakol Yol Sistemi Üzerindeki Halkalıpınar Menzili'ne Palanka İnşası ve Yaşanan Sorunlar

KÖÇ A.

in: Balkan Tarihi I, Z.Gölen- A.Temizer, Editor, Gece Kitalığı, İstanbul, pp.167-196, 2016

2015

2015

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Belge ve Fotoğraflarla Bayrampaşa

KÖÇ A.

Bayrampaşa Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 2015

2015

2015

Free Food Distribution in Ottoman Imarets or the Social Aspects of Power of Nutrition

KÖÇ A.

in: Turkey at the Beginning of 21st Century: Past and Present, R. Efe-M. Ayışığı, Ö. Düzbakar- M. Arslan, Editor, St. Klıment Ohrıdskı University Press, Sofia, pp.11-30, 2015

2015

2015

15. yüzyıl Sonlarına Doğru İskenderiye Sancak Beyinin Hasları

KÖÇ A.

in: Balkanlar da Osmanlı Mirası ve Defter i Hâkânî, Abidin Temizer- Uğur Özcan, Editor, Libra Yayınları, İstanbul, pp.45-70, 2015

2013

2013

Osmanlı Topçuları

KÖÇ A.

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2013

2012

2012

Âyîne-i Derûn

KÖÇ A.

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2012

Supported Projects

2015 - 2017

2015 - 2017

Kaynaklara Göre Silistre Kazasında Osmanlı Maddi Kültürünün Tespiti (XV- XVII. yüzyıllar)

Project Supported by Higher Education Institutions

Köç A. (Executive)

2014 - 2016

2014 - 2016

Gelenekten Moderniteye Lale Devrinde Şeyhülislamlık

Project Supported by Higher Education Institutions

Köç A. (Executive)

2008 - 2009

2008 - 2009

Mahmud Paşa Bedesteni’nin Kentsel Gelişime Katkısı

Project Supported by Higher Education Institutions

Köç A. (Executive)