Assoc. Prof.

YEŞİM HELHEL


Faculty of Tourism

Department of Tourism Management

Department of Tourism Management

Biography

Lise öğrenimini 1988 yılında Isparta Lisesi'nde tamamladı.  Aynı yıl girdiği ODTU İşletme Bölümü'nden Ocak 1994'de mezun oldu. 1994-1995 yılları aarsında Isparta ORMA Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. Finans bölümünde uzman olarak çalıştı. Kasım 1995- Mart 1996 tarhileri arasında aldığı Bankacılık eğitiminin ardından, 1996-1998 yılları arasında sırası ile Teksitilbank Eminönü (Doğubank) Şubesi ile Tekstilbank Kızltoprak(Kadıköy) Şubesi Kredi Pazarlama Bölümü'nde kredi pazarlamacı ve analist olarak çalıştı. 1998- 2003 yılları arasında Bankekspres Antalya Şubesi kredi pazarlama bölümünde kredi pazarlama uzmanı ve finansal analist olarak çalıştı. Ardından sırası ile SDÜ Maliye Bölümü'nden 2004 yılında yüksek lisans derecesi ve aynı üniversitenin İşletme Bölümü'nden doktora derecesi (2009) aldı.  2004-2007 yılları arasında ise SDÜ Atabey Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Finansman Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2007-2008 yılları arasında Antalya Büyük Şehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde Avrupa Birliği Projeleri Biriminde uzman olarak görev aldı. 2008-2010 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Muhasebe ve Finans Programında öğretim görevlisi olarak görev alan Helhel, 2010-2018 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşlemciliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yaptı.  Halen aynı bölümde 2018 yılından bu yana Doçent olarak görev yapmaktadır. Evli olan Helhel, Asiyenur ve Zeynep Sema  isiminde iki kız annesidir..................................................

   ...

                                                                                                                                              Akademik ilgi alanları:

  • Finansal piyasalar ve gelişmişlik,
  • Döviz kuru ve etkileri  
  • ARGE - Büyüme ilişkisi
  • Sosyal davranış olarak vergi ve vergi alışkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education Information

2005 - 2009

2005 - 2009

Doctorate

Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

2003 - 2004

2003 - 2004

Postgraduate

Suleyman Demirel University, İktisaidi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, Turkey

1988 - 1994

1988 - 1994

Undergraduate

Middle East Technical University, İktisaidi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Makroekonomik değişkenler ve döviz kuru ilişkisi: yapay sinir ağı ve VAR yaklaşımları ile öngörü modellemesi

Suleyman Demirel University, İ.İ.B.F - , İşletme

2004

2004

Postgraduate

Türkiye'de uygulanan teşvik tedbirleri ve Isparta örneği

Suleyman Demirel University, İ.İ.B.F - , Maliye

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

1997

1997

Tekstilbank

Insurance

Tekstilbank Genel Müdürlük

1996

1996

BANKACILIK VE KREDİ PAZARLAMA (6 Ay)

Finance

Tekstilbank & BOGAZİÇİ Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Banking - Insurance, Banking and Finance, Financial Economics, Management, Finance, Money-Banking, Money, Capital and Financial Institutions

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty of Tourism, Turizm İşletmeciliği Bölümü

2018 - 2018

2018 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Tourism, Department of Tourism Management

2010 - 2018

2010 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Tourism, Department of Tourism Management

2007 - 2010

2007 - 2010

Lecturer PhD

Akdeniz University, Social Sciences Vocational School, Muhasebe

2004 - 2007

2004 - 2007

Lecturer

Suleyman Demirel University, Atabey Meslek Yüksekokulu, Muhasebe

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Board Member

Akdeniz University, Turizm Araştırma, Geliştirme Ve Uygulama Merkezi (Tagum)

Articles Published in Other Journals

2022

2022

The Satisfaction Level of Tourism Marketing Mix Components in AdenCity: The Perspective of Residants

Helhel Y.

Journal of Global Tourism And Technology Research, vol.3, no.1, pp.50-67, 2022 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2019

2019

Kırılgan Beşli Ülkelerde Hisse Senedi Piyasası Gelişimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

HELHEL Y.

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.19-29, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

The Relationship Between Credit Market Based Financial Index and Economic Growth: An Analysis of Fragile Five Countries

HELHEL Y.

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, vol.9, no.4, pp.1-10, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

FİNANSAL GELİŞME VE AR-GE HARCAMALARI İLİŞKİSİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ

HELHEL Y.

EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN: 1309-8020 (Online), vol.10, no.1, pp.70-80, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Konaklama İşletmelerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Karlılık Performansına Etkisi: Borsa İstanbul’da (Bist) Bir Uygulama

HELHEL Y. , KARASAKAL S.

SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, no.14, pp.20-32, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ İÇİN İNCELENMESİ

HELHEL Y.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.20, pp.158-178, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

E7 Ülkelerinde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik Analizi

HELHEL Y.

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, vol.54, no.628, pp.9-18, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2016

2016

The Effect of Financial Development on R&D Activities in E7 Countries

HELHEL Y.

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.500-517, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2015

2015

Foreign Exchange Rate Exposure and Its Determinants on Performance of Manufacturing Firms in Turkey

HELHEL Y.

Research Journal of Finance and Accounting, vol.6, no.10, pp.253-262, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2015

2015

COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF FOREIGN AND DOMESTIC BANKS IN GEORGIA

HELHEL Y.

International Journal of Finance and Accounting (Scientific and Academic Publisihing), vol.4, no.1, pp.52-59, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2012

2012

Exchange Rate Forecasting Based on Fundamental Macroeconomic Variables in a Floating Exchange Rate Regime: Evidence from an Emerging Economy

HELHEL Y. , KALAYCI Ş.

International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, vol.3, no.3, pp.15-21, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2009

2009

Hizmet Ağırlıklı Önlisans Eğitiminde Muhasebe Dersinin Algılanmasına Yönelik Bir Araştırma

HELHEL Y. , UYAR G. F. , DEMİREL O. N.

Finans, Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, no.534, pp.93-102, 2009 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Muhasebe Programı Öğrencilerinin Cinsiyet ve Öğretim Durumunun Muhasebe Mesleğine Yönelik Tutumları İle İlişkilendirilmesi

ÖZCAN İ. , UYAR G. F. , HELHEL Y.

Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), no.41, pp.170-181, 2009 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

KOBİ’lerin Teşvik Tedbirlerinden Yararlanma Eğilimi; Isparta Örneği

AYTEMİZ L., HELHEL Y.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.163-179, 2007 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2006

2006

University-Industry Relations; Overview of Isparta SMEs

HELHEL Y. , HELHEL S. , AYTEMİZ L.

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, no.38, 2006 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Üniversite Sanayi İşbirliği; Isparta KOBİ’leri Üzerinden Bir Bakış

AYTEMİZ L., HELHEL Y. , HELHEL S.

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.30, pp.173-180, 2006 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Kredi Piyasası Temelli Finansal Endeks ve Ekonomik Büyüme: Kırılgan Beşli Ülkeler İç in Bir Analiz

HELHEL Y.

4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİ MLER SEMPOZYUMU ASOSCONGRESS, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, no.1, pp.225 Sustainable Development

2018

2018

Ekonomik Büyüme ve Vergi Gelirleri Arasındaki Etkileşim: Türkiye Özelinde Nedensellik Analizi

HELHEL Y.

4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİ MLER SEMPOZYUMU ASOSCONGRESS, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, no.1, pp.120 Sustainable Development

2017

2017

KAİZEN VE HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN MENÜ GELİŞTİRME AŞAMASINDA UYGULANABİLİRLİĞİ

GÜLER M., HELHEL Y.

18. Ulusal Turizm KOngresi, Mardin, Turkey, 20 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.646-655 Creative Commons License

2017

2017

Fortune100 Listesinde Yer Alan Turizm Şirketleri İçin Altman Z’’ Skor Modeli Kullanılarak İflas Tahmini

HELHEL Y. , Mammadli A.

First International Congress on Future of Tourizm:Innovation,Enterpreneourship and Sustanibility, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, vol.1, no.1, pp.1219-1226 Creative Commons License

2017

2017

İşletme Sermayesi Yönetiminin Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığa Etkisi: Turizm Sektöründe Panel Veri Analizi

HELHEL Y. , KARASAKAL S.

2. Uluslaraarası Sosyal Bilimler K0ngresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017, vol.1, no.1, pp.1-4 Creative Commons License

2017

2017

The Impact Of Open Markets Aspect Of Economıc Freedom On Economıc Growth: A Study Of Guam Countrıes

Mammadali A., Selçuk F. B. , HELHEL Y.

International Symposium on Social Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017, vol.1, no.1, pp.815-825 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Finansal Gelişme ve Ar-Ge Harcamaları İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi

HELHEL Y.

YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI YEBKO2017, Adana, Turkey, 05 May 2017, vol.1, no.1, pp.1-5

2012

2012

The Relationship Between Tax Revenue and Economic Growth in Turkey: The Period of 1975-2011

HELHEL Y. , Demir Y.

3. International Symposium on Sustainable Development, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 June 2012, vol.1, no.1, pp.32-40 Creative Commons License Sustainable Development

2009

2009

Cari Açık ve Döviz Kurunun Karşılıklı Ekonomik Etkileşimi

HELHEL Y. , KALAYCI Ş.

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2009, vol.1, no.1, pp.11

2009

2009

Muhasebe Programı Öğrencilerinin Staj Çalışmalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

HELHEL Y. , UYAR G. F.

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 2009, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.2538-2544

2009

2009

Muhasebe Programı Öğrencilerinin Staj Çalışmalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

HELHEL Y. , ÜNAL G. F.

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 2009, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.2538-2544

2009

2009

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Nitelikli Yetiştirilmesi ve İş Piyasasının Beklentileri

HELHEL Y. , ÜNAL G. F.

8.Anadolu İşletmecilik Kongresi, Manisa, Turkey, 1 - 04 May 2009, vol.1, no.1, pp.1

2009

2009

Muhasebe Programı Öğrencilerinin Staj Çalışmalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

HELHEL Y. , ÜNAL G. F.

1. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Turkey, 1 - 04 May 2009, vol.1, no.1, pp.1

2007

2007

Küresel Krizlere Karşı Bir Önlem Olarak Türev Piyasaları

HELHEL Y. , AKÇAKANAT Ö.

IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 May 2007, vol.1, no.1, pp.1

2007

2007

Geniş Bant Dalgalı Kur Rejimi Önerisi ve Uygulanabilirliği

HELHEL Y. , KALAYCI Ş.

IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 May 2007, vol.1, no.1, pp.15-21

Books & Book Chapters

2007

2007

xx

HELHEL Y. , ÖRGEV M.

in: Genel İşletme, Mehmet Örgev, Şermin Şenturan, Editor, Lisans Yayıncılık, Ankara, pp.222-0, 2007

Supported Projects

2006 - 2007

2006 - 2007

Araç Lastik Atıklarının Ekonomiye Kazandırılması

EU Supported Other Project

HELHEL Y.

2005 - 2005

2005 - 2005

Avrupa İyi tarım Uygulamlarının İncelenmesi

EU Supported Other Project

HELHEL Y.

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR)

Editor

2015 - Continues

2015 - Continues

American Journal of Ecomics, Finance and Management

EditorEdit Congress and Symposium Activities

2014

2014

18. Finans Sempozyumu

Attendee

DENİZLİ-Turkey

2013

2013

The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development

Attendee

Antalya-Turkey

2012

2012

International Symposium on Sustainable Development

Attendee

Saraybosna-Turkey

2010

2010

9. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ

Attendee

KARABÜK-Turkey

2009

2009

1. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Attendee

KONYA-Turkey