Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TEKE YÖRESİ YÖRÜK-TÜRKMEN TÜRKÜLERİNDE YAYLA VE GÖÇ

Yörük Çalıştayı "Yörükler ve Müzik", Antalya, Turkey, 4 - 05 February 2023, pp.5-12

Türkülerin Varyantlaşması Üzerine Bir Araştırma

3. Uluslararası Rast Müzik Kongresi (IRMC), Antalya, Turkey, 21 - 22 November 2023, pp.1-5

Türk Halk Müziğinde Sümmani Tavrı

Halk Kültüründe Oyun Müzik Dans Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 18 October 2019, pp.10-12

Gelenekten Geleceğe Teke Yöresi Halk Müziği Kültürü

21. YÜZYILDA TÜRK SANATI : MESELELER VEÇÖZÜM ÖNERİLERİ Milletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıştay, Kastamonu, Turkey, 8 - 09 October 2018, pp.38-43

GELENEKTEN GELECEĞE TEKE YÖRESİ HALK MÜZİĞİ KÜLTÜRÜ

21. YÜZYILDA TÜRK SANATI: MESELELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Milletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıştay, Kastamonu, Turkey, 8 - 09 October 2018, pp.38-43

Antalya Türkülerinde Tür, Makam ve Ritim Özellikleri

ECSAC 3. EUROPEAN CONFERANCE ON SCİENCE, ART AND CULTURE, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 13 - 14 October 2018, pp.7-16

Burdur Türkülerinde Muzaffer Sarısözen

Vefatının 55. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 October 2018, pp.12-14

Teke Yöresi Zeybek Ezgilerine Müziksel Bir Bakış

Materials of International Scientific-Practical Conference, Cultural and Intellectual Ability of Art in Vocational Education, Almati, Kazakhstan, 20 May 2013, pp.97-102

Antalya Yöresi Halk Türkülerinde Yer Alan Kültürel Motifler

Iconte International Coference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 25 - 27 April 2013, vol.2, no.10, pp.92-97

Muğla Zeybek Müziği

Zeybek Ateşi 2. Efe Kurultayı Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü Sempozyumu, İzmir, Turkey, 6 - 07 September 2012, pp.296-301

Books & Book Chapters

TEKE YÖRESİ HALK MÜZİĞİ TÜRLERİ

in: TÜRK MÛSİKÎSİ ATLASI, VURAL T. , GÖHER VURAL F., Editor, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul, pp.95-106, 2019

Metrics

Publication

18

Project

1

Thesis Advisory

4

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals