Learning Knowledge


Expertise In Medicine
2003 - 2007
Baskent University, School Of Medıcıne, Patoloji Anabilim Dalı, Turkey

Undergraduate
1995 - 2001
Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Turkey

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Other, Bilirkişilik Temel Eğitimi, Türk Tabipleri Birliği, 2019
Quality Management, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi İç Tetkik Eğitimi, Türk Standartları Ensitüsü, 2018
Quality Management, TS EN ISO 9001: 2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi, Türk Standartları Enstitüsü, 2018
Quality Management, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Türk Standartları Enstitüsü, 2018
Health&Medicine, Moleküler Patolojilerin Tanı Teknikleri (Yüksek Lisans Dersi), Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitusü Tıbbi Genetik, 2017
Health&Medicine, Pediatric and Perinatal Pathology Diploma, International Paediatric Pathology Association (IPPA), 2016
Health&Medicine, Patoloji Dernekleri Federasyonu Tıbbi Patoloji Yeterlik Belgesi, Tıbbi Patoloji Dernekleri Federasyonu, 2016
Health&Medicine, Biyoistatistik Yüksek lisans dersi (BİS 5001), Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013
Health&Medicine, Pediatrik tümörler ve hastalıklar, Yokohama City University, 2013
Health&Medicine, Cerrahi ve Diagnostik Patoloji, Chiba University, 2013
Health&Medicine, Real time PCR, immunofloresan immünhistokimya, High resolution PCR, western blot teknikleri, Chiba University, 2013
Education Management and Planning, Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Uygulama (TÜBİTAK 2237), Akdeniz Üniversitesi ve TÜBİTAK 2237, 2012
Education Management and Planning, Probleme Dayalı Öğrenim, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011
Health&Medicine, Cerrahi Patoloji, The Technion-Israel Institute of Technology, 2006

Dissertations

Expertise In Medicine, Adenom Zemininde Kolorektal Karsinom Gelişiminde Etkilenen Yolaklar Nelerdir?, Baskent University, 2007

Academic Titles / Tasks


Associate Professor
2023 - Continues
Targu Mures Tip ve Eczacilik Üniversitesi, Doctoral School UMPhST G.E. Palade Tg. Mureș and IOSUD cotutelle PhD programs, Pathophysiology

Associate Professor
2016 - Continues
Akdeniz University, Faculty of Medicine, Department of Surgical Medical Sciences

Expert
2010 - 2016
Akdeniz University, Faculty of Medicine, Department of Surgical Medical Sciences

Expert
2007 - 2007
Baskent University, School Of Medıcıne, Patoloji

Research Assistant PhD
2003 - 2007
Baskent University, School Of Medıcıne, Patoloji

Supported Projects

 1. AKKAYA B., CAYLAN A. E., KUŞ T., ÖZCAN M., TORU H. S., Project Supported by Higher Education Institutions, Mesane Ürotelyal Karsinomlarında BAP1 Mutasyonunun İmmunhistokimyasal ve Moleküler Olarak Araştırılması, 2023 - Continues
 2. TORU H. S., ÖZBUDAK İ. H., ÇELİK M. Y., ALKAN T. Y., AKÇAY H. G., SALEHİ MOHARER M., Project Supported by Higher Education Institutions, Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde alt tiplendirme için yapay zeka uygulamaları, 2022 - Continues
 3. ÖZTÜRK S., TORU H. S., TUBITAK Project, Gelişimin farklı yaşlarındaki insan ve fare ovaryum dokularında ve izole edilen foliküllerde telomeraz ekspresyonu ve telomer uzunluğunun belirlenmesi, 2017 - Continues
 4. SANHAL C. Y., GÜL KARA S. M., DOĞAN N. U., ÖZEN KÜÇÜKÇETİN İ., TORU H. S., Project Supported by Higher Education Institutions, GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS TANISI ALAN GEBELERDE MATERNAL KAN VE KORD KANI SFLT-1, PlGF DÜZEYLERİ VE BU DEĞERLERİN DOĞUM ZAMANI VE MATERNAL-FETAL KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 2022 - 2023
 5. TORU H. S., AKKAYA B., OCAK GEDİK E., MELİKOĞLU M., Project Supported by Higher Education Institutions, Wilms Tümörlerinde Prognostik Öneme Sahip Yolakların Araştırılması, 2022 - 2023
 6. KORGUN E. T., TORU H. S., SANHAL C. Y., Çakmakcı R. C., Project Supported by Higher Education Institutions, Preeklamptik Plasentalarda T Yardımcı-22 (Th22) ve T Yardımcı-17 (Th17) Hücrelerinin Araştırılması, 2022 - 2023
 7. KORGUN E. T., MENDİLCİOĞLU İ. İ., TORU H. S., KISAR S., Project Supported by Higher Education Institutions, Plasenta Akreata Spektrumlu gebeliklerde gerçekleşen aşırı trofoblast invazyonunda Alfa V-Beta 3 integrin ve CD9 etkileşiminin etkisinin araştırılması, 2021 - 2022
 8. ŞİMŞEK KAYA G., TORU H. S., KAYA M., ERDEM A. S., Project Supported by Higher Education Institutions, Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörü ve Serotonin Noradrenalin Gerialım İnhibitörü Uygulanmış Ratlarda Kemik Rejenerasyonunun Değerlendirilmesi, 2021 - 2022
 9. ŞİMŞEK KAYA G., TORU H. S., GACHAYEV K., KAYA M., Project Supported by Higher Education Institutions, Bifosfonat Uygulanmış Ratlarda Diş Çekimini Takiben Uygulanan Hyaluronik Asidin MRONJ Oluşumunu Önlemedeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 2021 - 2022
 10. DEMİR N., ŞİMŞEK M., TORU H. S., KONUK E., ORHAN E., Project Supported by Higher Education Institutions, Preeklamptik insan plasentasındaki 20q TERRA ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi, 2017 - 2019
 11. GÖKSU EROL A. Y., Çelik S., ÇELİK ÖZENCİ Ç., NAÇITARHAN C., KUŞCU N., ÖZKAVUKÇU S., ERMAN AKAR M., TORU H. S., Project Supported by Higher Education Institutions, Sıçan ovaryum dokusu kriyoprezervasyonunun ve ototransplantasyonunun mast hücresi ile anjiyogenik faktörlerin ekspresyonu üzerine etkisinin araştırılması ve catestatinin bu değerler üzerine etkisinin incelenmesi, 2016 - 2019
 12. AKKAYA B., CANDANER I., TORU H. S., ÖZCAN M., KÖKSAL İ. T., Project Supported by Higher Education Institutions, Renal Hücreli Karsinomlarda PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ve İmmünohistokimyasal yöntem ile PD-L1 ekspresyonunun araştırılması, 2017 - 2018

Awards

 1. Toru H. S., Turkish Journal of Pathology reviewer of the year award, Turkish Journal Of Pathology, January 2023
 2. Toru H. S., Turkish Journal of Pathology reviewer of the year award (Yılın Danışmanları Ödülü), Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu- Turkish Journal Of Pathology, December 2021
 3. Toru H. S., Turkish Journal of Pathology reviewer of the year award - Yılın Danışmanları Ödülü (Turkish Journal of Pathology), Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu, October 2019
 4. Toru H. S., Turkish Journal of Pathology reviewer of the year award- Yılın Danışmanları Ödülü (Turkish Journal of Pathology), Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu, October 2018
 5. TORU H. S., 30th European Congress of Pathology, Best Posters 2018, European Congress of Pathology, September 2018
 6. TORU H. S., 29th European Congress of Pathology, Best Posters 2017, European Society of Pathology, September 2017
 7. TORU H. S., XXXI International Congress of IAP and 28th Congress of ESP Best posters 2016, European Society of Pathology/ International Association of Pathology, September 2016
 8. TORU H. S., En iyi Araştırma 1.'lik ödülü, Türk Oftalmoloji Derneği, October 2012
 9. TORU H. S., En iyi poster Dalında 3. ödülü, Sitopatoloji Derneği, March 2007

Scholarships

Chiba Üniversitesi Eğitim Bursu, Official Institutions of Foreign Countries, 2013 - 2013
Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu Eğitim Bursu, Official Institutions of Foreign Countries, 2006 - 2006

Jury Memberships

Doctoral Examination, Doctoral Examination, Akdeniz Üniversitesi, September, 2023
Expertise In Medicine, Expertise In Medicine, Akdeniz Üniversitesi, July, 2023
Post Graduate, Post Graduate, Akdeniz Üniversitesi, January, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Akdeniz Üniversitesi, January, 2021
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Akdeniz Üniversitesi, February, 2020
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Akdeniz Üniversitesi, December, 2019
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Akdeniz Üniversitesi, September, 2017

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Shared Pathogenic and Therapeutic Characteristics of Endometriosis, Adenomyosis, and Endometrial Cancer: A Comprehensive Literature Review
  Mitranovici M., Chiorean D. M., Moraru L., Moraru R., Caravia L., Tiron A. T., Cotoi T. C., Toru H. S., Cotoi O. S.
  PHARMACEUTICALS, vol.17, no.3, pp.1-20, 2024 (SCI-Expanded)
 2. Human Placenta and Evolving Insights into Pathological Changes of Preeclampsia: A Comprehensive Review of the Last Decade
  Chiorean D. M., Cobankent Aytekin E., Mitranovici M., Turdean S. G., Moharer M. S., Cotoi O. S., Toru H. S.
  Fetal and Pediatric Pathology, vol.43, no.1, pp.33-46, 2024 (SCI-Expanded)
 3. Treatment of BK Polyomavirus-Associated Nephropathy in Paediatric Kidney Transplant Recipients: Leflunomide Versus Cidofovir
  Kaya Aksoy G., Erkan M., Koyun M., Çomak E., Toru H. S., Mutlu D., Akkaya B., Akman S.
  EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION, vol.21, no.12, pp.1-6, 2023 (SCI-Expanded)
 4. Congenital anomalies of kidney and urinary tract (CAKUT) and associated extra-renal anomalies in fetal autopsies
  Çobankent Aytekin E., Sanhal C. Y., Toru H. S.
  INDIAN JOURNAL OF PATHOLOGY AND MICROBIOLOGY, vol.67, no.1, pp.1-8, 2023 (SCI-Expanded)
 5. Acute kidney injury in an allogeneic hematopoietic cell transplant recipient: Questions.
  Aktaş Z. K., Aksoy G., Toru H. S., Koyun M., Çomak E., Güler E., Kuş M. E., Akman S.
  Pediatric nephrology (Berlin, Germany), vol.38, no.9, pp.3001-3003, 2023 (SCI-Expanded)
 6. Acute kidney injury in an allogeneic hematopoietic cell transplant recipient: Answers.
  Aktaş Z. K., Aksoy G., Toru H. S., Koyun M., Çomak E., Güler E., Kuş M. E., Akman S.
  Pediatric nephrology (Berlin, Germany), vol.38, no.9, pp.3005-3007, 2023 (SCI-Expanded)
 7. New Insights into Genetics of Endometriosis—A Comprehensive Literature Review
  Chiorean D. M., Mitranovici M., Toru H. S., Cotoi T. C., Tomuț A. N., Turdean S. G., Cotoi O. S.
  DIAGNOSTICS, vol.13, no.13, pp.1-14, 2023 (SCI-Expanded)
 8. Chronic Myeloid Leukemia During Pregnancy with Placental Involvement: Case Report and Literature Review.
  Çobankent Aytekin E., Moharer M. P. S., Boduroglu A., Sanhal C., Toru H. S.
  Fetal and pediatric pathology, pp.1-7, 2023 (SCI-Expanded)
 9. Comparison of the effects of fluoxetine and venlafaxine on bone healing in a rat calvarial defect model
  ERDEM A. S., ŞİMŞEK KAYA G., KAYA M., ALTUNAY B., ALKAN T. Y., TORU H. S.
  Injury, vol.54, no.6, pp.1439-1443, 2023 (SCI-Expanded)
 10. The Approach of Artificial Intelligence in Neuroendocrine Carcinomas of the Breast: A Next Step towards Precision Pathology?-A Case Report and Review of the Literature
  Chiorean D. M., Mitranovici M., Muresan M. C., Buicu C., Moraru R., Moraru L., Cotoi T. C., Cotoi O. S., Apostol A., Turdean S. G., et al.
  MEDICINA-LITHUANIA, vol.59, no.4, 2023 (SCI-Expanded)
 11. A comparison between the superb microvascular imaging technique and conventional Doppler ultrasound in evaluating chronic allograft damage in renal transplant recipients
  Gürbüz A. F., Keven A., Elmalı A., Toru H. S., Apaydın A., Çeken K.
  DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, vol.29, no.2, pp.212-218, 2023 (SCI-Expanded)
 12. Diagnosis and Management of Dysgerminomas with a Brief Summary of Primitive Germ Cell Tumors.
  Mitranovici M., Chiorean D. M., Mureșan M. C., Buicu C., Moraru R., Moraru L., Cotoi T. C., Cotoi O. S., Toru H. S., Apostol A., et al.
  Diagnostics (Basel, Switzerland), vol.12, no.12, 2022 (SCI-Expanded)
 13. Prognosis and Treatment for Active and Chronic Antibody-Mediated Rejection in Renal Transplant Recipients; Single Center Experience
  Yilmaz V. T., Dandin O., Kisaoglu A., Avanaz A., Kamaci D., Toru H. S., Demiryilmaz I., Koksoy S., Aydinli B., Kocak H.
  Transplantation Proceedings, vol.54, no.7, pp.1809-1815, 2022 (SCI-Expanded)
 14. Decreased expression of TERT and telomeric proteins as human ovaries age may cause telomere shortening
  Uysal F., Kosebent E. G., TORU H. S., ÖZTÜRK S.
  JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, vol.38, no.2, pp.429-441, 2021 (SCI-Expanded)
 15. Cytopathology-histopathology correlation and the effect of nodule diameter on diagnostic performance in patients undergoing thyroid fine-needle aspiration biopsy
  YILMAZ N., Cansu G. B., Toru S., SARI R., Ocak G. G., ARICI C., Altunbas H. A., BALCI M. K.
  Journal of Cancer Research and Therapeutics, vol.16, no.8, 2020 (SCI-Expanded)
 16. Evaluation of the Efficacy of EDTA Chelation on Alveolar Bone Healing After Ultrasonic and Conventional Surgery Under Bisphosphonate Medication: A Rat Model
  ÖZALP Ö., TORU H. S., ALTAY M. A., SİNDEL A.
  JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.77, no.10, pp.1982-1989, 2019 (SCI-Expanded)
 17. Primary extraskeletal Ewing's sarcoma of the maxillary sinus
  Yaprak N., Toru H. S., Özbudak İ. H., Derin A. T.
  BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.85, no.4, pp.538-541, 2019 (SCI-Expanded)
 18. Histomorphometric Comparison of Bone Regeneration in Critical-Sized Bone Defects Using Demineralized Bone Matrix, Platelet-Rich Fibrin, and Hyaluronic Acid as Bone Substitutes
  SİNDEL A., DERECİ Ö., Toru H. S., Tozoğlu S.
  JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.28, no.7, pp.1865-1868, 2017 (SCI-Expanded)
 19. Evaluation of Incidental Thyroid Nodules in Cancer Patients
  Cansu G. B., YILMAZ N., Toru S., SARI R., Ocak G. G., ARICI C., Altunbas H. A., BALCI M. K.
  Journal of the National Medical Association, vol.109, no.4, pp.299-306, 2017 (SCI-Expanded)
 20. The Comparison of the Efficacy of Blue Light-Emitting Diode Light and 980-nm Low-Level Laser Light on Bone Regeneration
  DERECİ Ö., SİNDEL A., TORU H. S., Yuce E., Ay S., Tozoglu S.
  JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.27, no.8, pp.2185-2189, 2016 (SCI-Expanded)
 21. Congenital high airway obstruction syndrome and abnormal pulmonary situs: An extremely rare prenatal association.
  Sanhal C. Y., Toru S., Ozekıncı M., Mendılcıoglu İ. İ.
  Taiwanese journal of obstetrics & gynecology, vol.55, no.3, pp.448-9, 2016 (SCI-Expanded)
 22. Associated anomalies with neural tube defects in fetal autopsies
  TORU H. S., SANHAL C. Y., UZUN O. C., OCAK G. A., Mendilcioglu İ. İ., Karaveli F. Ş.
  JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, vol.29, no.5, pp.798-802, 2016 (SCI-Expanded)
 23. Suramin, Genistein and Collagen Matrix (DuraGen) for Delayed Adjustment after Strabismus Surgery: Which One is Best?
  Oktem C., Oto S., TORU H. S., BAKAR C., Ozdemir H., Akova Y. A.
  CURRENT EYE RESEARCH, vol.41, no.3, pp.417-424, 2016 (SCI-Expanded)
 24. Rare congenital pulmonary malformation with diagnostic challenging: congenital pulmonary lymphangiectasia, report of four autopsy cases and review of literature
  TORU H. S., SANHAL C. Y., YILMAZ G. T., ÖZBUDAK İ. H., Mendilcioglu İ. İ., ÖZBİLİM G.
  JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, vol.28, no.12, pp.1457-1460, 2015 (SCI-Expanded)
 25. An uncommon ocular manifestation of sweet syndrome: Peripheral ulcerative keratitis and nodular scleritis
  BİLGİN A. B., TAVAS P., Turkoglu E. B., İLHAN H. D., Toru S., APAYDIN K. C.
  Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, vol.78, no.1, pp.53-55, 2015 (SCI-Expanded)
 26. Perinatal Diagnostic Approach to Fetal Skeletal Dysplasias: Six Years Experience of a Tertiary Center.
  Toru H. S., Nur B., Sanhal C. Y., Mıhçı E., Mendilcioğlu İ. İ., Yilmaz E., Yılmaz G. T., Özbudak İ. H., Karaali K., Alper O. M., et al.
  Fetal and pediatric pathology, vol.34, no.5, pp.287-306, 2015 (SCI-Expanded)
 27. Prenatal diagnosis of isolated ventriculomegaly as a second trimester manifestation of de novo terminal 6q25 deletion
  Cetin Z., SANHAL C. Y., GÜZEL B., Toru S., Yakut S.
  Genetic Counseling, vol.24, no.4, pp.427-429, 2013 (SCI-Expanded)
 28. Clinical and pathologic prognostic factors that are influential in the survival and prognosis of lung adenocarcinomas and invasive predominant subtypes
  Zeybek A., TORU S., ÖZBUDAK İ. H., SARPER A., OZ N., BOZCUK H., ÖZBİLİM G., DEMIRCAN A.
  International Surgery, vol.98, no.3, pp.191-199, 2013 (SCI-Expanded)
 29. Early Changes in Carcinogenesis of Colorectal Adenomas
  TORU H. S., Bilezikci B.
  WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL, vol.61, no.1, pp.10-16, 2012 (SCI-Expanded)
 30. Ganglion cyst of thoracolumbar region
  Civelek E., Özcan A. R., Önal M. B., Aydın S., TORU H. S.
  NEUROLOGY INDIA, vol.59, no.1, pp.136-137, 2011 (SCI-Expanded)
 31. Diagnostic pitfalls in the evaluation of fine needle aspiration cytology of the thyroid: correlation with histopathology in 260 cases
  Haberal A. N., Toru S., Ozen O., Arat Z., Bilezikci B.
  CYTOPATHOLOGY, vol.20, no.2, pp.103-108, 2009 (SCI-Expanded)
 32. Genistein causes regression of endometriotic implants in the rat model
  Yavuz E., Oktem M., Esinler İ., Toru S. A., Zeyneloglu H. B.
  FERTILITY AND STERILITY, vol.88, pp.1129-1134, 2007 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. Primary Ewing Sarcoma of the Kidney in a 54-Year-Old Male: A Rare Case Report
  İlhan Y., Suntur C., Toru H. S., Ertunç O., Tatlı A. M., Coşkun H. Ş., Sezgin Göksu S.
  Euroasian Journal of Medical Advances, vol.1, no.1, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 2. A Rare Case of Malignant Ovarian Germ Cell Tumor: Dysgerminoma and Seminoma in the Same Patient
  Mitranovici M., Chiorean D. M., Turdean S. G., Mureșan M. C., Buicu C., Moraru R., Moraru L., Cotoi T. C., Toru H. S., Apostol A., et al.
  REPORTS, vol.6, no.14, pp.1-7, 2023 (ESCI)
 3. Treating Preeclampsia in the COVID-19 Era: Is Allopurinol Useful as an Adjuvant Therapy? A Case Report and Review of the Literature
  Mitranovici M., Chiorean D. M., Muresan M. C., Buicu C., Moraru R., Moraru L., Cotoi T. C., Cotoi O. S., Toru H. S., Apostol A., et al.
  Stresses, no.3, pp.125-135, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 4. How Should Immature Ovarian Teratoma with Gliomatosis Peritonei Be Treated? A Series of Three Rare Cases and Review of the Literature
  İLHAN Y., COŞKUN H. Ş., PEŞTERELİ H. E., SEZGİN GÖKSU S., OCAK GEDİK E., TORU H. S., TATLI A. M.
  Euroasian Journal of Medical Advances, vol.2, no.2, pp.90-94, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 5. Erken ve geç gebelik terminasyonu olgularının değerlendirilmesi
  KAYA S., Vaizoğlu F., YAKUT UZUNER S., TORU H. S., ŞİMŞEK M., Kumru S.
  PERİNATOLOJİ DERGİSİ, vol.28, no.2, pp.82-88, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 6. The role of COL6A1and PD-1 expressions in renal cell carcinoma
  Karabulut Y. Y., Kose E. C., Bozlu M., Tuncel F., Yuksek G. E., Etit D., TORU H. S., AKKAYA B., Celik Z. E., Oznur M., et al.
  TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, vol.46, no.4, pp.282-287, 2020 (ESCI)
 7. What Is More About Pediatric Head and NeckMalignancies?
  YAPRAK N., TORU H. S., DERİN A. T., ÖZBİLİM G.
  Akdeniz Tıp Dergisi, vol.6, no.2, pp.289-295, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 8. The Relationship Between Histopathological and Laboratory Findings In Kidney Transplant Recipients
  BORA F., TORU H. S., AKKAYA B., Yılmaz F., ERSOY F. F., KOÇAK H., ÇETİNKAYA R., SÜLEYMANLAR G.
  AKDENİZ TIP DERGİSİ, vol.1, pp.100, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 9. A Case of Epithelial-Myoepithelial Carcinoma in the Nasal Cavity Treated with Definitive Chemoradiotherapy
  Ozdemir B. S., AKSU M. G., DERİN A. T., TORU H. S., KARAALİ K., GENÇ M.
  TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, vol.34, no.1, pp.49-51, 2019 (ESCI)
 10. Oncocytoma of the Lacrimal Duct: A Rare Tumor of the Eyelid
  TORU H. S., UZUNOĞLU E., Arıcan Ç. D., Demirhan B.
  Eye Reports, vol.4, no.1, pp.14-16, 2018 (ESCI)
 11. We can Diagnose it if we Consider it. Diagnostic Pitfall for Placenta: Placental Mesenchymal Dysplasia
  TORU H. S., Cobankent Aytekin E., SANHAL C. Y., Yakut S., Cetin Z., MENDİLCİOĞLU İ. İ., PEŞTERELİ H. E.
  TURKISH JOURNAL OF PATHOLOGY, vol.34, no.1, pp.100-103, 2018 (ESCI)
 12. Çocukluk Çağının Non-rabdomiyomatöz Yumuşak Doku Tümörleri Pathological Approach to Non-rhabdomyomatous Soft Tissue Tumours of Childhood
  ÜNAY G., YILDIRIM E., TORU H. S.
  Türkiye Klinikleri, vol.2, no.2, pp.153-164, 2017 (Scopus)
 13. Ünay G., Yildirim E., Toru H.S., ”Çocukluk Çağının Non-rabdomiyomatöz Yumuşak Doku Tümörleri Pathological Approach to Non-rhabdomyomatous Soft Tissue Tumours of Childhood”, Türkiye Klinikleri, cilt.2, ss.153-164, 2017
  ÜNAY G., YILDIRIM E., TORU H. S.
  Türkiye Klinikleri, vol.2, no.2, pp.153-164, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 14. Contribution of diffusion-weighted MR images in the differentiation of benign and malign head and neck mass lesions
  Ertem Ş., Toru H. S., Derin A. T., Karaali K.
  Journal of Cancer Prevention Currrent Research, vol.4, no.4, pp.126-130, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 15. Mucoepidermoid carcinoma of hard palate in a pediatric case
  YAPRAK N., TORU H. S., Bölükbaş M., ÖZBUDAK İ. H., DERİN A. T.
  British Journal of Medicine Medical Research, vol.15, no.5, pp.1-4, 2016 (Scopus)
 16. İniensefali Prenatal Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi ve Postmortem Bulguları
  ARIÖZ HABİBİ H., SANHAL C. Y., MENDİLCİOĞLU İ. İ., KARAALİ K., TORU H. S.
  Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, vol.24, no.2, pp.173-176, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 17. Evaluation of the neuroendocrine tumors of urinary bladder in seven cases
  Unay G., TORU H. S., Akkaya H., KÖKSAL İ. T., AKKAYA B.
  CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.41, no.3, pp.586-590, 2016 (ESCI)
 18. Unique association of congenital lobar emphysema with ventriculomegaly and encephalocele
  Öztürk A., TORU H. S., SANHAL C. Y., YILMAZ G. T., MENDİLCİOĞLU İ. İ.
  Journal of Cases in obstetrics and gynecology, vol.3, no.1, pp.22-25, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 19. Metachronous Occurrence of Granular Cell Tumor in Breast Skin and Scalp: Diagnostic Challenging Differentiating Benign from Malignant and a Literature Review
  Akkaya H., TORU H. S., Ayva E. S., Karabulut Z., DURUSOY Ç.
  CASE REPORTS IN PATHOLOGY, vol.2016, 2016 (ESCI)
 20. Endometrial glandular dysplasia - A unique entity of gynecologic pathology: Case report and literature review
  ERDOĞAN G., TORU H. S., ÇELİK F., PEŞTERELİ H. E.
  Journal of Cases in Obstetrics and Gynecology, vol.3, no.1, pp.12-14, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 21. Alveolar Soft Part Sarcoma Presenting with Nasal Obstruction
  YAPRAK N., TORU H. S., ÖZBUDAK İ. H., GÜNEY K.
  Journal of Otology & Rhinology, vol.5, no.1, pp.22-23, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 22. Iniencephaly Prenatal Assessment with Magnetic Resonance Imaging and Postmortem Findings Case Report
  ARIÖZ HABİBİ H., SANHAL C. Y., MENDİLCİOĞLU İ. İ., KARAALİ K., TORU H. S.
  Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research, vol.24, no.2, pp.173-176, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 23. Onkositik Schneiderian Papilloma
  YAPRAK N., aşık m., TURHAN M., TORU H. S., ÖZBUDAK İ. H.
  AKDENİZ TIP DERGİSİ, vol.2, pp.113-116, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 24. Chromosome Abnormalities Identified in 457 Spontaneous Abortions and Their Histopathological Findings
  Yakut S., TORU H. S., Cetin Z., ÖZEL ERKAN D., ŞİMŞEK M., Mendilcioglu I., Luleci G.
  TURKISH JOURNAL OF PATHOLOGY, vol.31, no.2, pp.111-118, 2015 (ESCI)
 25. Multilocular Cervical Thymic Cyst: Rare Cervical Lesion Should Kept in Mind in Differantial Diagnosis of Pediatric Cervical Masses
  YAPRAK N., GÜZEL P., TORU H. S., ERDOĞAN A., DERİN A. T.
  JOURNAL OF OTOLOGY AND RHİNOLOGY, vol.4, pp.2-4, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 26. Multilocular Cervical Thymic Cyst Rare Cervical Lesion should kept in Mind in Differential Diagnosis of Pediatric Cervical Masses
  YAPRAK N., GÜZEL P., TORU H. S., ERDOĞAN A., DERİN A. T.
  Journal of Otology &Rhinology, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 27. Second Case Report of Myxofibrosarcoma of Larynx
  OCAK G. A., ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., DERİN A. T.
  otolaryngology, vol.5, no.2, pp.186-188, 2015 (Scopus)
 28. Second case report of myxofibrosarcoma of larynx
  OCAK G. A., ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., DERİN A. T.
  OTOLARYNGOLOGY, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 29. Rare Structural Chromosomal Abnormalities in Prenatal Diagnosis; Clinical and Cytogenetic Findings on 10125 Prenatal Cases
  YAKUT UZUNER S., Cetin Z., ŞİMŞEK M., MENDİLCİOĞLU İ. İ., TORU H. S., Berker Karauzum S., Luleci G.
  TURKISH JOURNAL OF PATHOLOGY, vol.31, no.1, pp.36-44, 2015 (ESCI)
 30. Mesanenin Leiomyom ve Leiomyosarkomu Olgu Sunumu
  TORU H. S., ÇİL GÖNÜLCÜ S., AKKAYA H., USTA M. F., AKKAYA B.
  Gaziantep Tip Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 31. Ultrasound and MRI findings of syntelencephaly and correlation with perinatal pathology
  AKGÜL N., SANHAL C. Y., TORU H. S., MENDİLCİOĞLU İ. İ., KARAALİ K.
  EL Mednifico Journal, vol.2, no.4, pp.394-395, 2014 (Peer-Reviewed Journal)
 32. Overin Primer Ependimoması: Olgu sunumu ve Literatür taraması
  Bal N., Erkanlı S., TORU H., Kuşçu E., Demirhan B.
  Kadın Doğum Dergisi (Journal of obstetrics and gynecology), vol.5, no.2, pp.1060-1063, 2006 (Peer-Reviewed Journal)
 33. Dil kökü mukoepidermoid karsinomu: olgu sunumu
  Akdoğan V., Erkan T., TORU H., Çakır B., Özlüoğlu L.
  Türk otolarengoloji Arşivi, vol.44, no.3, pp.170-176, 2006 (Peer-Reviewed Journal)
 34. Oncocytoma of Lacrimal Duct A Rare Tumor of Eyelid
  TORU H. S., EROL UZUNOĞLU E., ARICAN Ç. D., BEYHAN D.
  Eye reports, 1900 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. Pediatrik Germ Hücreli Tümörler
  TORU H. S., Ayva Ş.
  in: Pediatrik tümör Patolojisi, Orhan D., Editor, O'tıp Yayınevi, İzmir, pp.291-321, 2015
 2. Çoçukluk Çağının Germ Hücreli Tümörleri
  TORU H. S., AYVA E. Ş.
  in: Pediatrik tümör Patolojisi, Diclehan Orhan, Erdener Özer, Editor, O'TIP Kitapevi, pp.291-321, 2015

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Diş Çekimini Takiben Uygulanan Düşük Enerji Seviyeli Lazer ve Gaz Ozonun MRONJ’un Önlenmesindeki Etkilerinin Karşılaştırılması: Rat Modeli
  ÖZALP Ö., GÖKSU O., TORU H. S., ALTAY M. A., SİNDEL A.
  Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği (TAOMS) 29. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2022
 2. BÖBREK NAKİLLİ HASTALARDA PLASENTA BULGULARININ FETAL VE MATERNAL KLİNİK SONUÇLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DENEYİMİ
  Altunay B., Chiorean D. M., Alkan Bülbül G., Sanhal C. Y., Mendilcioğlu İ. İ., Toru H. S.
  31. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 30 October 2022, pp.18-21
 3. Exencephaly in 23-week-old foetus with placental anomaly
  Unal N., Yavuz A., Sanhal C. Y., Toru H. S.
  34th European Congress of PAthology, Basel, Switzerland, 3 - 07 September 2022, vol.481, pp.325
 4. Acute Tubuointerstisial Nephritis in Children: A Single Centre Experience
  Adar M., Toru H. S., Akkaya B., Çomak E., Koyun M., Kaçar A., Sancaktar M., Kaya Aksoy G., Akman S.
  53rd Eeropean Society of Pediatric Nephrology Annual Meeting, Amsterdam, Netherlands, 16 - 19 September 2021, pp.3384
 5. LEFLUNAMIDE FOR TREATMENT OF BK VIRUS NEPHROPATHY
  Kaya Aksoy G., Erkan M., Koyun M., Çomak E., Toru H. S., Mutlu D., Akkaya B., Akman S.
  53rd ESPN Annual Meeting, Amsterdam, Netherlands, 16 - 19 September 2021, vol.36, pp.3314
 6. Fetal İskelet Displazilerine Perinatal Tanısal Yaklaşım
  Çobankent Aytekin E., Toru H. S.
  30. Ulusal Patoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 May 2021, pp.61
 7. Fusion Planet: Past, Today and Future of Computer Scientific Solutions in Digital Pathology
  Alkan T. Y., Akçay H. G., Toru H. S.
  International Congress of Future Medical Pioneers , 8 - 09 May 2021, pp.2-3
 8. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1498 Pediatrik ve Perinatal Otopsinin Gözden Geçirilmesi: 22 Yıllık Deneyim
  Kaya H. T., Öztürk E., Toplar C., Altuntaş B. C., Toru H. S.
  29. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 23 - 26 October 2019, pp.36-37
 9. Keloid Benzeri Kollajenizasyon Gösteren Böbrek Tümörü: Renomedüller İnterstisyel Tümör
  Çelik M. Y., Alpsoy A., Güntekin Ş. E., Toru H. S.
  29. ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 23 - 26 October 2019, pp.329
 10. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Patoloji Farkındalığı
  Ahmadzada M., Büyüktiryaki Ş., Özkan B. U., Güven S., Yıldız S., Toru H. S.
  29. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 23 - 26 October 2019, pp.336
 11. Ektopik Adrenal Dokuda Multiloküler Epitelial Kist: Olgu Sunumu
  Alpsoy A., Koca Yılmaz G., Köksal İ. T., Toru H. S.
  29. ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 23 - 26 October 2019, pp.308-309
 12. Pediatrik ve perinatal otopsi slayt semineri: İskelet displazilerine yaklaşım
  TORU H. S.
  28. ulusal patoloji kongresi, Turkey, 27 - 30 October 2018
 13. C3 GLOMERÜLOPATİ 7 OLGU NEDENİYLE
  AKKAYA B., ÇOMAK E., TORU H. S., KOYUN M., AKMAN S.
  28. ulusal patoloji kongresi, Turkey, 27 - 30 October 2018
 14. C3 Glomerülopati: Olgu nedeniyle
  Akkaya B., Çomak E., Toru H. S., Koyun M., Akman S.
  28. Ulusal Patoloji kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 October 2018, pp.597
 15. Whats is More with Congenital Cardiac Anomalies? Nine-teen Years Autopsy Experience
  Toru H. S., Bayramoğlu Z.
  The XXXII Congress of the International Academy of Pathology, Amman, Jordan, 14 - 18 October 2018, pp.63
 16. Pediatric PathologySC-25 MEDICAL BIOPSIES - FNAC - CURRENT APPROACHES CHALLENGES (INCLUDES KIDNEY, LIVER, GIT LUNGS) - PART 2
  TORU H. S.
  XXXII International Academy of Pathology Congress, 14 - 18 October 2018
 17. Participant Slide SeminarsCase presentation: Case 4
  TORU H. S.
  2018 IPPA Advanced Course, 22 - 28 September 2018
 18. Determination of PD-L1 expression in Renal cell Carcinoma (RCC) using immunohistochemical and PCR (Polymerase Chain Reaction) methods
  Akkaya B., Candaner I., Özcan M., Toru H. S., Köksal İ. T.
  30th European Congress of Pathology, Bilbao, Spain, 8 - 12 September 2018, pp.190
 19. Bifosfonat Kullanımı Durumunda EDTA Uygulamalarının Cerrahi Sonrası Kemik İyileşmesine Etkileri: Rat Modeli Çalışması
  ÖZALP Ö., TORU H. S., ALTAY M. A., SİNDEL A.
  TAOMS 25th International Scientific Congress, 13 - 17 May 2018
 20. Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Yapılan Hastalarda sitopatoloji-histopatoloji korelasyonu ve nodül çapının tanı performansı üzerine etkisi
  YILMAZ N., Cansu G. B., TORU H. S., SARI R., OCAK G. A., ARICI C., ALTUNBAŞ H. A., BALCI M. K.
  21.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018
 21. PATOLOGLAR İÇİN PLASENTAL GELİŞİM VE HİSTOLOJİ
  TORU H. S.
  27. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 15 - 18 November 2017
 22. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE 1997-2016 YILLARI ARASINDA OTOPSİ SERİMİZDEKİ KARDİYOVASKÜLER ANOMALİLER
  Bayramoğlu Z., Toru H. S.
  27. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1
 23. IPPA Advanced Course 2017 Participant’xxs Slide SeminarMetabolic disease
  TORU H. S.
  IPPA Advanced Course in Pediatric Pathology, 30 September - 06 October 2017
 24. H. S. Toru, E. Yildirim, O. Kutlu, B. Akkaya. Urinary bladder hamartoma: A unique case with diagnostic pitfalls Virchows S228 Arch (2017) 471 (Suppl 1):S285. 29th European Congress of Pathology, 2-6 Eylül 2017, Amsterdam, Hollanda.
  TORU H. S., YILDIRIM E., KUTLU Ö., AKKAYA B.
  29th European Congress of Pathology, 2 - 06 September 2017, vol.471, pp.285
 25. What is more with congenital lung abnormalities?: Multicentric perinatal and fetal autopsy review. Virchows S228 Arch (2017) 471 (Suppl 1):S228. 29th European Congress of Pathology, 2-6 Eylül 2017, Amsterdam, Hollanda.
  TORU H. S., Öztürk A., AKKAYA H., KARAVELİ F. Ş.
  29th European Congress of Pathology, 2 - 06 September 2017, vol.471, pp.1-352
 26. Kardiyovasküler patoloji İnteraktif olgu sunumu Vaskülitler
  TORU H. S.
  26. Ulusal patoloji & 7. ulusal sitoloji kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2016
 27. pediatrik ve perinatal patoloji slayt semineri Metabolik hastalıklarda karaciğer
  TORU H. S.
  26. Ulusal patoloji & 7. ulusal sitoloji kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2016
 28. Konjenital İntrapankreatik Splenozis ve Eşlik Eden Anomaliler: Olgu Sunumu
  Toru H. S., Nur B., Yüksel N., Karaveli F. Ş.
  26. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2016, pp.366
 29. HOLOPROZENSEFALİ VE SİKLOPİ İZLENEN FETAL OTOPSİ OLGULARI
  ÇOBANKENT AYTEKİN E., ÜNAY G., TORU H. S.
  26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ VE 6. SİTOPATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2016, pp.369
 30. LARİNKSTE SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM VELARİNGEAL MELANOSİS BİRLİKTELİĞİ
  ÖZBUDAK İ. H., YAPRAK N., ÜNAL B., TORU H. S., GÜNEY K.
  26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2016, pp.141
 31. KONJENİTAL İNTRAPANKREATİK SPLENOZİS VE EŞLİK EDEN ANOMALİLER OLGU SUNUMU
  TORU H. S., NUR B., YÜKSEL N., KARAVELİ F. Ş.
  26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2016, pp.367
 32. Larinkste skuamoz hücreli karsinoma ve laringeal melanozis birlikteliği
  ÖZBUDAK İ. H., YAPRAK N., ÜNAL B., TORU H. S., GÜNEY K.
  26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2016, pp.369
 33. Histopathological examination of 554 transurethral resection speciemens of urinary bladder tumours
  Akkaya H., TORU H. S., AKKAYA B., Kocabaş O. Y., GÜLKESEN K. H., KÖKSAL İ. T.
  XXX1. International Congress of the IAP and 28th Congress of ESP, Köln, Germany, 25 - 29 September 2016, pp.230
 34. Diagnostic Approach of congenital urinary malformations: Multicentric autopsy cases performed between 2000-2015 in Antalya. European Journal of Pathology, 2016;469(suppl 1): 346 (Best Poster Section Oral Presentation)
  NUR B., TORU H. S., ÖZTÜRK A., Yuksek N.
  28th Congress of the European Society of Pathology, Koln, Germany, 25 - 29 September 2016, pp.186
 35. 1 7 Nisan Kanser Haftası Kanser Konulu Konferans 7 Nisan 2015 Çağlayan Lisesi Antalya Türkiye
  TORU H. S.
  1-7 Nisan Kanser Haftası, 2015, Turkey, 07 November 2015
 36. A CASE OF EXTRAOVARIAN SCLEROSING STROMAL TUMOR WITH AMENORRHEA
  DOĞAN S., ERDOĞAN G., TORU H. S., AYIK AYDIN H., ŞİMŞEK T.
  19TH INTERNATIONAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY OF GYNECOLOGICAL ONCOLOGY (ESGO), 24 - 27 October 2015
 37. İniensefali ve nöral tüp defekti birlikteliği olan Jarcho Levin sendromlu bir fetus olgusu
  NUR B., TORU H. S., YÜKSEL N., KARAALİ K., MIHÇI E.
  2. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu, Samsun, Turkey, 22 - 24 October 2015
 38. Pleuropulmoner Sinovyal Sarkom
  Özbudak İ. H., Toru H. S., Ünay G., Erdoğan A., Özbilim G.
  25. Ulusal Patoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 17 October 2015, pp.46
 39. Fetal OtopsininGenetik Danışmanlık için önemi: Renal-Hepatik-Pankreatik Displazi Sendromu Olgu Sunumu
  Güzel B., Toru H. S., Öztürk A., Mendilcioğlu İ. İ.
  25. Ulusal Patoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 17 October 2015, pp.48-49
 40. Cantrel Pentalojisi: Olgu Sunumu (Prenatal Tanı ve Otopsi Değerlendirmesi)
  Akkaya H., Toru H. S., Balcı H.
  25. Ulusal Patoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 17 October 2015, pp.48
 41. Pulmoner Kapiller Hemanjiyomatozis
  Özbudak İ. H., Başarıcı İ., Erdoğan A., Arslan A. G., Toru H. S., Özbilim G.
  25. Ulusal Patoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 17 October 2015, pp.46
 42. ANTALYA BÖLGESİNDE TANI ALMIŞ 7 OLGU IŞIĞINDA MESANENİN NÖROENDOKRİN KARSİNOMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  ÜNAY G., TORU H. S., AKKAYA H., AKKAYA B.
  25. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ VE 6. SİTOPATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 14 - 17 October 2015, pp.521
 43. Russell cisimcikli gastrit
  AYIK E., ÜNAL B., TORU H. S., GÜZEL B., ELPEK G. Ö.
  25. Ulusal Patoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 17 October 2015
 44. Difüz Küçük Pulmoner Meningotelyal Benzeri Nodüller
  ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., AYIK E., ERDOĞAN A.
  25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 17 October 2015, pp.46
 45. Servikal lenfadenopatiyi taklit eden heterotopik tükrük bezi olgusu
  TORU H. S., YAPRAK N., ÜNAY G., GÜNEY K., ÖZBUDAK İ. H.
  25. Ulusal patoloji kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 17 October 2015
 46. ADENOİDEKTOMİ MATERYALLERİNDE İNSİDENTAL BULGU: RESPİRATUAR EPİTELYAL ADENOMATOİD HAMARTOM
  ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., BOSTANCI TOPTAŞ A., ÜNAY G., ÇOBANKENT AYTEKİN E., TURHAN M.
  25. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Bursa, Turkey, 14 - 17 October 2015, pp.74
 47. Unique presentation and histopathologic subtype of intramuscular hemangioma: Case report
  Toru H. S., YAPRAK N., OCAK G. A.
  27th European Congress of Pathology, Belgrad, Montenegro, 5 - 09 September 2015
 48. CD105 Endoglin Expression in Renal Cell Carcinoma
  AKKAYA H., TORU H. S., KISAASLAN M., ERKAN D. Ö., ERİN N., AKKAYA B.
  27th European Congress of Pathology., Belgrade, Serbia, 5 - 09 September 2015, vol.2015
 49. Oncocytic papillary cystadenoma of nasopharynx: Case report
  ÖZBİLİM G., ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S.
  27th European Congress of Pathology, Belgrade, Montenegro, 5 - 09 September 2015, pp.85
 50. Local Aggressive Tumor of Vulva Unique Presentation of Aggressive Angiomyxoma
  TORU H. S., ERDOĞAN G., PEŞTERELİ H. E., KARAVELİ F. Ş.
  European Congress of Pathology, 5 - 09 September 2015
 51. Rare Subtype of Gestational Trophoblastic Disease: Placental Site Trophoblastic Tumor
  TORU H. S., ERDOĞAN G., SAKINCI M., PEŞTERELİ H. E., KARAVELİ F. Ş.
  27th European Congress of Pathology, Belgrade, Montenegro, 5 - 09 September 2015, vol.467, no.1, pp.142
 52. Granular Cell Tumour A Case of Metachronous Occurrence in the Breast Skin and the Scalp
  AKKAYA H., TORU H. S., AYVA E. Ş., KARABULUT Z., DURUSOY Ç.
  27th European Congress of Pathology., Belgrade, Serbia, 5 - 09 September 2015, vol.467
 53. Primary Laryngeal Amyloidosis
  BOSTANCI TOPTAŞ A., ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., TURHAN M.
  3rd Congress of European ORL-HNS, Prague, Czech Republic, 7 - 11 June 2015, pp.162
 54. Unique presentation of mucoepidermoid carcinoma in hard palate of oral cavity
  YAPRAK N., TORU H. S., BÖLÜKBAŞ M., ÖZBUDAK İ. H., DERİN A. T.
  3rd Congress of European ORL-HNS, Prague, Czech Republic, 7 - 11 June 2015
 55. Primary Extraskeletal Ewing’s Sarcoma Of The Maxillary Sinus
  YAPRAK N., GÜZEL P., TORU H. S., ÖZBUDAK İ. H., DERİN A. T.
  3rd Congress of European ORL-HNS, Prague, Czech Republic, 7 - 11 June 2015
 56. Bostanci Toptaş A Özbudak İ H Toru H Turhan M Primary Laryngeal Amyloidosis Prague CEK CUM 7 11 Haziran 2015 pp 162 162
  BOSTANCI TOPTAŞ A., ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., TURHAN M.
  3rd Congress of European ORL-HNS, 7 - 11 June 2015
 57. Salivary Gland Tumor With Oncocytic Differentiation
  BOSTANCI TOPTAŞ A., ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., TURHAN M.
  3rd Congress of European ORL-HNS, Prague, Czech Republic, 7 - 11 June 2015, pp.175
 58. Alveolar Soft Part Sarcoma Presenting With Nasal Obstruction
  YAPRAK N., TORU H. S., ÖZBUDAK İ. H., GÜNEY K.
  3rd Congress of European ORL-HNS, Prague, Czech Republic, 7 - 11 June 2015
 59. İkinci Larinks Mikzofibrosarkomu Olgusu
  OCAK G. A., ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., DERİN A. T.
  22. Ulusal Patoloji Kongresi (Türk Patoloji Dergisi, 2012, Cilt:28, ek sayı.), Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012, vol.5
 60. Fetal MRI
  KÖKSEL KOCABAŞ Y., ÖZTEK M. A., SANHAL C. Y., TORU H. S., MENDİLCİOĞLU İ. İ., ŞİMŞEK M., KARAALİ K.
  ECR 2015, 4 - 08 March 2015
 61. Konjenital akciğer patolojileri slayt semineri
  TORU H. S.
  24. Ulusal Patoloji kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 23 November 2014
 62. Plasentanın Benign Tümörü Koranjiom Olgu sunumu 19 23 Kasım 2014 Trabzon Türkiye
  TORU H. S., TAŞOVA YILMAZ G., PEŞTERELİ H. E.
  24. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 19 - 23 November 2014
 63. Bronşiyal Schwannom ve Akciğer Adenokarsinomu Birlikteliği: Olgu Sunumu
  ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., OCAK G. A., ÇİLLİ A., ÖZBUDAK Ö., BOZ A.
  24. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 23 November 2014
 64. Plasentanın Benign Tümörü Koranjiom: Olgu Sunumu
  Toru H. S., Taşova Yılmaz G., Peştereli H. E.
  24. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 23 November 2014, pp.137
 65. Tekil Gebelikte Multiple Konjenital Anomalili Fetus ve Parsiyel Mol Hidatidiform Birlikteliği: Olgu Sunumu
  TORU H. S., AYIK E., SANHAL C. Y., YAKUT UZUNER S., MENDİLCİOĞLU İ. İ.
  24.Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 23 November 2014, pp.123
 66. Kadavradan Karaciğer Transplantasyonu Olan Tip III Glikojen Depo Hastalığı olgusu
  Toru H. S., Çobankent Aytekin E., Baştürk A., Aliosmanoğlu İ.
  24. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 23 November 2014, pp.176
 67. Right paratrecheal lymph node metastasis of Hurthle cell carcinoma Transbronchial needle aspiration cytology
  ÖZBUDAK Ö., ÖZBUDAK İ. H., OCAK G. A., TORU H. S., ÖZBİLİM G.
  19th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology, 13 - 16 November 2014
 68. Right PAratrakeal Lymph Node Metastasis of Hurthle Cell Carcinoma: Transbronşial Needle Aspiration Cytology
  Özbudak Ö., Özbudak İ. H., Ocak G. A., Toru H. S., Özbilim G.
  19th Congress of Asian Pacific Society of Respirology, Balikpapan, Indonesia, 13 - 16 November 2014, pp.63
 69. Laryngeal Leiomyosarkom
  YAPRAK N., GÜZEL P., TORU H. S., DERİN A. T.
  36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2014
 70. Larengeal Sakküler Kist
  YAPRAK N., GÜZEL P., TORU H. S., DERİN A. T.
  . 36. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2014, pp.735
 71. . Larengeal Leiomyosarkom
  YAPRAK N., GÜZEL P., TORU H. S., ÖZBİLİM G., DERİN A. T.
  36. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2014, pp.724
 72. Diagnostic pitfall for placenta placental mesenchymal dysplasia
  TORU H. S., ÇOBANKENT AYTEKİN E., SANHAL C. Y., YAKUT UZUNER S., ÇETİN Z., MENDİLCİOĞLU İ. İ., PEŞTERELİ H. E.
  26th European Congress of Pathology, 30 August - 03 September 2014
 73. Ectopic thymoma of pleura mimicking mesothelioma: case report
  ÖZBUDAK İ. H., KARAKURT ERYILMAZ M., TORU H. S., DERTSİZ L., AYDIN F., ÖZBİLİM G., ÖZBUDAK Ö.
  26th European Congress of Pathology, Londra, United Kingdom, 30 August - 03 September 2014, vol.465, pp.371
 74. BRAFV600E mutational status of papillary thyroid carcinomas in Turkish population and its prognostic significance
  OCAK G. A., Toru H. S., Cansu G. B., Özcan M., Türkay M., Arıcı C., GÜRER İ. E., Balcı M. K.
  26th European congress of pathology, Londra, United Kingdom, 30 August - 03 September 2014, pp.214
 75. Sinonasal Malignant Schwannoma
  ÖZBUDAK İ. H., BOSTANCI TOPTAŞ A., YAPRAK N., TURHAN M., TORU H. S.
  26th European Congress of Pathology, Londra, United Kingdom, 30 August - 03 September 2014, pp.82
 76. Epithelioid hemangioendothelioma presenting with endobronchial lesion: case report
  ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., COŞKUN H. Ş., ÖZBUDAK Ö.
  26th European Congress of Pathology, Londra, United Kingdom, 30 August - 03 September 2014, vol.465, pp.373
 77. Caprin1 and p16 expression in laryngeal squamous cell carcinoma (SCC)
  TORU H. S., YAPRAK N., ÖZCAN M., ÇETİN Z., GÜNEY K., ÖZBUDAK İ. H.
  26th European Congress of Pathology, Londra, United Kingdom, 30 August - 03 September 2014, vol.465, pp.86
 78. Expression of notch pathway components (Numb, Itch and Siah-1) in colorectal tumours
  ÇİL GÖNÜLCÜ S., ÜNAL B., ÖZCAN M., TORU H. S., BAŞSORGUN C. İ., COŞKUN H. Ş., GÜNDÜZ Ş., ELPEK G. Ö.
  26th European Congress of Pathology, Londra, United Kingdom, 30 August - 03 September 2014, vol.465, pp.237
 79. Bilateral renal agenesis associated with left lung agenesis, cleft-lip, hydrocephalus and placental malformation: Is it on a spectrum of the so-called Potter’s Syndrome?
  TORU H. S., SANHAL C. Y., TAŞOVA YILMAZ G., YAKUT S., Cetin Z.
  Virchows Archiv, Londra, United Kingdom, 1 - 05 August 2014, pp.202
 80. Mesomelic dysplasia mimicking Robert's Syndrome
  Toru H. S., Nur B. G., Sanhal C. Y., Ayik E., Yakut S., Cetin Z., Semerci N., Mihci E.
  26th European Congress of Pathology, Londra, United Kingdom, 30 August - 03 September 2014, vol.465, pp.202
 81. Rare congenital pulmonary malformation with diagnostic challenging: congenital Pulmonary Lymphangiectasia, report of four autopsy cases
  Toru H. S., Sanhal C. Y., Yilmaz G. T., Ozbudak I. H., Mendilcioglu I., Ozbilim G.
  26th European Congress of Pathology, Londra, United Kingdom, 30 August - 03 September 2014, vol.465, pp.200
 82. Slide Seminar on challenging oral pathology cases
  TORU H. S.
  17th International Congress on Oral Pathology and Medicine, İstanbul, Turkey, 25 - 30 May 2014
 83. Heterotopic oral gastrointestinal cyst: case report
  ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., YAPRAK N., GÜNEY K., ÖZBİLİM G.
  17th International Congress on Oral pathology and Medicine, İstanbul, Turkey, 25 - 30 May 2014, pp.41
 84. Immunohistochemical p16 expression and its association with HPV DNA positivity in benign and malignant oral lesions
  TORU H. S., ÖZBUDAK İ. H., ÖZCAN M., YAPRAK N., ÖZBİLİM G.
  17th International Congress on Oral pathology and Medicine, İstanbul, Turkey, 25 - 30 May 2014, pp.45
 85. Arteriovenous Malformation of tongue: Case report
  TORU H. S., ÖZBUDAK İ. H., ÖZBİLİM G., ÖZÇAĞLAR H. Ü.
  17th International Congress on Oral pathology and Medicine, İstanbul, Turkey, 25 - 30 May 2014, pp.26
 86. Melanotic Neuroectodermal Tumor of Infancy: Case Report.
  TORU H. S., YAPRAK N., DERİN A. T., ÇEVİKOL C., ÖZBUDAK İ. H.
  17th International Congress on Oral Pathology and Medicine, İstanbul, Turkey, 25 - 30 May 2014, pp.45
 87. Peripheral giant cell granulomas: a review of three cases
  ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., TOZOĞLU S., ÖZBİLİM G.
  17th International Congress on Oral pathology and Medicine, İstanbul, Turkey, 25 - 30 May 2014, pp.41
 88. Caprin1 and p16 expression in laryngeal squamous cell carcinoma SCC Virch Arch 2014 Suppl 1 86
  TORU H. S., YAPRAK N., ÖZCAN M., GÜNEY K., ÖZBUDAK İ. H.
  26th European Congress of Pathology, Portugal, 30 April - 03 May 2014
 89. Epitheliod Hemangioma presenting with endobronchial lesion Case report Virch Arch 2014 Suppl 1 373
  ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., ÖZBUDAK Ö., COŞKUN H. Ş.
  26th European Congress of Pathology, Portugal, 30 April - 03 May 2014
 90. Akciğerin transbronşial iğne aspirasyonu ve bronkoskopik biyopsi ile tanı konulan düşük dereceli mukoepidermoid karsinomu
  ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., ÖZDEMİR T., ÖZBUDAK Ö., ÖZBİLİM G.
  Türk toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Turkey, 2 - 06 April 2014
 91. Sarkoidoz tanısında gözardı edilen önemli bir ipucu Hamazaki Wesenberg cisimcikleri
  ÜNAL B., ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., ÖZBUDAK Ö.
  Türk toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Turkey, 2 - 06 April 2014
 92. Akciğerin transbronşiyal iğne aspirasyonu ve bronkoskopik biyopsi ile tanı konulan düşük dereceli mukoepidermoid karsinomu
  Özbudak İ. H., Toru H. S., Özdemir T., Özbudak Ö., Özbilim G.
  Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2014, pp.116
 93. Sakoidoz tanısında gözardı edilen önemli bir ipucu: Hamazaki-Wesenberg Cisimcikleri
  ÜNAL B., ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., ÖZBUDAK Ö.
  Türk Toraks derneği 17. yıllık kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2014, pp.76
 94. Fetal otopsi olgularında konjenital akciğer patolojileri
  TORU H. S., TUNCER S., SANHAL C. Y., ÖZBUDAK İ. H., MENDİLCİOĞLU İ. İ., ÖZBİLİM G.
  Türk Toraks derneği 17. yıllık kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2014, pp.75
 95. Böbrek nakli alıcılarında 2009 2013 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde allogreft biyopsi yapılan hastalarda klinik takip ve histopatolojik bulgular arasındaki ilişki 13 17 kasım 2013 Antalya Türkiye
  BORA F., TORU H. S., USLU H. B., YILMAZ F., AKKAYA B., ERSOY F. F., KOÇAK H., ÇETİNKAYA R., SÜLEYMANLAR G.
  Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (Türk Nefroloji Dergisi, 2012, Cilt:22, Sayı:3, eksayı. 30), Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013
 96. Konjunctivada kitle ile belirti veren periferik T hücreli lenfoma
  AKKAYA B., SALİM O., ÇOBANKENT AYTEKİN E., TORU H. S., YÜCEL O. K., İLHAN H. D., ÜNDAR L.
  23. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 10 November 2013
 97. Mediastinal lenfadenopatisi olan hastalarda transbronşial iğne aspirasyonunun tanısal değeri
  ÖZBUDAK İ. H., AYIK E., TORU H. S., ÖĞÜŞ A. C., ÇİLLİ A., ÖZBİLİM G.
  23. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.334
 98. Konjunktivada kitle ile belirti veren periferik T hücreli lenfoma
  AKKAYA B., SALİM O., ÇOBANKENT AYTEKİN E., TORU H. S., YÜCEL O. K., İLHAN H. D., ÜNDAR L.
  23. ulusal patoloji kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 10 November 2013, vol.29, pp.193
 99. Hiperparatiroidizmle prezente olan kronik paratiroidit: olgu sunumu
  TORU H. S., ÇİL GÖNÜLCÜ S., OCAK G. A., OYGÜR A. N.
  23. ulusal patoloji kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 10 November 2013, vol.29, pp.113
 100. Onkositik Schneiderian Papilloma
  Yaprak Barıt N., Aşık M., Turhan M., Toru H. S., Özbudak İ. H.
  35. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013, pp.584
 101. Prenatal Diagnostic approach to fetal skeletal dysplasia
  TORU H. S., YILMAZ G. T., ÖZBUDAK İ. H., NUR B., SANHAL C. Y., KARAALİ K., ALPER Ö., MENDİLCİOĞLU İ. İ., MIHÇI E., KARAVELİ F. Ş.
  25th European Congress of Pathology, Lizbon, Portugal, 31 August - 04 September 2013, vol.463, no.2, pp.184
 102. Neural tube defects and associated anomalies in fetal and perinatal autopsy series
  Toru H. S., Ocak G. A., Uzun C., Sanhal C. Y., Mendilcioğlu İ., Karaveli F. Ş.
  25th European congress of pathology, Lisbon, Portugal, 31 August - 04 September 2013, pp.184
 103. Four cases with congenital pulmonary airway malformation
  TORU H. S., YILMAZ G. T., ÖZBUDAK İ. H., ASLAN A., MENDİLCİOĞLU İ. İ., ÖZBİLİM G.
  25th European Congress of Pathology, Lizbon, Portugal, 31 August - 04 September 2013, vol.463, no.2, pp.188
 104. Thoracic aortic aneursym with cystic medial degeneration: a rare complication of psoriatic arthritis
  ÖZBUDAK İ. H., TUNCER O. N., TORU H. S., ERBASAN O., ÖZBİLİM G.
  25th European Congress of Pathology, Lizbon, Portugal, 31 August - 04 September 2013, vol.463, no.2, pp.200
 105. Case report: Congenital pulmonary lymphangiectasis in fetal autopsy
  Yilmaz G. T., Toru S., Ozbilim G., Sanhal C. Y.
  25th European Congress of Pathology, Lizbon, Portugal, 31 August - 04 September 2013, vol.463, no.2, pp.182
 106. Prenatal dönemde saptanan sintelensefali olgusu: Fetal MRG, Fetal USG ve Makroskopik patoloji bulguları
  AKGÜL N., SANHAL C. Y., TORU H. S., MENDİLCİOĞLU İ. İ., KARAALİ K.
  Türk manyetik rezonans derneği 18. yıllık toplantısı, Ankara, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.1-6
 107. Simetrik oligoartiritle prezente olan Löfgren sendromu olgusu
  UÇAR Ü., TORU H. S., ÖZBUDAK İ. H.
  10. Türk Romotoloji Sempozyumu, Turkey, 11 - 14 April 2013
 108. Simetrik oligoartritle prezente olan löfgren sendromu olgusu
  UÇAR Ü., GİLGİL E., TORU H. S., ÖZBUDAK İ. H.
  10. Türk romatoloji sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 April 2013, pp.21
 109. Çocuk olguda plevral effüzyondan rabdomyosarkom tanısı: olgu sunumu
  ÖZBUDAK İ. H., OCAK G. A., TORU H. S., GÜLER E., ÖZBİLİM G.
  5. ulusal sitopatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 29 - 31 March 2013, pp.8
 110. Akut Prekürsör T Hücreli Lösemi'li olguda malign plevral efüzyon
  TORU H. S., OCAK G. A., TAYFUN F., ÖZBUDAK İ. H., ÖZBİLİM G.
  5. ulusal sitopatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 29 - 31 March 2013, pp.40
 111. Plevral ve perikardial efüzyonla prezente olan akut lenfoblastik lösemili olgusu
  TORU H. S., OCAK G. A., EKER N., ÖZBUDAK İ. H., ÖZBİLİM G.
  5. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 - 31 March 2013, pp.41
 112. Dilde Schwannom Olgu Sunumu
  UZUN Ö. C., TORU H. S., ÖZBUDAK İ. H., TURHAN M., ÖZBİLİM G.
  22. Ulusal Patoloji Kongresi (Türk Patoloji Dergisi, 2012, Cilt:28, ek sayı.), Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012
 113. Jarcho Levin Sendromu Spondilokostal Displazili Fetusta Otopsi Bulguları
  TORU H. S., SANHAL C. Y., KARAALİ K., MENDİLCİOĞLU İ. İ., AKKAYA B.
  22. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2012
 114. Pediatrik Enfeksiyöz Hastalıklar Ajan Patojeni Nasıl Tanıyalım Slayt Semineri
  TORU H. S.
  22. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 7 - 09 November 2012
 115. Dilde schwannom: bir olgu sunumu
  UZUN Ö. C., TORU H. S., ÖZBUDAK İ. H., TURHAN M., ÖZBİLİM G.
  22. ulusal patoloji kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012, vol.28, pp.42
 116. DYGG ve Melchior-Clausen sendromu: olgu sunumu
  Sanhal C. Y., TORU H. S., OCAK G. A., KARAALİ K., MENDİLCİOĞLU İ. İ.
  22. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012
 117. İkinci Larinks mikzofibrosarkom olgusu
  OCAK G. A., ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., DERİN A. T.
  22. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012
 118. Peripheral neuropathy in Churge-Strauss syndrome: a case report
  Gürer İ. E., Toru H. S., Ocak G. A.
  10th European congress of neuropathology, Edinburgh, England, 6 - 09 September 2012, pp.308-309
 119. Cysticercosis of brain mimicking a central nervous system neoplasm: a case report
  GÜRER İ. E., Toru H. S., OCAK G. A., AKYÜZ M.
  10th European; congress of neuropathology, Edinburgh, United Kingdom, 6 - 09 September 2012, pp.309
 120. Peripheral Neuropathy in Churg Strauss Syndrome A case Report Clinical Neuropathology
  OCAK G. A., TORU H. S., AKYÜZ M., GÜRER İ. E.
  10th European Congress of Neuropathology, Edinburgh, Saint Helena, 6 - 09 June 2012
 121. Cysticercosis of Brain Mimicking a Central Nervous System Neoplasm A Case Report Clinical Neuropathology
  OCAK G. A., TORU H. S., AKYÜZ M., GÜRER İ. E.
  10th European Congress of Neuropathology, Edinburgh, Saint Helena, 6 - 09 June 2012
 122. Cerebral hydatid cyst as a first manifestation of disease: a case report
  OCAK G. A., TORU H. S., AKYÜZ M., GÜRER İ. E.
  10th European Congress of Neuropathology, Edinburg, United Kingdom, 6 - 09 June 2012, vol.31, no.4, pp.309
 123. 1 7 Nisan Kanser Haftası Kanser Konulu Konferans 3 Nisan 2013 Çağlayan Lisesi Antalya Türkiye
  TORU H. S.
  1-7 Nisan Kanser Haftası, 2013, Turkey, 03 April 2012
 124. 1 7 Nisan Kanser Haftası Kanser Konulu Konferans 3 Nisan 2012 Hızır Reis Ticaret Meslek Lisesi Antalya Türkiye
  TORU H. S.
  1-7 Nisan Kanser Haftası, 2012, Antalya, Turkey, 03 April 2012
 125. Serebral Toksoplazmozis Olgu Sunumu
  OCAK G. A., TORU H. S., ÇİL GÖNÜLCÜ S., EKER N., GÜRER İ. E., HAZAR V.
  21. Ulusal Patoloji Kongresi (Türk Patoloji Dergisi, 2011, Cilt:27, ek sayı.), İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011
 126. Vulvanın İğsi Hücreli Yassı Epitel Hücreli Karsinomu
  ÇİL GÖNÜLCÜ S., TORU H. S., PEŞTERELİ H. E.
  21. Ulusal Patoloji Kongresi (Türk Patoloji Dergisi, 2011, Cilt:27, ek sayı.), İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011
 127. Nöral Tüp Defekti İle İlişkili Anomaliler
  TORU H. S., ÇİL GÖNÜLCÜ S., USTA M. F., AKKAYA B.
  21. Ulusal Patoloji Kongresi (Türk Patoloji Dergisi, 2011, Cilt:27, ek sayı.), İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011
 128. Osteokondrodisplazi Altı Olgu Sunumu 16 20 Kasım 2011 İzmir Türkiye
  TORU H. S., ÇİL GÖNÜLCÜ S., USTA M. F., AKKAYA B.
  21. Ulusal Patoloji Kongresi (Türk Patoloji Dergisi, 2011, Cilt:27, ek sayı.), İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011
 129. Olgu Sunumu Dev İntrakranial Fetal Teratom
  TORU H. S., OCAK G. A., KIZILAY F., UYSAL H., GÜRER İ. E.
  21. Ulusal Patoloji Kongresi (Türk Patoloji Dergisi, 2011, Cilt:27, ek sayı.), İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011
 130. Intrauterin Sitomegalovirüs Enfesiyonu Olgu Sunumu
  UZUN Ö. C., TORU H. S., MENDİLCİOĞLU İ. İ., KARAVELİ F. Ş.
  21. Ulusal Patoloji Kongresi (Türk Patoloji Dergisi, 2011, Cilt:27, ek sayı.), İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011
 131. Primer kardiak sinovyal sarkom
  ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., TUNCER O. N., ERBASAN O., ÖZBİLİM G.
  21. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2011, pp.169
 132. Olgu sunumu: Mesanenin leiomyom ve leiomyosarkomu
  TORU H. S., ÇİL GÖNÜLCÜ S., USTA M. F., AKKAYA B.
  21. ulusal patoloji kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011, vol.27, pp.258
 133. Plevral epitelioid hemanjioendotelyoma
  ÖZBUDAK İ. H., KARADAĞ H., TORU H. S., SARPER A., ÖZBİLİM G.
  21. ulusal patoloji kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011, vol.27, pp.238-239
 134. İnklüzyon cisimcikli miyozitis: olgu sunumu
  TORU H. S., OCAK G. A., KIZILAY F., UYSAL H., GÜRER İ. E.
  21. ulusal patoloji kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011, vol.27, pp.176
 135. Serebral toksoplazmozis: bir olgu sunumu
  OCAK G. A., TORU H. S., ÇİL GÖNÜLCÜ S., EKER N., GÜRER İ. E., Hazar V.
  21. ulusal patoloji kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011, vol.27, pp.218
 136. Olgu sunumu: Ekstraskeletal mikzoid kondrosarkom
  TORU H. S., ÖZCAN M., OCAK G. A., GÜRER İ. E.
  21. ulusal patoloji kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011, vol.27, pp.181-182
 137. Vulvanın iğsi hücreli yassı epitel hücreli karsinomu
  ÇİL GÖNÜLCÜ S., TORU H. S., PEŞTERELİ H. E.
  21. ulusal patoloji kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011, vol.27, pp.166
 138. İntrauterin Sitomegalovirüs Enfeksiyonu: Olgu sunumu
  UZUN Ö. C., TORU H. S., MENDİLCİOĞLU İ. İ., KARAVELİ F. Ş.
  21. ulusal patoloji kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011, vol.27, pp.227
 139. Nöral tüp defekti ile ilişkili anomaliler
  TORU H. S., UZUN Ö. C., OCAK G. A., MENDİLCİOĞLU İ. İ., KARAVELİ F. Ş.
  21. ulusal patoloji kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011, vol.27, pp.227
 140. Olgu sunumu: Dev intrakranial fetal teratom
  TORU H. S., MENDİLCİOĞLU İ. İ., GÜRER İ. E.
  21. ulusal patoloji kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011, vol.27, pp.227-228
 141. Olgu Sunumu: Thanatophoric Displazi
  TORU H. S., ÖZBUDAK İ. H., KARAALİ K., MENDILCIOGLU I., ÖZBİLİM G.
  21. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2011, pp.228
 142. Osteokondroplazi: Altı Olgu Sunumu
  TORU H. S., ÖZBUDAK İ. H., KARAALİ K., MENDILCIOGLU I., KARAVELI S.
  21. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2011, pp.228-229
 143. Adrenal bezin nadir görülen kavernöz hemanjiomu
  Karadağ H., TORU H. S., OCAK G. A.
  21. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011
 144. Deneysel ayarlanabilir sütür ile şaşılık cerrahisi modelinde suramin, genistein ve duragen bariyer matriksin mekanik, immünhistokimyasal ve histopatolojik etkileri
  Öktem Ç., Oto S., Toru H. S., Bakar C., Özdemir B. H., Aydın Akova Y.
  TOD 46. ulusal kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2011, vol.27, pp.168
 145. Diagnostic pitfalls of medullary thyroid carcinoma in fine needle aspiration biopsy specimens:a case report
  Uçar A., OCAK G. A., ÖZBUDAK İ. H., Toru H. S., GÜRER İ. E.
  36th European congress of cytology, İstanbul, Turkey, 22 - 25 September 2011, pp.114
 146. Pleural effusion in chronic lymphocytic leukaemia/small lymphocytic lymphoma: case report
  ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., OCAK G. A., Uçar A., ÖZBİLİM G.
  36th European Congress of Cytopathology, İstanbul, Turkey, 22 - 25 September 2011, vol.22, pp.88
 147. Amyloid Goiter in a Patient with Famialial Mediterian Fever
  OCAK G. A., GÜRER İ. E., ÖZBUDAK İ. H., Uçar A., TORU H. S., ARICI C.
  23rd European Congress of Pathology, Helsinki, Finland, 27 August - 01 September 2011
 148. Achondroplasia type of osteochondroplasia: case report
  TORU H. S., ÖZBUDAK İ. H., KARAALİ K., MENDİLCİOĞLU İ. İ., GELEN M. T.
  23rd European Congress of Pathology, Helsinki, Finland, 27 August - 01 September 2011, vol.suppl, no.1, pp.128-129
 149. Atrial myxoma with fibrosiderotic (Gamna-Gandy) nodule: case report
  TORU H. S., ÖZBUDAK İ. H., ERBASAN O., ÖZBİLİM G.
  23rd European Congress of Pathology, Helsinki, Finland, 27 August - 01 September 2011, vol.suppl, no.1, pp.301
 150. Amyloid goiter in a patient with familial mediterrannean fever
  OCAK G. A., GÜRER İ. E., ÖZBUDAK İ. H., Uçar A., Toru H. S., Arıcı C.
  23rd European congress of Pathology, Helsinki, Finland, 27 August - 01 September 2011, pp.217
 151. Endobronchial metastasis of renal carcinoma: case report
  TORU H. S., ÖZBUDAK İ. H., ÖZBUDAK Ö., SARPER A., ÖZBİLİM G.
  23rd European Congress of Pathology, Helsinki, Finland, 27 August - 01 September 2011, vol.suppl, no.1, pp.149
 152. Atrial myxoma with fibrosiderotic (Gamna-Gandy) nodule: case report
  TORU H. S., ÖZBUDAK İ. H., ERBASAN O., ÖZBİLİM G.
  23rd European Congress of Pathology, Helsinki, Finland, 27 August - 01 September 2011, vol.suppl, no.1, pp.301
 153. A unique location for malignant melanoma: case report
  ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., TURHAN M., ÖZBİLİM G.
  23rd European Congress of Pathology, Helsinki, Finland, 27 August - 01 September 2011, vol.suppl, no.1, pp.115-116
 154. Diagnostic Pitfalls of Medullary Thyroid Carcinoma in Fine Needle Aspiration Biopsies A Case Report
  Uçar A., OCAK G. A., ÖZBUDAK İ. H., TORU H. S., GÜRER İ. E.
  36th European Congress of Cytopathology, İstanbul, Turkey, 22 - 25 April 2011
 155. Hurtle Hücreli Karsinom Sağ Paratrakeal Lenf Nodu Metastazı Transbronşial İğne Aspirasyon Sitolojisi
  ÖZBUDAK İ. H., ÖZBUDAK Ö., OCAK G. A., TORU H. S., ÖZBİLİM G.
  19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2011
 156. Hurtle hücreli karsinom sağ paratrakeal lenf nodu metastazı: Transbronşial iğne aspirasyon sitolojisi
  ÖZBUDAK İ. H., ÖZBUDAK Ö., OCAK G. A., TORU H. S., ÖZBİLİM G.
  19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2011, pp.660
 157. 1 7 Nisan Kanser Haftası Kanser Konulu Konferans 6 Nisan 2011 Hızır Reis Ticaret Meslek Lisesi Antalya Türkiye
  TORU H. S.
  1-7 Nisan Kanser Haftası, 2011, Antalya, Turkey, 06 April 2011
 158. Ovaryan gebelik: olgu sunumu
  TORU H. S., Güney R.
  19. ulusal patoloji kongresi, Girne, Turkey, 7 - 11 October 2009, vol.25, pp.152
 159. Göz kapağının onkositoması: Olgu sunumu
  Toru H. S., Erol Uzunoğlu E., Arıcan Ç. D.
  19. Ulusal Patoloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 7 - 11 October 2019, pp.56-57
 160. Göz kapağının kütanöz melanomu: olgu sunumu
  TORU H. S.
  19. ulusal patoloji kongresi, Girne, Turkey, 7 - 11 October 2009, vol.25, pp.56
 161. Adenoma Zemininde Kolorektal Karsinom Gelişiminde Etkilenen Yolaklar
  TORU H. S., Bilezikçi B.
  18. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 25 - 27 October 2008
 162. Adenom zemininde kolorektal karsinom gelişiminde etkilenen yolaklar nelerdir?
  TORU H. S., Bilezikci B.
  18. ulusal patoloji kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2008
 163. Servikovajinal smear alınan 396 hastanın sitolojik bulguları
  TORU H. S., Güney R.
  3. ulusal sitopatoloji kongresi, Muğla, Turkey, 27 - 30 March 2008, pp.94
 164. Olgu sunumu: Bazal hücreli ve bazoskuamöz karsinom izlenen 3 olgu
  TORU H. S., İbrahimoğlu D.
  3. ulusal sitopatoloji kongresi, Muğla, Turkey, 27 - 30 March 2008, pp.95
 165. Thyroid Malignansies and Renal Failure Virch Arch 2007 451 2 359
  TORU H. S., Ünlükaplan M., Bilezikçi B., Arat Z., Demirhan B., Haberal M.
  European Pathology Congress, 2007, İstanbul, Turkey, 8 - 13 September 2007
 166. Thyroid malignancies and renal failure
  TORU H., Yılmaz M., Bilezikci B., Arat Z., Demirhan B., Haberal M.
  21st European Congress of Pathology, İstanbul, Turkey, 8 - 13 September 2007, vol.451, no.2, pp.359
 167. Organ Transplantasyonu Hastalırda Tiroid İnce İğne Aspirasyon Bulguları
  TORU H. S., Bilezikçi B., Demirhan B., Haberal M.
  2. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Turkey, 1 - 04 March 2007
 168. Olgu Sunumu Karaciğer Transplantasyonlu Hastada Cryptococcal Menejit
  TORU H. S., Alper K., ÖZDEMİR B. H.
  2. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Turkey, 1 - 04 March 2007
 169. Olgu sunumu: Transplant böbrekte de novo papiller renal hücreli karsinoma
  TORU H., Koçbıyık A., Özdemir B. H.
  2. ulusal sitopatoloji kongresi, Aydın, Turkey, 1 - 04 March 2007, pp.162
 170. Olgu sunumu: Karaciğer transplantasyonlu hastada cryptococcal menenjit
  Çolak A., TORU H., Özen Ö.
  2. ulusal sitopatoloji kongresi, Aydın, Turkey, 1 - 04 March 2007, pp.168
 171. Renal hücreli karsinomun akciğer metastazının bronkoalveolar sitolojik bulguları: olgu sunumu
  TORU H., Çolak A., Özdemir B. H.
  2. ulusal sitopatoloji kongresi, Aydın, Turkey, 1 - 04 March 2007, pp.163
 172. Organ transplantasyonu hastalarında tiroid ince iğne aspirasyon bulguları
  TORU H., Bilezikci B., Demirhan B., Haberal M.
  2. ulusal sitopatoloji kongresi, Aydın, Turkey, 1 - 04 March 2007, pp.81
 173. Primer Ovarian Epandimom Olgu Sunumu
  BAL N., Demirhan B., TORU H. S., KUŞÇU Ü. E.
  XVIII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 7 - 11 May 2006, vol.5, pp.1060-1064
 174. Parosteal Lipoma Olgu Sunumu XVIII Ulusal Patoloji Sempozyumu
  Güven G., Aydın H., Tandoğan R., UYAR GÖÇÜN F. P., TORU H. S., Celasun B.
  XVIII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 7 - 11 May 2006
 175. Gastrointestinal Tümör GİST Tanısı Konan 19 Vakanın Tanı ve Prognostik Kriterlerinin Gözden Geçirilmesi
  BAL N., Demirhan B., TORU H. S., KUŞÇU Ü. E.
  XVIII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 7 - 11 May 2006
 176. Primer ovarian ependimom: olgu sunumu
  Bal N., Demirhan B., TORU H., Kuşçu E.
  18. ulusal patoloji sempozyumu, İzmir, Turkey, 7 - 11 May 2006, pp.355
 177. Parosteal lipoma: olgu sunumu
  Güven G., Aydın H., Tandoğan R., Uyar F. P., TORU H., Celasun B.
  18. ulusal patoloji sempozyumu, İzmir, Turkey, 7 - 11 May 2006, pp.269
 178. Metabolik karaciğer hastalıklarında tanı yöntemleri ve tedavide transplantasyonun yeri
  TORU H., Bilezikci B., Özçay F., Canan O., Demirhan B.
  18. ulusal patoloji sempozyumu, İzmir, Turkey, 7 - 11 May 2006, pp.290
 179. Gastrointestinal stromal tümör (GİST) tanısı konan 19 vakanın, tanı ve prognostik kriterlerinin gözden geçirilmesi
  Kılıçarslan A., TORU H., Uyar F. P., Bilezikci B., Demirhan B.
  18. ulusal patoloji sempozyumu, İzmir, Turkey, 7 - 11 May 2006, pp.306
 180. Servikovajinal yayma tanıları Human PApilloma Virüs HPV ilişkili düşük dereceli Skuamöz intraepitelyal lezyon LSIL olan olguların tanılarını etkileyen parametreler ve klinik takipleri
  UYAR GÖÇÜN F. P., TORU H. S., BİLEZİKÇİ B., GÜVEN G., ARAT Z., KUŞÇU Ü. E.
  I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Turkey, 2 - 04 March 2006
 181. Servikovajinal yayma tanıları human papilloma virüs (HPV) ilişkili düşük dereceli intraepitelyal lezyon (LSIL) olan olguların tanılarını etkileyen parametreler ve klinik takipleri
  Uyar F. P., TORU H., Bilezikci B., Güven G., Arat Z., Kuşçu E.
  I. ulusal Sitopatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 March 2006, pp.147
 182. Fine-Needle Aspiration biopsy of the thyroid: Correlation with histopathology in 271 cases
  Haberal A. N., TORU H., Özen Ö., Bilezikci B., Arat Z.
  XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, İstanbul, Turkey, 26 - 30 May 2005, pp.145
 183. Adenoid Kistik karsinomun biyolojik davranışı için E-cadherin, Ki-67, C-erbB2 ekspresyonu yol gösterici olabilir mi?
  TORU H., Akkaya H., Yağmurdur M., Demirhan B.
  XII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 1 - 06 October 2004, pp.26

Artistic Activity

Toru H. S., Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Sergisi, Group Exhibition, June 2021
TORU H. S., Atiktan Sanata Heykel, October 2019

Academic and Administrative Experience

2021 - 2023 Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Department Of Surgical Medical Sciences
2021 - 2023 Program Değerlendirme Kurulu Üyesi Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Department Of Surgical Medical Sciences
2021 - 2023 Özel Çalışma Modülü Koordinatörü Akdeniz University, Faculty Of Medicine
2020 - 2023 Stratejik Plan Tema Grubu Üyesi Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Department Of Surgical Medical Sciences
2020 - 2023 Toplumsal Destek Projeleri Koordinatörü Akdeniz University, --------------------------------, Eğitimde Mükemmeliyet Merkezi
2016 - 2023 Toplumsal Destek Projeleri Koordinatörü Akdeniz University, Faculty Of Medicine

Courses

Cerrahi Patoloji, Doctorate, 2021 - 2022
Doku yenilenmesi normal hücre büyümesinin kontrolü (A ve B Şubesi), Undergraduate, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2016 - 2017
Bağ dokusu ile iyileşme ve yara iyileşmesi Tıp Fakültesi Dönem II (A ve B Şubesi), Undergraduate, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar, Undergraduate, 2019 - 2020
Plasenta ve Erken Gebelik Patolojisi, Undergraduate, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Ekstrasellüler matriks ve hücre matriks ilişkileri (A ve B Şubesi), Undergraduate, 2016 - 2017
Makale Saati, Dönem II, Undergraduate, 2016 - 2017
Probleme Dayalı Öğrenim, Dönem I, 1. PDÖ-2. oturum, Undergraduate, 2016 - 2017
Probleme Dayalı Öğrenim, Dönem I, 1. PDÖ, Undergraduate, 2015 - 2016
Probleme Dayalı Öğrenim, Dönem I, 3. PDÖ, Undergraduate, 2013 - 2014
Probleme Dayalı Öğrenim Dönem II, V. PDÖ, Undergraduate, 2011 - 2012
Probleme Dayalı Öğrenim, Dönem I, V. PDÖ, Undergraduate, 2011 - 2012
Probleme Dayalı Öğrenim, Dönem I, 2. PDÖ, Undergraduate, 2011 - 2012

Advising Theses

Toru H. S., Cotoi O. S., The role of PD-1/Tim-3 pathway in Preeclampsia. A histopathological, immunohistochemical and molecular comparative study, with clinicopathologic correlations, Doctorate, D.Maria(Student), Continues
Toru H. S., Wilms Tümörlerinde Prognostik Öneme Sahip Yolakların Araştırılması, Expertise In Medicine, E.OCAK(Student), 2023

Activities in Scientific Journals

GLS Journal of Otolaryngology, Committee Member, 2018 - Continues
Güncel Patoloji Dergisi, Evaluation Committee Member, 2016 - Continues
Scitechz Journals, Committee Member, 2015 - Continues
Turkish Journal of Pathology, Evaluation Committee Member, 2014 - Continues
Journal of Cancer Research and Therapeutics, Evaluation Committee Member, 2013 - Continues

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Patoloji Dernekleri Federasyonu Nefropatoloji Çalışma Grubu, Member, 2021 - Continues, Turkey
Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu Dermatopatoloji Çalışma Grubu, Member, 2021 - Continues, Turkey
European Society of Pathology Dermatopathology Working Group, Member, 2021 - Continues, Turkey
European Respiratory Society, Member, 2015 - Continues
European Society of Pathology Pediatric and Perinatal Pathology Working Group, Member, 2015 - Continues
International Academy of Pathology, Member, 2015 - Continues
Pediatric Pathology Society, Member, 2014 - Continues
International Pediatric Pathology Association, Member, 2014 - Continues
Türk Toraks Derneği, Member, 2014 - Continues
European Pathology Society, Member, 2011 - Continues
Pediatrik ve Perinatal Patoloji Çalışma Grubu, Member, 2010 - Continues
Patoloji Dernekleri Federasyonu, Member, 2003 - Continues
Türkiye patoloji dernekleri Federasyonu Pediatrik ve perinatal patoloji çalışma grubu, Chairman, 2016 - 2021, Turkey
Patoloji Dernekleri Federasyonu Kardiyovasküler Patoloji Çalışma Grubu, Secretary General, 2015 - 2021, Turkey
Patoloji Dernekleri Federasyonu Pediatrik ve Perinatal Patoloji Çalışma Grubu, Secretary General, 2014 - 2016

Scientific Refereeing

TURK PATOLOJI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, December 2021
TURK PATOLOJI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, September 2021
TURK PATOLOJI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, September 2021
TURK PATOLOJI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, February 2021
PEDIATRIC AND DEVELOPMENTAL PATHOLOGY, National Scientific Refreed Journal, February 2021
TURK PATOLOJI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, August 2020
TURK PATOLOJI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, August 2020
TURK PATOLOJI DERGISI, National Scientific Refreed Journal, August 2020
AKDENİZ TIP DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, June 2020
TURK PATOLOJI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, June 2020
TURK PATOLOJI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, May 2020
TURK PATOLOJI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, March 2020
The Journalof Obstetrics and Gynaecology Research, Other Indexed Journal, January 2020
Project Supported by Other Official Institutions, Dokuz Eylul University, Turkey, December 2019
TURK PATOLOJI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, May 2019
TURK PATOLOJI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, May 2019
ERCIYES TIP DERGISI, Journal Indexed in ESCI, April 2019
TURK PATOLOJI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, February 2019
JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS, SCI Journal, January 2019
Project Supported by Other Official Institutions, Istanbul University, Turkey, November 2018
TURK PATOLOJI DERGISI, National Scientific Refreed Journal, October 2018
TURK PATOLOJI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, August 2018
TURK PATOLOJI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, June 2018
TURK PATOLOJI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, May 2018
TURK PATOLOJI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, January 2018
TURK PATOLOJI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, January 2018
Cytopathology, SCI Journal, July 2017
Turkish Journal of Pathology, Other Indexed Journal, July 2017
Güncel Patoloji Dergisi, National Scientific Refreed Journal, July 2017
Turkish Journal of Pathology, Other Indexed Journal, July 2017
Journal of Cancer Research and Therapeutics, SCI Journal, July 2017
Diagnostic Cytopathology, SCI Journal, May 2017
Turkish Journal of Pathology, Other Indexed Journal, November 2016
Turkish Journal of Pathology, Other Indexed Journal, November 2016
World Journal Of Pediatrics, SCI Journal, June 2016
Turkish Journal of Pathology, Other Indexed Journal, May 2016
Turkish Journal of Pathology, Other Indexed Journal, April 2016
Turkish Journal of Pathology, Other Indexed Journal, January 2016
Journal of Cancer Research and Therapeutics , SCI Journal, July 2015
Turkish Journal of Pathology , Other Indexed Journal, April 2015
Journal of Cases in Obstetrics & Gynecology , Other Indexed Journal, April 2015
Güncel Patoloji Dergisi, National Scientific Refreed Journal, April 2015
Turkish Journal of Pathology, Other Indexed Journal, February 2015
Journal Of Cancer Research And Therapeutics, SCI Journal, November 2014
Turkish Journal of Pathology, Other Indexed Journal, November 2014
Turkish Journal of Pathology, Other Indexed Journal, November 2014
Güncel Patoloji Dergisi, National Scientific Refreed Journal, November 2014
Turkish Journal of Pathology, Other Indexed Journal, June 2014
Journal of Cancer Research and Therapeutics, SCI Journal, April 2014
Turkish Journal of Pathology, Other Indexed Journal, April 2014
Journal of Cancer Research and Therapeutics, SCI Journal, June 2013
International Journal of TROPICAL DISEASE & Health, Other Indexed Journal, February 2013
Basic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences , Other Indexed Journal, February 2013
Universal Journal of Medicine and Dentistry, Other Indexed Journal, November 2012
Basic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences , Other Indexed Journal, September 2012
International Journal of Medicine and Medical Sciences , Other Indexed Journal, August 2012
Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Science , Other Indexed Journal, March 2012
Journal of Medical Genetics and Genomics, Other Indexed Journal, February 2012

Tasks In Event Organizations

Kaplan Y., Toru H. S., Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Çalıştayı, Workshop Organization, Antalya, Turkey, Mayıs 2022
Toru H. S., Orhan D., Plasenta Kursu, Anadolu Patoloji Derneği- Pediatrik ve Perinatal Patoloji Çalışma Grubu, Scientific Congress, Turkey, Aralık 2021
Toru H. S., Orhan D., 29. Ulusal Patoloji Kongresi-Pediatrik ve Perinatal Patoloji Kursu, Workshop Organization, Trabzon, Turkey, Kasım 2021

Scientific Research / Working Group Memberships

Patoloji Dernekleri Federasyonu Tıbbi Patoloji Yeterlik Yürütme Kurulu, Akdeniz University, Turkey, https://www.turkpath.org.tr/, 2022 - Continues
Akreditasyon Komisyonu, Patoloji Dernekleri Federasyonu, Turkey, http://www.turkpath.org.tr/content.php?id=5151&type=category, 2017 - Continues
Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu Kardiyovasküler Sistem Patolojisi Çalışma Grubu, Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu, Turkey, http://www.turkpath.org.tr/content.php?id=5070, 2016 - Continues
European Pathology Society Pediatric Pathology Working Group, European Pathology Society, England, http://www.esp-pathology.org/society/key-activities-and-services/working-groups.html, 2016 - Continues
Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu Adli Patoloji Çalışma Grubu, Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu, Turkey, http://www.turkpath.org.tr/content.php?id=5174, 2015 - Continues
Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu, Türk Toraks Derneği, Turkey, http://www.toraks.org.tr/subDefault.aspx?sub=184&menu=46, 2014 - Continues
Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu Pediatrik ve Perinatal Patoloji Çalışma Grubu, Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu, Turkey, http://www.turkpath.org.tr/content.php?id=336&type=category, 2010 - Continues

Metrics

Congress and Symposium Activities

31. Ulusal Patoloji Kongresi- PEDİATRİK VE PERİNATAL PATOLOJİ-SEMİNER-Akciğerin Gelişimsel Anomalileri, Invited Speaker, İzmir, Turkey, 2022
31. Ulusal Patoloji Kongresi-PEDİATRİK VE PERİNATAL PATOLOJİ-SEMİNER Pediyatrik İnterstisiyel Akciğer Hastalıkları, Session Moderator, İzmir, Turkey, 2022
31. Ulusal Patoloji Kongresi-Nefropatoloji Oturumu, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2022
31. Ulusal Patoloji Kongresi- TIBBİ PATOLOJİ YETERLİK KOMİSYONU- PANEL , Invited Speaker, İzmir, Turkey, 2022
31. Ulusal Patoloji Kongresi-ADLİ PATOLOJİ-PANEL Kardiyomyopatilerde Güncel Sınıflama-Yeni Koronavirüs Histopatoloji ve Otopsi Bulgula, Session Moderator, İzmir, Turkey, 2022
42nd IPPA Hybrid Advanced Course in Paediatric Pathology, Attendee, Amsterdam, Netherlands, 2022
29. Ulusal Patoloji Kongresi-Pediatrik ve Perinatal Patoloji Kursu, Moderator, Trabzon, Turkey, 2019
29. Ulusal Patoloji Kongresi, Panelists, Trabzon, Turkey, 2019
29. Ulusal Patoloji Kongresi, Invited Speaker, Trabzon, Turkey, 2019
29. Ulusal Patoloji Kongresi, Session Moderator, Trabzon, Turkey, 2019
41st IPPA Advanced Course in Paediatric Pathology, Audience, Lisbon, Portugal, 2019
28. Ulusal Patoloji Kongresi, Invited Speaker, Ankara, Turkey, 2018
28. Ulusal Patoloji Kongresi, Session Moderator, Ankara, Turkey, 2018
28. Ulusal Patoloji Kongresi, Session Moderator, Ankara, Turkey, 2018
XXXII Congress of the International Academy of Pathology (IAP), Invited Speaker, Amman, Jordan, 2018
40th IPPA Advanced Course in Paediatric Pathology, Invited Speaker, Sheffield, United Kingdom, 2018
27. Ulusal Patoloji Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2017
2017 IPPA Advanced Course in Pediatric Pathology, Invited Speaker, Venice, Italy, 2017
XXXIX Advanced Course in Pediatric Pathology of the International Paediatric Pathology Association (IPPA), Attendee, Venezia, Italy, 2017
29th European Congress of Pathology, Attendee, Amsterdam, Netherlands, 2017
Akdeniz Tıp Öğrencileri Birliği Sosyal Pediatri Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2017
Türk Patoloji Derneği Meslek İçi Eğitim Kursları 2017, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2017
26. Ulusal Patoloji & 7. Sitopatoloji Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2016
26. Ulusal Patoloji & 7. Sitopatoloji Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2016
26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2016
XXXVIII Advanced Course in Pediatric Pathology of the International Paediatric Pathology Association (IPPA), Attendee, Barcelona, Spain, 2016
XXXI. International Congress of the IAP and 28th Congress of the ESP, Attendee, Köln, Germany, 2016
25. Ulusal Patoloji Kongresi & 6. Sitopatoloji Kongresi, 4-17 Ekim 2015, Bursa, Türkiye, Attendee, Bursa, Turkey, 2015
25. Ulusal Patoloji ve 6. Sitopatoloji Kongresi, Bursa, Invited Speaker, Bursa, Turkey, 2015
27th European Congress of Pathology, 4-9 Eylül 2015, Belgrad, Sırbistan., Attendee, Beograd, Montenegro, 2015
Baş-Boyun Kanserleri Bilimsel Toplantısı, 6 Aralık 2014, Antalya, Türkiye, Attendee, Antalya, Turkey, 2014
24. Ulusal Patoloji Kongresi, Invited Speaker, Trabzon, Turkey, 2014
24. Ulusal Patoloji Kongresi Nöropatoloji Kursu, 19 Kasım 2014, Trabzon, Türkiye., Attendee, Turkey, 2014
24. Ulusal Patoloji Kongresi, 19-24 Kasım 2014, Trabzon, Türkiye., Attendee, Trabzon, Turkey, 2014
Sosyal Tarım Toplantısı, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2014
26th European Congress of Pathology, Attendee, Londra, Turkey, 2014
17th International Congress on Oral Pathology and Medicine, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2014
17th International Congress on Oral Pathology and Medicine, Attendee, İstanbul, Turkey, 2014
Deneysel araştırma projesi ve Temel istatistik kursu, Attendee, Antalya, Turkey, 2014
Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2014
5. Ege Genetik Çalıştayı Hematolojik Malignitelerde Uygulamalı Real-time PCR ve FISH, Attendee, İzmir, Turkey, 2014
Endnote X3 kursu-II, Attendee, Antalya, Turkey, 2014
Endnote X3 kursu-I, Attendee, Antalya, Turkey, 2014
Araştırmaların Epidemiyolojik Planlaması, Attendee, Antalya, Turkey, 2013
Bilimsel Yayıncılık Noktasında Eğitim/Geliştirme, Attendee, Antalya, Turkey, 2013
30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2013
25th European Congress of Pathology (25. Avrupa Patoloji Kongresi), Attendee, Lizbon, Portugal, 2013
102nd Annual Meeting of Japanese Society of Pathology, Attendee, Sapporo/Hokkaido, Japan, 2013
Surgical Pathology: Current Concepts, Attendee, Antalya, Turkey, 2013
5. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2013
BD SurePath sıvı Bazlı Sitoloji ile Pap-Testi ile Non-Jinekolojik örneklerin morfolojik değerlendirilmesi, Attendee, Antalya, Turkey, 2013
22. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya., Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2012
22. Ulusal Patoloji Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2012
Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Uygulama Kursu, Attendee, Antalya, Turkey, 2012
10th European Congress of Neuropathology, Attendee, United Kingdom, 2012
Kemik İliği Patolojisi Kursu, Attendee, Adana, Turkey, 2012
Mediasten Patolojisi Kursu, Attendee, Adana, Turkey, 2012
Pediatrik ve Perinatal Patoloji Kursu, Attendee, İzmir, Turkey, 2011
21. Ulusal Patoloji Kongresi, Attendee, İzmir, Turkey, 2011
23rd European Congress of Pathology, Attendee, Helsinki, Finland, 2011
Probleme Dayalı Öğrenim Kursu, Attendee, Antalya, Turkey, 2011
Yumuşak doku Tümörleri Kursu, Attendee, İstanbul, Turkey, 2011
Kemik İliği Patolojisi Kursu, Attendee, Ankara, Turkey, 2011
20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir, Attendee, Eskişehir, Turkey, 2010
Karaciğer İğne Biyopsilerinde Tanı Güçlükleri Kursu, Attendee, Eskişehir, Turkey, 2010
“ Temel Santral Sinir Sistemi Tümörleri” kursu, Attendee, Ankara, Turkey, 2010
5th Asian Pasific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference, Attendee, İstanbul, Turkey, 2010
V. Çukurova Adli Tıp Günleri “Perinatal Ölümler” kursu, Attendee, Adana, Turkey, 2010
Servikal Sitoloji Çalıştayı, Attendee, Ankara, Turkey, 2010
19. Ulusal Patoloji Kongresi, Attendee, Girne, Cyprus (Kktc), 2009
Böbrek Transplantasyon Patolojisi Kursu, Attendee, Trabzon, Turkey, 2009
4. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Attendee, Ankara, Turkey, 2009
18. Ulusal Patoloji Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2008
3. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Attendee, Muğla, Turkey, 2008
Türkiye Organ Nakli Derneği 9. Kongresi, Attendee, Kızılcahamam / Ankara, Turkey, 2007
2. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Attendee, Aydın, Turkey, 2007
Kolorektal Kanserlerde Total Mezorektal Rezeksiyon Tedavisi, Attendee, Ankara, Turkey, 2006
XVIII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Attendee, İzmir, Turkey, 2006
Meme Patolojisi Kursu, Attendee, Ankara, Turkey, 2006
Gastrointestinal sistem and Karaciğer Patolojisi Kursu, Attendee, Ankara, Turkey, 2005
XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, Attendee, İstanbul, Turkey, 2005
XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Attendee, Gaziantep, Turkey, 2004
Sitopatoloji Derneğinin II. Bilimsel ve Sosyal Etkinliği, Attendee, Zonguldak, Turkey, 2004
Basics And Applications Of Molecular Pathology Course, Attendee, Istanbul , Turkey, 2004
Türk Sitopatoloji Derneğinin 2003-2004 Bilimsel ve Sosyal Etkinliği, Attendee, Kızılcahamam / Ankara/Türkiye, Turkey, 2004
Gastroenteropancreatic Endocrine Tumors Course, Attendee, İstanbul, Turkey, 2004

Invited Talks

Tissue Pathway and Diagnostic approach for Native Kidney Biopsies, Conference, Marisiensis Congress, Romania, May 2023
"Diagnostic Criteria and Clinical Correlation: Sampling and Definition ofPlacental Lesions", Conference, University Days of the George Emil Pa lade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Targu Mures, Romania, December 2022
Tıbbi Patoloji Yeterlik, Patoloji Eğitiminde Ölçme Değerlendirme, Conference, Ege Patoloji Derneği 31. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, October 2022
Sistemik Hastalıklarda Böbrek Lezyonları, Conference, Ege Patoloji Derneği 31. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, October 2022
Akciğerin Gelişimsel Anomalileri, Conference, Ege Patoloji Derneği 31. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, October 2022
Yüksek Rekürrens Riskine Sahip Plasental Patolojiler, Perinatal mortalite ve morbidite ile ilişkili plasental Patolojiler, Primer ve Metastatik Plasenta Tümörleri, Seminar, Anadolu Patoloji Derneği Pediatrik ve Perinatal Patoloji Plasenta Kursu, Turkey, December 2021
Perinatal/Pediatrik Otopsi Patolojisi, Conference, III. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Azerbaijan, September 2021
NEFROPATOLOJİ - SLAYT SEMİNERİ- Tübülointerstisyel Nefritler, Conference, Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu / 30. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, May 2021
PEDİATRİK ve PERİNATAL PATOLOJİ - PANEL- Plasenta Raporlama Kriterleri, Conference, Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu- 30. ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, May 2021
Akademik Dünyada Otopsinin Yeri Ne Olmalı? - Kalite Yönetimi ve Otopsi, Conference, Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu, Turkey, October 2019
Pediatrik ve Perinatal Otopsi Slayt Semineri, Conference, 22. Ulusal Patoloji kongresi, Turkey, October 2018
Pediatric Kidney Biopsy: Slide Seminary, Conference, International Academy of Pathology (IAP), Jordan, October 2018
Participant’s Slide Seminar , Conference, XXXX IPPA COURSE , United Kingdom, September 2018
Participant’s Slide Seminar , Conference, IPPA Advanced Course in Pediatric Pathology, Italy, October 2017
Leyla’dan Sonra Akdeniz: Kronik Hastalıkları olan Çocuklara Destek, Conference, Akdeniz Tıp Öğrencileri Birliği Sosyal Pediatri Kongresi, Turkey, April 2017
Nöral Tüp Defektleri, Pediatrik ve Perinatal Otopsi kursu, Seminar, Türk Patoloji Derneği Meslek içi Eğitim Kursları, Turkey, February 2017
Vaskülitler: Slayt Semineri, Conference, 26. Ulusal Patoloji ve 7. Sitopatoloji Kongresi, Turkey, November 2016
Metabolik Hastalıklarda Karaciğer: Slayt Semineri, Conference, 26. Ulusal Patoloji ve 7. Sitopatoloji Kongresi, Turkey, November 2016
Konjenital akciğer patolojileri slayt semineri, Conference, Turkey, November 2014
Slide Seminar on challenging oral pathology cases, Conference, 17th International Congress on Oral Pathology and Medicine, Turkey, May 2014
I am aware of Addiction, Workshop, Inclufar, Turkey, March 2014
Pediatrik Enfeksiyöz Hastalıklar: Ajan Patojeni Nasıl Tanıyalım?” (Slayt Semineri) , Conference, 22. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, November 2012

Research Areas

Medicine, Surgery Medicine Sciences, Pathology, Health Sciences

Non Academic Experience

George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Târgu Mureș
Chiba Universitesi Tıp Fakültesi Diagnostik patoloji ve moleküler diagnostik bilim dalları /Chiba/ Japonya
Other Public Institution, Kastamonu Kanser Erken Teşhis, Tarama Ve Eğitim Merkezi, Tıbbi Patoloji
Kastamonu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi
Other Public Institution, Dr. Munif İslamoğlu Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji
Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi
University, Başkent Üniversitesi Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi
Rambam Medical Centre/ Haifa/İsrail