Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of Soil Horizons on the Relationship Between Digital Color Parameters and Soil Properties

4. International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development, Ankara, Turkey, 10 - 12 June 2020, pp.16-18

Burdur-Gölhisar Havzasında Faylı Yapının Oluşumu ve Evrimi

International Symposium on Geomorphology, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2019

Burdur Gölhisar Havzası Jeomorfolojisi ve Ana Materyalinin Doğal Ortam Üzerindeki Etkisi

1st Istanbul International Geography Congress, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, vol.1, no.1, pp.348-351

Main Reasons and Results main Reasons and Result of the Landa Degradation in Turkey

10th International Soil Conress 2019, Ankara, Turkey, 17 - 19 June 2019, vol.1, no.1, pp.75-81

The Importance of Marl Deposits on the Soil Formation, Land-Use and Land Degradation in Turkey

10th International Soil Conress 2019, Ankara, Turkey, 17 - 19 June 2019, vol.1, no.1, pp.82-89 Sustainable Development

Geobiomes of Burdur-Gölhisar Basin in the Lakes Subregion of the Mediterranean Region in Turkey.

1.st İstanbul International Geography Congress, , İstanbul, Turkey, 20 - 22 May 2019, pp.51-52 Creative Commons License

The Formation of Gully Erosion on the Colluvial Deposit Between Salihli and Bozdağlar Mountains Flank in the Aegean Region

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.587-588 Sustainable Development

Time-Dependent Spatial Variations of Some Lakes in The Lakes Region; 1975-2017

International Conferance on Agriculture, Forest, Food Scıences and Technologies, İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.499

Relationship Between Parent Materials and Land Capability Classification in Turkey

International Conferance on Agriculture, Forest, Food Scıences and Technologies, İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.498

Soil Formation on The Serpentine-Peridotite Parent Material in Turkey

International Conferance on Agriculture, Forest, Food Scıences and Technologies, İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.496

Properties of Soils Developing in The River Ridge: The Case of Antalya-Aksu River in The South of Turkey

5.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.23

Determination of Land Change Near The Burdur Lake by Using Remote Sensing and Geografic Information Systems

5.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.24

Determination of Land Change Near The Burdur Lake by Using Remote Sensing and Geografic Information Systems

5.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.24

Properties of Soils Developing in The River Ridge: The Case of Antalya-Aksu River in The South of Turkey

5.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.23

Lakustrin Materyal Üzerinde Gelişen Toprak Özellikleri

3.Ulusal Tarım Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 5 - 08 October 2016, pp.80

Havza Yönetimi ve Toprak Etüdleri

3. Ulusal Tarım Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 5 - 08 October 2016, pp.73 Creative Commons License

Havza Yönetimi ve Toprak Etüdleri

3. Ulusal Tarım Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 5 - 08 October 2016, pp.73

Lakustrin Materyal Üzerinde Gelişen Toprak Özellikleri

3.Ulusal Tarım Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 5 - 08 October 2016, pp.80

Havza Planlarında Organik Tarım Alanlarının Değerlendirilmesi

Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Rize, Turkey, 6 - 09 October 2015, pp.84-90

Havza Planlarında Organik Tarım Alanlarının Değerlendirilmesi

Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Rize, Turkey, 6 - 09 October 2015, pp.84-90

Organik Tarım Alanlarının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla İzlenmesi

Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Rize, Turkey, 6 - 09 October 2015, pp.156-165

Organik Tarım Alanlarının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla İzlenmesi

Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Rize, Turkey, 6 - 09 October 2015, pp.156-165

Agents and Factors of Deteriorations Occurred in Agricultural and Forest Areas: An Example From Southwest Turkey Antalya

XXXVI CIOSTA & CIGR Section V Conference, Saint Petersburg, Russia, 26 - 28 May 2015, vol.1, pp.750-758 Sustainable Development

Effects of Degradations in Wetlands of Turkey on Agriculture and Forest Ecosystems

XXXVI CIOSTA & CIGR Section V Conference, Saint Petersburg, Russia, 26 - 28 May 2015, pp.33-41 Sustainable Development

Agents and Factors of Deteriorations Occurred in Agricultural and Forest Areas: An Example From Southwest Turkey Antalya

XXXVI CIOSTA & CIGR Section V Conference, Saint Petersburg, Russia, 26 - 28 May 2015, vol.1, pp.750-758 Sustainable Development

Effects of Degradations in Wetlands of Turkey on Agriculture and Forest Ecosystems

XXXVI CIOSTA & CIGR Section V Conference, Saint Petersburg, Russia, 26 - 28 May 2015, pp.33-41 Sustainable Development

Türkiye ölçeğinde sulak alan yönetim planlarının durumu; Eğirdir gölü yönetim planı örneği

I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 June 2010, pp.34 Sustainable Development

Türkiye Ölçeğinde Sulak Alan Yönetim Planlarının Durumu. Eğirdir Gölü Yönetim Planı Örneği

I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 June 2010, pp.182-185 Sustainable Development

Sürdürülebilir Havza Yönetiminde Toprak Kaynaklarının Planlanması ve Önemi

VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 23 October 2008, pp.278 Sustainable Development

Sulak Alan Yönetim Planlarında Katılımcı Yaklaşımın Sağlanması

VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 23 October 2008, pp.213 Sustainable Development

Sürdürülebilir havza yönetiminde toprak kaynaklarının planlanması ve önemi

VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 23 October 2008, pp.13

Korunan Alan Yönetim Planlarının Değerlendirilmesi (Kovada Gölü Milli Parkı Örneği)

VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 23 October 2008, pp.215 Sustainable Development

Relationships Between The Parent Material on Soil on Red Mediterranean Soil

M.Şefik Yeşilsoy International Symposium On Arid Region, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 1998, pp.363-369

Determination of relationships between the parent material and soil on Red Mediterranean Soil

International Symposium on Arid Soils, İzmir, Turkey, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 1998, pp.363-369

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

96

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

1

Project

11

Thesis Advisory

9

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals